Plan- og Milj√łudvalgets mange Skagen-sager

Plan- og Milj√łudvalgets mange Skagen-sager

26. september 2010 - kl. 10:38 - af

Tirsdag den 28. september er der m√łde i Plan- og Milj√łudvalget. Der er 30 punkter p√• dagsordenen og heraf vedr√łrer halvdelen Skagen. Er der emner, der virker s√¶rlig interessante, kan sagsfremstilling, konsekvenser m.v. ses HER¬†Et eksempel p√• teksten, nemlig punkt 4¬†er vist¬†neden for.

Dagsordenpunkter, der vedr√łrer Skagen:
1. – Dispensation til st√łrre bebyggelse p√• ejendommen Sct. Laurentii Vej 72, Skagen
2. – Ny bebyggelse Damstedvej 27, Skagen
4. РNy planlægning med henblik på bolig- og butiksejendom Vestre Strandvej 46, Skagen
5. РOmdannelse af hotellejligheder til ferieboliger på Hotel Lille Nord, Vestre Strandvej 28, Skagen
8. – Etablering af kviste p√• ejendommen √ėstre Strandvej 57, Skagen
9. – Lovligg√łrelse af indrette atelie i √¶ldre udhus – Oddevej 8, Skagen
10. РKappelborgvej 1, Skagen, Dispensation for afstand til naboskel og tilbygning til eksisterende badeværelse.
11. – Lovligg√łrelse af indrettet beboelse i tidligere garage, p√• ejendommen Trindelvej 11, Skagen
12. – Ans√łgning om tilladelse til udvidelse af kolonihavehuse, Skagen
16. РTillæg til varmeplan Рprojektforslag for fjernvarmeforsyning af Klitgården i Skagen
18. – Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.06.10.01, Fladen Grund/Silvervej, Skagen
19. – Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.BE.06.01.01 Strandklit, Skagen
26. – Orienteringsag – Udstedt byggetilladelse til Vestre Strandvej 56, Skagen
27. РOrinteringssag РOpsatte pavillioner og indretning af værelser i kontorlokaler på Vestre Tværmole 30-32, Skagen

EKSEMPEL
4. Ny planlægning med henblik på bolig- og butiksejendom Vestre Strandvej 46, Skagen
Sagsfremstilling
Ejer af ovenn√¶vnte ejendom anmoder om igangs√¶tning af ny planl√¶gning med henblik p√• opf√łrelse af ny bebyggelse indeholdende butikker og boliger.
Ans√łgningen begrundes dels med √łnske om realisering af nyt projekt og dels med, at nuv√¶rende lokalplan nr. 100-C.10 er mangelfuld, ikke omfatter hele ejendommen og ikke er entydig med hensyn til parkering.
Projektet omfatter etablering af nyt lokalcenter med 1000 m2 dagligvarebutik og 2-3 udvalgsvarebutikker med et samlet areal på ca. 1100 m2. I alt ca. 2.100 m2 butiksareal.

P√• 1. sal af centeret udf√łres 13-14 boliger i 1¬Ĺ etage og med et samlet areal p√• ca. 1700 m2. Dertil kommer lille udhus til hver bolig.
Bebyggelsen udformes s√•ledes, at bygningskroppen placeres langs grundens sydgr√¶nse l√¶ngst mulig fra Jens Fages Vej af hensyn til bagvedliggende ejendomme med parkeringsarealer op mod denne vej. Placeringen begrundes med, at der herved skabes st√łrst mulig afstand til netop denne bebyggelse. Ans√łger anf√łrer supplerende, at en s√•dan placering er klart bedre end den tidligere fabriksbygning p√• samme areal.

Der er adgang til butikkerne dels fra gaden (sydsiden) og dels gennem åbning i bebyggelsen fra parkeringspladsen.

Boligbebyggelsen udformes i 1¬Ĺ etage med sadeltag og indrettes med friareal mod nord p√• “butikstaget”. En bebyggelse inspireret af pakhusene.

Butiksbygningen forventes opf√łrt i beton og bekl√¶dt med tr√¶. Boligbebyggelsen p√• taget heraf udf√łres ligeledes i tr√¶ og med paptag med listed√¶kning.

Ejendommen påtænkes vejforsynet fra Fabriciusvej til det indrettede parkeringsareal.

Ejendommen har et grundareal på 5.021 m2, påtænkt etageareal i nyt projekt ca. 3.800 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 75 %.

Ejendommen er beliggende i kommuneplanen område SKA.B.04.04 og delvis omfattet af Lokalplan nr. 100-C.10 delområde 4.

Af kommuneplanen fremg√•r, at omr√•det skal anvendes til hel√•rsbeboelse med tilh√łrende kollektive anl√¶g, institutioner, offentlig og privat service, dagligvarebutikker til omr√•dets forsyning samt erhverv, der kan foreg√• uden gener for omgivelserne og uden, at boligomr√•dets karakter √¶ndres.
Lokalplanens delomr√•de 4 skal anvendes til hel√•rsbeboelse og erhverv. Der kan placeres erhverv som h√•ndv√¶rksvirksomhed, let industri, lager, v√¶rkstedsvirksomhed, service, liberalt erhverv samt by- eller turistrettet virksomhed, der kan indpasses i omr√•det uden genevirkning fx. minigolfbane, bowlingbane og lignende eller f.eks. dagligvarehandel. Endvidere st√łrre eller mindre samlede bebyggelser af t√¶t-lav hel√•rsbeboelse f.eks. √¶ldreboliger eller ungdomsboliger o.l. En butiks samlede areal m√• ikke overstige 500 m2.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom m√• ikke overstige 50 %, max. 1¬Ĺ etage og max. 8,5 meter til tagryg, facadeh√łjde max. 4 meter.
Ejendommen indgår ikke i det centrale byområde i Skagen, hvor detailhandel umiddelbart er tilladt. Kommuneplanretningslinje 1.2.1.

Juridiske konsekvenser
Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen dvs. planens mål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Jf. Lov om planl√¶gning ¬ß 5 n stk.1 nr. 1 kan der udenfor bymidter og bydelscentre udl√¶gges arealer til butiksform√•l i et lokalcenter, som alene betjener en begr√¶nset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusomr√•de eller lignende. max. st√łrrelse af lokalcenter er 3.000 m2 jf. samme lovs ¬ß 5 p stk.2.
Jf. Kommuneplanretningslinje 1.2.1 kan der planl√¶gges for/etableres detailhandelsbutikker indenfor afgr√¶nsede omr√•der. I Skagen i det centrale byomr√•de og lokalcenter H√łjensvej og Havnen, i lokalcentre dog kun udvalgsvarer.
Jf. Kommuneplanretningslinje 1.2.5 kan der udenfor de udpegede centre efter n√¶rmere planl√¶gning etableres dagligvarebutikker med en st√łrrelse p√• op til 1.000 m2 og udvalgsvarebutikker med en st√łrrelse op til 200 m2.

Planmæssige konsekvenser
B√•de kommuneplanen og g√¶ldende lokalplan muligg√łr ikke kun boliganvendelse, men ogs√• erhverv af forskellig art, herunder detailhandel.
Ejendommen er beliggende langs omr√•dets ydergr√¶nse til havnen, hvor p√•virkning af omr√•dets karakter som helhed vil v√¶re begr√¶nset ved opf√łrelse af bebyggelse ogs√• til erhverv.
Butikker i et lokalcenter m√• if√łlge lovteksten alene betjene en begr√¶nset del af en by. Havneomr√•det ved Vestre Strandvej inkl. Vesterby er en begr√¶nset del af Skagen by. Der vil her kunne placeres et lokalcenter.
Et lokalcenter m√• ikke udvikle sig til en egentlig konkurrent til bymidten. Dette er sikret gennem bestemmelserne i lovens ¬ß 5 p stk.2, der begr√¶nser det samlede butiksareal i et lokalcenter til 3.000 m2. En st√łrrelse, der er tilstr√¶kkelig til det ans√łgte lokalcenter p√• Vestre Strandvej.
Den kombinerede butiks- og boligbebyggelse er s√łgt tilpasset Skagen byggestil og arkitektur samt materialevalg. H√łjden af bebyggelsen inkl. pakhusene p√• taget er ikke v√¶sentlig h√łjere end h√łjden p√• eksisterende villaer langs Vestre Strandvej.
Projektet afviger fra lokalplanen for s√• vidt ang√•r st√łrrelsen af dagligvarebutikken, bebyggelsesprocent, etageantal, facadeh√łjde og maxh√łjde.
Den oprindelige fabrik p√• ejendommen havde bebyggelse p√• store dele af grunden, dog undtaget hj√łrnet op mod nuv√¶rende rundk√łrsel. Der har p√• det tidspunkt ikke v√¶ret udsyn til vandet fra bagvedliggende bebyggelse. Med den nye bebyggelse bliver der en bredere √•bning ved vejadgangen til Fabriciusvej.
Realisering af projektet betinger udarbejdelse af kommuneplantillæg (kategori af butikker) og lokalplan, idet dispensationer fra lokalplan nr. 100 vurderes for vidtgående.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirekt√łren indstiller, at der p√• ejendommen Vestre Strandvej 46 s√łges etableres et lokalcenter det ans√łgte projekt i overordnede linier er grundlag for ny planl√¶gning der gennem planprocessen sker en yderligere arkitektonisk bearbejdning af projektet.

På ovennænte link kan også ses plantegninger over projektet.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Plan- og Milj√łudvalgets mange Skagen-sager' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger