Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse

Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse

9. juni 2009 - kl. 7:39 - af

De fleste Skawboere, kender sikkert ganske godt de 2 bygninger man passerer ad Råbjervej på vej mod Skiveren. Skiltet med “Gårdsplads” har stået der i en menneske alder. Det er ejeren af de 2 ældste bygninger, som nu har ansøgt om at måtte nedrive disse, da de vurderes som værende i en stand, der ikke rimeligør renovering.

Fra dagens dagsorden i Plan- og Miljøudvalget, kan man læse:

Slaabakkegaardfonden har som ejer ansøgt om tilladelse til at nedrive to bevaringsværdige bygninger på ejendommene Råbjergvej 420 og 503, 9982 Ålbæk.

Sagen er blevet behandlet på møde i Plan- og Miljøudvalget den 14. april 2009, hvor det besluttedes at udsætte sagen til besigtigelse.

Sagen har været sendt i høring ved relevante interesseorganisationer, som i høringssvar påpeger, at de to bygninger indeholder væsentlig kulturhistorisk bevaringsværdi, og ejeren har i den løbende dialog med Teknisk Forvaltning fastholdt ønsket om nedrivning, idet ejeren vurderer, at det vil kræve uforholdsmæssigt store omkostninger, at føre de to bygninger op til nutidig standard for boligbenyttelse.

En bevaringsværdi bygning må jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljø ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort med en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser mod nedrivningen. Senest 2 uger efter udløbet af indsigelsesfristen skal kommunen meddele ejeren om hvorvidt der nedlægges § 14-forbud.

Kommunen kan således modsætte sig ansøgte nedrivning ved nedlæggelse af § 14-forbud med efterfølgende pligt til udarbejdelse af en bevarende lokalplan indenfor 1 år. Jf. planlovens § 49 kan ejeren af en bygning, som iht. en lokalplan ikke må nedrives, forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for en ejendom, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud og som har en lignende beliggenhed og benyttelse. Da der i den konkrete sag er tale om en fondsejet ejendom med meget betragtelige jordtillæggender mv. er det vanskeligt udtømmende at vurdere bestemmelserne om kommunens eventuelle overtagelsespligt, hvilket er op til taksationsmyndighederne at afgøre.

SKAT oplyser, at bygningen Råbjergvej 420 i 2003 er ansat til en bygningsværdi på 601.370 kr., mens bygningen beliggende Råbjergvej 503 i 2003 er ansat til en bygningsværdi på 750.900 kr.

Teknisk Direktør indstiller, at der igangsættes en procedure for tilladelse til nedrivning af ansøgte bygninger

3 kommentarer til “Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

3 kommentarer til “Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse”

 • Vi kan ikke blive ved med at leve i fortiden og bevarer nogle bygninger, som er værdige til nedrivning. De pynter ikke, når man køre forbi.

  Mvh

 • Alle bygninger med relation til landbrug er for længst revet ned. Hvis ikke man er meget lokalkendt, så er det umuligt at vide at der har været en gård på stedet. Bemærkningen “udgør et meget karakteristisk eksempel på et gårdmiljø” er noget svært at forholde sig til når alle avlsbygninger mm. er væk. Hvis de resterende bygninger udgør en økonomisk belastning for ejeren, så tillad dog en nedrivning.

  Mvh

 • Kempff-Nordkap

  Foreningen havde høringsret og svarede kommunen

  Vedr. j.nr. 2007-977 – ansøgning om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygninger på ejendommen Råbjergvej420 og 503, 9982 Ålbæk.
  ———————————————————————————————————————-

  Tak for henvendelsen.

  Ejerne ansøger om at nedrive bygningerne på de to ejendommen af økonomiske grunde, og ejerne anmoder endvidere om at bevare byggeretten.
  Foreningen er af den opfattelse, efter at have besigtiget ejendommene, at de udgør et meget karakteristisk eksempel på et gårdmiljø midt i skoven og langs den meget smukke landevej, som giver en både historisk og nutidig oplevelse af den sparsomme bosætning i netop vor del af Danmark. Begge ejendomme med hver deres kvaliteter danner sammen med Råbjergvej 501 et menneskerum midt i heden og skoven og forbinder de mere tætte bebyggelser, hvorved de vidner om menneskelig aktivitet, flid og nøjsomhed.

  Foreningen har øje for, at netop den nuværende økonomiske situation kan virke presserende på Fondens råderum og vil i den anledning foreslå, at der indledes et samarbejde med ejerne og by – og egnsmuseerne om, hvorledes man i givet fald kan sikre bygningerne til bedre tider, hvilket ligger helt i tråd med ejernes ønske om at bevare muligheden for senere bebyggelse på stedet.

  Vi er derfor på grund af ejendommenes fortsat høje bevaringsværdier af den opfattelse, at en nedrivning vil være et evigt tab af en del af vor identitet og ligeledes helt i modstrid med de intentioner, Frederikshavn kommune har præsenteret i Kort og godt – Forslag til kommuneplan 2009 – 2020 side 14 Ferie og fritid, samt side 15 tredie spalte.

  Foreningen finder afslutningsvis, at det bør indgå i kommunens overvejelser, at området vil være en naturlig del af en eventuel kommende nationalpark.

  Vi kan således ikke anbefale en nedrivning af de pågældende bygninger.

  Venlig hilsen

  Inger Kempff-Nordkap

  Vikarierende formand for
  Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse ' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger