Østersøvej spærres allligevel ikke, dog forbud mod gennemkørsel

Østersøvej spærres allligevel ikke, dog forbud mod gennemkørsel

14. januar 2009 - kl. 8:02 - af

Tilbage i oktober fik kommunen en henvendelse fra ledelsen på Hedeboskolen, om ønske  om en sikring af vejene i erhvervsområdet ved Østersøvej, I.P. Thomsensvej og Hedebovej.

Som følge af forskellige tiltag (etablering af signalanlæg og forbedring af vejbelægninger) har trafikmønstret i området ved Østersøvej, Kattegatvej, Hedebovej og Buttervej ændret sig, således at mange lastbiler og entreprenørmaskiner kører ad Østersøvej/Hedebovej ved kørsel til og fra industriområdet ved Buttervej. Da disse veje også benyttes af mange bløde trafikanter opstår farlige situationer. Den øgede trafik af tunge køretøjer har desuden medført klager fra et boligområde ved Østersøvej vedrørende støj og rystelser. Situationsplan er udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer.

Til afhjælpning af de trafiksikkerhedsmæssige problemer foreslår forvaltningen at Østersøvej lukkes umiddelbart syd for I. P. Thomsensvej, således at adgangsvejen til industriområdet fremover bliver Buttervej. Østersøvej skal fortsat være åben for cykel- og knallerttrafik. Lukningen foreslås etableret med midlertidige foranstaltninger i et år, inden der – efter en evaluering – træffes beslutning om en permanent lukning af vejen.

Teknisk udvalg besluttede på mødet den 6. oktober 2008, at iværksætte en partshøring blandt de lodsejere i området der berøres direkte af lukningen.

Partshøringen er nu gennemført, og ud af 16 adspurgte lodsejere har 11 indsendt bemærkninger i forbindelse med partshøringen. Heraf ønsker 8 ikke vejen lukket som foreslået og 3 har ingen bemærkninger til lukningen. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat som er udsendt til udvalget med dagsordenen. Det skal bemærkes, at lodsejere på Bågøvej der har facade til Østersøvej ikke er blevet partshørt.

Hovedargumentet mod den foreslåede lukning er, at lukningen vil medfører længere kørevej for mange af de berørte ejendomme. Desuden er 3 af lodsejerne af den overbevisning, at lukningen vil medføre en væsentlig nedgang i deres respektive forretningers kundemængde.

Forbud i mod gennemkørsel med køretøjer på en totalvægt over 3,5 t er som alternativt løsningsforslag blevet foreslået af flere lodsejere. Forvaltningen og politiet vurderer at den positive effekt for skolevejen ved denne løsning vil være mindre end ved en egentlig lukning, idet et sådant forbud vil være vanskeligt at få overholdt.

Trafiksikkerhedsudvalget behandlede sagen på møde den 11. december 2008. Trafiksikkerhedsudvalget vurderer at lukningen af Østersøvej afhjælper problemet med den gennemkørende trafik, og da Østersøvej bliver brugt som skolevej til Hedeboskolen, vil lukningen samtidig få en positiv effekt for skolevejen, da den tunge trafik bliver ledt af andre veje.

På baggrund af de relativt mange indsigelser mod lukningen af Østersøvej foreslår forvaltningen, at man som et forsøg etablerer forbud imod gennemkørsel med køretøjer på en totalvægt over 3,5 t på Østersøvej. Forsøget evalueres efter 1 år.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at

  • man som et forsøg etablerer forbud imod gennemkørsel med køretøjer på en totalvægt over 3,5 t på Østersøvej

Beslutning – Teknisk Udvalg den 8. januar 2009

  • Indstillingen tiltrådt.
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Østersøvej spærres allligevel ikke, dog forbud mod gennemkørsel' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger