Møde i Frederikshavn Byråd på onsdag den 24. marts

Møde i Frederikshavn Byråd på onsdag den 24. marts

17. marts 2010 - kl. 0:15 - af

Frederikshavn Byråd holder møde onsdag den 24. marts 2010 kl. 19.00 , Rådhuset, Rådhus Allé 100, Frederikshavn. Dagsorden for det åbne møde er fra fredag den 19. marts 2010 fremlagt i borgerservicecentre, bibliotekerne, bogbussen eller på www.frederikshavn.dk.

Referat bliver efter mødet fremlagt samme steder.

Frederikshavn Lokalradio transmitterer direkte fra byrådets møde:
Frederikshavn – 106,6 Mhz (fællesantenne 94,9 Mhz)
Sæby – 97,4 Mhz (fællesantenne 91,5 Mhz)
Skagen – fællesantenne 88,2 Mhz
Øvrige dele af Vendsyssel – 103,5 Mhz

Byrådet
———————-

Start i SFO / fritidstilbud den 1. juni 2010
Byrådet har med virkning fra 2010 besluttet at fremrykke tidspunktet for børnehavebørns start i SFO / fritidstilbud til 1. juni mod tidligere august måned.
Jeres børnehave, skole eller fritidstilbud kan informere yderligere. I kan også læse mere på www.frederikshavn.dk eller ved at kontakte Pladsanvisningen på 9845 9026 eller Børne- og Kulturforvaltningen på 9845 5000.

Landzonetilladelse
Frederikshavn Kommune har efter planlovens § 35 meddelt landzonetilladelse til:
– udvidelse af de offentlige toiletforhold på Grenen, Fyrvej 38 og 38A, 9990 Skagen

Vil du vide mere?
Kan du henvende dig til Teknisk Forvaltning på tlf. 98456221.

Klage?
Kan ske til Naturklagenævnet af enhver med en retlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger efter datoen for denne annoncering. En klage skal være skriftlig og sendes til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn eller pr. e-mail til tf@frederikshavn.dk.

Kommunen videresender klagen til Naturklagenævnet (gebyr på 500 kr. for behandling af klagen). Behandling af klagen påbegyndes ikke før betalingen er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis der opnås helt eller delvist medhold i klagen.

Teknisk Forvaltning

Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandplan 2005 – tidligere Skagen Kommune – Tranebærvej, Ålbæk til offentlig debat

Frederikshavn Byråd har den 1. marts 2010 besluttet at fremlægge følgende forslag til tillæg til spildevandsplan til offentlig debat:

Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandplan 2005 – tidligere Skagen Kommune – Tranebærvej, Ålbæk

Forslaget omhandler en udvidelse af kloakoplandet ved Ålbæk. Udvidelsen skal udnyttes i forbindelse med etablering af et nyt sommerhusområde. I henhold til reglerne i Miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 1757 af 22. december 2006) udsendes forslaget hermed i offentlig høring i 8 uger.

Tillægget medfører at området, der indgår i projektet separatkloakeres. Spildevandsmængden kan ledes til Frederikshavn Renseanlæg indenfor den nuværende kapacitet på anlægget.

Overfladevand fra området ledes via Knasborg Å og Hedegrøften til Kattegat. Afledningen af overfladevand skal gives en tilladelse til udledningen til de respektive vandløb. Teknisk Forvaltning forventer at kunne give denne tilladelser på baggrund af konkret ansøgning fra Kloakforsyningen.

Offentlighedsperiode
Forslaget er fremlagt til offentlig debat i perioden onsdag den 17. marts 2010 til onsdag den 12. maj 2010 begge dage inkl.

Hvilke muligheder har du?
Hvis du har ideer og kommentarer eller mener, at forslaget bør ændres, skal du sende dine kommentarer til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn, eller pr. mail til tf@frederikshavn.dk, så de er os i hænde senest den 12. maj 2010 indenfor normal kontortid.

Her kan du se forslaget til spildevandsplantillæg
Forslaget kan ses i Borgerservicecentret i Skagen. Alle interesserede kan se forslaget på kommunens hjemmeside www.frederikshavn.dk eller udleveret i Borgerservicecentret eller ved kontakt til Jesper Ø. Christensen på tlf. nr. 9845 6358 (e-mail: jecr@frederikshavn.dk ).

Miljøvurdering
Tillægget til spildevandsplanen fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser, der vurderes at påvirke miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Frederikshavn Kommune har derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. I henhold til reglerne i loven offentliggøres beslutningen hermed.

Den øgede mængde overfladevand vurderes ikke at have nogen betydning for vandkvaliteten i vandløb og havet. Mængden af spildevand kan modtages på Frederikshavn Renseanlæg indenfor anlæggets nuværende kapacitet.
Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan ikke påklages jf. §16 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer samt §32, stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Møde i Frederikshavn Byråd på onsdag den 24. marts' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger