Planlægning eller mangel på samme

Således kan det byggeri lokalplanen åbner op for komme til at se ud fra nord-øst fra vestre strandvej

Planlægning eller mangel på samme

3. november 2011 - kl. 0:36 - af

Redaktionen har modtaget nedenstående indlæg fra Erik Kyed Trolle, Socialdemokratisk medlem af Byrådet i Frederikshavn kommune.

Et flertal i Frederikshavn kommunes byråd har valgt at udsende en lokalplan for boligbyggeri, kaldet ”Lille Strand”. Lokalplanforslaget har fået nr. SKA.B.04.05 og er dækkende for et område på Vestre Strandvej Skagen ( tidligere P. Anthonisens fiskefabrik )

Lokalplanen skal skabe mulighed for at lave boligbyggeri i 2½ etages højde ( 10,5 m ) og en udnyttelse af grunden på 80%

Nu forekommer 10,5 m i højden jo ikke overvældende men taget i betragtning, at de 10,5 m skal lægges oveni en planering af grunden med ca. 1,3 m, når man op på en samlet højde på næsten 12 m ved byggeriet.

Kommuneplanen som er gældende for området tillader boligbyggeri i 1½ etages højde (7,5 m) og en udnyttelse af grunden på 35%.

For at skabe et rigtigt overblik over byggeriets omfang bør man se det visualiserede billede som findes på side 39 i lokalplanforslaget.

Gør man sig den umage, at betragte billedet på side 39 ( se længere nede ) vil man helt klart kunne forestille sig hvilken ændring byggeriet vil betyde, ikke kun for de omkringboende men også for resten af Skagens befolkning og besøgende.

Nu er det jo ikke byrådsmedlemmernes opgave at være ”smagsdommere” i forbindelse med lovlige byggerier i vores kommune men en af vore opgaver er, at tage planlægningsmæssige hensyn til de rammer der nu engang er vedtaget, eks.vis kommuneplanen som bør være en rettesnor for hvilke aktiviteter borgerne i kommunen vil og kan acceptere.

Det fremlagte lokalplanforslag som er til høring i perioden fra 28. september 2011 til 23. november 2011 overskrider betragteligt kommuneplanens rammer og efter min mening også de intentioner som blev et resultat af tidligere møde på Color Hotel Skagen hvor en hel del repræsentanter for borgerne i Skagen by var til stede.

Lokalplanforslag udsendes i høring med henblik på, at berørte parter og andre med interesse kan komme med indsigelser eller tilkendegivelser forud for en endelig behandling i byrådet.

Som medlem af byrådet og dermed en del af beslutningstagerne på byrådsmødet håber jeg naturligvis, at rigtig mange borgere vil tilkendegive holdninger til den fremlagte lokalplan således, at det bliver borgerne der giver signaler om planlægning og ikke kun byrådsmedlemmer i kommunen så… FAT PENNEN ELLER TRYK PÅ TASTATURET og giv DIN mening til kende.

Med i overvejelserne om et gigantbyggeri på ovennævnte parcel bliver man nødvendigvis også nødt til, at tage beliggenheden i betragtning.

Byggeriet bliver nærmeste nabo til en af vores største virksomheder Karstensens Skibsværft som uden tvivl vil blive pålagt restriktioner for støj m.v. som følge af nyt boligbyggeri.

Teknikere og byrådsmedlemmer som går ind for det nye byggeri forsøger at bortforklare mulige støjproblemer fra nærliggende virksomheder med, at man pålægger et kommende boligbyggeri så store foranstaltninger ved opførelsen, at der ikke er nævneværdig risiko for støjforurening.

Mange tidligere erfaringer fra ”konflikter” mellem boliger og virksomheder viser som hovedregel, at virksomhederne bliver tabere, dette uanset virksomhedernes placering forud for boligbyggeri.

Vi har i Skagen ikke råd til, at gamble med en unødvendig risiko idet mange af vore samfundsnødvendige virksomheder er placeret i netop dette område.

Et fuldstændigt overdimensioneret boligbyggeri på det foreslåede areal vil med garanti øge risikoen for fremtidige problemer.

Vi har desuden i Skagen og den omkringliggende natur set tilstrækkeligt med ”højhusbyggeri” som primært bruges til ferieudlejning.

Imens vi venter på en færdiggørelse af en ”masterplan” for Skagensområdet må vi som borgere forvente en respekt fra såvel planlæggere som politikere, en respekt som burde være en naturlig konsekvens af det store borgermøde i Skagen som klart viste, at borgerne i Skagen er meget interesseret i udvikling men samtidig også i en fastholdelse af vore tilbageværende arbejdspladser.

Med ønsket om en god og saglig debat om vores fælles planlægning for hele kommunen og ikke mindst i Skagen by.


14 kommentarer til “Planlægning eller mangel på samme” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

14 kommentarer til “Planlægning eller mangel på samme”

 • Tanker omkring det fremlagte lokalplanforslag vdr. “Lille Strand”.

  Du skal til et møde der er vigtigt for din egen økonomi, men har glemt at du også lige skulle køre børnene i skole. Du farer afsted og ser i skyndingen ikke at du kører en kat over. Vel fremme ved skolen står politiet og påtaler at du lige er blevet målt til at køre 80 på et sted hvor der er 50km/t.
  Hvad forventer du der vil ske ?
  1. Politiet vil indrage dit kørekort, og kattens ejer vil kræve erstatning!
  2. Politiet vil straks tilbyde dig at de kan ledsage dig frem til dit møde, og at kattens ejer bare kan sørge for at holde sin kat inde!

  Som salig Ghota Andersen (førstelærer) sagde: HVAD KAN VI SÅ LÆRE AF DETTE!

  Hvis du står med en byggegrund der ved købet har fastlagt helt klare regler for bebyggelses % og udformning, med skyldig hensyn til omgivelserne følsomhed, og arbejdspladser ja så skal du bare blæse på det
  .
  Du henvender dig bare til embedsmændene og politikkerne (gode bekendte?) med et forslag om at du vil bebygge med 120%. Du ved at der efter gældende regler kun kan bebygges med 50%, men det åbner jo mulighed for et kompromis på 80%
  Nu begynder forvaltningen så at udarbejde nye regler for grunden, de må jo syntes at der er kommet et godt kompromis, politikkerne er glade for at kunne sige de har arbejdet for udviklingen, og du kan sidde og grine af dem.

  Hvad skete der med katten og dens ejer! – ja katte har 9liv så den finder nok et nyt sted at være med mindre farer, det er overmåde intelligente dyr, men ejeren står tilbage med det fulde tab.

  Dette er ikke det min førstelærer lærte mig i skolen om et demokratisk samfunds opbygning.

  Jeg håber at dem der ville protestere mod “Lille Strand” fik sendt deres protest. I mens kan vi så gå og fundere på hvad det er der får embedsmænd og politikkere til at logre med halen for folk der konsekvent overskrider fastsatte rammer.

  Med venlig hilsen
  Jens Daugaard

 • Efter hvad jeg kunne konstatere forleden jeg var på biblioteket så ligger de skemaer til at skrive en protest på IKKE i selv biblioteket med ude i forhalen så hvorvidt de er involveret eller ej kan vel diskuteres….

  vh.
  Fru Olsen

 • Nu er det sådan at projektmagerne ikke følger de lokalplaner der er for stedet – så den holder ikke, selvfølgelig skal vort Bibliotek være involveret i et sådan projekt. Som lokal skal vi bruge alle til rådighed midler for at stoppe en sådan skamplet af byggeri. Egentlig er det jo nemt at få undersøgt, hvem der står bagved projektet. Der er lokal medvirkende – Håber projektet bliver afvist af Frederikdshavnermafaien. Paul

 • Flemming Christensen

  En offentlig institution som Biblioteket bør ikke involveres i sådanne projekter.
  Der er tale om subjektive betragninger og meninger, som ikke skal understøttes
  af skattekroner.
  Vi taler jo her om at lægge hindringer i vejen for privatpersoner og private investorer, og ikke et kommunalt projekt.
  Det er muligt protesterne er berettigede, men har projektmagerne fulgt love og retningslinier, bør modstanderne gøre det samme.

  mvh
  Flemming Christensen

 • Dorte Grønbech

  Opråb !!! Allersidste chance for at protestere mod projekt Lillestrand. ( Vesterby. )

  Det kan nåes endnu, at klage over planerne vedr. monsterbyggeriet på grunden hvor den røde fabrik lå. ( Vestre Strandvej – Fabrisiusvej ).

  Man kan underskrive en protest ved Krages Bageri – Skawgrillen – Biblioteket.

  Allersidste frist d. 22 november.

  MVH Dorte Grønbech

 • Tak til Erik Trolle for indlægget.
  Erik Trolle spørger om planlægning eller mangel på planlægning.
  Jeg mener, at vi i Skagen er udsat for et eksempel på forkert planlægning.
  Det er uforståeligt, at kommunen efter et møde i november 2007 med 325 protesterende skawboer og efter at have modtaget mere end 1000 protester, fortsat mener, at der skal opføres en mastodont af et byggeri på grunden.
  En bygning som nærmest de små huse i Vesterby er næsten 12 meter høj, vil simpelt hen ødelægge det miljø i Vesterby, som både lokale og turister har sat så højt i så mange år.
  En bebyggelse som vist i lokalplanforslaget vil i voldsom grad reducere Vesterbys tiltrækningskraft på turister, et forhold, som vil skade hele Skagen og byens forretningsliv.
  I forhold til skibsværftet er det anført, at værftet er beskyttet af de allerede givne miljøgodkendelser. Det er en sandhed med modifikationer. En miljøgodkendelse kan tages op efter 8 år. Man kan frygte et scenarium, hvor beboere i de 35 nye lejligheder protesterer med den følge, at værftets driftsbetingelser forringes i væsentlig grad.
  Lokalplanforslaget foreskriver, at al trafik til de 35 nye lejligheder skal foregå ad den smalle boligvej Fabriciusvej, hvor to biler på visse steder næppe kan passere hinanden. Endvidere udmunder P.K. Nielsens Vej i Fabriciusvej i et T-kryds, hvor der absolut ingen oversigt er. Det synes at være en uforståelig planlægning.
  Jeg vil opfordre til, at man giver sin mening til kende over for Frederikshavn Kommune på tf@frederikshavn.dk , så kommunen har tilkendegivelsen senest den 23. november 2011.

 • Per Kempff-Nordkap

  Jeg bliver lige nød til, hvis nogen skulle finde på at se efter, hvad var det lige Plan- & Miljøudvalget besluttede den 4 marts ( også af hensyn til Pia Karlsen) – så var året 2008 – ja allerede på det tidspunkt var der fornuftige folk – må der komme flere af dem

 • Rasmus Jørgensen

  Synd og skam at man åbner muligheden for sådan et projekt. Der er jo ingen grund til at presse en industripræget arkitektur længere ind i bybilledet. Det forekommer mig meget naturligt at der kun bør være mulighed for bebyggelse der er i overensstemmelse med den omkringliggende arkitektur og benyttelsen deraf. Man bør se til det rodet arkitektur-billede, man får når man køre igennem Frederikshavn og Hjørring. Det er jo bestemt ikke noget vi ønsker kopiere. Spørger man f.eks folk fra Hjørring er det fleste enige om at det billede man får som besøgende i byen, er usammenhængende og ligegyldigt.

 • En stor kollos af beboelse, tror kommunen ( som er os alle, blot har vi indstemt representanter ) at dette projekt kan godkendes bare fordi der er lighed med redskabsskurene på modsatte side af vejen, så har de dog glemt at tage hensyn til de fastboende, det er dem der skal se det udvendige, beboerne og bygherrene fokucerer på udsynet fra vinduerne. Alt efter boligens beliggenhed i dette monstrom af kollos, bli´r prisen så ingen kan bo der hele året, endnu et spøgelses hus der glor på os passerende med tomme vinduer. DET ER EN OMMER.

 • Per Kempff-Nordkap

  Lille Strand er p.t. omfatte af den gamle C100 som nogle af de sidste områder her i byen. Området 4 Helårsbeboelse og erhverv.

  Kort sagt er bygge procenten 50%.
  Bebyggelsen må ikke overstige 8,5 meter.
  Højden fra terræn til skæring med tagfladen må ikke være over 4 meter og der må højst være 1,5 etager

  Anvendelse som boliger anbefales som ældre- eller ungdomsboliger

  Plan- og Miljøudvalget besluttede den 4 marts at de gerne ville have:
  Bebyggelse i overenstemmelse med det hidtidig givne (50%), samt bygningshøjde, der ikke overstiger 8,5 samt at der tages hensyn til dels det lave byggeri mod vest og “kigget” mod kongevillaen

  Hvorfor skulle vi ikke beholde holde fast ved disse beslutninger?

  Med venlig hilsen
  Per Kempff-Nordkap
  Foreningen for By- og Landskabskultur for Skagen og Raabjerg sogne

  PS Foreningen afholder en lille udstilling i Kappelborgs foye lørdag den 12 November kl. 10 – 14 med alle de mange beslutninger og planer for Lille Strand Vestre Strandvej 46

 • Ja, vi bliver gang på gang overrasket over de beslutninger der bliver besluttet i Frederikshavn og de tilgivelser der bliver givet til dem der ikke overholder reglerne, jeg er sikker på at også denne gang bliver der givet en eller anden form for igangsættelse uanset hvad flertallet af borgere i Skagen vil.
  Kære byrådsmedlemmer lyt dog til hvad der bliver sagt og for en gang skyld lyt til borgerne og deres bekymringer med hensyn til området og ikke mindst til et af de sidste skibsværfter i Danmark, tænk hvad det i sidste ende kan ende med.

  Jeg er ikke særlig optimistisk, men sørg da ihvertfald for at alle salgskontrakter til de nye ejere skal indeholde en klausul på at støjen fra værftet ikke kan bruges til at lukke værftet.

  Birger T.

 • Som nærmeste nabo, Fabriciusvej 7, til dette gigantbyggeri bekymrer det mig meget, at Frederikshavn Kommune kan være med til at lægge navn til sådan et forslag. Hvad er kommunens interesse i at få sådan en “skyline” i sådan et smukt og bevaringsværdigt kvarter som Vesterby?
  Efter min mening har skawboerne klart udtrykt deres mening omkring “Lillestrand projektet” både til mødet på Color Hotel og til det store borgermøde i Skagens Hallen.
  Selvfølgelig forstår vi, at der er investeret mange penge i denne famøse grund, og at der skal bygges der. Men det skal være huse af en udformining og højde, der svarer til det omkringliggende kvarter.
  Jeg er temmelig enig i ovenstående glimrende indlæg fra Erik Kyed Trolle, blot mangler der en vigtig detalje, nemlig at kommunen foreslår trafikken ledt ud på Fabriciusvej. Fabriciusvej er en meget smal vej uden fortov på store dele af vejen. I forvejen er den meget belastet specielt af de mange turistbusser der passerer Fabriciusvej fra P.K. Nielsenvej på vej ned til havnen. Hvis projektet bliver realiseret – gud forbyde det – så skal trafikken ledes ud i rundkørslen ved Hans Baghs vej.
  Men det aller vigtigste argument er bevarelsen af Skagens store arbejdsplads, Værftet. Det må ikke ske, at “fremmede” flytter til, og på sigt lukker værftet.

  Med venlig hilsen
  Hans Ole Olsen

 • TAK til Erik Trolle for dt gode indlæg!Det er dybt bekymrende, at byrådet har vedtaget et foreløbigt lokalplanforslag og et tillæg til kommuneplanen på trods af alle protesterne fra Skagen. Desværre lader det til at ejerne ( som vi jo ikke aner, hvem er) er mere udholdende, end vi er her i byen. Det ER også svært at holde gejsten oppe, men hvis vi ikke ENDNU EN GANG protesterer, er løbet kørt. Jeg tror, mange mener, at der alligevel ikke bliver bygget på grunden nu – der er da nok tomme boliger i Skagen – men har ejerne først tilladelserne er det for sent.. Så kan de videresælge osv.
  Så endnu en gang: klip protest-annoncen ud af Ugeavisen og aflever et af de nævnte steder eller gå til tasterne.

 • Jeg mener at huske at det første projekt på denne grund , ikke blev til noget p.gr.a højden???????

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Planlægning eller mangel på samme' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger