Referat af Lokalhistorisk Forenings Generalforsamling

Referat af Lokalhistorisk Forenings Generalforsamling

18. februar 2010 - kl. 7:50 - af

GENERALFORSAMLING Onsdag den 17. februar 2010 kl. 19.30 i Tinghuset
Formanden, Gunnar Bagh, kunne byde velkommen til ca. 30 – 10 % – af foreningens medlemmer, og annoncerede straks en tilf√łjelse til dagsordenen, nemlig 8b: Valg af revisorsuppleant.

1. Til dirigent valgtes Peter Madsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter han gav ordet til formanden for aflægning af beretning.

2. Gunnar Bagh filosoferede over medlemmernes jubel over de gode, gamle dage. Arrangementernes popularitet skaber stadig pladsproblemer, men der er dog kommet nogenlunde styr p√• sagerne efter indf√łrelse af adgangskort. Han takkede biblioteket for velvillig assistance med at udlevere billetterne.

Foreningen lavede i det forgangne √•r ogs√• arrangementer i sommerferien, prim√¶rt for byens g√¶ster. For fulde huse viste man de to Hovedgade-shows: “Fra Mindest√łtten til Bilholdepladsen” og “Fra Gartner Bj√łrnsb√¶k til K√łbmand M√łller.”

Et enkelt af foreningens arrangementer gik helt i vasken pga svigtende teknik, men man har nu sikret sig mod kedelige gentagelser af den slags.

√Öret havde budt p√• 2 bogudgivelser: publikationen om Ting-, Raad- og Arresthuset samt Thorkild Vejens bog om Skagen i 1950’erne: Lussinger & L√¶derhalse. Sidstn√¶vnte blev udsolgt p√• rekordtid, men et nyt oplag er netop leveret af Skagen Bogtrykkeri.

Samme Thorkild Vejen havde ogs√• sammen med Hans Ulrik Vadmann velbes√łgte musikalske foredrag om Skagen under bes√¶ttelsen og Skagen i tyverne.

Den årlige udflugt, som er en god, gammel tradition i foreningen, var denne gang gået til Bangsbo Fort. I den forbindelse efterlyste formanden forslag til nye udflugtsmål.

Efter√•rets √¶bleskiver blev som s√¶dvanlig indtaget p√• Svallerbakken, hvor museumsfolkene berettede nyt fra forreste forskningsfront. Ogs√• ved den store f√¶lleskommunale manifestation Kulturraketten ydede foreningen sit bidrag ved et arrangement om Skagen i 1970’erne.

Hedeboskolen havde man h√łrt om ved et foredrag af Leif Rosenkj√¶r Andersen, og under Julestuen i Tinghuset fortalte S√łren Raaberg-M√łller om julens historie s√• det var en lyst.

Et enkelt arrangement måtte man aflyse på grund af vejrforholdene, nemlig dét om Richardbanden, men det rådes der bod på til april.

Gennemgangen af fotografier om torsdagen i Tinghuset har været endnu en success for foreningen, så alt i alt kunne formanden konstatere, at man til fulde lever op til formålsparagraffen i vedtægterne Рogså selv om folk undertiden har lidt svært ved at skelne mellem arkiv og forening.

I den efterf√łlgende debat blev der harcelleret over, hvor sv√¶rt det er at f√• fat i billetter til foreningens arrangementer. Opm√¶rksomheden blev henledt p√•, at man kan abonnere p√• foreningens nyhedsbrev og dermed som nogle af de f√łrste f√• underretning om kommende arrangementer. Disse kan ogs√• findes p√• foreningens hjemmeside: skagenlokal.dk i samme √łjeblik, de bliver aftalt.
Ingen er dog blind for, at der på sigt er pladsproblemer for såvel arkiv som forening.
Formandens beretning blev taget til efterretning.

3. Erik Skougaard, der har fungeret som kasserer siden 1991, fremlagde det reviderede regnskab, som viste et overskud på 12860 kr. Kontingenterne har givet 13100 kr og bogsalget 147346 kr.
Foreningen har i √•rets l√łb st√łttet Egnsspillet med et p√¶nt bel√łb, samt indk√łbt it-udstyr til arkivet. Medlemstallet ligger fortsat stabilt p√• den p√¶ne side af 300. Der var sp√łrgsm√•l til annonceudgifterne – som bestyrelsen mener er n√łdvendige – samt om principperne for beregning af den skat, som foreningen p√•lignes.
Regnskabet blev godkendt.

4. Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til vedt√¶gts√¶ndringer, som er blevet n√łdvendige efter kommunesammenl√¶gningen. Han bad om forsamlingens accept selv om forslaget ikke var blevet annonceret samtidig med indkaldelsen af generalforsamlingen. Dette skete, hvorefter ¬ß1, stk. 2 lyder: “Foreningens hjemsted er Skagen”, ¬ß2, stk. 1 lyder: “Foreningens form√•l er at fremme den lokalhistoriske interesse i Skagen.” og ¬ß5, stk. 1 lyder: “Som medlemmer kan optages alle enkeltpersoner med interesse for Skagens historie.”

5. Formanden fortalte om kommende arrangementer. Den 10. marts ruller billedkavalkaden videre ad hovedgaden, hvor man vil kigge n√¶rmere p√• str√¶kningen fra Bager Thellefsen til K√łbmand Knudsen. Den 14. april handler det om Richardbanden, og Kristi Himmelfartsdag den 13. maj s√¶ttes kursen mod boller og lagkage p√• den √•rlige tur ud id et bl√•. Efter√•rss√¶sonen indledes p√• Svallerbakken, og foreningen har et generelt √łnske om at lave nogle arrangementer omhandlende d√©t erhverv, som har dannet grundlaget for byens eksistens i √•rhundreder: fiskeriet.
Bestyrelsens forslag til arbejdsplan blev godkendt.

6. Kassereren foreslog p√• bestyrelsens vegne u√¶ndret kontingent: 40 kr for enkeltpersoner, 70 kr for par. Kassereren opfordrede de medlemmer, der synes, at kontingentet er for lavt, til at indbetale et st√łrre bel√łb.

7. Peter Lundholm, Arne Ehrenreich og S√łren Raaberg-M√łller var p√• valg til bestyrelsen. Alle blev genvalgt uden modkandidater.

8 a. Birte Kingo blev genvalgt til bestyrelsessuppleant. Suppleant i √łvrigt er Peter Madsen.
8 b. Som revisorsuppleant valgtes Hanne Ejstrud.

9. Under eventuelt efterlyste Anne Dorthe Hesselholt en årsplan for foreningens arrangementer, så de udenbys medlemmer bedre kunne tilrettelægge deres deltagelse i foreningslivet. Man henviste til annonceringen på skagenlokal.dk og informationen i nyhedsbrevene.

I pausen var der k√ł ved kaffedisken - og tid til en lille snak

I pausen var der k√ł ved kaffedisken – og tid til en lille snak

Herefter kunne dirigent og formand takke hinanden og forsamlingen. S√• var der kaffe og the inden man s√• filmen om optagelserne til Kjell Gredes “Hip Hip Hurra” fra 1986 og “Gas under jorden” fra 1942, der bragte mindelser frem om bagermester Thellefsens dramatiske gasproduktion p√• matriklen ved det nuv√¶rende R√•dhusbageri.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Referat af Lokalhistorisk Forenings Generalforsamling' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger