Kommune info: Byrådsmøde samt rottebekæmpelse

Kommune info: Byrådsmøde samt rottebekæmpelse

18. april 2009 - kl. 7:00 - af

Møde i Frederikshavn Byråd. Frederikshavn Byråd holder møde onsdag den 29. april 2009 kl. 19.00 i Det Musiske Hus, Lille sal, Rådhus Allé 98, Frederikshavn. Dagsorden for det åbne møde er fra fredag den 24. april 2009 fremlagt i borgerservicecentre, bibliotekerne, bogbussen eller på www.frederikshavn.dk.

Referat bliver efter mødet fremlagt samme steder.

Frederikshavn Lokalradio transmitterer direkte fra byrådets møde:
– Frederikshavn – 106,6 Mhz (fællesantenne 94,9 Mhz)
– Sæby – 97,4 Mhz (fællesantenne 91,5 Mhz)
– Skagen – fællesantenne 88,2 Mhz
– Øvrige dele af Vendsyssel – 103,5 Mhz

Byrådet

———-

Nedlæggelse af del af Åkandevej, 9990 Skagen

Teknisk Udvalg har på møde d. 2. april 2009 besluttet at nedlægge del af den private fællesvej Åkandevej. Det omhandler en strækning fra Fyrvej og ca. 580 m mod nordøst. Vejarealet udgår som færdselsareal. Beslutningen er truffet i henhold til lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008.

Den pågældende del af Åkandevej er besluttet nedlagt i forbindelse med vedtagelsen af ” Fredning af Skagen gren med omliggende vande”. De berørte grundejere med adresse til Åkandevej, har i dag vejadgang via den offentlige parkeringsplads på Grenen, og har således uændret vejadgang til deres ejendomme efter nedlæggelse af vejarealet.

I henhold til lov om private fællesveje § 54, stk. 2 gives der en frist på 8 uger, fra den dag afgørelsen er meddelt, til at komme med indsigelse mod beslutningen.

Afviser vejmyndigheden en indsigelse om, at vejen skal opretholdes, kan denne afgørelse ifølge § 54, stk. 3 kræves indbragt for taksationsmyndighederne.

Vil du vide mere? kan du henvende dig til Teknisk Forvaltning, Vejmyndighed på tlf. 9845 6380.

Indsigelser mod nedlæggelse af vejstykket, skal fremsendes til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn eller e-mail til: post@frederikshavn.dk.

———-

Lån et lokale eller en hal

Foreninger og organisationer, der ønsker at benytte skolelokaler samt idræts- og svømmehaller mv. i sæsonen 2009/10, skal søge nu.

Det drejer sig om klasse- og faglokaler, gymnastiksale samt idræts- og svømmehaller ved folkeskolerne, Privatskolen og Gymnasiet i Frederikshavn, Bannerslundhallen, Frederikshavn Svømmehal, centret Arena Nord samt kulturhusene i Frederikshavn kommune.

Ansøgning sendes via internetbaseret bookingsystem PlanBook, som findes på www.frederikshavn.dk. Alternativt kan der udskrives en manuel ansøgningsblanket samme sted.

Hvis internetmuligheden ikke forefindes, kan manuelle ansøgningsskemaer findes i borgerservicecentrene i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Disse skal sendes til:

Børne- og Kulturforvaltningen
Kultur- og Fritidsafdelingen
Rådhuset
9900 Frederikshavn

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. maj 2009.

Svar på ansøgningerne kan forventes i uge 24.

Yderligere information kan rettes til Kultur- og Fritidsafdelingen på tlf. 9845 9019.

Folkeoplysningsudvalget
Børne- og Kulturforvaltningen

———-

Rottebekæmpelse

I de næste par måneder vil alle ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil, efter aftale, blive foretaget, hvor der er rotter.

I byzoneområder i øvrigt samt i sommerhusområder sker bekæmpelsen kun, hvis man henvender sig til kommunen.

Kun autoriserede personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar må bekæmpe rotter med kemiske midler. Dette indebærer, at der ikke længere må udleveres rottegift til borgerne.

På kommunens hjemmeside www.frederikshavn.dk (under Borger/natur og miljø/rotter og andre skadedyr) kan du finde gode råd og læse noget om tegn på rotter.

Hvis du konstaterer rotter så ring snarest muligt til Borgerservice på tlf. 9845 5500 i tidsrummet: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 08.00 – 15.00, torsdag kl.08.00 – 17.00 samt fredag kl. 08.00 – 14.00.

Med venlig hilsen
Teknisk Forvaltning

———-

Vedtagelse af lokalplaner

Frederikshavn Byråd har den 25. marts 2009 vedtaget følgende lokalplaner:

Lokalplan FRE.16.05.01 Koldenå Erhverv samt kommuneplantillæg nr. 33
Planen omfatter et ca. 10 ha stort område der afgrænses af jernbanelinien Frederikshavn/Hjørring, Lerbækken, Vendsysselvej og mod øst af et levende hegn/en ejendomsgrænse ca. 120 m. øst for Mårvej.
Planen gør det muligt at byggemodne det omhandlende område og anvende det til erhvervsformål.

Der er i forhold til lokalplanforslaget ikke foretaget ændringer i den vedtagne plan.

Lokalplan SAE.4.109.0 Strandgården, Sæby
Planen omfatter et eksisterende sommerhusområde ca. 2 km nord for Sæby Havn og bymidte.
Lokalplanen giver mulighed for at fastholde områdets anvendelse til sommerhusformål, sikre udsigtsforhold og fastlægge bebyggelsens placering i området.

I forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag er der ved den endelige vedtagelse foretaget enkelte mindre ændringer af planen, herunder er kravet til lavenergibebyggelse udtaget af lokalplanen.

Fælles for begge lokalplaner

Retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af lokalplanerne, må kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planerne.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanerne tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planerne.
Klagemuligheder
Ifølge Planloven kan der kun klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres tilvejebringelse. Der kan ikke klages over hensigtsmæssigheden i planerne. Det er kun de, der har retlig interesse i planerne, der kan klage.
Klage sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. inden 4 uger fra datoen for denne annonces offentliggørelse. Naturklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Spørgsmål om planernes lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse.

Her kan du se lokalplanerne
Lokalplanerne kan ses i Borgerservicecentrene, på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune og desuden på kommunens hjemmeside www.frederikshavn.dk. Alle interesserede kan købe lokalplanerne i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen. Planerne koster 70,00 kr. – tlf. 9845 5500.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Kommune info: Byrådsmøde samt rottebekæmpelse' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2023 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER