Åbent brev til byrådsmedlemmerne

Åbent brev til byrådsmedlemmerne

11. september 2009 - kl. 0:40 - af

Træf de nødvendige strukturelle beslutninger . Frederikshavn Byråd står overfor en mere end vanskelig opgave med at få enderne til at nå sammen i budget 2010. Som tallene ser ud nu, mangler kommunen op mod 100 mio. kr.

Vi ønsker ikke som tillidsfolk at fortabe os i, hvor ”skylden” for den nuværende økonomiske situation ligger. Det er ikke frugtbart og giver ikke fremadrettede løsninger. Vi må blot konstatere, at situationen er nået hertil på et komplekst sammensat grundlag: udefrakommende faktorer som samfundets generelle økonomiske udvikling, en ugunstig befolknings- og arbejdsmarkedsudvikling i kommunen, samt lokale beslutninger, eller mangel på samme, der har påvirket Frederikshavn Kommunes økonomi negativt.

Det har givet os en vanskelig ramme som kommune at agere i – men det er en ramme, der ikke kan eller må ignoreres i de politiske beslutninger i en berøringsangst forud for kommunalvalget i november. Vi tror på, at politikerne vil blive belønnet for at træffe de nødvendige strukturelle beslutninger, der vil give Frederikshavn Kommune mulighed for at rejse sig som den attraktive og spændende kommune, den vitterligt er.

Som vi ser det, kan byrådet hverken på kort eller lang sigt spare sig ud af krisen ved brug af hverken grønthøster- eller salamimetoder. Besparelserne har nået amputationsstadiet uden hensyn til patientens samlede helbredstilstand. Flere besparelser gennemført med jævnt fordelte procentsatser vil ikke gavne kommunen på længere sigt. Det vil blot lægge et slør over de omstændigheder, der vil fortsætte med at skabe nye besparelsesbehov for at få enderne til at nå sammen.

Forvaltningerne har siden kommunesammenlægningen været igennem flere store sparerunder som først afsluttes i 2010 (budget 2007 og budget 2009). Nu lægges der op til en endnu større sparerunde, som skal gennemføres oven i de andre besparelser i 2010, og som skal gennemføres på blot ét år.

AC-tillidsrepræsentanterne vil gerne henstille til byrådet, at der ikke lægges yderligere besparelser oven i de besparelser, der allerede er vedtaget. De uundgåelige store personalereduktioner i disse yderligere besparelser vil medføre, at sagsbehandling og service i og på alle kommunens kerneopgaver forringes væsentligt. Det kan kommunens borgere ikke være tjent med – og det kan kommunens ansatte ikke være tjent med.

Der er i stedet behov for, at Frederikshavn Kommune nu foretager et grundigt eftersyn af sine strukturer og serviceniveauer. Vi har forståelse for, at det er hårdt politisk arbejde at røre ved for eksempel skolestruktur, institutionsstruktur, administrativ og politisk struktur samt det generelle serviceniveau i kommunen. Men vi beder jer om at træffe disse vigtige beslutninger til gavn for alle kommunens borgere og kommunens ansatte.

Vi vil foreslå, at I som politikere arbejder med det kommende budget efter nedenstående principper:

– Lav de nødvendige strukturelle ændringer
– Vær åbne om processerne og arbejdet frem til beslutningerne
– Inddrag jeres dygtige medarbejdere og engagerede borgere i processerne
– Brug den nødvendige tid til at gennemføre ændringerne – lad det løbe over flere budgetår
– Meld klart ud med et realistisk langsigtet mål
– Meld samtidig ud, hvilke arbejdsopgaver, der skal fjernes, og hvilke services, der vil blive reducerede – vi kan ikke fortsat løse de samme opgaver med færre ressourcer
– Nedsæt projektgrupper med de nødvendige og tilstedeværende spidskompetencer fra kommunen til at gennemanalysere de udgiftstunge/specielle områder
– Tænk økonomien på en anderledes måde, arbejd på at finde frem til, hvad der kan udløse ressourcer fra nye kilder, find/brug fundraising og klarlæg hvilke valgmuligheder, der er for politikerne
– Sig tingene som de er – det giver respekt
– Husk, at vi vil og skal bevare begejstringen og engagementet blandt medarbejderne i organisationen til gavn for borgerne i kommunen

I håb om et godt og frugtbart samarbejde om genopretningen af kommunens økonomi og service.

Venlig hilsen

Tillidsrepræsentanterne
på AC-området

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Åbent brev til byrådsmedlemmerne' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger