Venstre ønsker fortsat kulturhus i Skagen.

Venstre ønsker fortsat kulturhus i Skagen.

26. september 2009 - kl. 0:50 - af

På det seneste byrådsmøde stemte det store flertal af V-byrådsgruppen blankt til forslaget om at frigive de mange millioner til bygning af et kulturhus i Skagen. Det skete efter at vores forslag om at lade kulturhuset indgå i budgettet var faldet med et brag. V ønsker fortsat et kulturhus i Skagen, men i den nuværende situation ønsker vi det indarbejdet i det kommende kommunale budget, så vi kan få et samlet overblik over økonomien. Venstre er således helt enig i, at Skagen skal have et kulturhus og at der er langsigtede gevinster, at hente ved at skabe et sådant samlingspunkt for kultur i en af de danske byer, hvor kulturlivet træder bedst frem.
Når vi ikke stemte for frigivelsen af pengene i denne omgang, var det fordi, vi mener, at det ville være sagligt mere rigtigt eventuelt at vedtage det som en naturlig del af et samlet budget for hele kommunen og ikke som en særpost ganske kort tid før den meget vanskelige budgetlægning. En budgetlægning som ingen for nuværende kender resultatet af og som meget nemt kan komme til at ramme de mest udsatte borgere for hårdt hvis vi ikke passer på.
Først når byrådet i de kommende uger fastlægger budgettet for næste år, kan vi reelt se, hvad der er råd til. Det kunne et flertal i byrådet ikke vente på – det var ellers en meget kort udsættelse vi bad om – næh byrådet med S i spidsen tromlede det bare igennem – så S lagde dermed den første brik i budgetpuslespillet hen over hovedet på en mulig budgetpartner nemlig V. Det er jo ikke det bedste udgangspunkt for at få V med i et nyt budget, at en del af kommunens midler allerede er afsat ved bare at stemme det igennem på et byrådsmøde få dage før budgettet skal lægges.
V ønsker alle brikkerne på bordet, når det store budgetpuslespil skal lægges. Og V ønsker at gå væk fra grønthøstermetoden, når der spares. Byrådet må gå ind og prioritere besparelserne og tage ansvaret. Vi skal nemlig ikke spare lige meget på alt. Det er Vs ønske at passe særligt godt på de mest udsatte mennesker i denne proces. Andet kan vi simpelthen ikke være bekendt. V ønsker også, at der afsættes en pulje til uforudsete udgifter. Vi forestiller os et beløb på 40 millioner – altså ca. 8 millioner mere end et kulturhus i Skagen koster. Al erfaring med Frederikshavn Kommunes økonomi viser desværre, at det er nødvendigt. Og hvis så ellers det lagte budget kunne holde, så man ikke skulle bruge af puljen til uforudsete udgifter, så ville der jo nok blive plads til et kulturhus. Det ville jo give kommunen en god motivation for at overholde budgettet – for en gangs skyld!

Venstres borgmesterkandidat

Lars Møller

30 kommentarer til “Venstre ønsker fortsat kulturhus i Skagen.” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

30 kommentarer til “Venstre ønsker fortsat kulturhus i Skagen.”

 • Peder Key Kristiansen

  Hej Peter

  Også tak for dit svar, dejligt at du tager dig tid til at debattere her på Skagens Avis. Og selvfølgelig tror jeg ikke at du går ind for at brænde bøger og musikinstrumenter, det var mit lille bidrag til kassen af spydige kommentarer, måske også for at vise at den vej ikke er en frugtbar vej at gå hvis man ønsker en ordentlig dialog.

  Med hensyn til de nuværende muligheder for at gå på biblioteket og i musikskolen så kan jeg ikke udtale mig kvalificeret om sidstnævnte, det må nogle andre gøre, men for bibliotekets vedkommende så er der så vidt jeg ved helt konkret det problem, at kørestolbrugere ikke har adgang til 1. sal (børnebøgerne). Om dette er et stort problem i dagligdagen vil jeg ikke vurdere, men vi har en forpligtelse til at sikre at alle har adgang til vore offentlige servicefaciliteter. Set med bredere briller så udnyttes de nuværende rammer fuldt ud, og det gør det utroligt vanskeligt for biblioteket at forny sig. Jeg ved at biblioteket – da man debatterede sneglehuset på skolemarken – arbejdede med planer for hvordan man kunne udfolde det moderne bibliotek og tilbyde os brugere en række nye muligheder. Jeg er sikker på at der også arbejdes med at etablere disse tilbud i Kappelborgskolen.

  At forslaget om et kulturhus ved Skagen Kultur- og Fritidscenter skulle være “folkets løsning” synes jeg er noget af en overfortolkning. Personligt synes jeg også at forslaget skulle have været med i folkeafstemningen så man kunne få afklaret opbakningen til idéen, men derudaf kan man altså ikke konkludere at “folkets løsning” blev fravalgt.

  Vi har i Skagen 3 større idrætanlæg som samler mange af vores idrætstilbud – SKF, Badmintonhallen og Stadion – og det gør de godt ! … Derimod har vi ikke en instans som kan understøtte og samle tilbudene på kulturområdet, og jeg tror det er klogt hvis den instans kan koncentrere sig 100% om disse tilbud hvis området skal udvikle sig optimalt. Derfor bør det efter min mening ikke være underlagt et af de tre idrætsanlæg.

  Det er muligt at der fremadrettet skal ændres lidt i fordelingen af driftsmidler mellem idræt og kultur, dette beror jo på en løbende politisk vurdering af hvad man ønsker at fremme. Men vi bliver et fattigt samfund hvis vi kun prioriterer det ene område, uanset om det så er idrætten eller kulturen.

  mvh
  Peder

 • Hej Inger.
  Det er ellers noget af en udfordring du giver mig der.
  Du giver selv to konkrete bud. Parkeringspladser, hvis det er det Skagen har brug for. Jeg er sikker paa detailhandlen + forlystelseslivet synes det er en god mulighed. Jeg har svaert ved at vurdere behovet.

  Boliger til en ejendomsinvestor har jeg heller ikke principielt noget imod – men maaske skulle man overveje til en boligforening, der kunne oprette lidt mindre “almindelige” lejligheder i en god stand til udlejning – MED bopaelspligt!!!
  Det er nemlig ikke alle som gerne ville flytte til Skagen og nyde sit otium som har raad til luksus ved Stranden – men derfor kan de godt have en god oekonomi – men ikke have lyst til at bruge frivoerdien, hvis ma har en. Jeg tror paa Skagens helt store potentiale for at undgaa befolkningsflytningen er, at satse haardt paa folk i den 3. alder. Her har man noget ikke andre steder kan byde paa!!

  Hele Danmark og ikke mindst vores kommune er ramt af den europaeriske “syge” i fremtiden (Indenfor 10 aar). Dvs. mange flere over 65 aar, mange faerre i den erhvervsaktive alder – og mange faerre boern. Der kommer til at blive lukket en del skoler over hele landet – og jeg er ikke bane for at sige: Der skal bestemt ikke laves et kulturhus, bare fordi man lukker en skole. Kommunen skal saelge disse bygninger til det formaal man politisk bestemmer.

  Med venlig hilsen

  Peter Laigaard, byraadskandidat (V)

  Ps. Er et sted hvor man ikke kan lave de rigtige bogstaver, beklager.

 • Hej Inger

  Allerede for et par år siden blev det foreslået at sælge Kappelborgskolen, og så bruge provenuet på et nyt kulturhus andetsteds.
  Det ville have været mere eller mindre udgiftsneutralt, med de ejendomspriser der var dengang.
  Havde man ladet fornuften råde, så havde det ikke været nødvendigt at sælge ud af kommunens ejendomsportefølje i en tid, hvor markedet skraber bunden, endvidere havde man haft 30.000.000 ekstra i kommunekassen.
  Desværre ville man heller ikke dengang lytte…….

  Hilsen Sten

 • Kempff-Nordkap

  Hej Peter.

  Der er vist ingen, der ikke ved, hvad Kappelborg efter din mening ikke skal bruges til, men hvis du kunne bestemme, hvad skulle vi så bruge Kappelborg til? Nogle synes, bygningerne skal jævnes med jorden, fordi Brugsen mangler parkeringspladser. Andre, at bygningerne skal sælges til ejendomsinvestorer, så der kan bygges ejerlejligheder. Hvad synes du?

  Venlig hilsen Inger

 • Peter Laigaard

  Hej Inger.
  Tak for tilbagemeldingen. Jeg er bestemt hverken vredladen og anmasende.
  Jeg tillader mig at for det første blot at stille spørgsmåltegn i visdommen ved i disse tider at bruge så mange penge på et sådant projekt når hele kommuens foreningslivet skal til at bøde for det, da de dele af kulturlivet deler pengekasse. For det andet har jeg utrykkelig sagt at HVIS der skal investeres i Skagen nu skal det selvfølgelig være for at understøtte det der fungerer i øjeblikket i Skagen Kultur og Ffritidscenter – og ikke undergrave det. At det så kan gøres for det halve som Steen Schou skriver gør det jo kun endnu værre.
  Venstre er en stor gruppe af mennesker. Det skulle være mærkeligt, hvis vi ikke på enkelte omårder var forskellige. Vi fortæller hver især, hvordan vi ser på verdenen og hvilke holdninger vi har. Vælgerne klarer så resten.

  Med Venlig hilsen Peter Laigaard

 • Kempff-Nordkap

  Din måde at føre valgkamp på, Peter, giver mig mindelser fra sidste valgkamp. Da var det H.J.Kaptain, som skulle kapre stemmer i Skagen. Jeg oplevede H.J.Kaptain som anmassende og vredladen på en meget uklædelig måde og nok ikke fremmende for Venstre. Anders Broholm deltog også, dog på en noget mere nuanceret og imødekommende måde.
  Det ville være ønskværdigt, at du giver en forklaring på uenigheden i Venstres gruppe, da beslutningen om Kappelborg skulle træffes. Det må du kunne, da du tilsyneladende har så stor viden om Kappelborg og de visioner, der er for stedet. Med hensyn til lugten af fisk skal du vide, at den lægger sig over hele byen alt efter vindretningen.

  Vi har 2 lokale, nye kandidater. Giv dem dog en chance.

  Venlig hilsen Inger

 • Peter Laigaard

  Hej Peder.

  Tak for din reaktion.

  Jeg har på intet tidspunkt hørt kritik af de nuværende muligheder for i Skagen for at gå på bibiliotek eller gå i musikskolen – selvfølgelig vil man altid gerne samle aktiviteter og have nye, hvis det er muligt. Hvem vil ikke det ? Jeg synes ikke det er fair at sige, at jeg går ind for at “brænde bøger og musikinstrumenter” – jeg tillader mig bare i al beskenhed at stille spørgsmåltegn ved den prioritering vi foretager i vores fælles økonomi.

  En anden del af kulturlivet som deler fælles kasse indenfor kultur og fritidslivet bliver nemlig voldsom ramt – nemlig foreningensverdenen med det nuværende bugetforslag. Her vil man nu gennemføre nedskæringer bla. til de frivilige foreningesledere i idrætsverdenen samt skære i tilskud til foreningernes aktiviteter for børn og unge. Specielt Skagen med sin geografiske placering bliver hårdt ramt. Det synes jeg i al beskedenhed er en forkert prioritering.

  Når jeg tillader mig at bruge ordet finkultur har jeg slået navnet op i Den store danske: “finkultur, også kaldet “det snævre kulturbegreb”, kultur opfattet som dannelse. Begrebet omfatter kunstarter, hvis tilegnelse kræver forkundskaber, tid og evne til fordybelse, fx klassisk musik, teater, opera, ballet, billedkunst, litteratur og filosofi.

  Jeg har flere gange læst om Kappelborgprojektet på den særlige hjemmeside der er oprettet. For mig at se er betegnelsen finkultur stadig meget dækkende jvf. ovenstående for de aktiviteter man påtænker.

  Jeg synes også at Steens indlæg vidner om, at den proces der har ført til det nuværende projekt ikke tyder på, at man har valgt “folkets løsning” ved Kultur og Fritidscenteret. Jeg kan også fortælle, at de foreninger vi har kontakt med igennem idrætssamenvirket heller ikke føler de på noget måde er blevet hørt.

  “Skagen Kultur- og Fritidscenter råder over flere hyggelige mødelokaler og haller. Her er forum for arrangementer af enhver art og varierende størrelse” iflg. deres hjemmeside. Jeg fastholder derfor at man nu vil se to offentlig støttede institutioner konkurre med hinanden eks. om mødefaciliteter.

  Mvh

  Peter Laigaard

 • Marianne Bindslev

  Alletiders med en fyldig og seriøs debat om kulturhus Kappelborg. Er det ikke forholdsvis let at opklare, hvilken betydning, det vil have for både det samlede budget og enkelte udvalgte områderat udskyde eller opgive at anlægge Kappelborg klar til brug?
  Så var vi da ude over diskussionen om, hvorvidt de mange millioner kulturhuspenge i givet fald, ville blive brugt på ældre- og handicapområdet.

  Overordnet er det selvfølgelig logisk at tale om anlægsudgifter , driftsomkostninger og økonomisk afkast til private og offentlige myndigheder. Men jeg saner et aspekt i hele denne debat: Hvad med al den berigelse, som ikke lige kan gøres op i tal?
  Hvordan måler man her-og-nu effekten af gode musik og sangoplevelser. Enten som aktiv deltager eller publikum? Ja… øhh man kan vist godt måle en procentvis forbedring i indlæringsevne og vist også livsglæde og tilfredshed i al almindelighed. Afslapning, glæde og ren og skær fornøjelse. Til ligemed ved de fleste af os af personlig erfaring, hvordan netop disse følelser kan medvirke til gode, nye tanker og initiativer. Som det har været nævnt i debatten giver a+b jo ikke altid c.

  Den nye forbedring af landevejen betyder jo heller ikke kun flere sommergæster til Skagen. Det er jo også den vej flyttebilerne kører væk fra Skagen. For dem, der har bil er det også nemt at smutte til Hjørring eller Frederikshavn til stor, flot biograf og musikhal. Hvorfor ikke gøre det attraktivt at blive hjemme og benytte lokale tilbud? Lokale ildsjæle trækker et prisværdigt læs, men det er vel ikke holdbart som en varig løsning for kulturaktiviteter i Skagen.
  Og hvad med små og store børn? Jeg synes, at både børn og begyndere skal have de absolut bedste forhold. Hvordan skal man ellers blive bedre? Så lad os få det kulturhus nu.

 • Peder Key Kristiansen

  Jeg er rystet ! … Musikskole og bibliotek er finkultur !!! – er det virkelig Venstres defination på finkultur ? … helt ærligt, det kan du sku da ikke mene Peter !
  Hvis Venstre vinder valget skal vi så have en lille offentlig afbrænding af bøger og musikinstrumenter for at fejre jeres sejr over finkulturen ?

  Så vidt jeg ved har bibliotek og musikskole været gennemgående i alle forslag, sammen med en kombineret biograf/teater-sal. I alle forslag har der også været indarbejdet mødelokaler til foreninger, og øvelokaler hvor der er taget specielt hensyn til lydforholdene – men ingen steder har jeg set at disse rum skulle være forbeholdt den klassiske musik og finkulturelle foredrag. Alle forslag til kulturhus har grundlæggende haft det samme hovedindhold, debatten har alene gået på placeringen.

  Der har været gjort et kæmpe arbejde for at indrage byens foreninger i kravsspecifikationen for et kommende kulturhus, og det er da mit indtryk at man har gjort hvad man kunne for at tilgodese så mange interesser som muligt. Men dette arbejde underkender Venstre fuldstændigt og forsøger efter bedste evne at latterliggøre med ord som “finkultur” og “kulturpalads”, alene fordi I led et politisk nederlag – helt ærligt, tør øjnene og kom videre !

  At Skagen Kultur- og Fritidscenter har nogle super spændende visioner omkring wellness-tilbud til handicappede kan vi ikke blive uenige om, men jeg har altså meget vanskeligt ved at se hvordan de kommende aktiviteter i Kulturhuset konkurrerer med aktiviteterne i Skagen Kultur og Fritidscenter – Kulturhuset var jo til “finkulturen”, var det ik ?

  mvh
  Peder

 • Peter Laigaard

  Hej Sten.
  Tak for oplysningen. Det bekræfter jo bare at Kulturhusprojektet ikke er for “almindelige mennesker”. Det bekræfter også at i politik skal man lære at kunne tælle.På Chistiansborg til 90 og i Frederikshavn til kommune til 16! Så kan man nemlig stemme om hvem der er de kloge!
  Desværre har der udviklet sig en kultur i Frederikshavn kommune, hvor man kører skueprocesser når projekter skal gennemføres – men man gider egentlig ikke høre på de forslag man får præsenteret. Så I er ikke alene om den oplevelse.
  Selvfølgelig havde det været bedre at samle aktiviteterne. Ikke mindst på personalesiden ville det give muligheder for at optimere driften afhængig af hvor der er brug for det. Dernæst ved jeg at Skagen kultur og fritidscenter nyder stor opbakning fra frivillige kræfter i form af de foreninger der holder til der, fordi de ofte er en del af de aktiviteter der foregår der.

 • Til Peter Laigaard kan jeg oplyse, der blev fremlagt et projekt for kulturhus ved siden af Skagen Kultur-og Fritidscenter, udgifterne til dette var det halve af udgifterne til Kappelborgskolen. Bjarne Kvist nægtede at tage dette projekt med i den “afstemning” der fandt sted.
  Derudover udtalte næstformanden for Kulturelt Samvirke, at det projekt ikke kunne komme i betragning, “da der lugtede af klor”………ak ja, nede ved Kappelborgskolen lugter der af og til af fisk…….

  Hilsen Sten

 • Peter Laigaard

  Hej Peder.
  Politik handler først og fremmest om at prioritere. Vi kan ikke det hele!
  Min pointe var, at når vi alle ved at Skagen har brug for “aktiviteter” udenfor sæsonen (kulturhuset skal nok blive brugt i sæsonen). En bevist satsning på handicappede og deres hjælpere med “skagen” navnet som trækplaster var der perspektiv i. Det vil skabe arbejdspladser i serviceindustrien + omsætning i forretninger. Skagen har potentialet til at være helårsdestination – men vi skal finde de rette nicher.
  Mht. finkltur går min betragtninger på at det er de klassiske finkulturelle, der som jeg ser på beskrivelserne af projektet, som der først og fremmest skal gøres plads til. Musikskole, fordedrag, bibliotek, klassisk musik etc. de områder som er betænkt, hvor imod de folkelige foreninger ikke et indtænkt.
  Til slut kan jeg ikke lade være med at tænke på “gøgeungeeffekten”. Jeg ved at Skagen kultur og fritidscenter laver mange af de ting, der fremover formentlig afvikles (for kommunale midler) i den nye kulturpalads. Har nogen gjort sig overvejelser om hvad det her kommer til at betyde af negativ ting for det eksisterende Skagen Kultur og fritidscenter ? Jeg forudser en faldende indtjening og dermed lavere service og vedligeholdelse mv. af Skagen kultur og frtitidscenter. Gøgeungeeffekten.
  Vi har i Frederikshavn gjort det til en dyd at lade den ene kommunale organisation konkurrere med den anden for skatteborgernes penge på det her område. Det skal selvfølgelig stoppes – og der er i hvert fald ingen grund til at gentage fejlen.

 • Peder Key Kristiansen

  Dejligt med en vestre-politiker der ser muligheder i kulturhuset og vil være med til at se fremad – hold fast i det Lis !

  Til Peter: Ingen tvivl om at Skagen Kultur og Fritidscenter har et super spændende projekt på tegnebrættet, og jeg håber virkelig at der efter valget vil være politisk opbakning til at få det realiseret. Med hensyn til din kommentar om et “palads” for finkulturen så forstår jeg simpelthen ikke Venstres retorik; et kulturhus i Kappelborgskolen er et “palads for finkulturen”, men det er det ikke hvis det placeres på skolemarken … det er muligt at der er en økonomisk forskel på de to projekter, men er der en stor indholdsmæssig forskel ? …

  mvh
  Peder

 • Ja! Jeg forestiller mig også, at Kappelborg kan blive omdrejningspunkt for mange forskellige aktiviteter, hvoraf nogle forhåbentlig med vækstpotentiale. Kulturhuset kan rumme meget andet end ‘finkultur’, og det vil være oplagt for lokalpolitikere at udnytte huset fuldt ud i den henseende.

  Lis Reinholdt
  Byrådskandidat (V)

 • Hej Christen

  Jeg kan ikke tage æren for forslaget, det ER faktisk i Skagen Helse at idéen er opstået først og man har arbejdet på det med flere vinkler, men det er vidst ikke så ligetil. Og slet ikke når hele arbejdet foregår frivilligt.
  Så sent som i starten af året havde vi en konference på Color Hotel, hvor vi have en workshop omkring fremtiden for Skagen og Skagen Helse. Erhvervsdirektøren for kommunen var tilstede ligeså vel som erhvervschefen i Skagen (sidstnævnte har i øvrigt også lagt et kæmpe arbejde i Skagen Helses projekter).
  Men da jeg ikke er hverken i Skagen Helse eller kommunen længere, har jeg ikke rigtig nogen føling med hvad der foregår. Så jeg er ikke klar over hvor forslaget ligger for nuværende.

  Mette G. Andersen

 • Christen Justesen

  Blandt de mange store indlæg i debatten omkring kulturhuset er der især et lille indlæg på 4 linjer fra Mette Andersen, som skiller sig konstruktivt ud fra de øvrige. Mette fortjener at få opbakning til hendes ide´, og her var der virkelig noget som kunne være en aktuel afløser til mange af de erhverv vi må sig farvel til.
  Ligeledes kunne det være en ide´ for de mange politiske kandidater/senere valgte, at tage fat i . Ideen vil også passe glimrende ind i Skagen Helse og dermed være til stor gavn for Skagen …… Virkelig fin ide´, Mette. Jeg vil tillade mig at citere dit indlæg:
  ■Mette den: 2 oktober – 2009 07:26
  Der er kun EN ting der stensikkert giver vækst i en by og det er uddannelses steder…lad os få en satelit af Aalborg Universitet på Kappelborgskolen med en særlig forskningsenhed ift. stress, depression, livskvalitet eller lignende….det vil give vækst

  Christen Justesen

 • Peter Laigaard

  MENNESKER FØR MURSTEN:

  Ikke bare kræver investeringen beløb i størrelsesorden 35 mio. men nye årlige drifttilskud som på 5 mio. kr.
  Hvis der skal investeres i Skagen er der betydelig større perspektiv i de forslag som Skagen Kultur og Fritidscenter bla. har udarbejdet omkring forslag der gør at man vil satse på handicappede som målgruppe – ikke mindst uden for sæsonen. Skagen har det rette “brand”, de handicappede ledsages ofte af plejere mv. Se det er udvikling fremfor “palads” for finkulturen.

  Peter Laigaard
  Bryådskandidat (v)

 • Nu har jeg ikke udtalt, at der skulle være noget galt med hverken Festival, Træf eller Skaw Cup. Som mangeårig medhjælper ved alle tre arrangementer ved jeg dog godt, hvordan de rangeres, men det er både Festival, Træf og Skaw Cup så heldigvis ligeglade med. Hvad de dog ikke er ligeglade med, er økonomien, og det burde være en kendsgerning for enhver, at uden en fornuftig økonomi, så blev ingen af disse arrangementer afholdt.
  Hvorfor tror du det meste af havnen er spærret af når der er Festival? naturligvis fordi men gerne vil have så meget af ølsalget for sig selv som muligt, Festivalen kan ikke overleve, hvis al salget gør til værtshusholderen længere nede af gaden, det burde da være indlysende for enhver.
  At der så samtidig med ovennævnte arrangementer sker en meromsætning i byen, det er naturligvis klart, men det skyldes naturligvis den tiltrækningskraft de har, en tiltrækningskraft, som Kappelborgskolen ikke vil få.
  Hvad placeringen af kulturhuset angår, så har jeg for længe siden klandret den “afstemning” der fandt sted, og som du stolt henviser til, at flertallet stemte for, men som Niels Hausgaard også udtaler, så er det ikke altid de fleste der er de klogeste……
  Når jeg så samtidig bringer Kappelborgskolen frem igen, så skyldes det naturligvis den situation kommunen har bragt sig i, hvor man ikke har kunnet administrere det budget man selv har lagt, og derfor nu er ude på tynd is, der kunne man prøve at se på det fornuftige i at vælge det absolut dyreste projekt af dem alle til at få et kulturhus i Skagen, et kulturhus, som vil indeholde det samme som andre kulturhuse i landet…..der går vel ikke er skår af Bjarne Kvist, hvis han nu skulle leve op til salig Krags ord: “Man har et standpunkt til man tager et nyt” ?

  Hilsen Sten

 • Peder Key Kristiansen

  Hvad er der nu galt med festivallen – eller med træffet og SkawCup – siden du mener at førstnævnte er “finere” end de to andre ? … Uanset hvor lang tid de enkelte arrangementer har været her og hvordan de klarer sig økonomisk de enkelte år, så vil jeg gerne vædde en kasse øl på at de alle er en økonomisk fordel for byen hvert år hvis man ser på det med lidt bredere briller, det er et spørgsmål om hvor omsætningen lægges. Men det er da tankevækkende at de anses for fiaskoer hvis de ikke hviler økonomisk i sig selv. For festivallens vedkommende vil jeg våge den påstand at jo bedre vejret er, jo bedre er det for byen, jo dårligere vejret er, jo bedre for festivallen – det er i bund og grund et spørgsmål om hvor folk opholder sig. Så hvornår er festivallen eller et af de andre arrangementer en succes? – når omsætningen ligger i festivallens kasser eller når omsætningen ligger i byens? Det kunne være rigtig sjovt hvis man kunne lægge de to kasser sammen.

  Mht placering og økonomi, ja så vil den debat nok aldrig stoppe, der vil nok altid være nogen der synes man skulle have valgt en anden løsning. Jeg hæfter mig dog ved at det ser ud til at flertallet her i Skagen er lavet af det her specielle stof du nævner, så det spørgsmål er vist afgjort – og uden at det nu har nogen relevans i den her debat vil jeg da lige bemærke at jeg heller aldrig har gået på Kappelborgskolen.

  Med venlig hilsen
  Peder

 • Hej Peder

  Her i byen har vi haft Skagen Festival i mange mange år, længe før man begyndte i Skanderborg…man kæmper vist stadig med at få en fornuftig økonomi ud af det.
  Derudover holder MC Scavenius motorcykeltræf hvert år, og SIK holder SkawCup. Begge sidstnævnte giver fine overskud, de er godt nok ikke så “fine” som førstnævnte, men skaber begge omsætning i byen, som Festivaln også gør.
  De er alle kommet op at stå, uden at skulle have hjælp af en såkaldt “rugekasse for kulturelle iværksættere”.
  Men nu går mit argument heller ikke så meget på, om vi skal have et kulturhus eller ej, kulturhus er jo tidens trend. Det går mere på, hvorfor det er den dyreste løsning der skal vælges, og den absolut dyreste løsning er at vælge Kappelborgskolen.
  Alle byer med respekt for sig selv, fik bygget kulturhus inden kommunesammen-lægningen, der skulle jo nødigt noget med over til naboen. Disse indeholder det samme som Kappelborgskolen skal indeholde, bibliotek, cafe, biograf etc, så vi får nu blot, hvad man har de fleste andre steder. Vi kan da så prale af at have to biografer, der er jo allerede en ude på Skagen Odde Naturcenter.
  At det så skulle være noget helt specielt, fordi det ligger i Kappelborgskolen, tror jeg man skal være lavet af et specielt stof for at kunne indse. Måske fordi jeg aldrig har nu gået i skole på Kappelborgskolen ?
  Jeg mener, som jeg hele tiden har ment, at det er det helt forkerte sted man har valgt,også med kommunens økonomi taget i betragtning.

  Hilsen Sten

 • Peder Key Kristiansen

  Hej Sten

  Du har da ret i at hovedparten af det skitserede indhold i Kulturhuset fremkommer ved at samle eksisterende aktiviteter, men det alene ser jeg faktisk som et lille skridt i den rigtige retning. For det første giver det en mulighed for at omorganisere nogle ting, bl.a. omkring biblioteket, som jo i dag er meget andet og mere end bøger på hylder. For det andet giver det en mulighed for at skabe nogle nye koblinger på tværs af de forskellige aktiviteter når disse nu skal til at fungere side om side – nye samarbejder, nye tilbud. Endelig tror jeg at samlingen vil gøre at flere vil begynde at bruge tilbuddene; større udbud = flere brugere, vi ser det ift butikscentre og jeg tror det samme vil gøre sig gældende her. Har dette betydning for erhvervslivet og giver det vækst? Det tror jeg faktisk det har og gør, det er bare ikke på den traditionelle måde.

  Du skriver at Arena Nord og Det Musiske Hus ikke har haft effekt på erhvervslivet i Frederikshavn, min påstand vil nu være at det har de. Vi har sandsynligvis ret begge to, problemet er at vi ikke snakker om det samme erhvervsliv. Jeg vil påstå at arrangementerne i Arena Nord og i Det Musiske Hus medfører øget omsætning i butikkerne, restauranterne og hotellerne i Frederikshavn, og de er altså også en del af erhvervslivet i vores kommune. De store sportsarrangementer og foredrag / koncerter giver en enorm sidegevinst for byen, problemet er at ingen kan sige hvor meget for det bliver spredt ud på så mange aktører.

  Kigger vi udenfor vores egen kommune så har man jo i mange år afholdt Danmarks Smukkeste Festival i Skanderborg. Betyder den noget for byen ? Tja, i 2008 havde de en omsætning på 104 mio. kr. og et overskud på 7,1 mio. Det betyder altså at de har haft et forbrug på 97 mio. kr. !!! .. En del er selvfølgelig gået til kunstnerne, men der er da nok også faldet en god del af til leverandører af alt fra drikkevarer til telte og toiletvogne – og hertil kan vi så lægge den omsætning som festivalens gæster har lagt i byens butikker og restauranter. I Skagen har festivalen næste år 40 års jubilæum, betyder den noget for byen? I forhold til Skanderborg gør organiseringen alene i hvert fald at en større del af den samlede omsætning må formodes at lande i de lokale butikker, restauranter og hoteller, og det er jo fint for det er den organisering der passer til Skagen. Men det gør også at ingen har et samlet billede af hvad festivalen betyder økonomisk. Når jeg skal provokere plejer jeg at sige at man kunne jo prøve at aflyse festivalen et år og se hvad der skete. Da Skagens Museum et år meddelte at de lukkede i december gav det en del uro, for mange kunne da godt se at det ville betyde færre turister og dermed færre gæster i deres virksomhed. Men det er problemet med kulturtilbud og oplevelsesøkonomien i en nøddeskal, udgifter og indtægter er ikke nødvendigvis placeret i samme kasse, og derfor kan vi ikke umiddelbart vurdere deres effekt. Giver de underskud er det for dårligt af arrangørerne, men ingen kan give et kvalificeret bud på hvad det vil betyde for byen under et hvis de ikke er der.

  For mig er kulturhuset mange ting, heriblandt også en rugekasse for kulturelle iværksættere, og ja – det tror jeg faktisk kan medvirke til at skabe vækst. Om det er til at se logikken er jo en individuel vurdering.

  Med venlig hilsen
  Peder

 • Der er kun EN ting der stensikkert giver vækst i en by og det er uddannelses steder…lad os få en satelit af Aalborg Universitet på Kappelborgskolen med en særlig forskningsenhed ift. stress, depression, livskvalitet eller lignende….det vil give vækst 🙂

  Mette Andersen

 • Jeg undrer mig over, hvordan et kulturhus skulle kunne skabe nogen som helst vækst.
  I bund og grund er der jo blot tale om at samle forskellige aktiver under samme tag, aktiver, som nu forefindes forskellige steder i byen.
  Det svarer til at påstå, at turiststrømmen vil øges væsentligt, hvis både den tilsandede kirke og Råbjerg Mile placeres ude på Grenen.
  Endelig kan der henvises til Frederikshavn, som har en del kulturhuse; Arena Nord, det musiske hus m.m. Her har det ikke haft effekt på erhvervslivet, idet MAN Diesel lige har halveret antallet af ansatte og Martin har også foretaget en del fyringer.
  Ydermere indgår skolelukninger/sammenlægninger i Frederikshavnsområdet socialdemokratiets planer, som argument for at bruge Kappelborgskolen som kulturhus bruger man bl.a., at det vil få befolkningstallet til at stige, altså at der i så fald må komme flere børn….jeg har svært ved at se logikken.

  Hilsen Sten

 • Peder Kristiansen ser gerne, at kandidaterne begynder at debattere, hvad der kan skabe vækst i byen. Jeg ser gerne, at både politikere og medborgere kommer i dialog om de udfordringer, vi står over for, og hvad vi vil med vores by. Nu ser det jo ud til, at vi får vores kulturhus, og mon det ikke alt andet lige bliver endnu nemmere at få skagboer og andre af huse, når vi får et (forhåbentlig) hyggeligt og inspirerende sted at mødes. Vi har med andre ord brug for at styrke nærdemokratiet.
  Med venlig hilsen
  Lis Reinholdt
  Byrådskandidat (V)

 • Kære Peder
  Med risiko for, at være fejl informeret, mener jeg at S på byrådsmødet den 24.01.07 fik gennemtrumfet den afstemning, der skrinlagde projekt Sneglehuset. Dette efter at Skagen Byråd i december 2006, afviste en anmodning fra sammenlægningsudvalget i Frederikshavn, om at udlægge en afstemning til borgerne om kulturhusets placering. Så hvordan Venstre skulle have gennemtrumfet den beslutning, har jeg svært ved at se.

  Hånden på hjertet, jeg ser meget gerne et kulturhus i Skagen og meget gerne på byens gammel kommuneskole – Kappelborg.

  Kulturhus Kappelborgs evt. udsættelse kan på ingen måde rette op på vores kommunes skræmmende økonomi. Heri er jeg fuldstændig enig. Det kan kun ansvarlig ledelse.

  Venstre ønskede ikke ved byrådsmødet den 23. september 2009, at stoppe projekt kulturhus Kappelborg. Venstre bad blot byrådet udsætte beslutningen 2-3 uger, således at en anlægsinvestering på min. 32 mill. blev indarbejdet i det kommende kommunale budget, så vi kunne få et samlet overblik over økonomien.

  Har du i øvrigt lyttet til punktets debat fra byrådsmødet?
  http://www.frederikshavn.dk/download/mp3/2009/2009_09_23/090923punkt02.mp3

  Slutteligt vil jeg bare sige, at i Skagen kommune, som de sidste mange år var ledet af Venstre v/ Hans Rex, havde vi en ganske fin økonomi, hvor der også var økonomisk råderum til vækstpotentialer – i form af bl.a et kulturhus. Syntes du da ikke det var ansvarlig økonomisk ledelse?

  Kære Inger
  Da budgettet endnu ikke er lagt, tror jeg ikke nogen – og derfor heller ikke Venstre, er i stand til at finde frie midler. Men forslag om at afsætte penge tll uforudsete udgifter, er blot et eksempel på ansvarlig økonomisk ledelse.
  At genoprette kommunens økonomi, sker ikke overnight.

  Ingen tvivl om, der nok skal komme debatskabende ideer om vækstpotentialer frem i valgkampen fra såvel os kandidater i Venstre som fra forskellige andre partiers kandidater. Også jeg ser frem til at høre disse ideer, for i bund og grund handler det om, at vi får “skuden på rette kurs igen” – og det ville da være fantastisk, såfremt det kunne ske i et tværpolitisk samarbejde til fordel for såvel Skagen by som hele kommunens fremtid.

  En skam du ikke selv er kandidat Peder, tror du sidder inde med en masse ideer og ikke mindst gode intentioner om at få vores kommune på rette køl. Det er vist samme udgangspunkt for os alle – uanset partifarven.

  Med venlig hilsen
  Pia Karlsen
  kandidat V

 • Peder Key Kristiansen

  Hej Pia

  Hvis det er sandt at Venstre hele tiden har ønsket et kulturhus i Skagen, hvorfor i alverden gennemførte I det så ikke da I havde flertallet ? I kunne jo have gennemtrumfet projektet på skolemarken hvis I ville. Koblingen mellem kultur og erhverv kunne sagtens være sket her – og vil også kunne ske så mange andre steder, det har du helt ret i. Min personlige holdning er dog at Kappelborgskolen, i kraft af dens fysiske placering og historie, vil have en fordel frem for enhver anden placering i byen, i forhold til at skabe et godt mødested.

  Jeg er da ked af hvis jeg ripper op i et sort kapitel i Venstres historie, men som jeg husker det var det Venstre der gik til valg på at bevare skoledriften, mens de øvrige partier godt kunne læse statistikkerne og ærligt meldte ud at skoledriften måtte ophøre. Så nej, jeg synes bestemt ikke at kommunen skulle have fortsat driften af en “tom” skole, det tror jeg faktisk der var en del der kunne se før Venstre, jeg synes måske tvært imod at Venstre skulle have udvist noget af den økonomiske ansvarlighed som I har så travlt med at lufte nu.

  Lige nu er det lige før at Kulturhus Kappelborg i læserbrevene bliver udråbt som den primære årsag til at der skal gennemføres besparelser på det kommunale budget, og hvis bare vi sparer kulturhuset væk bliver alting godt igen. Jeg er nu ikke helt sikker på at det hænger sådan sammen. I privatbudgettet kan vi da godt udskyde investeringen i en ny bil til næste år og anvende hele indkomsten til de basale kerneydelser, men den fornuftige husmor må jo så også budgettere med at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne på den gamle bil vil blive større næste år end de er i år, hvilket alt andet lige vil reducere det rådighedsbeløb der er tilbage, så næste år må hun spare yderligere på netop de basale kerneydelser.

  Hvis vi skal øge rådighedsbeløbet i kommunen skal vi enten sætte skatteprocenten op (og aflevere 75% til staten) eller øge skattegrundlaget. Vi vil jo alle helst det sidste, men det kræver investeringer og de kan som jeg ser det kun komme to steder fra; fra erhvervslivet og fra kommunen. Regionen har ingen penge og staten har vist glemt at der er noget der hedder Nordjylland. Med de fyringsrunder vi netop har set og bankernes noget tilbageholdende udlånspolitik tror jeg desværre heller ikke vi skal satse på erhvervslivet som lokomotiv for udviklingen de kommende år, så tilbage er kun kommunerne. De er også ekstremt pressede, men der er ikke andre til at løfte opgaven. Så uanset hvor ondt det gør og hvor hårdt det lyder så kan vi altså ikke tillade os at bruge hele rådighedsbeløbet til de basale kerneydelser og velfærd, for velfærd skaber ikke vækst.

  Kulturhuset alene løser selvfølgelig heller ikke problemet, men som du skriver så er der også så meget andet der kan skabe et vækstpotentiale i byen – hvor ville det være dejligt hvis I kandidater begyndte at debattere hvad det kunne være.

  Held og lykke med valget, det bliver spændende at følge.

  Med venlig hilsen
  Peder Key Kristiansen

 • Venstre skylder en bedre argumentation end at sammenligne en offentlig, kommunal økonomi med en families private økonomi. Der er forskel på anlægsudgifter ( engangsudgifter) og driftsudgifter (gentagne udgifter). Man kan vel ikke bare omgøre den ene form for udgift til den anden?
  De 20 millioner, som Skagen medbragte til Kappelborg, er for længst brugt. Det ved vi, da kassen er tom.
  Hvor kommer de 35 mill. så fra? De må nødvendigvis komme fra en anlægskonto, og kan ikke bruges til drift af kerneydelser efter Serviceloven. Antager man, at de 35 mill. kan bruges til drift, så kan de bruges 1 gang, – derefter skal de spares igen.
  Der må være et bud på, hvor de midler, Venstre har sagt ja til at frigive, kommer fra? Efter Venstres mening altså.

  Venlig hilsen Inger,
  glad for, at vi får Kappelborg som kultursted.

 • I ovenstående indlæg fra Lars Møller ser jeg intet nævnt om, at Venstre ønsker et kulturhus i Kappelborgskolen. Lars Møller skriver “at Venstre fortsat ønsker et kulturhus i Skagen”, fuldstændig i tråd med det som Venstre har arbejdet for – og stort set havde planlagt og finansieret i den gl. Skagen Kommune. En nyt byråd (ledet af socialdemokratiet) valgte at udsætte hele projektet og starte forfra med en afstemning og derefter et helt nyt projekt.

  Hermed siger jeg ikke, at der IKKE skal være kulturhus i Kappelborgskolen, men jeg finder det urimeligt, når du Peder, antyder, at Venstre taler usandt, når de siger “de fortsat ønsker et kulturhus i Skagen” og sammenligner det med, at de “aldrig har ønsket et kulturhus på Kappelborgskolen”. Jeg syntes du her blander lidt rigeligt i “frugtposen”.

  Jeg er sikker på, hvis jeg må citere dig at “koble kultur og erhverv, og herigennem bidrage til at realisere det vækstpotentiale der er i dette partnerskab” citat slut også kan lade sig gøre, selvom kulturhuset ikke blev en realitet på Kappelborgskolen.

  Der har været kultur i Skagen i mange mange år også uden et kulturhus. Et kulturhus vil helt sikkert være med til at kunne skabe et vækstpotentiale for byen, men det er der så meget andet der også kan. Jeg ønsker bestemt, vi får et kulturhus i Skagen – også gerne på Kappelborgskolen, men ikke for enhver pris. De basale kerneydelser for vores borger skal altså være i orden. Hjemme hos os, må vi altså også udskyde et evt. køb af ny bil, såfremt der mangler penge til den almindelig opretholdelse af familiens basale behov.

  Desuden er jeg nød til at sige, at jeg finder det urimeligt at du trække sagen om lukningen af Kappelborgskolen frem igen. Det skete for snart en del år siden og du ved jo ligeså godt som jeg, at vores befolkningstal falder og falder, så jeg kan ikke forestille mig, at du syntes vi i dag, skulle have haft fortsat drift af en “tom” skole, uanset valgløfter i forgangen tid. Det er ikke Venstre, der de seneste år, har haft muligheden for at være den drivende kraft i vores kommune. Det er Erik Sørensen og hans hold. Jeg kan ikke se, de har haft held til at skabe de rammer, det gør, at vores unge børnefamilier har ønsket at blive i byen eller at nye har ønsket at flytte til.

  Vores kommune trænger til nytænkning, ledelse og økonomisk styring – det vil Venstre helt klart gerne skabe mulighederne for, i de kommende år.

  vh
  Pia Karlsen – byrådskandiat V
  Formand for Venstre Skagen

 • Svend Erik Floor

  Tak for et fremragende indlæg. Herligt med en yngre stemme i debatten. Indlægget burde også bringes i Nordjyske, som svar på to af dagens indlæg, måske ikke så meget for de to “indlagtes” synspunkter, som bare er “mere af det samme” som af hensyn til de mange, som måske ellers lader sig blæse omkuld af venstremusikken, så falsk den end er.

  Venlig hilsen
  Svend Erik floor

 • Peder Key Kristiansen

  Hmm .. Set fra sidelinien virker det da ellers til at Venstre igennem de seneste år har gjort alt hvad der stod i deres magt på at forhindre et kulturhus i Kappelborgskolen. Først med et løfte om at bevare skoledriften – dog kun indtil valget var vundet. Derefter med en fin lille arkitektkonkurrence, resulterende i et nydeligt sneglehus på skolemarken, efterfulgt af en folkeafstemning som man godt vidste ville forkaste dette forslag. Men det var vel sådan set også formålet for nu kunne afgørelsen ikke længere træffes lokalt, men skulle træffes i det nye midlertidige sammenlægningsbyråd – og det er vist ikke nogen overdrivelse at sige at fokus her er koncentreret en smule sydligere i vores kommune.

  Personligt tager jeg hatten af for de venstre-strateger der har udtænkt dette forløb for det er det flotteste eksempel jeg til dato har set på at forhale en beslutning og manipulere alle de borgere og foreninger der har været indkaldt til arbejdsgruppemøder for at give deres bud på et kulturelt samlingspunkt i Skagen.

  Og sørme om ikke Venstre nu fortsætter stilen; ‘Venstre ønsker fortsat Kulturhus i Skagen’ … hvis altså det samlede budget kan holdes … Det løfte kan jo så altid suppleres med et ‘de næste 4 år’ hvis nu Venstre skulle overtage roret her i november.

  Et kulturhus i Kappelborgskolen er utrolig nemt at angribe når vi samtidig ser sparekataloget på det sociale område, men det er lidt at blande pærer og bananer – drift og anlæg. Det sociale område rammes garenteret hårdt i den sparerunde der er i gang, men det er jo også et af de største områder rent økonomisk og derfor umuligt at komme udenom. Hatten af for de politikkere og kandidater der tør gå ind og prioritere på dette område – og tør melde deres prioriteringer ud her før valget.

  Men hvorfor er det kulturhus vigtigt ? – fordi det skal koble kultur og erhverv, og herigennem bidrage til at realisere det vækstpotentiale der er i dette partnerskab – det er jo noget af det vi kan og har gjort gennem årtier i Skagen. Oplevelsesøkonomien – og herunder kulturen – udråbes som et af de områder der skal skabe vækst og arbejdspladser i Nordjylland, men det sker altså ikke uden investeringer og visioner. Og vi skal skabe vækst hvis vi vil have et ordentligt serviceniveau på det sociale område, ellers kan vi godt forberede os på at barbere budgetterne yderligere hvert eneste år fremover.

  Det burde egentlig være en naturlig tanke i Venstre; Man skal så for at kunne høste …

  Med venlig hilsen
  Peder Key Kristiansen

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Venstre ønsker fortsat kulturhus i Skagen.' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2023 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER