Hvad skal være forudsætningerne for….

Vi har modtaget nedenstående indlæg fra Flemming Stig, der skriver på vegne af: Skagen Erhvervsforening, Foreningen By og Land og Skagen Handelstandsforening.

Hvad skal være forudsætningerne for….

4. januar 2011 - kl. 13:01 - af

…udviklingen af Skagen?. Kom og giv din mening til kende på Borgermødet den 13. januar. Set i lyset af det store antal lokalplaner der er under udarbejdelse, fremsat eller vedtaget, har Skagen Erhvervsforening, Skagen Handelsstandsforening og Foreningen By & Land anmodet Frederikshavn Byråd om en pause, der skulle give borgerne i Skagen mulighed for at give udtryk for, hvad de mener der skal være de bærende forudsætninger for en sammenhængende udvikling af lokalsamfundet.

Det er nu lykkedes at få en aftale med kommunen om et borgermøde den 13. januar kl. 19.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter, hvor alle har mulighed for at komme med indlæg.

Lokalplaner

Ved vedtagelse af lokalplanerne C1, C2, C3 og C4 og forkastelse af C5 var det intensionen at få et bedre planlægningsværktøj, men det har vist sig at der fortsat er behov for flere dispensationer og genfremsættelser af lokalplaner. Det er således demonstreret, at hverken administrationen, befolkningen eller politikkerne har det fulde overblik over rammerne, deres begrænsninger og muligheder.

Alle disse forhold taler efter vores opfattelse for, at der burde afsættes tid og ressourcer til at få den nødvendige dialog mellem erhvervslivet, borgerne og kommunen om den igangværende og kommende planlægning og drøfte mulighederne for evt. forhold, der burde revurderes.

Vi fra Skagen havde den gode oplevelse at medvirke i en meget konstruktiv, men ikke lige let proces i planlægningen af den centrale del af Skagen Havn. Formen var et skoleeksempel på hvordan dialog mellem kommunens planlæggere og en arbejdsgruppe fra Skagen, kan udmønte sig i et godt og gennembearbejdet resultat.

Udviklingen i Skagen

Det er vel igen hemmelighed at befolkningstallet i Skagen er faldet drastisk. I 2004 boede der 9.910 personer i Skagen – i 2010 er indbyggertallet 8.653. en tilbagegang på 12,7%. Det er over en dobbelt så stor tilbagegang som forudset i detailhandelsanalysen fra 2004. Ifølge Forsyningen er der i dag 5776 boliger i Skagen, heraf er de 2458 ejet af folk der bor i Frederikshavn kommune. Det vil sige at over halvdelen af boligerne er ejet af personer der bor udenfor kommunen.

Deltids-skagboere

Begrebet fik desværre et lidt uheldigt omdømme for et par år siden. Foreningen hedder i dag ”Skagens Venner”. Det er en betydningsfuld befolkningsgruppe i Skagen. Gruppen har i høj grad medvirket til, at store dele af det gamle Skagen er velbevaret, og den er nok den bedste gruppe af ambassadører for turismen i Skagen. Derfor skal de behandles pænt og ikke udsættes for voldsomme overfald af spekulationsbyggeri. Områderne er de bevaringsværdige bydele i Østerby, Vesterby og Højen samt de ofte oversete sommerhusområder. Det kalder på nænsom planlægning og tilbageholdenhed med dispensationer.

Helårsbyen

Skagboerne, Skagens helårsbefolkning, koncentrerer sig mere og mere i byområderne mellem Bøjlevejen og Chr. D. X’ s Vej – Markvej/Skagavej samt i Bankekvarteret.

Hvis man vil gøre noget for at fastholde helårsbeboere, børnefamilier såvel som pensionister, burde man se på, hvordan områderne kunne forbedres såvel som hensyn til trafiksikkerhed som æstetik, beplantning, belægning, friarealer m.v.

Selv om der ikke er råd til store investeringer, vil en perspektivplan lavet i samarbejde med beboerne være et værktøj til at sikre, at alle fremtidige ændringer peger i den rigtige retning. Området behøver ikke flere butikscentre men nogle tilbud om fritidsaktiviteter. En legende bydel.

Udarbejdelse af planer for områder der skal forbeholdes helårsbeboelse uden erhvervsmæssig ferieudlejning (Bankerne og området mellem Bøjlevej og Skarpæsvej) og områder hvor erhvervsmæssig ferieudlejning accepteres. En skolepolitik der giver mulighed for skolen som et socialt kulturelt samlingspunkt for de enkelte kvarterer.

Detailhandel

I 2004 blev der udarbejdet en detailhandelsanalyse om udviklingen af detailhandlen i Skagen, uden at den tilsyneladende sætter aftryk på Kommunens planlægning. Der er ikke behov for at udlægge flere m2 til detailhandel i Skagen by. Butiksudbuddet er en væsentlig del af turistudbuddet og må ses i en større sammenhæng end ønsket om at udnytte en tilfældig grund eller bygning. Detailhandelsundersøgelsen siger det klart. Gerne billigt, men ikke discount og koncentreret om Sct. Laurentii Vej og Havnefronten.

Følgende detailhandelsplaner er igangværende/vedtaget:

På Højensvej (Shell) er der vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for at der kan etableres udvalgsvarebutikker på maximalt 1000m2 bruttoetageareal for den enkelte butik og maximalt 3000m2 bruttoetageareal for området som helhed, inkl. kiosk med salg af dagligvarer på maximalt 200m2 i tilknytning til tankstationen.

På Chr. D. X’s Vej. Igangværende lokalplan (Trælasten/Posthusgrunden) har været i offentlig høring, men er endnu ikke endelig vedtaget. Af forslaget fremgår det, at der i området må opføres 12.500m2 bruttoareal detailhandelsvirksomhed – heraf 7000m2 til pladskrævende varegrupper – heraf er de ca. 3000 m2 allerede er opført.

På Rolighedsvej er der givet principiel tilladelse til igangsætning af ny planlægning af 2 dagligvarebutikker på hver 1000m2 (Netto/Aldi).

På Vestre Strandvej/Hans Baghsvej. Ny butiks- og boligbebyggelse ved Lille Strand med butikscenter på ca. 2100 m2.

Som i andre byer er Skagen også ramt af butikslukninger og det er vigtigt at de tomme butikslokaler bliver udlejet igen for at bevare helhedsindtrykket – det kan planmæssigt lykkes, hvis vi ikke spreder handlen.

Udfordringen

Vi håber at rigtig mange vil møde op på Borgermødet den 13. januar og være med til at præge udviklingen i Skagen. På mødet vil der være forskellige indlæg, hvor vi kigger lidt tilbage og kigger meget fremad, men det er først og fremmest borgernes mening vi gerne vil høre.

Vi håber på rigtig mange indlæg og nogle af overskrifterne kunne være hvad skal bevares, hvad skal skrottes, hvad er det vigtigt at få skabt og udviklet og hvad skal vi passe på og udgå. Alle indlæg vil efter mødet blive bearbejdet for at finde frem til de væsentligste bærende forudsætninger for Skagens udvikling. Forudsætninger, der rummer en hensigtsmæssig og nuanceret balance mellem dilemmaernes yderpunkter. Eksempelvis på konkrete forhold omkring balancen mellem beskyttelse og benyttelse eller bevarelse og fornyelse o.s.v.

I respekt for fortiden, skal vi agere i nutiden for at skabe fremtiden og det er håbet at Borgermødet vil tegne et retvisende billede af i hvilken retning skagboerne ønsker at byen skal udvikle sig, og at mødet vil foregå i en god, fremadrettet og positiv ånd.

Det skulle gerne munde ud i at vi borgere i Skagen i samarbejde med forvaltning og byråd får sat nogle klare mål for udviklingen, så vi ikke bare betragtes som nogle ”brokrøve”, men får sendt det signal at vi elsker vores by og dens værdier og at vi gerne vil udvikling, men en udvikling med omtanke.

Det vil give nogle klare retningslinjer også for de mange investorer, som gerne vil investere i Skagen.

4 kommentarer til “Hvad skal være forudsætningerne for….” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

4 kommentarer til “Hvad skal være forudsætningerne for….”

 • Inger Kempff-Nordkap

  Hej Peer!

  Du kan læse om foreningen på hjemmesiden Skagens venner.

  Venligst Inger

 • karin nordmann

  Hej Peer.
  Du kan skrive til ambe@frederikshavn.dk
  eller ringe på 98458009
  Der kan du få de nødvendige oplysninger.
  Karin Nordmann

 • på deres hjemmeside: skagensvenner.dk

 • Jeg vil gerne vide hvor man melder sig ind i Skagens venner?
  Skulle der være en behjælpsom sjæl der vil hjælpe mig med dette,
  vil jeg straks melde mig ind.

  Venligst

  Peer Johansen

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Hvad skal være forudsætningerne for.... ' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger