Ordet er frit: Læserbrev om privatisering af veje

Ordet er frit: Læserbrev om privatisering af veje

17. juli 2010 - kl. 12:59 - af

Det er skuffende at konstatere, at SF føre borgerlig politik i forbindelse med privatisering af vores veje. Det er naturligvis altid en glæde at modtage en gave, men den som der her foræres må nok betragtes som en hadegave. Hvem vil modtage en gave som giveren ikke har vedligeholdt i mange år – nærmere misligholdt og nu overgives dette kvit og frit til os arme borgere.
Vejene kan naturligvis privatiseres hvis de er i orden og fejlfrie – det er de veje som bliver anlagt som privatveje.
Det der sker her er en ekstra skat som ikke rammer bredt, men kun de der bor på de 500 km det drejer sig om – er det socialistisk politik?
Ved kommune sammenlægningen var venstre den store fortaler for, at der ikke skulle ske service forringelse for borgerne. Vi har skrevet tidligere at man blot kunne hæve skatten, som man gjorde i Hjørring kommune og så vil det ramme alle.
Nu ser vi hvad et samarbejde med venstre betyder.
Vores forslag er nu, at den gamle Skagen kommune trækker sig ud af samarbejdet.
Frit Skagen kommune til Knasborg Å.

Ingolf Hedegaard
Lingbanke 69
9990 Skagen

Erik Vium
Vinkelvej 23
9990 Skagen

12 kommentarer til “Ordet er frit: Læserbrev om privatisering af veje” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

12 kommentarer til “Ordet er frit: Læserbrev om privatisering af veje”

 • Vi havde 40 millionerkr. i kommunekassen da vi blev gift med FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Hvor er DE . F.eks. hvornår starter de med P. afgift i FREDERIKSHAVN og SÆBY ,og lader SKAGEN være sig selv DE der VENSTRE-SFer syd for Åen.

 • Mathias hansen

  det er blevet dårligere og dårligere at bo i skagen lige siden kummune sammenlægningen. jeg har fx. hørt at beboerne ikke kun skal betale tvangs reperationer men også skal betale for belysningen som der heller ikke kan ændres ved. og det sidste nye omkring det at vi får ringere og rngere service mm. i skagen er at de vil lukke hedeboskolen og flytte alle eleverne ud i skurvogne og alt muligt andet, selvom der er meget mere plads på hedebo til at bygge på, hedebo har en meget størrer gymnastikhal og nogle meget størrer klasselokaler. og selvom vores service bliver ringere og ringer mere eller mindre for hver dag der går har ham bondemanden der kalder sig borgmester valgt at sætte skatten op for så kunne det jo værr man kunnefå nogle flere goder i frederikshavn. mens skolerne i skagen ska sllåes sammen på en gammel skole skal de dog også slåes samen i frederikshavn men på en ny, flot og ikke mindst MEGET dyr skole. derud over vil borgmesteren også have flyttet 10. klasse til frederikshavn mens 0. og 1. klasse i skagen bliver flyttet til ålbæk skole så alle forældrene til de mindre børn kan bruge over en time i alt hver dag på at køre dees børn i skole. efter min menning skal vi have samlet hele byen til en stor demonstration og omringe det kontor hvor borgmesteren har en kontortid en gang om ugen eller foran rådhuset i fredeikshavn.

 • Gentagelse fremmer forståelsen, siges der, så jeg gentager gerne, så Finn Jenne også kan forstå:
  1. Forhøjelse af parkeringsafgifter er der ikke noget Brixtofteagtigt over, det kan sagtens lade sig gøre, iflg. Parkeringsgruppens hjemmeside er det sket så sent som 1. januar i år.
  Hvad indførelse af parkeringsafgifter i Frederikshavn og Sæby angår, kan der vel henføres til miljømæssige årsager, så plejer det at glide meget nemmere ned.
  2. Hvad de 10. kr. i entre til kulturpaladset Kappelborg angår, hvad er så 10 kr. i dag? og så¨med tanke på, at der ad den vej kan komme 26.000.000 ekstra i kommunekassen om året, det burde vel også gøre indtryk.
  De gange jeg har været i det musiske hus i Frederikshavn har entreen været meget større.
  3. Privatisering af veje er det byrådet der foreslår, det har jeg ikke foreslået, jeg har blot foreslået dem at lease vejene ud til dem der kunne være interesserede, mod at de får lidt reklame med på vejen.
  Udlicitering betyder, at kommunene betaler et firma for at udføre en ydelse, det jeg foreslår, er at kommunen beder et firma om at udføre en ydelse, og den ydelse får kommunen så penge for. Kan du se pointen?
  I den forbindelse kan jeg oplyse, at ikke engang Brixtofte forsøgte sig på noget i den retning, han var mere over i den afdeling, som borgmester Erik Sørensen (S) ekselerede i, da han, forgæves, forsøgte at afhænde/privatisere…(fy-fy) Forsyningen. Årsagen til det ikke blev til noget var som bekendt prisen, viljen fejlede ikke noget.
  Som det fremgår af ovenstående, så er der altså ikke et eneste sted, jeg har foreslået hverken udlicitering eller privatisering, så de ting du gerne ville have ud af sidebenene der, må du gemme til et sted, hvor de hører hjemme.
  Håber du nu har forstået, hvad forslagene går ud på.

  Hilsen Sten

 • PRIVATISERING. For nogle er det åbenbart løsningen på næsten alt. Steen har efter egen mening mange gode ideer, som byrådet bare kan bruge løs af. Håber at byrådet ikke falder for så letkøbte forslag. Steen skriver også at flere af ideerne aldrig er afprøvet.
  Måske skyldes det at flere af de ting Steen er inde på, forsøgtes gennemført i en kommune der hed FARUM. Der blev det bevist at man ikke bare kan udlicitere og privatisere sig ud af de problemer en kommune har.
  Kommunens problem stammer altså hovedsagligt fra den politik der bliver ført på Christiansborg.
  Den politik som viser meget tydeligt at privatisering og leflen for de økonomisk stærke i samfundet ikke hjælper på vores velfærd. Den hjælper altså kun dem der har i forvejen. Men det er måske også den vej Steen vil.

 • William Petersen

  Det er altid sjovt at se Stens betragtninger. Nogle nuværende byrådspolitikere kunne passende lægge navne til de privatiserede gader. Så er spørgsmålet bare, om man skal beholde disse gadenavne efter næste kommunalvalg.

  Desværre lader ideen med parkeringsafgift i Sæby og Frederikshavn sig ikke realisere pt. Regeringen mener, at der vil være tale om en skjult skat. Men det kan måske ændre sig efter næste folketingsvalg.

  Underligt nok bliver den nyligt aktiverede forhøjelse af parkeringsafgift på 20 pct i Skagen ikke betragtet som en skjult skat. Det kan man sig så undre sig over…

 • Når man omkostningsfrit har levet af at love guld og grønne skove, er det for partier som SF aldrig sjovt, når realiteterne står for døren.
  Ordet privatisering får de hardcore socialister op på de høje spanske hæle, det er et fy-ord af rang. Man vil meget hellere have de for samfundet så kvælende skatteforhøjelser.
  Da det er tydeligt for enhver, at der mangler penge i kassen, trods tilførsler af mange milliarder til den offentlige sektor de senere år, vil jeg gerne komme med et bidrag til, hvordan man kan fylde den slunkne kasse, uden at skulle ty til skatteforhøjelser.
  For nogen tid siden blev der på et byrådsmøde foreslået at det skulle koste 10 kr. at få adgang til Grenen, under megen moro og latterliggørelse af personen der fremsatte dette forslag, blev det fejet af bordet.
  I stedet kunne man opkræve 25 kr. i parkeringsafgift på Grenen. Jeg har netop været på Møns Klint, og her kostede det netop 25 kr. at parkere,det var der ikke nogen der brokkede sig over. Samtidig kunne man indføre parkeringsafgift i Frederikshavn og Sæby, det skulle nok kunne skæppe lidt i kassen.
  Den helt store indtægtskilde kunne så være kulturpaladset Kappelborg. Her kunne man opkræve 10 kr i entre ved besøg dernede. Der er efter sigende budgetteret med et dagligt besøg af ikke mindre end 9000 personer. Ved at opkræve entre på 10 kr, vil det daglige besøgstal sikkert falde til omkring 7000, men det giver alligevel en indtægt på omkring 500.000kr. om ugen, 26.000.000 på årsbasis.
  I den gode sags tjeneste vil der sikkert ikke være de store indvendinger mod dette.
  Endelig kunne man, i stedet for at lade vejene gå tilbage til borgerne, lease dem til private firmaer i stedet, således, at et firma skulle vedligeholde vejene over f.ek.s en femårig periode for et kontant beløb.
  Belønningen for firmaet kunne så være, at der under skiltet med vejnavnet stod: “Denne vej vedligeholdes af…” og så firmanavnet.
  Man kunne forstille sig, at f.eks. Arla kunne være sponsor for Buttervej, Privthospitalet Hamlet kunne være sponsor for Albuen, etc, etc.
  Der vil naturligvis være indvendinger mod dette, men mig bekendt er det et koncept der ikke er afprøvet her i landet, hvorfor det kunne være en glimrende ide, at være først på markedet med det.
  Alt i alt skulle ovennævnte forslag alle tilføre kommunekassen en størrre sum penge, som så kunne bruges andre steder, hvor de trænges.
  Jeg overlader frit ideerne til byrådet, og håber de vil se positivt på dem.

  Hilsen Sten

 • Finn Jenne har ret. En skilsmisse løser ingenting, medmindre den fører til mere demokrati. For det er jo demokrati – eller rettere mangel på demokrati – det handler om. Skagboerne har mistet indflydelse på egne forhold pga. kommunesammenlægningen, der betød farvel til Skagen byråd.

  Efter min mening bør der oprettes et lokalråd i Skagen som erstatning for det nedlagte Skagen byråd. Lokalrådet skal have REEL indflydelse på lokale forhold og rådet skal høres i alle sager, der vedrører Skagen. Rådet kan bestå af 9-11 personer valgt på demokratisk vis (fx hvert andet år, eller i forb.m. kommunalvalgene) blandt borgerne i den gamle Skagen kommune.

  Lov om kommunernes styrelse giver mulighed for at oprette lokalråd. Der findes lokalråd i mange andre danske kommuner, så hvorfor ikke også i Skagen?

  Det er normalt kommunalbestyrelserne, der “håndplukker” medlemmerne af lokalrådene, men jeg ønsker FOLKEVALGTE lokalrådsmedlemmer (dvs. at de skagboer, der ønsker det, kan stille op som kandidater til lokalrådet, akkurat på samme måde, som når det gælder kommunalbestyrelsen).

  Når jeg taler om en “hjemmestyre-ordning for Skagen” er det oprettelse af et folkevalgt lokalråd i Skagen INDEN FOR rammerne af storkommunen, jeg tænker på. Oprettelse af et lokalråd i Skagen (og gerne i andre af kommunens byer) betyder en udvidelse af demokratiet, og det bør der være plads til i en moderne kommune.

  Med oprettelse af et folkevalgt lokalråd i Skagen kommer det kommunale demokrati til at fungere på to niveauer: Kommunalbestyrelsen tager sig af de overordnede linjer, og lokalrådet tager sig af det lokale. Hvor grænsen går mellem “det overordnede” og “det lokale” findes der nok ingen endegyldig (juridisk) opskrift på, så det vil være et stridspunkt, man må leve med.

  Skal det kunne lade sig gøre, skal der være en løbende, frugtbar “ping-pong” mellem kommunalbestyrelsen og lokalrådet byggende på ligeværdighed og gensidig respekt.

  Efter min mening bør “Skagen Lokalråd” suverænt kunne beslutte, hvorvidt man ønsker en Lidl-butik i Skagen, mens det må være kommunalbestyrelsen, der beslutter ting som privatisering af vejnettet. Men igen: lokalrådet skal høres i ALLE sager, der vedrører Skagen, også vejprivatisering.

  Antallet af folkevalgte (kommunalbestyrelses- PLUS lokalrådsmedlemmer) bør tilbage til antallet før kommunesammenlægningen, dvs. 1 folkevalgt pr. 1000 borgere.

  Oprettelse af et folkevalgt “Skagen Lokalråd” vil i øvrigt være god PR for Frederikshavn Kommune OG Skagen.

  Når jeg opfordrer skagboerne til at organisere sig, er det ikke for at få dem til at melde sig ud af kommunen. Opfordringen går på at tage initiativ til noget, der kan udvikle sig til et lokalråd. Og der behøver skagboerne ikke vente på grønt lys fra Frederikshavn – det’ bare klø på!

  Man kan gå ind på min hjemmeside http://www.frederikshavnerlisten.dk (under “arkiv”) og læse mere om lokalråd.

  Mvh,
  Jan Andersen
  Koktvedvej 81, st.th.
  9900 Frederikshavn

 • En kommunal skilmisse tror jeg nu ikke løser de problemer vi har i Skagen. Vi giver Frederikshavn skylden for næsten alt dårligt. Tænker på om det er Frederikshavn by, alm. Frederikshavnere eller måske de Frederikshavnere der sidder i byrådet vi giver skylden.
  Frederikshavn by kan vi ikke give skylden, det er jo en by.
  De alm. Frederikshavnere kan vi heller ikke give skylden. De bestemmer lige så meget som du og jeg.
  Hvad så med de Frederikshavnere der sidder i byrådet. Ja dem kan vi give skylden, på lige fod med deres byrådskollegaer fra nord og syd(Skagen og Sæby).
  Hvis jeg ikke husker helt galt, er der flertal af byrådsmedlemmer valgt uden for 9900 området.
  Så vi skal gå til byrådsmedlemmerne med vores klager, og ikke fortsat bilde os ind at vi kan klare os selv i Skagen.
  At drive en kommune er ikke blevet lettere de sidste år. regeringen/folketinget sender flere opgaver ud til kommunerne, uden finansering/penge følger med i samme procces.
  Så vi må huske dette næste gang vores kryds i stemmeboksen sættes.
  Jeg kender rigtig mange Frederikshavnere som er fantastiske mennesker(er selv gift med en) og blive ved med at skyde i øst og vest på frederikshavn og Frederikshavnere hjælper ikke et dyt.
  Nej, send klagerne til de lokale byrådsmedlemmer, og fortæl dem at der kommer et valg mere.

 • Ingolf Hedegaard og Erik Vium beklager sig over vejprivatiseringsplanen og SF’s rolle heri. Det er for dårligt, at SF deltager i den slags borgerlig politik, mener de.

  De to herrer har åbenbart fået øjnene op for den kattepine, de som medlemmer af SF – og byrådskandidater for dette parti – har bragt sig selv i.

  Vejprivatiseringen var angiveligt dråben. Etableringen af en Lidl-butik, som de to læserbrevsskrivere også har ytret sig om, har givetvis været et andet irritationsmoment.

  Det gamle Skagen Kommune bør trække sig fra samarbejdet, mener de to nybagte separatister, frit Skagen til Knasborg Å, og jeg skal komme efter dig!

  Ja, skagboernes exit bliver måske enden på det hele. Føler skagboerne sig bedre hjulpet ved at stå på egne ben, har de ingen grund til at blive i storkommunen – så hellere en skilsmisse. Det handler det om nærdemokrati, og i sidste ende om sammenlægningskommunens overlevelse.

  Jeg har før slået på tromme for at kigge kommunegrænserne efter i sømmene (se Liste L’s program under “Arkiv”). Det er ikke givet, at Sæby, Frederikshavn og Skagen er bestemt for hinanden til døden os skiller.

  Vi frederikshavnere har altid næret varme følelser for Skagen, men pga. kommunevalget har jeg personligt fået lidt svært ved at forstå skagboerne – for at sige det mildt.

  Frederikshavnerlistens idé om at oprette demokratisk valgte lokalråd i Skagen og Sæby overhørte skagboerne fuldstændig, og da jeg inviterede til møde på Skagen rådhus under overskriften “Skal der oprettes et lokalråd i Skagen?”, mødte der – siger og skriver – een skagbo op!

  Frederikshavnerlisten, der efter min mening havde valgkampens bedste og mest konkrete bud på en hjemmestyre-ordning for skagboerne, fik 1 stemme i Skagen (!) og Skagen Avis gjorde sig efterfølgende lystig herover.

  At de så nu proklamerer “Frit Skagen” forstår jeg ikke helt.

  Hvorfor støttede skagboerne, venstrefløjs-Skagen og d’herrer Hedegaard og Vium så ikke Frederikshavnerlisten, da de havde chancen under kommunalvalget, så vi sammen kunne have fået et hjemmestyre i Skagen op at stå? Liste L var jo netop skabt til den slags.

  Kommunesammenlægningen har skabt et demokratisk underskud. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved, ellers ender det med ballade.

  Jeg vil opfordre skagboerne til at organisere sig. Utilfredsheden skal vendes til noget positivt.

  Hvilket parti, man ønsker at være med i, er naturligvis en privat sag, men mon ikke d´herrer Hedegaard og Vium – hvis de mener det alvorligt – lige må overveje deres partitilhørsforhold en ekstra gang?

 • Erik Grandt Hansen

  Indlæg til Privatiserings debatten.
  “Lad falde hvad ikke kan stå”— Ægte liberal holdning, og nu er det blevet for dyrt, at vedligeholde og snerydde vores fælles vejnet. Hvem skal betale selv, og hvem skal ikke?
  Denne regering vi døjer med pt, har det erklærede mål, at privatisere alt, som har en mulig interesse for nogle få, som kan tjene på det.Skal vi have vores vejnet tilbage– så lad os dog osse få vores sygehuse skoler plejehjem og børnehaver tilbage— Lad os få vores byer tilbage og vores land, med de holdninger vi engang var så stolte af. Det land som i øjeblikket bliver “styret” af “vi laver bare en lov Lene”, og Pia K. fra folkepartiet, og så bette Lars.
  Når det kommer til privatisering, er der kun tale om de små lappeløsninger, hvor man kan spare nogle få millioner, for der må da blive en form for refusion af skattemidler, i stedet for de store besparelser, som samfundet kunne gøre. Man kunne f.eks privatisere den danske krigsindsats i de lande langt borte, hvor hverken du eller jeg har nogen uvenner, eller man kunne privatisere folkekirken. Tænk engang!!! Vores syge medborgere må lade sig transportere op til 100 km for at komme på hospital, men skal du, som sund og rask, i kirke, kan du blot gå ganske kort, og det er næsten lige meget, hvor lille en by der tale om, så har de en kirke. Hvorfor nedlægger,privatiserer, man ikke kirkerne? Raske borgere kan da godt køre samlet i bus til en gudstjeneste, og måske fylde en kirke, så samfundet kan spare milliarder hvert år. Men det kommer nok ikke på tale, så længe “lav en lov Lene” og de andre, frit kan stikke deres tvivlsomt rene hænder ned i vores lommer, og tage hvad de har brug for.
  Denne sag er ikke mere kommunalt, end at det er regeringen, som har for store udgifter pt, og de stjæler fra os, så de kan betale for den krig, som Anders fuk fandt nødvendig, som et appendix til sin jobansøgning i NATO.
  Ved næste valg må vi kræve, at Danmark gives tilbage til danskerne. Tak.

 • Det er noget svineri –
  Frederikshavns kommune – sælger vores by ud

  – siden vi blev sammenlagt med Frederikshavn, har byrådet holdt udsalg på næsten alt i vores by.

  Ja, man må lade dem det – de er gode til at krasse pengene ind til Frederikshavn – og nedlægge arbejdspladser i Skagen.
  De sørger også for at få arbejdspladser til Frederikshavn – men alt skal vel ikke foregå i Frederikshavn? – Vi har brug for arbejdsplader i Skagen også – ellers ender vi med at være et levende museum.

  jeg er helt enig med Ingolf og Erik – lad os komme så langt væk fra Frederikshavn – som overhovedet muligt – de gør ikke noget for os.

 • Førhen var det sådan, at private veje efter ansøgning til kommunen kunne optages som offentlige, såfremt de ved overtagelsen var fejlfrie og de var udført og anlagt i en af kommunen godkendt kvalitet.
  Det modsatte burde derfor selvfølgelig også være gældende.
  Såfrent kommunen nu vil privatisere vejene, burde de “afleveres” i mindst den samme gode stand, som de var i, da kommunen overtog dem.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Ordet er frit: Læserbrev om privatisering af veje' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER