Fortidsminderne – det er stadig DIT museum

Fortidsminderne – det er stadig DIT museum

28. april 2010 - kl. 7:12 - af

Tirsdag den 27. april 2010 var der generalforsamling i Skagen By- og Egnsmuseums Venner, en ny forening, der har rejst sig fra den gamle museumsforening fra den gang, “Fortidsminderne” var Skagens eget museum. Nu er det en del af Nordjyllands Kystmuseum, men trods fusionen mĂŠrker den enkelte besĂžgende ikke meget til stordriften. Vi har stadig et lokalt museum i Skagen.

Generalforsamlingen startede som det sig hĂžr og bĂžr med formandens beretning, som kan ses i sin helhed neden for. DernĂŠst aflagde kassereren, Ole Knude regnskabet, hvilket ikke tog lang tid: Der var 2 poster, indtĂŠgterne = kontingenterne til foreningen, og udgifterne = hele molevitten overfĂžrt til Kystmuseet. Begge poster var behĂžrigt bekrĂŠftet af revisoren.

Vi fik ogsÄ en lille briefing pÄ Hansa. Det blev slÄet fast, at Hansa er en museumsgenstand, der som sÄdan skal bevares for eftertiden. At man sÄ bruger skibet til tur-sejling med turister og andet godtfolk, gavner faktisk kun skibet, der har bedre af at ligge pÄ vandet og blive brugt end at stÄ pÄ land og tÞrre ind og forvitre. Dog kan der blive problemer med at fÄ reservedele til den gamle motor, hvis tÞf tÞf hygger gevaldigt, nÄr man ligger ved stranden en varm sommerdag. OgsÄ de folk, der betjener Hansa, skal man passe pÄ. Det bliver ikke let at finde aflÞsere til sin tid.

Til maj skal Hansa KÞlhales, og her er det sÄ en fordel, at vi er kommet ind under Kystmueet, for Hansa kan ikke selv sejle sÄ mange penge ind, sÄ de mÄ tages af den store fÊlleskasse.

Herefter fortalte Michael Ax om det nye Tastris-anlÊg, der digitalt skal fortÊlle museets besÞgende om Skagens historie. Dette vil vi bringe mere om, nÄr anlÊgget er pÄ plads.

Et spÞrgsmÄl fra salen om, hvorfor kontingentet var sÄ lavt, nÄr der var brug for sÄ mange penge til at stÞtte musset med, blev besvaret med, at nÄr kontingentet er lavt, kan vi fÄ flere medlemmer, og det er meget vigtigere, at mange besÞger museet, og at de gÞr det tit (det er jo gratis for medlemmer at komme ind). SÄ er du ikke allerede medlem, kan du hurtigt og billigt blive det. Mussetes telefonnummer er 98444760.

De mange frivillige, der arbejder pÄ museet i skoleferierne en dag om ugen eller mÄneden, blev rost. Det er dem, der giver isÊr bÞrnene, en ekstra oplevelse ved at vise dem de gamle hÄndvÊrk og lade dem prÞve selv. Strikning, vodbinding, foldning af Êsker, thebreve, spinding og, trÊsnitning, fÄreklipning, maling pÄ sten, fremstilling og tilberedning af tÞrfisk o.s.v., o.s.v. Det er det, bÞrnene husker bedst efter et besÞg pÄ Fortidsminderne.

Men ogsĂ„ de frivillige bliver ĂŠldre og skrĂžbelige, og i modsĂŠtning til Hansa kan man ikke bare give dem en kĂžlhaling, sĂ„ der skal hele tiden nye til. Hvis du er glad for bĂžrn, kan – eller vil lĂŠre – et eller andet hĂ„ndvĂŠrk, som kan formidles videre, sĂ„ vil du blive taget imod med kyshĂ„nd. Du fĂ„r ingen lĂžn, men en dejlig frokost, nĂ„r du er pĂ„ vagt – og sĂ„ altsĂ„ en rigtig god oplevelse ved at vĂŠre med til at formidle Skagen.

Et af Þnskerne pÄ listen til Venneforeningen til nÊste Är er en rok, idet de damer, der viser hvordan man spinder garn, medbringer deres egen rok. Det er vigtigt, at museet har sin egen, sÄ hvis ikke der melder sig en, der har en gammel rok stÄende pÄ loftet til ingen verdens nytte og derfor gerne vil forÊre den til museet, sÄ mÄ der nÞdvendigvis investeres i en, og nogle oplÊres i brugen af den.

Formand Vivian Floor

Formand Vivian Floor

Formandens beretning ved Årsmþdet 27.4. 2010 i Skagens By- og Egnsmuseums Venner.
2009 var det fĂžrste Ă„r for Nordjyllands Kystmuseum, i daglig tale Kystmuseet. De tre afdelinger fungerer i praksis med deres daglige navne Skagen By- ogEgnsmuseum, Bangsbo, SĂŠby Museum.
Det er sĂ„ledes fĂžrste Ă„r, hvor vi ikke er en museumsforening men en stĂžtteforening for ”vores eget museum”.
Foreningens formÄl er: At stÞtte op om Skagen By- og Egnsmuseum samt skabe opbakning bag Museet.
Foreningen skal medvirke aktivt til at sikre Skagen By – og Egnsmuseums forankring i lokalsamfundet.

Det vil prĂŠge Ă„rsmĂždet, at det ikke er museets – men foreningens mĂžde. Det vil f.eks. betyde, at beretningen ikke er museets men foreningens og dennes forhold til museet sĂ„vel lokalt som Kystmuseet. Derfor har jeg ogsĂ„ aftalt med Michael (Ax, red.), at han som sĂŠdvanligt vil fortĂŠlle lidt om Skagen By- ogEgnsmuseum, som det hele jo egentlig handler om.
Dagsordenens pkt. 3 regnskab og budget er heller ikke museets, men foreningens. Derfor ultrakort idet der er en forelÞbig aftale mellem de tre museer om, at disse gÄr ind pÄ den enkelte forenings konto og anvendes til aftalt formÄl. For 2009 er belÞbet overfÞrt uspecificeret, men vil fremover vÊre ÞremÊrket til det enkelte museum.
2009 har for foreningen vĂŠret Ă„ret, hvor vi skulle forholde os til den nye situation. Bestyrelsen har udpeget to medlemmer til Kystmuseets bestyrelse. Der har vĂŠret stor travlhed og mange beslutninger skulle trĂŠffes.
Der har vÊret afholdt 5 bestyrelsesmÞder inkl. ansÊttelse af direktÞr. Ca. 10 mÞder i forretningsudvalget, som bestÄr af de tre formÊnd og direktÞren. Det har vÊret vigtigt, at vi alle er synlige pÄ banen.
Kystmuseet ledes af en bestyrelse pÄ 10 medlemmer. Heraf er de seks udpeget af de tre museumsbestyrelser. Fra Skagen By- ogEgnsmuseum er det formanden og SÞren Raaberg. Udover de seks sidder der to byrÄdsmedlemmer, et medlem udpeget af Turist- og Erhvervsudvalget samt en medarbejderreprÊsentant.
Jeg synes, arbejdet har véret godt og frugtbart trods store krav til omstilling. Vi sidder jo hver med vores ”hjertebarn”, de tre museer, men oplever velvilje og þnske om samarbejde og bedre udnyttelse af félles ressourcer og ikke mindst félles faglig udvikling i medarbejdergruppen, som arbejder positivt med processen.
De tre ledere indgĂ„r i en ledelsesgruppe med Hans Munk, Bangsbo som direktĂžr. Vores Michael er souschef og projektleder og Anne Mette, SĂŠby er ansvarlig for koordinering af udstilling og formidling. ”Vores” Jette Leer er Ăžkonomi – og personalechef og styrer ogsĂ„ projektĂžkonomien i forhold til EU, fonde og puljer.
Hvis museer i dag skal vÊre pÄ niveau og fÞlge med udviklingen, er man helt afhÊngig af projekter og den Þkonomi, der medfÞlger. Det betyder, at man risikerer at mÄtte udsÊtte evt. ideer og planer, til de kan tilpasses et projekt, der kan skabes tilskud til. Man kan ikke klare den daglige drift med offentlige tilskud og entreen.
Økonomien i Kystmuseet er i 2009 godt 21 millioner.
Det var vores hensigt, at fusionen ikke mÄtte ses som besparelsesforslag men som udvikling. DesvÊrre har det alligevel vÊret nÞdvendigt her som i det Þvrige samfund at finde besparelser pÄ driften. Dette ville ogsÄ have vÊret tilfÊldet uden fusionen, og vi ville ikke kunne have udnyttet hinandens ressourcer, som vi kan nu.
Det har betydet en afskedigelse i SÊby (som har haft en meget hÞj normering i forhold til de andre museer). En ledig stilling besÊttes ikke pÄ Bangsbo, og vi har ikke vikar for Morten KarnÞ, som er frikÞbt. Der er vigtigt for mig at sige, at vi er meget opmÊrksomme pÄ, at opgaver og ressourcer fordeles pÄ bedste mÄde.
Jeg vil meget gerne uddybe og drĂžfte disse emner bagefter.
Vores egen Forening.
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmĂžder inkl. Bygningssyn. Vi har drĂžftet bestyrelsens opgaver og evt. aktiviteter for at bakke op om Skagen By- og Egnsmuseum.
Ole Knude vil mÄske fortÊlle lidt om Hansa.
Ved bygningssyn er vi med til at drĂžfte bevarelsen af vore bygninger og fremfĂžre behovet pĂ„ det overordnede plan. Vi er ”vagthunde” og presser pĂ„, hvor vi synes det er nĂždvendigt f.eks. med mĂžllen og fiskeriudstillingen og fĂžler os som ambassadĂžrer for Museet i det lokale.
Bestyrelsen bestÄr af 6 medlemmer og evt. en reprÊsentant fra byrÄdet. Denne er ikke faldet pÄ plads og gÞr det mÄske ikke. Der er to suppleanter.
Vi har ca. 300 medlemmer.
Vi har besluttet at melde foreningen ind i Kulturelt SamrÄd i kommunen. Dette kan vÊre en platform, hvor man kan drÞfte f.eks. museumspolitik.
Vi har drÞftet, om vi pÄ sigt forsigtigt kan udvikle et samarbejde med Lokalhistorisk Forening, som vi har stor fÊlles interesse med. Arkivet er vi jo fÊlles om. Der skal fortsat vÊre to foreninger, men vi kan evt. drÞfte, hvad vi i fÊllesskab Þnsker, hvis den situation opstÄr, at man skal finde nye, egnede lokaler til Lokalsamlingen.
I Kystbestyrelsen har vi drĂžftet de tre venneforeningers struktur. Vi skal ikke vĂŠre ens. Vi har hver vores museum at stĂžtte, men vi skal have fĂŠlles fodslag i forhold til Kystmuseet og vores rettigheder som medlemmer. ForelĂžbig gĂŠlder de gamle regler.
Jeg ser gerne en debat i aften og ideer til, hvad vi som medlemmer kan medvirke til som opbakning til Skagen By- og Egnsmuseum.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt og hyggeligt samarbejde. Tak til medarbejderne og Michael for stort engagement og mange spĂŠndende arrangementer, som er med til at gĂžre museet synligt.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Fortidsminderne - det er stadig DIT museum' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger