11. November – Læserbreve kommunalvalg 09

11. November – Læserbreve kommunalvalg 09

11. november 2009 - kl. 11:48 - af

SkagensAvis modtager dagligt læserbreve angående kommunalvalget der, efter min mening, ikke er lokalt relateret. Men hvad der her i valgkampen er vigtigt for indbyggerne i den gamle Skagen Kommune skal ikke være op til mig at afgøre. Derfor denne artikel, hvor jeg samler læserbrevene sammen. Disse generelle indlæg vil dagligt blive lagt på avisen under ovenstående fælles-logo.

Indlæg og læserbreve, der direkte vedrører den gamle Skagen Kommune, vil naturligvis blive lagt på avisen under egen overskrift som hidtil.

SkagensAvis.dk ønsker alle et godt valg

Michael Egelund (webredaktør)

Læserbrevene bliver bragt i den rækkefølge de er modtaget på redaktionen

———————————————————————-

Vi skal sikre arbejdspladser

Af Peter E. Nielsen, Aalbæk
konservativ borgmesterkandidat

Vi konservative vil have kommunen tilbage på sporet igen også med på beskæftigelsesområdet.
Vi hører jævnligt, at kommunen benytter udenbys arbejdskraft til mange opgaver, der kunne og burde været udført af lokale entreprenører, forretninger og virksomheder.
Det er vigtigt specielt i en tid med arbejdsløshed, at vi politikere går ind og sikrer, at Frederikshavn Kommune husker at benytte de lokale virksomheder for på den måde at holde fast i de lokale arbejdspladser.
Vi konservative kender erhvervslivet, og vi er erhvervslivets garanti for, at der bliver kæmpet for at sikre lokale virksomheder kommune opgaver.
Vi er det bedste bud på et stærkt erhvervsparti.

————————————————————————

Lad os nu samarbejde

Af byrådsmedlem- og kandidat
for Socialdemokraterne
Steen Jensen

Tirsdag d. 17. november er der kommunalvalg, og valgkampen er nu inde i sin sidste fase. Mange ting er sagt og skrevet, og alle har været enige om, at det nye byråd i Frederikshavn står overfor mange og store udfordringer. Mit ønske er, at vælgerne d. 17. november sammensætter et byråd, hvor så mange grupper som muligt – ikke mindst de store grupper i byrådet – vil samarbejde om at få løst de meget store opgaver og udfordringer, der skal løses. Det vil være godt, om stort flertal i byrådet kunne lave et ”regeringsgrundlag” – en fælles politik for, hvordan daginstitutioner og folkeskolerne i kommunen kan forbedres, hvordan der skaffes flere midler til de ældre, de syge og de handikappede, og for hvordan kommunens ansatte sikres gode og stabile arbejdsvilkår. Jeg er overbevist om, at borgerne i Frederikshavn kommune ønsker sig politikere, der vil samarbejde om at løse disse store opgaver og udfordringer.

———————————————————————–

Nye kompetencer til dem, der rammes af krisen

af John Christensen, Venstre

Uddannelse og aktivering bliver altafgørende, når Frederikshavn som samfund skal overvinde den aktuelle krise. Og det vil også være nøglen til en ny fremtid for de mange, der desværre bliver ramt af en fyreseddel. Frederikshavn skal hurtigst muligt finde ud af, hvilke fag og brancher vi vil satse på i fremtiden. Jeg mener, at vi skal satse på nogle af de ting, hvor vi allerede er aktive, fx inden for det maritime område og miljøteknologi. Her er et stort potentiale og beskæftigelse for mange forskellige fag.
Derfor er jeg særdeles glad for tiltag som ”Det grønne hus”, som Erhvervsrådet og erhvervsskolerne har taget initiativ til. Det gælder om at vi tilegner os de kompetencer, der bliver efterspørgsel på i fremtiden – så er vi fremme i første række den dag, der skal etableres arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner.
Da de store fyringsrunder blev meldt ud i medierne for nogle måneder siden, stod stort set alle partiledere i kø for at tilbyde hjælp til Frederikshavn, men siden har vi hverken set eller hørt noget til dem. Byrådet har nu sendt et brev til beskæftigelsesministeren om, at det altså er NU, vi har brug for hjælpen.
I kommunen har vi fokus på at få de ledige i arbejde igen så hurtigt som muligt, og heldigvis viser statistikken fra første halvår i år, at det lykkes for en meget stor del. Fra 1. februar skaber vi 300 ekstra pladser til aktivering, jobtræning og uddannelse for ledige.
Det ligger mig nemlig meget på sinde, at vi ikke taber de mennesker, som nu er blevet ledige, for om få år vil vi igen mangle arbejdskraft, når verdensøkonomien igen viser fremgang – og det ser vi allerede de første spæde tegn på.

—————————————————————————

3 kommentarer til “11. November – Læserbreve kommunalvalg 09” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

3 kommentarer til “11. November – Læserbreve kommunalvalg 09”

 • Heldigvis får de kommende byrådsmedlemmer mere at gøre godt med via finansloven for 2010 – et eksempel:

  Knap to millioner flere timers velfærd årligt. Det er resultatet af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om afbureaukratisering i kommuner og regioner. Med aftalen får medarbejdere i kommuner og regioner større frihed og mere tid til at levere god service til borgerne på centrale velfærdsområder – i dagtilbud, på ældre- og handicapområdet, i integrationsindsatsen og sundhedssektoren.

  De aftalte initiativer vil frigøre 259 millioner kroner til bedre service i kommuner og regioner i 2010. Og fra 2011 frigøres 505 millioner om året – det kan omsættes til 1,7 millioner timers mere pasning, omsorg og pleje.

  Derudover er regeringen og Dansk Folkeparti enige om en række tiltag, der indebærer en markant styrkelse af velfærden for de ældre. Ældre i eget hjem skal have sikkerhed for ensartede prisvilkår for den tilbudte madservice. Der indføres derfor et prisloft på 45 kr. pr. dag for en hovedret. Loftet vil gælde fra den 1. juli 2010.

  Med finanslovsaftalen for 2009 blev der indført et prisloft på 3.000 kr. pr. måned for ældres betaling for madservice i plejebolig og plejehjem mv. Ældre, som bor i eget hjem, er således ikke omfattet af det prisloft, der blev aftalt sidste år. Med dette års aftale om et loft over prisen for madservice i eget hjem vil alle borgere, som er visiteret til madservice, dermed være sikret rimelige prisvilkår. Madservice i eget hjem er omfattet af frit valg. Fastsættelsen af et prisloft vil ske således, at de ældre også vil have adgang til frit valg fremover.

  Kvaliteten i ældreplejen skal desuden styrkes ved et løft på 300 mio. kr. til kommunerne i 2010 og frem. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for ældreområdet. De afsatte midler skal ses i lyset af, at regeringen og Dansk Folkeparti gennem de senere år i flere omgange har prioriteret løft af de økonomiske rammer for ældreplejen i kommunerne. Kommunerne har i overensstemmelse hermed løftet serviceniveauet i ældreplejen de senere år, og der bruges således i dag flere midler pr. ældre end i tidligere år. Herudover forhøjes formuegrænsen for, hvem der kan modtage den såkaldte ældrecheck. Det betyder, at 13.000 flere folkepensionister med lave indkomster kan modtage ydelsen.

  Lis Reinholdt
  V-kandidat

 • De svageste borgere betaler den højeste pris, sådan er det… Hvordan vil i politikere være bekendt at lægge navn til, at de mennesker hvis trivsel ligger i jeres hule hånd betaler den højeste pris for de besparelser der er meldt ud fra jeres side. De mennesker der er nødt til at have pårørende eller personale på stedet, der hvor de bor, til at tale deres sag, de mennesker der ofte har brugt et helt liv på at leve, bare så godt som muligt, de mennesker der, til vi andres undren, overhovedet orker at stå op til den dag der venter dem, de mennesker der tit kan stille op for andre selvom deres tilværelse er håbløs. Hvordan vil i være bekendt at gøre en håbløs hverdag mere håbløs? Vi mangler i denne debat at nogle af jer politikere melder ud hvem der tør love, ikke bare et gratis tog- og buskort men også bedre livsvilkår for de svageste i vores samfund der er helt afhængige af hvilken politik der bliver ført

 • hmm ærlig tror vi mangler et parti der kun tænker på ydre byerne, for dem der sidder i storbyen tæller stemmer og der er ikke så mange af der , så skidt med dem, bare min mening , men husk vi har da 4 år nu

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af '11. November - Læserbreve kommunalvalg 09' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger