Kommentar fra Skagen Hotel- & Restauratørforening …

Arkivfoto.

Kommentar fra Skagen Hotel- & Restauratørforening …

17. marts 2017 - kl. 12:35 - af

….  vedr. udkast til ny restaurationsforskrift:

På grund af de mange kommentarer i debatten om den nye forskrift, vil vi gerne uddybe vores baggrund for ønsket om det angivne tidsrum, det er tilladt at spille live musik udendørs: De tidligere års dispensationer har hidtil været fra kl. 15 til 01.

I den nye forskrift foreslås 25 fastsatte datoer i tidsrummet 15-24. Eftermiddagsarrangementer er særdeles populære blandt byens gæster og beboere, og det vil være en katastrofe for den gode stemning i byen, hvis der ikke kunne være musikarrangementer om eftermiddagen. Vi ved, at der i mindst én indsigelse vedr. den nye forskrift udtrykkes bekymring for, at der nu vil blive spillet musik uafbrudt i 9 timer på de 25 dage. Dette vil næppe blive tilfældet nogen steder, da der jo er en økonomisk grænse for, hvor stor en udgift til live musik et spillested kan bære i forhold til antallet af gæster over så lang en periode. Nogle restauratører vil bruge muligheden for musik om eftermiddagen, andre om aftenen – der skal være plads til begge dele!

Den nye forskrift er udarbejdet i samarbejde med restauratørerne, og den giver et meget klart billede af, hvornår der vil være musikarrangementer i byen – og hvornår der ikke er. Alt i alt ser vi den som en god løsning, hvor vi med musikken kan skabe den gode stemning for byens beboere og gæster, hvor restauratørerne kan skabe en vigtig omsætning, og hvor naboerne også kan være her!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Skagen Hotel- & Restauratørforening

17 kommentarer til “Kommentar fra Skagen Hotel- & Restauratørforening …” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

17 kommentarer til “Kommentar fra Skagen Hotel- & Restauratørforening …”

 • Karin nordmann

  @john Larsen, din dumsmarte hilsen, tager jeg til efterretning.
  Men jeg bliver på min pind i Skagen.
  Jeg skal ikke flytte, men spillestederne bør vise hensyn!
  Længere er den ikke!!
  Og politikerne skal sørge for at spillestederne følger støjreglerne.
  Støj er dødsensfarlig!!

 • Jamen Karin dog, for 30 år siden var der sikkert ikke een eneste blomsterhandler i Gdansk for slet ikke at snakke om gademusikanter, og heller ikke mange på Havnevej, men derfor tror jeg dog ikke, naboerne i Gdansk idag har det bedre end naboerne i Skagen havde det for 30 år siden – eller for den sags skyld har det i dag 🙂
  Hvis Irish Pub udviste samme hensyn som øvrige restauratører, så ville problemet formentlig være løst 🙂

 • @Karin Nordmann

  Måske en ide at flytte til Polen så ???

 • Karin Nordmann

  Var i Gdansk gågade i aftes. Masser af turister. Et par blomstersælgere, men end ikke gademusikanter var til stede! Man kan sige meget om polske politikere, men de har valgt at lade de lokale beboere have fred!
  Den holdning mangler vi i havneområdet fra de lokale politikere i vores kommune!!!!

 • En kommentar til beskrivelsen af støjniveauet i Spanien, jeg var i sidste uge på Madeira og i hovedstaden Funchals “Havnevej” med cafeer og restauranter i massevis var der adskillige musiksteder, som spillede med et behageligt lydtryk, som gjorde samtale mulig.
  Lørdag aften nød vi musikken fra en dejlig jazzsanginde med orkester, som underholdt på en udendørs café – ART CAFÉ, men da klokken blev 22.00 sluttede underholdningen, og det var af hensyn til de fastboende, forstod vi.

 • Henning Pedersen

  Jeg fristes til at gentage Ejner Zobbe’s indlæg:

  “Det kommer vel i sidste ende an på at tage hensyn, så kan ikke rigtig se, hvad lovgivning, foreskrifter eller stemninger – kommunale eller statslige – har med sagen at gøre.
  Det ville være kedeligt uden musik, og det er kedeligt med for høj musik. :-)”

  Det er vel i bund og grund hele casen i denne sag: Hensyn!!!!!

  Hvem har fundet på, at HØJ musik forøger omsætningen? ER det bevist?

  Hvad ville I vælge, hvis I skulle vælge mellem Nyhavn i København og Jomfru Ane Gade i Ålborg?

  I Nyhavn er der temmelig strenge krav til støjforurening – og så er det sagt. Om det er fordi Dronningen bor rimeligt tæt på Nyhavn eller om det er de rimeligt velhavende beboere i området, der har formået at skabe et støjniveau, der er udholdeligt, ved jeg ikke. Men støjgrænserne bliv er overholdt – og det gør de ikke i Jomfru Ane Gade!

  Derfor bor der heller ikke mennesker i Jomfru Ane Gade.

  Men kommer man i Nyhavn – eftermiddag og aften – så hersker der en herlig afslappet stemning, hvor man kan tale sammen – og ikke mindst høre hinanden UDEN at være hæs næste morgen på grund af, at man skal skrige og råbe til hinanden.

  Glem heller ikke, at Metro-selskabet har måttet bøde over 340 millioner som kompensation for støj til beboerne på grund af støj. En ikke uvæsentlig finte i denne sag.

  Det nye tiltag fra Frederikshavn Kommune bør på ingen måde vedtages, for som Lene skriver:

  “Giv fanden en lillefinger – så snupper han hele armen.”

  Men derudover er der en hel del rammende indlæg, som klart beskriver “ulemperne” ved Frederikshavn Kommunes oplæg.

  Hvad ville I selv vælge, hvis I skulle vælge mellem Nyhavn i København og Jomfru Ane Gade i Ålborg?

  I Nyhavn har man strenge krav for støjforurening. Og som
  Anders Jørgensen skriver:

  “I København tager man ikke hensyn, der er ansat støjfolk i kommunen, og Politivedtægten er ganske klar: Man MÅ IKKE genere andre, heller ikke med støj. Mennesker bliver syge af støj, nu må man snart vågne op og tage menneskers liv alvorligt.”

  Om det er fordi Dronningen bor “rimeligt” tæt på Nyhavn, eller om det er fordi, der bor rimeligt velhavende skatteborgere i og omkring Nyhavn, skal jeg lade være usagt – men reglerne bliver overholdt, for sanktionerne er ophør med musik – indendørs og udendørs, for den udendørs musik er ikke eksisterende, hvilket gør, at restaurationernes gæster kan kommunikere med hinanden på et hyggeligt lydniveau – og ingen er syge og hæse næste morgen, fordi de skulle råbe og skrige til “vennerne”.

  Så der er bestemt ikke noget videnskabeligt bevis for, at ulidelig støj skaber en større omsætning – tværtimod.

  Derfor er min opfordring til Frederikshavn Kommune: STOP dette regulativ og forhold Jer til regulativet for støjgrænser.

  Og kan restauratørerne ikke forholde sig til dette, så er det kun et spørgsmål om at inddrive tilladelsen til at drive restauration i Skagen.

  Længere er den historie vist ikke.

  Og så vil jeg slutte af med lidt info fra Spanien, hvor de store byer endelig har fået nok af støj og turister, så nu har man besluttet, at støjniveauet skal ned på et for de fastboende beboeres tåleligt niveau!!!!

  Værd at have in mente.

  Og hav også in mente, at der er rigtig mange norske og svenske gæster i Nyhavn – UDEN støj fra værtshusene.

 • Kenneth Houkjær

  Fint at man anerkender reglerne, men kun hvis man overholder dem!!!
  Barerne på Havnevej har blæst højt og helligt på alle regler og love og har fået lov til det af kommunen.
  Folk bliver syge af støj, og det fremmer ikke turismen!! i havde en fantastisk turisme, men den er ødelagt pga ikke visionære restauratører – ærgeligt.

 • Der skal vel ikke være tvivl om, at Skagen først og fremmest er for dem, der bor der!
  Jeg har fuld forståelse for flere restauratører gerne vil ha mulighed for at tilbyde livemusik, og det kan være rigtig hyggeligt!
  Men jeg syntes når fastboende borgere i Skagen, tilkendegiver det er et problem, bør der vises så meget respekt at man som restauratør eller virksomhedsejer i de berørte områder, går i fornuftig dialog med lokalbefolkningen.
  Argumentet for det nærmest er livsvigtigt at kunne spille højt og længe holder simpelthen ikke! Mange somre er passeret uden nogen nævneværdige problemer med støjen og det kan nok sagtens gentages uden problemer.
  Skagen er værter og turristerne er gæster, og alle, som gæster et sted indordner sig under de regler der er, og det skal turristerne nok blive ved med at gøre i fremtiden, selv hvis lydniveauet holdes nede!

 • Mats Björkeby

  Som nyinflyttad “utlänning” tycker jag inte man alltför mycket ska lägga sig i den lokala debatten men noterar att man diskuterar musik till kl 24 eller 01. Vi har dock vid flera tillfällen noterat att hög musik spelats till kl 03 varefter stöjet fortsatt ute med larm från mopeder och MC och fortsatt öldrickande.
  Vi tycker det är trist att bli väckta men tänker än mer på de fastboende som ska till arbetet följande morgon.

 • Jeg har fulgt udviklingen på sidelinjen, og det ser desværre ikke ud til, at politikerne vil imødekomme de støjplagede borgeres berettigede indvendinger.

  Det er forståeligt, at restauratørerne ønsker så frie rammer som muligt, men netop derfor er der behov for en fornuftig regulering, for det kan de næppe styre selv ud fra intern selvjustits og almindelig hensyntagen til deres naboer. Det har i hvert fald ikke været erfaringen de seneste år.

  Et kompromis mellem det af Ole Bo fremsatte forslag og det af kommunen påtænkte kunne ligne en løsning, der burde kunne tilgodese alles interesser i et fornuftigt omfang.

  Mvh
  Jan Poulsen
  Kappelborgvej 26

 • Jens Christian Møller

  Til Skagen Hotel– og Restauratørforening

  Undskyld, men jeg syntes jeres kommentar forekommer mig som en noget tynd kop øl. I nævner de tidligere års dispensationer, og til det kan jeg kun sige: visse af jeres medlemmer overholdt dem ikke, der er blevet spillet udendørs musik væsentligt højere end det tilladte, og mange flere gange end de højst ti tilladte, til stor gene for os der bor i midtbyen. Og nu mener I så spillestederne skal have en præmie på 25 dages musik uden støjgrænse? Det er jo næsten hele sommeren.

  At det ligefrem skulle være en ”katastrofe” for stemningen i byen, hvis der ikke blev spillet højt musik, og det gælder både eftermiddags– og aftensarrangementer, har jeg svært ved at se. Det går da fint i resten af verdens byer. Vi skal vel ikke så mange år tilbage da der efter min mening var god stemning ved musikarrangementer, hvor der blev spillet væsentligt lavere end i dag.

  Angående de ni timers musik om dagen, fra 15-24, skriver i ”at det næppe vil blive tilfældet, at der vil blive spillet musik uafbrudt i ni timer” nej det er ikke sikkert, men muligheden foreligger jo.
  Iøvrigt er vi jo nogle, der er plaget af støj fra mere end et spillested, så vi får både eftermiddagens og aftenens musik med.

  At det skulle være en god løsning, at den nye forskrift giver et klart billede af, hvornår der vil være musikarrangementer, kan jeg simpelthen ikke se. Det bliver støjplagen da ikke mindre af. Vi er jo nødt til at forlade vores hjem, hvis vi skal slippe for støjen. Men vi, der er plaget af støjen, kunne måske kompenceres af Hotel– og Restauratørforeningen? De kunne eventuelt booke os ind på et hotel i Løkken, der skulle efter sigende være så dejligt og fredeligt om sommeren.

  Så vil jeg gerne have lov til at citere Ejner Zobbe ”Det kommer vel i sidste ende an på at tage hensyn” og Anders Jørgensen ”Mennesker bliver syge af støj” er det noget Hotel – og Restauratørforeningen forholder sig til, eller er det ren kassetænkning?

  Jeg vil gerne afslutningsvis henlede jeres opmærksomhed på EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj, hvor I på første side finder følgende citat ”Det er en integreret del af Fællesskabets politik at nå et højt beskyttelsesniveau inden for sundhed og miljø, og en af målsætningerne er beskyttelse mod støj. I grønbogen om fremtidens støjpolitik tog Kommissionen støj i miljøet op som et af de vigtigste miljøproblemer i Europa”.
  Og så vil jeg også gerne minde jer om, at forskriften er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 og LBK nr. 1189 af 27/09, som jo er udfærdiget med henblik på at beskytte borgerne mod forurening, herunder støj. Det står jo ikke hugget i granit, at Frederikshavn Kommune overhovedet skal give nogle dispensationer til udendørs musikarrangementer.

  Så til restauratører og politikere, vis nu venligst noget ansvarlighed. Der findes altså andre måder at tjene penge på end at plage sine naboer.

  Venlig hilsen
  Jens Christian Møller

 • jens øster-mortensen

  en svær en med det musik ude i det fri – her på Samsø har vi fået en familie fra Skagen, der ikke mere kunne udholde larm og virak – pas på at byen ikke ender som tivoli – det er vel fælt nok at byens huse ender som ferieboliger – det er en ærgerlig udvikling som desværre også ses her til Os
  Lav en bosætningspolitik der har lys i vinduerne hele året – det er vejen frem
  vh
  en samsing

 • Det er ærgerligt med for høj musik især for de der bor central og gerne vil nyde solen og roen i deres haver. Har oplevet at hele Skovvej området blev støjforurenet når der var arrangementer på vor centrale pladseer.

 • Anders Jørgensen

  I København tager man ikke hensyn, der er ansat støjfolk i kommunen, og Politivedtægten er ganske klar: Man MÅ IKKE genere andre, heller ikke med støj. Mennesker bliver syge af støj, nu må man snart vågne op og tage menneskers liv alvorligt.

  Venlig hilsen
  Anders Jørgensen

 • Karin nordmann

  Musikken sommeren 2016 begyndte kl 12-13
  Hver eneste dag sommeren igen og oftest for åbne døre til den tidlige morgen!
  Det er brandærgerligt at et enkelt spillested har ødelagt det for de andre.
  Men musikken i sommers var infernalsk høj, og myndighederne og politiet var alt for stille!!
  Det samarbejde mellem restauratørerne er storartet, men allerede nu udmelder en af restauratørerne fra et af spillestederne på Havnen med musik fra 11/8 kl 21 til 12/8 kl 22!
  Vi kan så ikke regne med spor forståelse for en stille stund!

 • Giv fanden en lillefinger – så snupper han hele armen.

 • Det kommer vel i sidste ende an på at tage hensyn, så kan ikke rigtig se, hvad lovgivning, foreskrifter eller stemninger – kommunale eller statslige – har med sagen at gøre.
  Det ville være kedeligt uden musik, og det er kedeligt med for høj musik. 🙂

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Kommentar fra Skagen Hotel- & Restauratørforening ...' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2018 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER