Indlæg ang. skoledebatten: Nej til barak-børn

Indlæg ang. skoledebatten: Nej til barak-børn

29. september 2010 - kl. 8:36 - af

Politikerne har på torsdag mulighed for at ændre på, hvilken skole i Skagen der skal være den eneste kommunale skole i byen.

Økonomisk er valget enkelt, Hedeboskolen kan rumme alle elever og der vil ikke være børn, som sidder i barakker.

Pædagogisk kan vi fastholde den linje som man har bygget op på Hedeboskolen og som de fleste børn i Skagen by kender og er vant til.

Flest børn går allerede på Hedeboskolen og befolkningsfremskrivningerne viser ligeledes, at der er lidt flere børn, der bo og kommer til at bo i Hedeboskolens skoledistrikt i de kommende år. Hertil kommer, at der allerede i dag er mange børn, som vælger at gå på Hedeboskolen selvom de ikke bor i skoledistriktet.

For børnene med handicap har de behov for at have gode og trygge rammer i et plan, så de kan være i kontakt med resten af skolen og ikke bare være gemt væk på en etage.

Jeg håber, at politikerne vil være med til at sige nej tak til barak børn!

For jeg kan ikke bære at mit barn skal sidde i barakker og jeg kan heller ikke forstå, hvis man siger nej til at lade Hedeboskolen blive den blivende skole i Skagen.

Særligt ikke når man tænker på, at det er den bedste pædagogiske løsning, at færre børn bliver ramt af ændringerne samt at der ikke er nogen der kommer til at sidde i barakker i overgangsperioden frem til alle børn kan være normalt på en skolen.

Hertil kommer, at kommunen mangler penge, derfor giver det ikke mening, hvis vi skal bygge barakker og lave om på skoleindretningen, når vi kan have alle børn på Hedeboskolen!

Lad pengene gå til kvalitet i undervisningen og vælg derfor Hedeboskolen som den blivende skole. Den kan løse opgave til gavn for alle byens børn.

Med venlig hilsen

Vibeke Hedegaard

15 kommentarer til “Indlæg ang. skoledebatten: Nej til barak-børn” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

15 kommentarer til “Indlæg ang. skoledebatten: Nej til barak-børn”

 • Da jeg ikke har skolesøgende børn til nogle af de pågældende skoler har jeg ikke deltaget i debatten før nu. Men jeg vil gerne give Dorthe ret i det som hun skriver den 30 Sep med hensyn til Skolevejen. Uanset hvilken skole der bliver lukket bliver der en ny skolevej for rigtig mange børn og det er et område jeg mener man skal tage “MEGET” alvorlig med mindre man har tænkt sig at transportere børnene i bil.
  Skagen by har nogle meget fine cykelstier men der er et problem der hvor stierne starter og slutter der tænker jeg specielt på Buttervej ved Jernbaneoverskæringen der mangler der lige 200 meter???. Op ad Kattegatvej er der en rigtig god cykelsti men ned ad Østersøvej fortsætter den meget brat ud på vejen og ned af Lillebæltvej går det helt galt der er der hverken sti eller fortov.det samme gør sig gældende på hedebovej fra rundkørslen. det er 4 veje som bliver brugt som skolevej og uanset hvilken Skole der bliver lukket vil trafikken af skolebørn blive meget større. Hvis kommunen ikke sikrer de veje ekstremt så vil jeg opfordre forældre til at træne deres børn i den nye Skolevej når det bliver aktuelt, fordi jeg ser dagligt mange farlige situationer på de veje.

 • Alle må huske på, at hele skolestrukturdebatten tager sit afsæt i et politisk krav om at gennemtvinge besparelser her og nu – og før det er en uafvendelig følge af det faldende børnetal. Det handler altså i bund og grund om forringelser for ALLE Skagens skolebørn, og ikke om pædogiske principper eller optimering af læringsprocesser. I sådanne situationer må man som forældre i det mindste kunne kræve, at beslutninger træffes på et oplyst grundlag og efter grundige overvejelser, der også tager behørigt hensyn til børnenes tarv, hvilket ikke var tilfældet med “hovsa-beslutningen” forud for seneste høringforslag. I det lys må man håbe, at den seneste beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget om at udsætte afgørelsen og kvalificere beslutningsgrundlaget er udtryk for at hensynet til børnenes trivsel og respektable rammer for undervisningen af fremtidens råstof vægtes højere, end det hidtil er demonstreret.

 • Til Esben

  Jeg går da sandelige ud fra at begge skolers høringssvar arbejder udfra, at alle børn skal have en god og kvalificeret undervisning samtidigt med, at alle børn bliver behandlet på lige fod og at forholdene er de bedst mulige. Men jeg synes du bliver en tand for arrogant i dine udmeldinger . Men det er måske en nødvendighed at provokere for at få sin mening igennem??
  Der er noget fundamentalt som du har misforstået. Begge folkeskoler nedlægges og en ny opstår og derfor tror jeg at du måske har misforståetet par ting.? For det første så er det jo ikke blot Hedeboskolens børn som skal i “barakker”. Det er jo børn fra Ankermedet OG Hedeboskolen.Så Apartheid eller hvad du kalder det må helt stå for din egen regning. For det andet er det jo ikke kun Hedeboskolens børn og personale dette kommer til at gå ud over, men også Ankermedets børn og personale og jeg ved, at de er lige så lidt interesseret i at skulle slåes sammen til EEN ny skole. Alle vil jo gerne beholde deres skole og deres pædagogik!
  Det må være frustrerende at være vidne til denne mudderkastning og tilsvinelse af byens to folkeskoler for derefter at skulle samarbejde om en ny skolestruktur og det synes jeg da, at bl.a du skulle tænke over, når man sidder i skolebestyrelse som forældrevalgt!!! Det kan godt være at du er glad for Hedebo, men så må du også forvente at der er andre som er glade for Ankermedet

  Vi er nok alle enige om at barakker vil vi helst undvære, men når det er sagt så vil jeg hellere undvære diverse dårlige foreslået klasseværelse muligheder heriblandt IT-lokaler, personalerum og hvad Hedeboskolen ellers har af diverse depotrum, så vil jeg personligt foretrække lyse og åbne lokaler og om det så er en helt ny skole eller barakker, ja så må det være bedre end sammenstuvning i små tætte lokaler.

  Jeg har ikke ytret mig om skoleplacering overhovedet , men jo, det er nok godt at begge skoler ligger hvor de gør -for hvor skulle de ellers ligge????
  Der er da ingen der siger at fordi at der går flere børn på Hedebo, at så er det der den blivende skole skal ligge? Rummelighed kan jo betyde mere end flere m2. Måske Hedebo har flest m2 -fint! Men måske Ankermedet er mere rummelig med andre ting!!!
  Jeg ved, at der er fine lokaler på Hedebo såvel som på Ankermedet til alle børn, special børn som almindelige børn og jeg ved at der er etageadskillelse m.v begge steder, så det kan heller ikke være det der er det udslagsgivende!

  Med hensyn til økonomi, så er det vist ikke os der skal snakke om det, men vores politikere og skal vi snakke om barakker og skimmelsvamp, så kan vi også snakke om Hedebo og skimmelsvamp!
  Men jeg er glad for at vi er enige om at give vores børn de bedste muligheder og den bedst mulige undervisning. Men NU må vi stoppe mudderkastningen og istedet hjælpe hinanden til den bedste løsning for vores allesammens børn og ikke bare Hedeboskolens børn ellers er det jo en umulig opgave. Lad os sammen arbejde for det gode fællesskab som gerne skulle komme og lad os ikke bekrige hinanden.

 • Inger Kempff-Nordkap

  Alle kan cykle – ja det kan de fleste heldigvis, men jeg synes, at man bør inddrage, at vi lever et meget vindblæst sted, specielt om vinteren. Altså når skolerne rent faktisk har åbent.

  I de gamle bydele i Skagen er der en byplan, der er meget velegnet til at opsamle vinden. Det samme gør sig slet ikke gældende i de nyere bydele, som føder de to skoler, hvorfor cykelleafstand er et meget elastiks begreb – der giver børnene meget lang “cykkel-afstand” alt efter hvordan vinden blæser.

  Afstande måles ikke i km eller meter, men i minutter – og alt efter vejret får de rigtig langt til skole.

  Der er intet, der taler for, at skoler på omkring 300 elever, ikke skulle være netop de bedste

  mvh
  Per kempff-Nordkap

 • Med deres plan om at lukke en af de to skoler har sparepolitikerne i V, C og SF formået at sætte forældrene op mod hinanden. Det er blevet en krig mellem Hedebo og Ankermedet. Hvor er det bare brandærgerligt! Forældrene burde stå sammen, for nu er begge skoler pludselig i fare. Hvis politikerne tvangslukker en af skolerne, vil jeg opfordre til at oprette en friskole. Der er brug for begge skoler i en årrække fremover, også efter 2012. Eller også må man jo bygge en helt ny skole, der kan rumme alle, som i Frederikshavn. Og de luksushuse, Janne linker til, får man altså ikke for en klatskilling. /Jan A.

 • Esben Andersen

  Til Janne
  Vi skal naturligvis kalde tingene for deres rigtige navn, en barak er en barak også selvom du prøver på at sminke den!

  Hedeboskolens forslag basere sig på, at alle børn skal have en god og kvalificeret undervisning samtidigt med, at alle børn bliver behandlet på lige fod. Derfor er det vigtigt for mig at pointere, at forholdene er i orden for alle børn i Hedeboskolens forslag, da det hele tiden har været omdrejningspunktet, at sikre børnene ordentlige forhold uden brug af barakker.

  Vi skal ikke have apartheid i Skagen, som der var lagt op til i Ankermedet forslaget hvor Hedebobørn blev sendt i barakker. Men derimod en skole der kan tilbyde gode rammer for såvel almindelige børn som specialbørn. En moderne skole i et plan er nu engang bedre egnet til det, end en gammeldags skole med etageadskillelse m.v. (Der er en grund til at man ikke bygger etageskolerne mere)

  Til sidst er jeg da helt enig med dig i, at skolen skal ligge der hvor børnene bor og kommer til at bo – det er i Hedeboskoledistrikt og Hedeboskolen er nu engang mere rummelig, fordi den er større end Ankermedet skole.

  Så var der også lige det med økonomien – vi skal spare og derfor skal vi ikke bruge pengene på ligegyldige barakker, der som oftest udvikler skimmelsvamp.

  Pengene skal bruges på undervisning af vores børn, så de kan få den bedst mulige undervisning.

  Når forældrene idag primært vælger at placere deres børn på Hedeboskolen skyldes det måske mest af alt, at det pædagogiske grundlag tiltaler dem mest.

 • Det er ellers ikke længe siden a t Hedeboskolen ikke kunne rumme andre end deres egne børn, men nu har piben nok fået en anden lyd. Nu kan de lige pludselig rumme alle i 2011?? I Hedeboskolens høringssvar står der at alle rum på Hedeboskolen skal tages i brug, herunder holddannelseslokaler, personalerum samt IT-lokaler. Alle disse skal transformeres om til klasselokaler??? Skal Ankermedets skoles/ Hedeboskolens børn så stuves sammen i diverse pulterkamre, lærerværelse samt computerlokaler? Så hellere barakker, hvor forholdene er noget kun bedre.
  Jeg giver “en forældre” ret i at ordet “barak” er et voldsomt negativt ladet ord, som alle associere med gamle dage og krigstid. Men faktisk er det overordentlig fine lokalemuligheder og hellere “barakker” end pulterkamre
  Her er mulighed for at se hvad en barak også kan være: http://www.temporent.se/upload/Dokument%202008/Broschyr_skola_DK_uppslag.pdf

  Med hensyn til skolevej er den ene vej jo ikke bedre end den anden!! ej heller naturen. Tror nok lige at både Ankermedet og Hedebo har absolutte fine muligheder m.h.t. tilgang til natur, sp det kan da ikke være det der skal være det udslagsgivende. Lad nu sagligheden råde

 • Der er ingen der har nævnt naturen omkring skolerne, den er da også vigtig.
  Der er efter min mening størrer muliheder for at komme hurtigt til strand og hede fra Hedebo, det er da et meget vigtigt element for de unge mennesker. Ud og nyd naturen!!!

 • Vibeke Hedegaard

  Det er dejligt at se der kommer lidt debat.

  Dels synes jeg ikke nogen børn skal i barakker og dels mener jeg at det er uansvarligt at der ikke er regnet på hvad det koster at etablerer disse barakker og nedbryde dem igen. Kan vores penge ikke bruges på en bedre måde når alle kan være på Hedeboskolen?

  Med venlig hilsen

  Vibeke Hedegaard

 • Til den hemmelige og den navnløse forældre

  Hvor er det sørgeligt, at man ikke kan stå frem ved navns nævnelse, men det tør jeg da så sandelig godt!

  Hvis du tager kommunens tal og ser på hvor børnene bor, så bor de i Hedeboskoledistrikt idag og også i de kommende år. Hvis du ligeledes ser på, hvor børnene på Hedeboskolen kommer fra i byen, så kan du ligeledes se, at en lang række forældre har valgt Hedeboskolen selvom de bor i Ankerkedet skoledistrikt. Så hold debatten til fakta ikke hemmelige fantasier.

  Til den navnløse forældre – det er sigende for dig, at du åbenbart mener, at børn fra Hedeboskolen skal i barakker – var det noget for dine egne børn – tydeligvis ikke da du ikke tør stå frem. Jeg ønsker hverken at dine eller mine egne tre børn skal undervises i barakker som mange steder udvikler skimmelsvamp, der er senest en sag fra Aalborg over samme tema.

  Så lad os holde debatten på et faktuelt niveau – jeg kan sige det klart, jeg mener heller ikke, at nogle børn i Skagen skal sidde i en barak, hverken på hedebo eller ankermedet skole. Og dine bemærkninger om specialelever taler jo tydeligt for sig selv – man bør have lidt indsigt før man udtaler sig på den måde, det er manglende respekt for andre menneskers behov

  Med venlig hilsen
  Esben Andersen

 • Flemming Eriksen

  Der er ikke mange børn i østerby for der bor mest turister i boligerne , så Hedeboskolen er ok..

 • Det er lige for alle børn om de kommer fra den ene eller den anden ende, men tilkørselerne til Hedebo er 100 gange bedre til Ankermedet. Alle eleverne som skal til Ankermedet skal ende i samme farlige vej kryds, hvor til Hedebo er der mange flere muligheder. Håber politikkerne tænker sig om og ikke gør Hedebobørene til barakbørn, men det er svært at hamle op med Dansk Supermarked!!!!!

 • @den hemmelige –

  Du skriver i dit indlæg, at alle kan cykle til Ankermedet Skole – men det kan man altså OGSÅ til Hedeboskolen ;o) ! ! !

  Hvis du går ind på http://www.iform.dk/ruteplanner kan du måle afstanden til begge skoler fra hhv “den ene ende” og “den anden ende”.

  Jeg har målt 2 cykelruter :

  1) Ydunsvej til Hedeboskolen – skolevej på ca 3,2 km
  2) Munkeklit til Ankermedet – skolevej på ca 3,2 km

  Kan vi ikke blive enige om, at det er lige langt ? ;o)

  Mvh Helle

 • 1:
  Barakker – et ret negativt ladet ord – meeennnnnn
  Nu er jeg ret sikker på, at de barakker der evt. sættes op, ikke er gamle mørke barakker, men lyse og venlige lokaler, der vil fungere ok som klasselokaler.
  Børn er heldigvis ikke så vanskelige, men høre de mange negative ting hjemmefra, kan de jo gå hen og blive det. Og det ville jo være synd, hvis der evt. skulle komme en flok negative og “forhåndspåvirkede” unge ude fra Hedebo. Så går det da helt sikkert ikke.

  2:
  Fordi flere har valgt Hedebo er årsagen, som jeg forstår det – den rullende skolestart. Hvilket jeg er sikker på, sagtens kan overføres til Ankermedet. Det har vel ikke noget med bygningerne at gøre.

  3:
  Bliver børn med handicap stuvet væk på en etage på Ankermedet?
  Der er elevator i den gamle bygning og indskolingen er i et plan.
  Tror du virkeligt man gemmer folk væk på Ankermedet, fordi de har et handicap.

  Hmmmm kan ikke lade være med at undre mig…..

 • Hvad så med de små børn, mange af dem får længere i skole ud til hedebo dem som bor ude i den anden ende af byen. Så er man tvunget til at skal køre dem. Hvor imod på ankermedet kan alle cykel til. Da den ligger midt i byen. Det er mere optimalt at man bibeholder den skole som ligger midt i byen, så er der lige langt. Det er da også blevet lavet en fin tilbygning på ankermedet den er kun få år gammel.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Indlæg ang. skoledebatten: Nej til barak-børn' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger