Læserbrev: Skagen i Frederikshavn Kommune

Læserbrev: Skagen i Frederikshavn Kommune

1. december 2010 - kl. 0:22 - af

Skolestruktur. Når Hedeboskolen nedlægges, hvad skal der så ske med bygningerne og grunden? Håber man på at sælge til f.eks. Føtex, så dette salg kan finansiere en ny skole i Frederikshavn? Det synes at være vigtigt kun at have én bygning, for man kunne måske ellers finde besparelser ved at indlede et samarbejde mellem de to skoler. For mange besparelser kan dog føre til øgede udgifter senere hen, idet nogle elever måske tabes undervejs. Men så kommer pengene jo fra andre kasser end kommunekassen.

I Skagen diskuterer man barakker eller ikke barakker for skolebørnene, og i Frederikshavn by arkitektur og beliggenhed for deres nye skole. Der går i øvrigt rygter om, at byggeriet er udskudt? Er det fordi skolelukningen i Skagen er udskudt? Den nye skole i Frederikshavn er budgettet til ca. 400 mill. kr., som vist til dels fremskaffes ved lånoptagelse. Dette er i sig selv tankevækkende, når man tænker på kommunens vanskelige økonomiske situation.

På Frederikshavn Kommunes hjemmeside kan man f.eks. læse dette om den kommende nye skole: “Det er derfor af stor betydning, at der skabes rammer, så de kan realisere deres drømme og udfolde deres talent, og at børnene bliver rustet til at begå sig i Verden.” Man må håbe, at også Skagens skolebørn vil kunne “realisere deres drømme”.

Det er uden tvivl nødvendigt, at Frederikshavn by får en ny skole, det er bare ikke i orden, hvis Skagens skolebørn skal betale prisen i form af for ringe forhold. Når børnetallet falder, bliver man nødt til at lukke skoler, men det handler også om, hvordan og hvornår man gør det. Skolebørnene i kommunen bør alle have de samme muligheder og optimale forhold lige meget, hvor de bor.

Byplanlægning

Der er opført så mange nye boliger her i byen, at man risikerer at fastholde folk i arbejdsløshed, idet det allerede nu er vanskeligt hvis ikke umuligt at sælge sin bolig i Skagen for at rejse efter nyt arbejde – og den generelle afmatning på boligmarkedet gør det selvfølgelig ikke nemmere. Ifølge Home.dk tager det p.t. omkring dobbelt så lang tid at sælge et hus i Skagen i forhold til Frederikshavn by. Skal Skagen være en by befolket af mennesker på overførselsindkomster? Det er ikke ligefrem til gavn for kommunen som helhed. Jeg synes, at når man vedtager lokalplaner, skal man tænke på konsekvenserne på længere sigt, idet man kan risikere at stavnsbinde en hel bys befolkning.

Turisme

Så er der alle de planlagte ferieboliger (læs helårshuse). Skal Skagen være et discountferiecenter, hvor turisterne bor tæt, og hvor de handler ind i Føtex og Llidl, ligesom de gør derhjemme? Så tror jeg vi skærer den gren over, vi selv sidder på. Turismeerhvervet er et vigtigt erhverv i Skagen og kræver derfor megen omtanke, og jeg mener, at det er bedre at satse på kvalitet i stedet for kvantitet.

Og med hensyn til opførelse af nye store forretninger, er Hjørring her et skræmmeeksempel, idet byens gågade nu nærmest er død, som følge af at man har etableret forretningscenter osv.

I en byanalyse for Frederikshavn Kommune (udarbejdet af Cowi) kan man i øvrigt læse følgende:

“Det er samtidig vigtigt, at gågaden ikke bliver oversvømmet med discountkæder inden for både dagligvare- og udvalgsvarehandlen, da turisterne især går efter de specielle og spændende varer og butikker, som de ikke har derhjemme. Hertil kommer at Skagens brand som en by rig på oplevelser og kvalitet vil blive udfordret ved etablering af mange kædebutikker med billige varer.”

Så der mangler visioner for Skagen, i stedet for kortsigtet politik, hvor man planløst sælger ud af byens jord og bygninger for at skaffe indtægter her og nu til projekter andre steder i kommunen. Desuden planlægger man til stadighed opførelse af nye boligområder samtidig med, at man trækker arbejdspladser ud af byen.

De langsigtede konsekvenser af den form for politisk planløshed kan være skadelige for kommunen som helhed.

Med venlig hilsen

Lis Iversen

8 kommentarer til “Læserbrev: Skagen i Frederikshavn Kommune” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

8 kommentarer til “Læserbrev: Skagen i Frederikshavn Kommune”

 • Det er vigtigere end nogensinde, at vi får vores kulturhus. Skagen er p.t. en fraflytningsby, så det er vigtigt at signalere at Skagen udover at være turisternes by også er en by, hvor der lever og bor mennesker hele året. Ellers bliver Skagen bare et dødt turistcenter, og det er der vel ingen, der ønsker – og vel slet ikke turisterne?

  Det er arbejde og uddannelse, der er afgørende for, om folk bosætter sig, og det er her kulturhuset kommer ind i billedet. Vi får et inspirerende sted at mødes, vi kan organisere konferencer osv, hvilket forhåbentlig kan føre til nye ideer med henblik på nye erhvervs- og uddannelsestiltag. Vi bliver også nødt til at finde ud af, hvordan vi skal overleve alle de lokalplaner, der i tidens løb er blevet vedtaget for byen. Med andre ord, så bliver vi nødt til at tage sagen i egen hånd, så der bliver brug for alle de ildsjæle, der findes i vores by – ellers sker der jo ingenting. Jeg er dog optimist, idet facebookgruppen ‘Skagen tilbage til Skagen’ nu har flere end 2000 venner.

  Politikerne mener, at udvikling i Skagen skabes via salg af jord og bygninger for opførelse af nye boliger? Det er måske i virkeligheden snarere ‘afvikling’. Det kan kortsigtet hjælpe en slunken kommunekasse, men på længere sigt kan det skade hele kommunen, idet vi kan nå dertil, at vi bliver nødt til at rive boliger ned. Dette overvejer man seriøst nogle steder i Irland, hvor man også byggede langt mere, end der var behov for.

  Med hensyn til den slunkne kommunekasse, så er den ikke mere slunken end den kan finansiere en ny skole i Frederikshavn til ca. 400 mill. kr. (se mit oprindelige indlæg).

 • Vi kommer dog ikke udenom at vækst i en by skabes med uddannelsesmuligheder. (Udover arbejdspladser, men det er jo ikke lige sådan at gøre i Skagen)
  En satellit afdeling af Aalborg Universitet vil være et vækstskabende tiltag.
  Alt andet er der ikke bevis for, vil skabe vækst – desværre, for det er da meget sjovt med et kulturhus. Men hvis det er vækst man vil, så skal der laves uddannelser i byen…

  De bedste hilsner
  Mette G. Andersen

 • alice Petersen

  Dejligt at vi alle kan tilkendegive vores mening.
  Godt at vi er forskellige.
  Godt at meninger kan brydes – så vi sammen på sigt kan finde løsninger, der giver udvikling og vækst i vores by/land.

  Du fremkommer med mange konstruktive ideer, som der burde have været undersøgt muligheder for. Så vidt jeg ved, er disse ideer ikke reelt diskuteret, dels med ejerne af bygninger, dels med borgerne og politikerne?

  Jeg er dog stadig af den overbevisning, at vi skal se fremad og glædes over at vi nu får vores Kulturhus. Som jeg ser det, er der lagt op til at huset skal være folkeligt og ikke kun finkulturelt. Ja – jeg glæder mig allerede til at benytte huset på alle måder – sammen med både familie og venner. Jeg ser også frem til diverse borgermøder, hvor jeg selvfølgelig aktivt tager del i debatten.

  Med venlig hilsen
  Alice Petersen

 • Nu er vi altså rigtig mange, der glæder sig rigtig meget til det nye Kulturhus. Og pengene til dette var jo øremærkede allerede inden kommunesammenlægningen.
  At bygge en etage mere oven på det nuværenede bibliotek – det må da være din spøg. Bortset fra, at det ville ødelægge bybilledet, hvordan havde du så tænkt dig at gangbesværede skulle komme derop.
  Og Oddecentret er altså privatejet og kan ikke bare eksproprieres til kommunale formål.
  Længe leve Kappelborg, der ligger centralt, er en flot og historisk bygning og nok skal trække mange aktiviteter til. Bare vent og se.

 • Thorbjørn Pedersen

  Til Alice Petersen. Tak at du kommenterede hvad jeg skrev den 4. december. Og fint at du røg op af stolen. Vil du også gå ud af døren og hen i Kulturhus Kappelborg og være aktiv deltager der? For hvad hjælper det at have nogle fine rammer hvis man glimrer med sit fravær. Det var hvad der skete omkring 1992 da indehaveren af Skagen Bio var nødt til at lukke. Filmpublikummet blev væk.

  Jeg holder fast ved hvad jeg skrev. Nye læsere kan komme til her: ….Det er tankevækkende at byrådet ikke har puttet kulturhus Kappelborg i mølposen. Når det er færdig mon så ikke vi nærmer os de 100 mio. Det nye byråd er to måneder gammel og i marts 2007 vedtager man kulturhus Kappelborg. sic! Og i efteråret 2008 kommer så den økonomiske krise, men byrådet vil ikke på noget tidspunkt træde i karakter, ja indse at sådant et projekt har kommunen ikke penge til på nuværende tidspunkt. Og det er da ikke smart at skulle låne for at finansiere et overforbrug.

  I stedet for at bruge så mange millioner, så udsæt sådant et storstilet kultur-byggeri, til der igen er økonomisk vækst og overskud i lokalsamfundet, såvel på kommunens budgetter og regnskab.

  Hvad med at bruge de eksisterende lokaliteter i Skagen noget mere til kulturelle aktiviteter. Fx. Det nye Sognehus. Her er er de fysiske rammer, og antallet af arrangementer er i vækst. Kommunen kunne også have vedtaget en plan for at bygge biblioteket om på den nuværende matrikel. Med en etage mere, og i moderne stil. Det kunne vel gøres for 15-18 mio.
  Hvad med at bruge Skagen Oddecenter endnu mere til kulturelle arrangementer. – Jamen det ligger jo for langt væk, vil man udbryde. Alting skal være i centrum. Er det nu nødvendigt. Nu ligger Oddecenteret der nok så smukt, men hvor meget bruger skagboerne egentlig dette smukke sted. Måske kunne der også indrettes en biograf til de smalle film, ja seværdige kvalitetsfilm. I 1980’erne var der en filmklub i Skagen der hver sæson viste 4-5 bemærkelsesværdige film. Men det kræver jo energi, interesse og vilje. Måske en repræsentant for foreningen til etablering af biograf i Skagen ville bidrage med en kommentar.

  Det allervigtigste er at vi kommer ud af busken og begynder at samtale, tale med hinanden om Skagen og Skagens udvikling. Og derfor er det godt med borgermøder hvor der stilles skarpt på Skagens fremtid og Skagens Udvikling.
  For spørgsmålet: Hvor går du hen Skagen? Blafrer altid i blæsten på disse kanter.
  vh Thorbjørn Pedersen

 • alice Petersen

  Til Thorbjørn Pedersen!
  Jeg røg op af stolen da jeg læste din holdning om vores Kulturhus. Det er da utrolig livsbekræftende og energigivende for hele vores by, at byrådet turde holde fast i beslutningen om at bruge de smukke gamle bygninger til et sådan fælleshus for både fastboende og turister. Det er netop i nedgangstider, det er vigtigt at turde satse og skabe nyt liv i det gamle. Jeg håber og tror på, at vi alle om nogle år er stolte og med stor glæde kan se, hvad et sådan hus giver af oplevelsesmuligheder, fællesskab, læring for både store og små, fastboende som turister.
  Ja, det ER en skam at vi ikke har børn nok i byen til at beholde alle skolerne og her må vi så stille spørgsmålet:
  Hvad gør vi for at holde de unge i byen? Hvad skal der til for at få de unge tilbage til vores dejlige by? Hvordan skaber vi flere/nye arbejdspladser?

  Det turisterne kommer for at opleve her, må vi selvfølgelig ikke “gøre køb på” men samtidig skal vi også sørge for at udvikle og ikke afvikle vores by.

  Med hensyn til vores ret/pligt til at stemme, er jeg også af den opfattelse, at det kan nytte at give sin mening til kende. Trods at vi ikke kan få “vores” folk valgt ind, er muligheden måske alligevel til stede. Hvis vi alle bliver gode til at gå i dialog og tager ansvar i lokalsamfundet, og ikke kun tænke “det nytter alligevel ikke noget, vi bliver nok ikke hørt, for vi har for lidt mandater i Byrådet”

  Jeg ved det lyder “frelst”, men hvis alle tror at det er de andre, der skal gøre noget, kommer vi jo ingen vegne. Hvis nogen synes noget er uretfærdigt, eller forkert, eller skal gøres på en anden måde, så sig det, tag ansvar og få gang i en forandringsproces. Det bedste er, at begynde med sig selv.

  Med venlig hilsen
  Alice Petersen

 • Thorbjørn Pedersen

  Til Lis Iversen. Skal vi ikke blive enige om at Skagen er en del af Frederikshavns Kommune. Befolkningen i Skagen har aldrig kæmpet for at beholde sin egen kommune modsat Læsø Kommune og dets beboere; de ville ikke ind under Frederikshavn og senere den ny Frederikshavn Kommune. Skagens indbyggertal udgør ca. 1/7 af det samlede tal for kommunen.
  Det er da et positivt tegn at der nu er en politisk debat. Da der sidst var byrådsvalg i nov. 2009 var stemmeprocenten 62,6%. Der var 7.142 stemmeberettigede. Og 4.472 stemte.
  LIs Iversen du skriver følgende: ..’Den nye skole i Frederikshavn er budgetteret til ca. 400 mill. kr., som vist til dels fremskaffes ved lånoptagelse. Dette er i sig selv tankevækkende, når man tænker på kommunens vanskelige økonomiske situation.´’….
  Jeg synes også at det er tankevækkende at man ikke har lagt kulturhus Kappelborg i mølposen. Når det er færdig mon så ikke vi nærmer os de 100 mio. Det nye byråd er to måneder gammel og i marts 2007 vedtager man kulturhus Kappelborg. sic! Og i efteråret 2008 kommer så den økonomiske krise, men byrådet vil ikke på noget tidspunkt træde i karakter, ja indse at sådant et projekt har kommunen ikke penge til på nuværende tidspunkt. Og det er da ikke smart at skulle låne for at finansiere et overforbrug.

  Det er da mere vigtigt at vore børn går i skoler, hvor de fysiske rammer er helt på toppen. Vi må bare konstatere at viljen til at prioritere skoler højere end kulturhuse er ikke tilstede.

  Til Henrik Schwartz: Først og fremmest må man jo møde op og afgive sin stemme, og 62,6% udtrykker jo at vilje og lyst hertil er meget afdæmpet. Vi kan skifte alle byrådsmedlemmerne ud, det hjælper ikke en pind, når Skagens stemmer er talt op selv med 90% deltagelse så kan vi måske få 7 mandater, og hvad rækker de i et byråd med 31 mandater.
  vh Thorbjørn Pedersen

 • henrik schwartz

  Det er jo egentligt ret nemt – stem nogen andre ind i byrådet!
  Man ku’ jo starte med at lave en partipolitisk uafhængig liste, “Skagen tilbage til Skagen” er en fin begyndelse.
  mvh
  Henrik

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Læserbrev: Skagen i Frederikshavn Kommune' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2022 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER