Velkommen i Frederikshavn Kommunes Sundhedscentre

Velkommen i Frederikshavn Kommunes Sundhedscentre

14. august 2009 - kl. 10:22 - af

Med visionerne, i Frederikshavns kommunes Sundhedspolitik 2008 – 2012, om at blive Nordjyllands sundeste kommune, sætter Frederikshavn kommune fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.

Hvad gør vi sü?

Frederikshavn Kommune har nu 3 Sundhedscentre, de tidligere Sund Byer, beliggende i Skagen, Frederikshavn og SĂŚby. Sundhedscentrene har bĂĽde borger- rettede og patient- rettede sundhedstilbud.
Alle borgere i Frederikshavn kommune kan henvende sig til det lokale Sundhedscenter og fĂĽ rĂĽd og vejledning inden for sundhedsfremme og forebyggelses omrĂĽdet. Vi tilbyder samtaler og vejledning i forbindelse med Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

Sundhedstilbud

DiĂŚtistvejledning til borgere, der har:
• BMI over 30
• Forhøjet kolesterol
• Forhøjet blodtryk
• Diabetes type 2 – eller forhøjede blodsukkerværdier
• Hjerte- og kredsløbsproblemer
Sundhedscentrene tilbyder individuelle kostsamtaler med diÌtist med henblik pü kostomlÌgning. Tilbuddet gÌlder alle borgere med diabetes type 2, hjerte og kredsløbspatienter, borgere med forhøjet kolesteroltal, forhøjet blodtryk eller borgere med et overvÌgtsproblem, der gerne vil lÌre et leve et sundere liv, eller ønsker at tabe nogle kilo. Sundhedscentrene tilbyder generel kostvejledning, og kan ikke varetage en decideret kostbehandling.
Tidsbestilling nødvendig.

Har du et mindre overvĂŚgtsproblem?
Sundhedscentrene tilbyder individuelle samtaler om den sunde kost. Om motionens betydning for dig, og hvordan du kan komme i gang med en mere aktiv hverdag. Opfølgende samtale med vÌgtkontrol tilbydes.

BlodtryksmĂĽling
Et forhøjet blodtryk kan i de fleste tilfÌlde ikke mÌrkes. Derfor er det vigtigt at fü blodtrykket mült.
Anbefalingerne er, at borgere over 50 ür bør fü mült blodtryk min. Ên gang om üret, Borgere under 50 ür bør som min. have det mült hvert andet ür. Ifølge WHO mü et normalt blodtryk, uanset alder, ikke overstige 140/90 mmHg.
Alle er velkomne til at fĂĽ foretaget en gratis, vejledende blodtryksmĂĽling.
Individuelle rygestopsamtaler
Har du brug for hjælp og moralsk opbakning til at få lagt cigaretterne på hylden, så tilbyder vi individuelle forløb, der består af en “inden rygestop-samtale” af ca. en times varighed. Derefter fem opfølgende samtaler à ca. 15 minutters varighed. Samtalerne varetages af uddannede rygestopinstruktører. Tidsbestilling nødvendig.

Rygestopkursus
Vi tilbyder et veldokumenteret rygestopforløb, hvor du sammen med andre i samme situation, kan fü hjÌlp til at stoppe med at ryge. Det er en stor beslutning at stoppe med at ryge. Mange erfaringer viser, at sandsynligheden for succes er betydelig større, hvis du benytter en eller anden form for hjÌlp. Kurset kan hjÌlpe dig til at forberede dit rygestop, give dig en større indsigt i hvorfor du ryger, og hvad der skal til for at bryde dine rygevaner. Tidspunktet for rygestoppet vil ligge efter 2. mødegang. Herefter vil du fü hjÌlp, støtte og opbakning til at vedligeholde dit rygestop.
Kurset afholdes af en uddannet rygestop-instruktør og løber over 5 gange.
• Skagen påbegyndes onsdag den 16. september kl. 19.00-21.00

• Frederikshavn påbegyndes tirsdag den 8. september kl. 18.30-20.30

• Sæby påbegyndes tirsdag den 20. oktober kl. 19.00-21.00

KuliltemĂĽling
Testen er beregnet på rygere, og viser hvor meget kulilte du har i blodet. Kulilte binder sig til de røde blodlegemer, og tager plads op for ilten som ellers skal transporteres rundt i organismen. Det betyder at hjertet skal arbejde hårdere for at sende den samme mængde ilt rundt. Rygere har øget risiko for at udvikle hjerte – og kredsløbssygdomme.
Sundhedscentrene tilbyder gratis vejledende kuliltemĂĽling.

Individuel fysioterapeutisk vejledning.
Sundhedscentrene tilbyder en individuel samtale til borgere med problemer i bevÌgeapparatet. Vores fysioterapeut vil vejlede og komme med forlag til øvelser. Der udføres ingen behandling.
Tidsbestilling nødvendig

”Lær at leve med kronisk sygdom”.
Et kursus der henvender sig til borgere med kronisk sygdom eller til pürørende til Ên med kronisk sygdom. Formület med kurset er at give deltagerne inspiration til, hvordan de kan takle de problemer og udfordringer, som følger med en kronisk sygdom.

Alle er lige
Det er et afgørende princip, at alle på kurset kender til det at have en kronisk sygdom. Det indebærer, at det er mennesker med kronisk sygdom, der underviser. Instruktøren ved altså, ‘hvor skoen trykker’, og hvordan det føles, når sygdom sætter begrænsninger i hverdagen.
Ud over at kende problemerne indefra, har instruktørerne gennemført en systematisk uddannelse, der gør dem i stand til at lede kurser for mennesker med kronisk sygdom.
Der arbejdes med følgende emner:
– at genkende symptomer
– muskelafspĂŚnding
– fysisk aktivitet
– vanskelige følelser
– kommunikation
– medicinforbrug
– at sĂŚtte mĂĽl – lave handlingsplaner
– gode kostvaner
– mestring af trĂŚthed og smerte
– problemløsning
– valg af behandlingsmetoder
– fantasirejser.
Kom til et uforpligtende informationsmøde i:

• Skagen : tirsdag d. 1. september 2009 kl. 19.00 i Sundhedscenter Skagen.
Kursus start i uge 37.

• Frederikshavn: onsdag d. 21. oktober 2009 kl. 19.00 på Træningscenter Phønix.
Kursus start i uge 44.

• Sæby: onsdag d. 20. januar 2010 kl. 19.00 i Sundhedscenter Sæby.
Kursus start i uge 4.

Yderligere information om kurserne, fĂĽs ved henvendelse til Sundhedscentrene.

Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg
Medarbejdere fra sundhedscentrene tilbyder borgere over 75 ĂĽr, som ikke modtager hjĂŚlp til personlig pleje, en samtale 2 gange ĂĽrligt, gerne i borgerens hjem.
Ved de sundhedsfremmende og forebyggende samtaler er der mulighed for:
• at få talt om dagligdagen og hvordan den fungere for borgeren
• at drøfte emner der har betydning for helbred og trivsel
• at få talt om glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
• at få råd og vejledning om aktiviteter og tilbud i Frederikshavn Kommune
• at få foretaget en vejledende blodtryksmåling

SelvhjĂŚlpsgrupper
Sundhedscentrene er behjĂŚlpelige med opstart af selvhjĂŚlpsgrupper.
F.eks. eksisterer der allerede grupper for
– Borgere der er eller skal mavesĂŚksopereres
– Borgere med diabetes
– Borgere med fibromyalgi

Gratis kondomer
Sundhedscentrene har bl.a. informationsmateriale om sikker sex, forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme og om vaccination mod livmoderhalskrÌft. Unge kan hente gratis kondomer i Sundhedscentrene.
Sundhedscenter HĂĽnbĂŚk
Personale fra Sundhedscentrene kan trĂŚffes i HĂĽnbĂŚk Beboerhus, Koktvedvej 75, kl. 13.00-17.00 d. 13/8, 24/9, 29/9, 26/11 og 17/12.

Fysisk aktivitet

Balancehold
Kurset henvender sig til den gruppe Ìldre, der i større eller mindre grad er i risikogruppen for faldulykker eller for tab af funktionsevne.
I alt 16 mødegange.
• Skagen påbegyndes i uge 41.

• Frederikshavn påbegyndes tirsdag den 15. september kl. 10.30-11.45 (tirsdage og torsdage)

• Sæby påbegyndes i uge 36.

”Sundhed i bevægelse”
Et tilbud om forebyggende trĂŚning og sociale aktiviteter for mennesker, der har, eller har haft krĂŚft.
Den fysiske trĂŚning er tilrettelagt, sĂĽ der kan deltages pĂĽ forskellige niveauer afhĂŚngig af lyst og formĂĽen.
Vi har vores egen ”Cafe”, hvor der efter træningen kan drikkes kaffe og te. ”Cafeen” er desuden det sted, hvor der kan etableres netværk, og hvor der indimellem holdes relevante foredrag.

Sundhedscenter SĂŚby, SĂŚbygĂĽrdvej 15, 9300 SĂŚby, tirsdage kl. 10.00-12.30
TrÌningscenter Phønix, Nytorv 3, 9900 Frederikshavn, torsdage kl. 15.00-17.30.
Opstart i uge 34 – tirsdag d. 18/8 i Sæby og torsdag d. 20/8 i Frederikshavn.
The/kaffe og brød 20 kr. pr. gang.

”Fra rund til sund – et skridt af gangen”
Motionstilbud til overvÌgtige (BMI>30), hvor deltagerne har de samme udfordringer i forhold til kondition, vÌgt og inaktivitet. Vi forventer at deltagerne, foruden de helbredsmÌssige fordele, kommer til at opleve en rÌkke positive sideeffekter i form af øget livsglÌde, bedre selvvÌrd, forhøjet livskvalitet og et større socialt netvÌrk.
Tilbuddet indeholder desuden mulighed for kostvejledning i Sundhedscentrene.

TrÌningscenter Phønix, Nytorv 3, 9900 Frederikshavn, mandag eller onsdag kl. 15.15-16.45. Den første halve time er afsat til socialt samvÌr/erfaringsudveksling.
De to hold starter op i uge 36 – mandag d. 31/8 og onsdag d. 2/9

Tilbud for børn og unge

”Glad og lettet” – motion for overvĂŚgtige børn 9-12 ĂĽr
En gang om ugen tilbydes sjov motion for overvÌgtige børn i Skagen, Frederikshavn og SÌby.
Tilbuddet indeholder desuden mulighed for kostvejledning i Sundhedscentrene.
• Skagen mandag 15.00-16.30.

• Frederikshavn torsdag 14.30-16.00.

• Sæby tirsdag 15.00-16.30.

Opstart i uge 35

Sorggrupper for børn og unge 8 -16 ür
Sorggrupperne er for børn, der har mistet en forÌlder, en søskende eller en anden nÌrtstüende.
Børnene og de unge mødes i gruppen hver 14. dag. Der kan vÌre op til 8 deltagere i en gruppe.
Medarbejderne er veluddannede, og de har kvalificeret sig til at arbejde med børn i sorg og krise.
Henvendelse til sundhedskoordinator Tine MelgĂĽrd Dyg pĂĽ tlf. 98 45 52 49

Børnegruppen Ballonen for børn 8-13 ür.
Børnegruppen for børn fra 8-13 ür, der er vokset op i en familie, hvor der er et overforbrug af alkohol. Børnene für i gruppen mulighed for at fü talt ud om de problemer, de normalt har svÌrt ved at tale med andre om.
Henvendelse til sundhedskoordinator Tine MelgĂĽrd Dyg pĂĽ tlf. 98 45 52 49

TUBA
Et tilbud fra Blü Kors om individuelle samtaler og gruppeforløb for unge fra 14-35 ür, der er vokset op i en familie, hvor der er, eller har vÌret et overforbrug af alkohol.
Henvendelse til Jane Boni Jensen tlf.51 28 90 88.

Børnegruppe – for børn hvis forælder har fået en hjerneskade.
Et projekt hvor børn kan fü hjÌlp og støtte til, at fü bearbejdet de følelsesmÌssige reaktioner der følger med, nür en forÌlder rammes af en hjerneskade.
Deltagelse i børnegruppen vil give børnene øget handlemulighed og hjÌlp til selvhjÌlp, og pü sigt medvirke til at forebygge psykiske vanskeligheder hos børnene.
Henvendelse Sundhedskoordinator Tine MelgĂĽrd Dyg pĂĽ tlf. 98 45 52 49

Tidsbestilling, tilmelding og yderligere information:

Sundhedscenter Skagen, C.S. Møllersvej 3, tlf. 98 45 52 32.

Sundhedscenter Frederikshavn, Nytorv 1, tlf. 98 45 52 19.

Sundhedscenter SĂŚby, SĂŚbygĂĽrdvej 15, tlf. 98 45 70 04.

Telefontid alle hverdage kl. 10.00-15.00

Sundhedscentrenes ĂĽbningstider:

Mandag kl. 10.00-15.00 uden aftale.
Tirsdag til fredag efter aftale.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Velkommen i Frederikshavn Kommunes Sundhedscentre' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
Š 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger