Protestér mod udvidelsen af Skagens Museum!

Protestér mod udvidelsen af Skagens Museum!

3. februar 2012 - kl. 9:00 - af

Mange har her på siden tilkendegivet deres forargelse og bekymring over de 4 forslag til udvidelse af Skagens Museum.

Ingen af de 4 forslag er på nogen måde tilpasset i respekt for museets og Skagens arkitektur.

Fortæl politikerne, at vi ikke ønsker vores smukke museum ødelagt!

Send din protest mod de 4 fire forslag inden den 13. februar!

Til Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Allé 100, 9990 Frederikshavn eller tf@frederikshavn.dk

Med venlig hilsen
Lars Thomsen

19 kommentarer til “Protestér mod udvidelsen af Skagens Museum!” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

19 kommentarer til “Protestér mod udvidelsen af Skagens Museum!”

 • Christen Justesen

  Stor ros til Rasmus Jørgensens interesse i museumsudvidelsen – turde gå imod, stå frem og vise alternativer og samtidig bruge energi på at underbygge sine ideer med visuelle betragtninger – flot.

  Som skagbo og arkitekt har jeg også nogle betragtninger og konstruktive forslag, som jeg håber må blive opfattet positivt. Det skal her indledningsvis pointeres, at det ikke er pga. af “brødnid”, eller fordi jeg ikke er blevet inviteret til opgaven, – at jeg fremfører disse synspunkter. Det er alene ud fra en professionel (personlig) vurdering af, hvad der gavner eftertiden bedst muligt – nuværende og fremtidige skagboer – byens borgere, turisterne og erhvervslivet.

  Skagen Museum har som bekendt gennem flere år opkøbt ejendomme omkring museet sikkert med bagtanke i planer om udvidelser. Det er en langsigtet planlægning, som skiftende bestyrelser har kørt, og som de skal roses for. Derved har man på sigt skabt plads for udvidelser til museet. Når man så kommer til selve udvidelsesplanerne, kan man undre sig over den tilsyneladende kortsigtede planlægningsform, der er benyttet.

  Sammen med en anden lokal arkitekt har jeg drøftet Friis og Moltkes officielt først fremlagte ideer. Vi var enige om, at det vi så, var en voldsom anmassende arkitektur, der måtte kunne gøres bedre. Så man forstår egentlig godt de mange, der har talt imod udvidelsesplanerne. Lidt bedre blev det, da befolkningsreaktionen fik bestyrelsen / arkitektfirmaet til at fremlægge flere nye oplæg.

  Spørgsmålet er dog, om det er rimeligt, at man uden videre tilsyneladende overdrager en så stor og krævende arkitektonisk opgave til et enkelt arkitektfirma. Heri ligger ikke på nogen måde noget nedsættende om det valgte arkitektfirma, som jeg betragter, som et velanskrevet dygtigt firma indenfor branchen. I dagens Danmark bygges, der næsten ikke noget større offentligt byggeri uden, at der fremkommer mindst 5 arkitektfirmaer med forslag, efter at de først har været gennem kvalificeringsrunde, hvor der måske har være 50-100 arkitektfirmaer, som har lagt billet ind på deltagelse. I øvrigt er det et krav ved byggeri med offentlig støtte, at så snart et honorar (betaling for arkitektopgaven) overstiger en vis sum, skal denne udbudsform benyttes. Man opnår herved, at få mange flere kvalificerede løsninger på, hvordan opgaven kan løses og denne konkurrenceform bringer mange flere kvalificerede, kreative ideer frem til gavn for det endelige resultat.

  Skagen Skipperskoles nye arkitektonisk smukke bygning på Vesthavnen er et glimrende eksempel på hele denne etablerings proces, som foruden at give bygherren flere alternativer at vælge imellem også får en økonomi med fra starten, der muliggør en efterfølgende gennemførelse. I øvrigt en bygning og Skipperskole alle her i Skagen kan være stolte over. Ved at følge den måde, hvorpå Skipperskolen har løst deres udvidelsesplaner både i projekt og udførelse, kunne Skagen Museum helt sikkert have opnået endnu bedre resultater.

  Personligt ser jeg gerne en tilbygning ved Plesners Skagen Museum, som bliver en nyfortolkning af den nuværende ældste og oprindelige originale Plesner del, (ikke de nyere tilbygninger). En sådan nyfortolkning ….. ja måske endda i kontrast til det vi kender i dag, uden at det på nogen måde behøver at ødelægge det, vi synes om, men tværtimod kan være med til at fremhæve, stimulere og understrege, den originale gamle arkitektur endnu mere.

  Biler og p-pladser må for alt i verden ikke være bestemmende og afgørende for et sådant projekt i de ældre bydele. Besøgene til museet har godt af at røre sig, så bilerne placeres på de overflødige banegårds arealer, skolemarken og måske, er der efterhånden også overskuds arealer ved kirkegården eller et helt andet originalt sted. Ved at lade museets gæster gå en mindre tur gennem byen får forretningerne endnu mere glæde af de gående. Dette forhindrer ikke handicaptrafik til museet.

  Så hermed en opfordring til bestyrelsen og byggeudvalget for Skagen Museum, …… af med skyklapperne og tænk i endnu større perspektiver, det fortjener byen og de, der gav os guldalder epoken. Jeg har også det indtryk, at museets bestyrelse og ledelse, de der skal beslutte, gennem tiderne altid har været åbne overfor de bedste løsninger. Tænk derfor på det væsentlige,….. at de rammer, der er for “Skagens Guldalder kunst”, også er de helt afgørende grunde til, at Skagen har den turistattraktionsværdi, som den har – så derfor skal de nye rammer bygges og opføres med samme kunstneriske/æstetiske elegance, der kan gøre byen stolt de næste 100 år,,,,,,,,,,,,,,,osv.

  Sluttelig er “Sjælen i Skagen” vigtig at formidle ind i et sådanne projekt – det er derfor “kunderne” kommer i butikken !

  Christen Justesen, arkitekt MAA Skagbo gennem generationer

 • Per Kempff-Nordkap

  Det burde være muligt at forene de man synspunkter, der alle ønske det bedst ebåde for museet og for Skagen. Det burde være en af de første prioriteter for museet at bevare det miljø som malerierne er rundet af og som in nature illusterer de historier der knytter sig til både malerne, deres familier og til maleriernes tilblivelse. Malerier og de sammenhænge, der skal udstilles til glæde for kommende generationer, hvor de kan genkalde sig sin baggrund ved blot at se på omgivelserne. Det burde være symbiosen, den for Skagen og Skagens museum unikke symbiose, mellem kreeret aktivitet og væren – det er naturligvis ikke bare gjort ved at museet fokuserer på kulturmiljøerne og sammenhængen mellem maleriernes tilblivelse, de historie og den oplevelse, som musetet ønsker at fortælle – museet bør forlange, at kommunen sikre bedst mulighed for netop dette i sin planlægning.
  Jeg synes, at museet mangler nøgternt at opgøre opgaven, hvad er det de mangler, højde og drøjde – der ligger f.eks en Lochers villa, som jeg er sikker på på en spændende måde ville kunne indgå i et samlet Skagens museums løsning, som den i øvrigt oprindeligt var tænkt, da museet i sin tid fik Lochers villa i gave og jeg ved ikke hvordan admiralsgården går som hotel, men kunne man forestille sig at den inddrages på fornuftig vis – Jeg synes at der er flere alternativer, der er spændende, end der er præsenteret løsninger.

  Der er sikkert man pragtiske vanskeligheder lad os i fælleskab se på dem og finde løsninger, der vil kunne flytte både museet og Skagens kulturmiljøer ind i fremtiden.

 • Flemming Hjorth

  Tag Skagens kultur og historie i betragtning når Skagens museum skal udvides.

  Jeg stødte forleden på en gammel artikel i Vendsyssel Tidende, hvor Ulrik Plesner selv gik og puslede om de sidste detaljer før museets åbning. Selv haven fik en sidste finpudsning.

  En anden artikel beskriver hvordan Brøndums ad køkkenbagdøren hjalp fattige mennesker i ny og næ.

  En tredje historie er kongen, som holder på sin cykel bag bænken, hvor fiskerne får sig en stille øl. De ved han er der men ingen videre ståhej over det. Han bliver dog tilbudt en øl. Kongen er dog stadig lidt overrasket og spørger om de ved hvem han er? Joohh og hva så, du skulle måske have haft et glas?

  Lokalhistorien emmer af eksempler på større og mindre historier, som har skabt glæde og stadig skaber glæde. Tilsammen viser historierne en form for “nede på jorden” mentalitet.

  Denne mentalitet er en vigtig brik i Skagens kulturarv. Man er ikke kun arkitekt, men respekterer skuldrene man står på. Man hjælper, hvor man kan og man laver lidt fis med de højere magter. I bund og grund handler det om kærligheden til et meget specielt sted – nemlig Skagen.

  Skagboerne og andre med et meget stærkt forhold til Skagen har således formået, at opbygge en kultur, som fremmer ligeværdighed frem for kommercialisme. Dette er under angreb i disse år, men det er en kulturarv vi der elsker stedet ønsker, at kæmpe for.

  Hvad har det med Skagen museums udvidelse at gøre? Faktisk rigtig meget. Skagens bygningsmasse, veje, krogede stier mm. er et produkt af denne kultur og vores historie.

  Det er bekymrende, at vi ser mangel på kulturel forståelse og historieløshed overspilles af kommercielle projekter, som Anchers have, Remisen og Lillestrand. m. fl. Skal vi tilføje Skagen museum ind i denne række? Vær nu sød og tag vores kulturarv og historie med i betragtning i udvidelsen af byggeriet. Ikke kun funktionelle kriterier og krav.

  Jeg er for en udvikling af Skagen og Skagens museum. Ingen tvivl om det og jeg tager ikke stilling til hverken det ene eller det andet projekt.

  Men sørg for, at tage hensyn til vores mange hundrede års historie, vores kulturarv og hvad der skaber Skagen.

 • Tak Fru. Floor – for det hurtige svar – så vil jeg fremover aldrig tale dem imod, da de jo helt sikkert er den klogeste af os to – med stor engagement og indsigt – færdigheder som undertegnede jo ikke ejer spor af! Eller er det måske netop præcis det er er problemet – nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer der påberåber sig bedreviden selvom historien fortæller noget helt andet? Men jo der har da altid været kølig hvidvin og glimrende pindemadder til Deres arrangementer!

  Nå men jeg er jo kun en uvidende 50+ tilflytter uden viden om noget som helst!

  Tak for ordet!
  Anders

 • OPRÅB!
  Det er Skagens og skagboernes kulturarv det drejer sig om. Byens sjæl og områdets arkitektur står på spil. Nu har 5-6 borgere udvekslet meninger,
  men HVAD MENER DE 8000 ANDRE SKAGBOER?

  Med venlig opfordring til at komme ud af busken før det er for sent, voldtægt af en by står ikke til at ændre!

  A. Andreasen Strandby

 • Til hr. Teigen
  Jo, og netop derfor har jeg stort engagement og indsigt i, hvad sagen drejer sig om!
  Vivian Floor

 • Undskyld Fru. Vivian Floor – er de ikke den Fru.Floor som gennem en årrække sad i Museets Bestyrelse, og som var med til at ansætte ledelsen??

  Det indlæg kan vist kaldes inhabilt!

  Tak for ordet!

 • Rasmus Jørgensen

  Hej Vivian.
  Tak for dit indlæg. Nu skal jeg forsøge at besvare din kommentar.
  Først og fremmest er jeg vel ikke nogen bannerfører. Jeg ønsker blot at man bliver bevidst om at det som sagt er bydelen der er ressourcen og ikke den enkelte bebyggelse. Og jeg mener ikke at kopiering af fiskepakhuse rundt omkring i Danmark på nogen som helst måde kan sammenlignes med en tilbygning til noget eksisterende i en indtil videre bevaret bydel.
  Jeg mener at al kritik giver mening, også når man kommenterer manglen på p-pladser. Ja jeg har lagt op til at man fjerner den eksisterende p-plads, men hvorvidt man kan etablere en ny andetsteds kan jeg jo af god grund ikke svare på, da jeg ikke har nogen kravspecifikation, byggeprogram ideoplæg eller andet. Men alt kan som regel lade sig gøre hvis man opprioriterer det og har økonomien til det. Men hvor stor en del af de besøgende der ønsker at benytte en mulig parkeringsplads ved man jo heller ikke.
  Ang. de andre forslag så syntes jeg jo det er iderige kreative forslag som nok kunne blive en forskønnelse andetsteds i Danmark. Men lige præcis i dette tilfælde står de i så stor kontrast til bydelen, at den splitter den samlede oplevelse af stedet og den nærmest æstetiske ro. Skagens museum skal kunne ses men bør ikke blive et altdominerende modernistisk udtryk i en så klassisk bydel.
  Jeg kan forstå at forslaget ved navn “Længerne” er det Skagens museum har brugt mest tid på og har bygget op indefra. Derfor mener jeg jo logisk nok at det er dette projekt man bør arbejde videre på, blot med en anden tilgang til eksteriøret.
  Ang. Henvisning til Nordsømuseet så var årsagen til Nordsømuseets forflyttelse en helt anden.
  Iht. arbejdspladser så mener jeg man skal passe på med at bruge frygt som et argument da det simpelthen giver for irrationelle løsninger. Man bygger jo heller ikke for at skabe arbejdspladser, dette er blot ekstra skum på kagen.
  Ang. Kappelborgskolen, så var jeg fra dag 1 stor tilhænger af udvidelsen, og syntes Arkitektfirmaet Nord har gjort et fremragende stykke arbejde. Med udgangspunkt i det eksisterende har de skabt en nutidig tilbygning og ombygning der fornyer området og beriger vores dagligdag. Og jo, vi er der faktisk ret ofte.
  Ang. Plesner, så mener jeg ikke at det på nogen måde er relevant at han ikke var skawbo. Vi værner om vores bymiljø, ikke arkitekten. Og iht. dine kommentarer om at det hele vil falde til jorden, så skal en frygt-baseret politik jo ikke presse noget nedover hovedet på os. Det er for usagligt et argument. Skagen museum skal jo nok få sin tilbygning, men det bliver måske nok modificeret lidt i forhold til de gældende forslag.

  Venlig hilsen Rasmus.

 • Jacob Høyer Filt Juhl

  Kære Vivian og Alice

  1000 tak for de fine indlæg, jeg kan kun tilslutte mig og dejligt at jeg ikke er den eneste der er bange for fornyelse og nytænkning…SKØNT:)

  Så var det ikke helt forgæves at puste lidt til ilden;)

  Hilsen Jacob

 • Kære Rasmus J.
  Du fortjener ros for din konstruktive tilgang til de fremlagte planer om Skagens Museums udvidelse. Du gør selv ved fremlæggelsen af dit skitseforslag opmærksom på (citat): Mit forslag er ikke noget jeg har brugt en masse tid på,.
  En del læsere af Skagens Avis har ytret sig her på stedet. Fælles for de fleste af dem, der er imod de fremlagte skitseforslag fra Friis og Moltke er, at de erkender museets behov for udvidelse – bare ikke lige på den måde.
  Da du nu er blevet en slags bannerfører for en mere traditionalistisk tilgang, lidt i stil med den, der har fået en lang række af landets lystbådehavne til at efterligne Skagens fiskepakhuse med ikke særlig succes, synes jeg, du skylder at redegøre for, hvilke af de fra museet opstillede præmisser, du vil anerkende bør indgå i projektet.
  På museets hjemmeside er der en udmærket spørgsmål-svar side: http://www.skagensmuseum.dk/index.php?id=1869. Godt nok kaldes den Q & A , formentlig Questions and Answers (fint, og ikke særlig skawsk skal det være!), men hvis du ville forholde dig til, hvilke af museets forsøg på svar, du er enig eller uenig i, kan diskussionen komme lidt videre. F.eks. må jeg gå ud fra, at du er enig i, at udvidelsesplaner vil nødvendiggøre nedlæggelse af den lille p. plads ved museet. Ellers kan din fløjplan vel ikke realiseres? I bekræftende fald er vi formentlig enige om, at den del af modstanden ikke er realistisk?
  Kunne du som sagt ikke her på stedet redegøre for din holdning til de andre svar fra museets side, så vi derudfra kan finde nogle fælles udgangspunkter for at støtte et udvidelsesprojekt, vi alle ikke bare kan leve med, men også være stolte af, når nu museet har sprængt de hidtidige rammer. Samtidig må du meget gerne tilkendegive, hvor mange kvadratmetre du så vil kunne skaffe, hvis de museale krav, som ikke bare er groet lokalt, skal være opfyldt.
  Endelig, men det er mere et samvittighedsspørgsmål, savner jeg i hvert fald svaret til de ledige bygningsarbejdere og andre håndværkere, og ikke nødvendigvis fra Rumænien eller mere fjerntliggende sogne, som går glip af længere tids beskæftigelse, hvis et byggeprojekt til 70 mio.kr i Skagen skal falde, fordi vi ikke kendte vores besøgelsestid lige som dengang Nordsøcentret røg til Hirtshals.
  Som travl børnefamilie er det ikke sikkert, der bliver tid for dig til at bruge vores kulturhus, Kappelborg så meget, men hvis ellers vi skal være ærlige, kan vi så ikke i det mindste enes om, at den gamle, noget ramponerede skolebygning ikke har taget skade af den forvandling, den er undergået. Jeg viser den i hvert fald gerne frem, når der er besøg udefra.
  Et fornyet Skagens Museum vil opleve det samme. Andre må også gerne bruge det, men det er altså også i særlig grad: Vores! Lad os ikke i forandringsforskrækkelse tabe det hele på gulvet. Så risikerer vi nemlig for alvor at vågne med et sæt, når det hele ramler.
  Jeg er ikke i tvivl om din bekymring og din gode vilje, men jeg er uenig i din konklusion for museets udvidelse. Plesner var ikke skagbo, da han tegnede Skagens Museum. Han blev det heller aldrig, men det han skabte, vil vi forsvare som ”vores eget”. Sådan kan det også gå med et nyt Skagens Museum i Østerby. Lad det ikke falde!

  Venlig hilsen
  Vivian Floor, Skagen

 • Alice Petersen

  Kære skagboer og gæster!
  Meninger, holdninger brydes, det er da herligt. 🙂
  Gamle Kong Christian den x havde stor magt, ja så stor at arkitekt Plesner ikke “turde” vise ham sit oprindelige forslag til et museum i Skagen???
  Det ønsker vi vel ikke gentaget, derfor er denne debat også af stor betydning. Jeg kunne desværre ikke deltage på mødet i tirsdags, hvor de 4 forslag blev fremlagt.
  Af debatten her kan jeg kun fornemme et vist ubehag for “det nye”. Hvorfor nu det?
  Vi lever i en anden tid som giver nye muligheder – i den forbindelse også for vores dejlige museum. Tiden er til lys, udsigt og luft/højt til loftet. Efter min mening lever både forslag 3 og 4 flot op til disse krav. Jeg kan bestemt ikke se at det på nogen måde kan ødelægge området ved Skagen museum. Tværtimod er det nogle efter min mening flotte forslag med stor respekt for det gamle i området. Jeg er ikke af den overbevisning, at “alt der er gult i Skagen” er bevaringsværdigt, vel vidende at jeg nok får på puklen for den holdning. Men lad det nu være. Hvis Christian den x havde set forslagene i dag, ville han have klappet i sine hænder. Endelig er der nogen der tør tænke lidt kreativt og fremsynet. 🙂
  NB. Jeg bryder mig ikke om det sidst fremkomne forslag. Det er da alt for tungt og bastant til det område … og ja, sådan er vores meninger heldigvis forskellige 🙂 Med håb om en god og holdbar løsning for museets fremtidige lokale behov og gæsternes fremtidige oplevelser.

 • Egentlig forstår jeg ikke, at Jacob Højer Filt Juhl finder denne debat er negativ.
  Jeg finder det særdeles positivt, at Skagboerne interesserer sig for deres by og kulturarv.
  I forbindelse med planlægningen af en ny lokalplan er det naturligt, at indlægge nogle betragtninger og vurderinger af hvad et område kan bære f. eks. grænser for bebyggelsesprocent, bebygget areal og volumen. Lige sådan burde det være en naturlig ting, at nye byggerier vurderes i forhold den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse.
  Jeg tror netop, at vi skal værne om vores helt specielle bymiljø og arkitektur. Mange af mine gæster fortæller mig jo om deres begejstring for den helt specielle stemning der er her i vores by bl.a. med alle de smukke skagenshuse.
  Hvis politikerne åbner op for ét af de fire voluminøse og malplacerede byggerier ved siden af det smukke museum mener jeg ikke de forvalter deres opgave med omtanke. Naturligvis skal politikerne går ind med krav til forhold til udformningen af museets tilbygning samtidig med, at de må forsøge at være i møde-kommende overfor museets behov.
  Det har intet med modstand mod udvikling i Skagen, men modstand mod afvikling af Skagen.

 • Jacob Høyer Filt Juhl

  Kære Else og Rasmus

  Tak for debatten:)

  Jeg er faktisk slet ikke uenig med jer. Jeg følger meget med her på siden, og læser rigtig mange negative meninger fra +50, deltids skawboer mm. som tror de lige præcis ved hvad der er bedst for Skagen. Det kan jeg godt blive lidt træt af. Derfor prøver jeg at puste lidt til ilden igennem denne debat. Det er dejligt at der er så mange meninger om vores by, men det er altså ikke de gamle deltids skawboer og +50 vi skal leve af i fremtiden!!

  At Skagen Museum trænger til en udvidelse, tror jeg ikke vi er uenige om, men hvordan den skal se ud, er åbenbart noget der kan få folket til tasterne. Jeg er personlig lidt lige glad, så længe vi får et velfungerende Skagen Museum.

  @ Else: Jeg ved ikke om der kommer flere arbejdespladser til Skagen pga. en evt. udvidelse, men jeg mener bare at det må være vigtigere end designet, for jeg tror personligt ikke at de vil holde vores turister væk fra skønne Skagen. Mener personligt ikke det er så forfærdeligt med lidt nyt blandt gammelt, men det er jo bare min stil…

  @Rasmus: Det er tydeligt du ved meget mere om arkitektur end jeg, så den debat holder jeg mig ude af:) Held og lykke dit forslag…

  Tak for snakken og god weekend:)

  Jacob

 • Rasmus Jørgensen

  Ok Jacob. Men ved at forkaste det “gamle” udtryk. Fjerner du samtidigt det der gør byen til sin helt egen. Og museet kan sagtens bygge og samtidigt bevare udtrykket i østerby. Det ene udelukker på ingen måde det andet. Det er ringe af Skagens museum at de nærmest indirekte truer os med at hvis vi ikke giver dem frie hænder, så lukker de. De kan sagtens udvide og bygge med respekt for miljøet. Hele stemningen omkring udstillingen og historien om malerne bliver jo heller ikke en fuldendt oplevelse når du plasere en så modernistisk bebyggelse midt i det hele.

 • Else Vernersen

  Jeg er lidt i tvivl – kan et moderne byggeri virkelig give Skagen flere arbejdspladser end et byggeri der passer ind i eksisterende ?? jeg vil have lov til at tvivle. ingen er imod nytænkning med det er dejligt når man tænker sig om, det er så ærgerligt at komme bagefter når skaden er sket, I øvrigt hvad vil turisterne helst se – en by i harmoni eller i forvirring.

 • Jacob Høyer Filt Juhl

  Jeg forstår godt jeres meninger, og respektere dem selvfølgelig.

  Som erhversdrivende i denne by, er jeg meget afhængig af turismen i Skagen. Derfor hilser jeg det velkommen når Skagen Museum vil udvide. Jeg har mange gæster som kommer på Skagen Museum og jeg sender meget gerne mine gæster ned for at se de flotte udstillinger.
  Kan en udvidelser måske skaber arbejdsplader?? Det mangler vi da…
  Jeg synes helt sikkert at vi skal respektere de gamle bydele, men jeg er bare en person der godt kan lide fornyelse og synes faktisk at mange af de nye forslag vil pynte. Jeg er sikker på at Krøyer ikke ville male i dag som han gjorde dengang han levede, altså jeg tror at Krøyer og de andre også ville synes om en mindre byfornyelse.
  Det jeg måske prøver at sige er, at vi i Skagen by ikke kan blive ved med at værne om de gamle dage, selvfølgelig skal vi respekterer dem, for de er en stor del af det vi er i dag. Jeg synes at Skagen skal være en by i fornyelse og med nytænkning, ellers kan jeg godt være bange for at vi går i stå og lukke helt ned. Det er jo ikke fordi vi vælter os i gode indbygger tal og arbejdspladser….

 • Else Vernersen

  helt enig Rasmus og iøvrigt tillykke med dit forslag, rigtigt flot. har været lidt rundt omkring, set nyt og gammelt kastet ind i hinanden og givet indtryg af totalforvirring, hvis slaraffenland bliver sluppet løs, går alt i kaos, vi skal efterlade noget til vore efterkommere som også de kan glæde sig over og får lysten til at dykke ned i fortiden uden forstyrrelse af nu og fremtiden, det ser de hver gang der er tegnefilm, måske er jeg gammeldags men det er vel ikke alt gammeldags der skal ødelægges. har i øvrigt intet imod moderne arkitekter, også de laver meget spændende og interessant byggeri, bland det bare ikke sammen med de ældre bydele så de skæmmer og skræmmer.

 • Rasmus Jørgensen

  Helt uenig Jacob. Alle undersøgelser og enda gældende lovgivning i andre lande pointere at bydelen er ressourcen, og ikke den enkelte bebyggelse. tænk lige hvad der ville ske hvis alle virksomheder frit kunne vælge hvilken arkitektur der bedst udtrykker deres virksomheds værdier og brand. Sikke et slaraffen-land af agressiv impulsiv usammenhængende arkitektur vi ville få.

 • Jacob Høyer Filt Juhl

  Så er det vist på tide med lidt positive indlæg her på siden:)

  JEG synes at det må være op til Skagen Museum, at vælge hvilken tilbygning de vil have og ikke mindst har brug for.
  JEG synes at Skagen Museum er meget vigtig for Skagen og de skal derfor have lov til at bygge ud og de ved selvfølgelig bedst hvad de har brug for.

  Held og lykke med tilbygningen, håber I vælger model 1, som I selv synes bedst om.

  Med venlig hilsen
  Jacob

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Protestér mod udvidelsen af Skagens Museum!' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER