SF: Grønthøsterens tid er forbi

SF: Grønthøsterens tid er forbi

30. september 2012 - kl. 17:09 - af

Et bredt flertal i byrådet (minus Soc.dem. og Peter Laigaard) har nu indgået et budgetforlig for 2013.

Christina Lykke, en af SF’s forhandlere, udtaler:

– Det har været vigtigt for SF i forhandlingerne at gøre op med grønthøstermetoden og få præciseret i den svære økonomiske situation, som Frederikshavn er bragt i, at alle konti ikke er lige vigtige samtidig med, at der udvises økonomisk ansvarlighed. Skolerne, daginstitutionerne og ældreområdet har været vores fokuspunkter i forhandlingerne, og det er lykekdes at bevare f.eks . det vejledende timetal, øge normeringerne på daginstitutionsområdet med 4,5 mio samt bevare hjemmehjælpen til de ældre uantastet.

På det sociale område tilfører forliget Socialudvalget 15,5 mio , hvorved mængden af konkrete besparelser reduceres.

På Børne – og ungdomsudvalgets område skal der findes godt 6 mio kroner i besparelser. Her valgte forligspartierne at overlade det til fagudvalget at udmønte besparelserne.

Christina Lykke:

– Det synes vi fra SF’s side er en god ide, idet Socialdemokraterne, som har holdt sig helt ude af forhandlingerne, nu i udvalget får mulighed for at øve indflydelse og tage ansvar.

Forligsparterne har også forpligtet sig til at skabe de fornødne idrætsfaciliteter ved Nordstjerneskolen.

34 kommentarer til “SF: Grønthøsterens tid er forbi” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

34 kommentarer til “SF: Grønthøsterens tid er forbi”

 • Thorbjørn Pedersen

  Kære Per Kempff-Nordkap. Nu stræber jeg på at stave dit navn rigtigt. Men vi kan jo alle fejle når vi skal ramme tasterne. Tak for din tålmodighed.
  ……..Det er da helt forfærdeligt, har I hørt det. ……..
  Det lyder næsten som historien om en fjer og de fem høns. Eller er det snarere at overdrivelse fremmer forståelsen????
  Hvad er det du vil fortælle? Råb det frit ud fra tagene i stedet for at hviske en halvkvædet vise.
  vh/ Thorbjørn Pedersen

 • Per Kempff-Nordkap

  Det er da helt forfærdeligt, hvilken autoritativ magtfuldkommenhed de gode SF’ere har lagt sig til efter deres fører og prinsesser er begyndt at køre bil med chauffør

 • Du skal nok komme 18.45, for der er spørgetiden. Og kl 19.00 begynder byrådsmødet og så må der ikke snakkes i byrådssalen.

 • Thorbjørn Pedersen

  Kære Bjarne Kvist Svar til dit indlæg den 5. oktober. Selvfølgelig kan du ikke vide på hvilken baggrund at jeg direkte kan sige hvordan de lukkede budgetforhandlinger er foregået. Selvklart. Men din konklusion hvor du konstaterer at min opfattelse intet har med virkeligheden at gøre! er noget forbløffende. Så er spørgsmålet bare: Hvem af os to der er i den virkelige virkelighed. Nu er det jo ikke en hemmelig loge du sidder i, men derimod i et åbent forum, som folkevalgt i hele kommunens bestyrelse. Du sidder i kraft af et folkeligt mandat. Det handler altså om demokrati og folkestyre. Og os almindelig mennesker derude i virkeligheden vil jo gerne høre hvad I folkevalgte sidder og beslutter. Især når kommunens budget for det kommende år skal vedtages i byrådssalen.

  Borgmesteren, kommunens førstemand fortæller til et af kommunens medier at han gerne vil samarbejde med socialdemokraterne. Så han byder op til tango, mon en af socialdemokraterne vil tage imod opfordringen. Læs hvad kanal Frederikshavn skriver den 2. oktober. Her får vi også at vide at socialdemokraterne dukkede op med tre ultimative krav, der ikke kunne opfyldes. Den undrende befolkning fik her nogle detaljer fra de lukkede budgetforhandlinger.

  Interessant at se hvad socialdemokraterne gør i morgen onsdag, når der er 2. behandling af budgetforslag 2013-16. Jeg har noteret mig at bilag 4 til dagsordenen er Socialdemokraternes ændringsforslag til budget 2013-16. Spændt på om det bliver vedtaget med stort flertal i byrådet.
  Nu kommer du med en smuk vending: Der skal to til en tango. Ja der skal også to til en vals. Men der er lige noget mere dybde i billedet med de to der danser tango. Manden fører kvinden. Det kan nok skurre i en socialdemokrats øre, men sådan er virkeligheden bare i tango. Manden og kvinden er ligeværdige partnere. Men de er ikke lige. Uha. Manden fører, bestemmer retning, tempo, og også variationer, men men men, kvinden følger efter, fylder rammerne ud, det er hendes opgave, fylder ud med graciøse, og smukke bevægelser.

  Sådan er det i tango. Og sådan er det i byrådssalen. Hvordan dog det? Har billedet med to til tango noget med kommunalpolitik at gøre? Hør blot mit svar til de to spørgsmål.

  Konstitueringsaftalen lige efter det afholdte kommunalvalg bestemmer hvem der sidder i regering, herunder hvem der er byrådets førstemand, læs borgmesteren. Det er ham eller hende, der byder op, fører an. Og så er der en opposition, den gruppe, eller grupperinger, der har valgt ikke at være med i konstitueringsaftalen. Så må oppositionen vælge. Vælge at sige nej eller ja til at kaste sig ud i tango med borgmesteren, og konstitueringspartnerne. I særdeleshed vigtigt med et ja, i betragtning af de utrolig svære økonomiske tider som vores kommune befinder sig i i disse år. Blive ført rundt, og svare igen med smukke, graciøse bevægelser, så helhedsbilledet er tilfredsstillende for alle os der kigger på.

  Kære Bjarne Spændt på hvad du sammen med dine 10 kollegaer fra den socialdemokratiske gruppe siger til opfordringen til tango. I ord og i handling.

  Det vil vise sig i morgen aften onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19 i Byrådssalen, Rådhuset, Frederikshavn. vh/ Thorbjørn Pedersen

 • Den VIGTIGSTE dag, i lang tid, for borgerne i SKAGEN og SÆBY, er d. 10 Oktober 2012.

  I vores DEMOKRATI kan man som bekendt møde op og se BYRÅDETS medlemmer STEMME for eller imod, det BUDGET som låser kommunens overordnede rammer.

  Om man KØRER af sted alene eller SAMMEN med andre, står også frit for, ligesom det om man vil “ROSE” eller “RISE” byrådets medlemmer.

  Det er dit DEMOKRATI, brug det.

  Se dine byråds politikere i øjnene når de stemmer om noget der har betydning for dig.

  Go weekend.

 • Thorbjørn Pedersen

  @Til Per Kemp-Nordkap. Du vender tingene hovedet.
  Socialdemokraterne kom med tre ultimative krav til budgetforhandlingerne. Når man møder op med ultimative krav så ikke bare besværliggør man forhandlingerne, nej man umuliggør dem; – ja binder hænderne på ryggen på den man vil forhandle med. Og så er der jo ikke tale om forhandlingerne mere. Men at man dikterer betingelserne. Og det gør man i ophøjet tro på egen klogskab og visdom, ja på at man har sandheden. .
  Min appel med mine skriverier er at sige til Socialdemokraterne: Gå nu ind i REAL- POLITIK til gavn for den enkelte til gavn for hele kommunen, og alle dens borgere uanset hvor man bor. vh Thorbjørn Pedersen

 • Kære Thorbjørn.
  Jeg kan naturligvis ikke vide på hvilken baggrund du har så klar en opfattelse af, hvordan de lukkede budgetforhandlinger er foregået, men kan kun konstatere at din opfattelse intet har med virkeligheden at gøre!
  Jeg var selv en del af socialdemokraternes forhandlingsgruppe, og vi stillede på vort første møde med borgmesteren, absolut ikke ultimative krav af nogen art, men fremlagde alene vore tanker og holdninger. Fra borgmesterens side, var det derimod et ultimativt krav, at der ikke måtte diskuteres skolestruktur eller annulering af beslutningen om at bruge 45 mill. på at ombygge Ørnevejens skole til rådhus nr 2.
  8 dage senere, og 2 dage inden deadline, (hvilket vel også modbeviser, at vi skulle have forladt budgetforhandlingerne hurtigt) blev vi så indkaldt igen, og her var det tydeligt, at borgmesteren allerede havde sit flertal på plads og at vi, i bedste fald, kunne få tilført kosmetiske ændringer til et budgetforslag som bygger på en kombinationen af helt urealistiske forventninger til indtægter samt yderligere centralisering og privatisering, hvis vi ville være med. På den baggrund valgte vi at fremlægge vort eget budgetforslag.
  Jeg er så meget enig med dig i, at der er brug for samarbejde, hvis vi skal få vores kommune på ret køl, men der skal som bekendt to til at danse tango, og vi sagde ikke nej tak til at danse. Vi blev slet ikke budt op!
  Med venlig hilsen
  Bjarne Kvist

 • Hvorfor er kommunen på afgrundens rand? Kig på ovenstående indlæg, der består af personangreb, indspisthed og absurd politisk teater. Det vil nok ikke være så ringe endda, hvis vi kommer under administration – kan det blive værre?

 • Per Kempff-Nordkap

  Ikke fordi jeg skal blande mig i debatten mellem Sosserne og SFerne, men Thorbjørn, den der bestemmer om et krav er ultimativt er modtageren og ikke afgiveren.
  Den der ikke vil forhandle er altid blevet mødt med ultimative krav.

 • Thorbjørn Pedersen

  @Bjarne Kvist 1. oktober. Jeg skrev en kommentar til dig samme dag. Og jeg prøver igen. Kære Bjarne, når krisen kradser så rykker man sammen for at løse problemerne. Du og dine 10 medkollegaer fra S kom til budgetforhandlingerne, men forlod dem hurtigt. Jeg går ud fra at borgmesteren leder forhandlingerne, men jeg kan også sagtens forstå, at det at være forhandlingsleder er en umulig opgave når Socialdemokraterne stiller med forhåndsbetingelser. Ja ultimative krav. Så kan forhandlingslederen være nok så kompetent. En umulig opgave. Især når man tidligt i forløbet helt forlader forhandlingerne. Ærgerligt for demokratiet.

  Et tomt Rådhus i Skagen og en renovering af Ørnevejens gamle Skole er blevet til symbolpolitik. Og sådant har det været længe. Men visnepolitik fører ikke til noget. Forlad denne frugtesløse symbolpolitik og gå ind i rigtig politik til gavn for hele kommunen og os der bor i den, uanset hvor.

  Min påstand: Havde de 11 socialdemokraters indstilling været en anden, så havde man i forhandlingsmødet med venstre og de øvrige partier skabt et bred og solidt budgetforlig her i løbet af september 2012. Er viljen, stædigheden og dygtigheden tilstede så er det også muligt at gennemføre upopulære beslutninger.

  Det kan lade sig gøre Bjarne. Tænk på mesterstykket Kanslergadeforliget. I januar 1933 indgår Staunings socialdemokratisk-radikale regering forlig med Venstre i Staunings bopæl i København.

  ….”En anekdote (jeg citerer fra Lidegaards bog Kampen om Danmark) beretter at forhandlerne i Staunings dagligstue langt over midnat opgav at nå til enighed. Trods situationens alvor var afstanden mellem Venstres og Socialdemokratiets syn på de økonomiske og sociale spørgsmål trods alt for stor. De skuffede politiske ledere var allerede ved at finde overtøjet frem, da Stauning foreslog, at man tog et glas at styrke sig på. Det første blev til flere, og samtalen blev genoptaget. Få timer senere var det mest skelsættende forlig i Danmarks nyere politiske historie en realitet”. Citat slut.

  Tænk på dette mesterstykke i at forhandle en reform på plads. Det kan lade sig gøre. Nu er du jo socialdemokrat Bjarne, så jeg synes lige at du skulle have et positivt eksempel. Nemlig at svære politiske forhandlinger kan afsluttes med succes. Der var selvfølgelig flere forhandlere, den mest kendte er dog statsministeren Thorkild Stauning. En kendt valgplakat fra 30’erne siger kort og fyndigt: ”Stauning eller kaos”. Må det være til inspiration for dig og dine medkollegaer i S-gruppen. Så kom tilbage til forhandlingsbordet, kom ind i den politiske proces igen, smid gold symbolpolitik væk, og lad os se nogle positive resultater. Ingen her i kommunen ønsker kaos og sammenbrud i kommunens økonomi. Vh Thorbjørn Pedersen

 • Søren Kristiansen

  Per, jeg syntes Sæby fortjener du giver dem et besøg inden du udtaler dig.
  Hvor ser du den forretningsmæssige skrump ?.
  ja der er pt. 3 tomme butikslokaler, men som jeg er orienteret, er de alle lejet ud igen.
  Syntes du skulle kommunikere lidt bedre med dine partifæller i Sæby (hvis de findes).
  På vej til Sæby kommer du igennem Frederikshavn.
  Her er flere tomme lokaler end der er i Sæby og Skagen tilsammen.

 • Det er vel gået op for Erik Markman, at jeg bestemt ikke er Per kemp fan, sammen med mange andre Skawboer. Jeg har ikke nævnt at byjubilæumet er en dårlig ting, blot nævnt, hvorfor skal Kommunen betale det, når de har så mange andre regninger. Jeg slutter aldrig mine angreb på Per – en så rød en pædagog ALDRIG. Han koster Kommunen en masse penge, med alle hans angreb og breve til Kommune, der af al høflighed besvare dem.

 • Til poul Wenzes

  Det kan godt være at byjubilæet ikke siger dig en pind og vi andre skal glemme det.
  Nu er du jo heller ikke fra Skagen, så måske derfor.
  Sluttelig: kan du ikke stoppe med dine perfide udfald og udtalelser om Per Kemp.
  Jeg tror der mange der vil glædes såfremt du kan “nøjes” med at se at du er på jævnligt

 • Per Kempff-Nordkap

  Til Søren

  Du spørger om, hvorfor jeg altid blander Sæby ind i debatten, når jeg udtaler mig om liste – H, ikke som jeg har bemærket fejlagtig har skrevet Liste-g – det skyldes, at Frederikshavn kommune ( og nu spørger du sikkert om hvorfor “vore egne” politikkere stemmer for det, de gør, og jeg er dig svar skyldig) er ved at virkeliggøre deres “Materplan for kommunen: Sæby bosætnings-by, Frederikshavn arbejdsby og Skagen som ferie by. Det betyder for Sæby, at de er ved at omdanne denne hyggelige og på mange måder også driftige by til en soveby – det kan virke uskyldigt, men er på den lange bane ødelæggende også fordi Frederikshavn er så elendig til at gøre sig til et spændende centrum. Nogle tænker sikkert på Miami hvor de rige gamle flokkes – men kik jer omkring, de første tegn på forretningsmæssig skrump er ved at indfinde sig i Sæby. Det er der folk som ikke synes om, ligesom vi er nogle – for jeg tror, der er flere som jeg, der heller ikke bryder sig om udviklingen for Skagen. Vi har bare slået os samme for i fælleskab at forsøge at påvirke en positiv udvikling både for Skagen og Sæby
  Hvis vi i fælleskab insistere på at få bredt vore fælles aktiver ud til gavn for fællesvækst vil det ikke skade.
  med venlig hilsen
  http://www.liste-h.dk ( denne gang var den vist rigtig – nu må vi håbe at bogstav H til sin tid er ledig)

 • Peder Kristiansen

  Hmm – 5 mio fra byrådet til Skagen Kultur- og Fritidscenter … det passer jo næsten med det der bliver opkrævet i parkeringsafgift her i Skagen om året, i 2011 løb det op i 4.869.147 kr. (kilde: Skagen Onsdag den 28. marts 2012 side 4 – http://www.e-pages.dk/skagenonsdag/77/4 ) … og jeg kan forstå på Bjarnes indlæg at det tal formodentlig stiger næste år – tænk hvor mange penge vi kunne få i kommunekassen hvis vi indførte samme parkeringspolitik i hele kommunen … blot en tanke her midt i en sparetid.

 • Det er lige med at ramme den rigtige tast når man skal skrive partiets www adresse… 😉

 • Jeg forstår ikke rigtig Chresten’s indlæg om græske budgetter. Det vil det i høj grad være, hvis man også lagde Skagen By købstadsjubilæum ind. Jeg forstår heller ikke Pia Carlsen, at hun blander parkeringsafgifter ind i diskutionen, det er jo småpenge vi taler om. I Frederikshavn kan du parkere en eller to timer gratis før du skal lægge penge i automaten. Det var måske en ide i Skagen, hvor vi skal betale fra minut 1. Glem alt om det byjubilæum. Der er jo ingen af os, der har været med fra starten.

 • Søren Kristiansen

  Chresten, de 5 mio. byrådet bevilligede til Skagen Kultur og Frtidscenter, skal vi trække dem fra din bytingskasse.

  Jeg behøver vel ikke nævne for dig hvorfor det var nødvendigt Frederikshavn KOMMUNE var nødsaget til at træde til.

  Per, hvorfor skal du altid blande Sæby ind i dine korstog. mig bekendt er der ikke flere derude der klager over kommunen end der er i Frederikshavn By,

 • Det er jo nemt nok at kritisere budgetterne for vor Kommune, og det er enhvers ret. Der er nogle der kritisere mere end andre, og der har vi problemet, de der hardcore kritikkere, prøv f.eks. at komme med noget positivt, Prøv at lave en helhedsplan for vor Kommune – husk at tage det hele med, indtægter, udgifter, fremtid – ja, simpelthen alt. Jeg er sikkert på, at vor Kommunalbestyrelse vil kigge interesseret på et sådant oplæg. Har du nu skiftet parti bogstav til liste-g. Se nu i øjnene, at Skagen aldrig mere bliver en selvstændig Kommune, ej heller om du kommer i Kommunalbestyrelse,(må gud forbyde). Paul

 • Per Kempff-Nordkap

  Man skal være to til eller skal jeg sige mindst to til tango.
  Hvem der er skurk og hven der er helt det er ikke rigtig til at sige.

  Det som virkeligt er slemt set for fremtidens skyld, det er at budgettet er et rigtig Frederikshavner budget – idet budgettet slet ikke tager stilling til, hvad vi skal gøre for at bremse affolkningen af Skagen og ændre den skæve udvikling af Sæby
  Budgettet cementere centraliseringen i Frederikshavn og ødelægger derfor kommunens samlede udvikling. Budgettet efterlader kommunen med en gæld på halvanden milliard, når en ny kommunalbestyrelse skal til at rede problemerne ud. De er af en sådan art, at kommunalbestyrelse lige har indregnet en skattestigning samt ikke levnet rum ti, at der kan gøres noget for Skagens affolkning.
  Liste-h synes, at det er forskrækkeligt, at en kommunalbestyrelse kan se på, at en tidligere kommune, driftig og velfungerende på små 10 år reduceres til en ferieby.

  Hele Skagens brand, der er meget mere end et feriebrand – fisk – skibe og handel -vil med de spor, der er lagt, bliver reduceret til Sunny Beach af den regnfulde slags.
  Reduktionen af Skagen hjælper desværre ikke Frederikshavn – for jeg tror ganske simpel ikke, at nogen virkelige seriøse investor vil tage nogen form for risiko i Frederikshavn med den omsorg kommunen har for sine værdier.

  Der skal virkelig en kursændring til for at vor kommune kan komme fri af problemerne.

  Med venlig hilsen
  http://www.liste-g.dk

 • Chresten Sloth Christensen

  Kære Pia.

  Ideen om bytinget kræver et helt indlæg for sig, men parkeringsafgiften i Skagen by giver allerede nu et anseeligt overskud i forhold til investeringen. Det undersøgte jeg tidligt i arbejdet med jubilæet, fordi Fredeikshavn Kommune jo blot kunne have besluttet, at Skagen by beholdt beløbet i 2012. Var det sket, havde vi haft flere kommunale penge at gøre godt med i jubilæumsarbejdet end nu.Jeg er i øvrigt glad for din, borgmesterens og andres fine opbakning til jubilæumsarbejdet,

  Men mit indlæg om budgettet er ene og alene båret af dyb og ægte bekymring for kommunens økonomi samt irritation over et budget, der set udefra er et græsk budget. Altså et budget, hvor udgifterne til løsningen af de gode og nødvendige opgaver, du nævner, for en for en dels vedkommende er finansieret af lige del håb og bønner til Vor Herre.

  Jeg erkender, at tro kan flytte bjerge, og at Vor Herre måske til næste budgetlægning i nåde vil se til specielt Frederikshavn Kommune, men ellers går det galt: budgettet næste år vedtages en måned før valget!

  Det betyder, at budget 2014 med sikkerhed også bliver et græsk budget, for på det tidspunkt har byrådet næppe heller rygrad til at tage fat i nældens rod. Og hvor ender vi så i forhold til “at ophøre med at være stat”, dvs.selvstyrende kommune?

  Venlighilsen

  Chresten

 • Kære Thorbjørn

  Du ved sikkert at både S og V har været i KBH for at prøve at få et nyt ”maritimt fyrtårn” til kommunen, og da Skipperskolen som bekendt er HELT i front i øjeblikket kunne det jo være i Skagen og ikke i Frederikshavn dette” nye” lander.

  Det kommer ikke af sig selv, men ideen om at dele det gamle rådhus, med 50 kommunale medarbejdere og måske 50 studerende på nye og yderligere maritime uddannelser, kunne være en vision som har værdi for Skagen. Studerende holder som bekendt sommerferie i noget af den periode hvor turisterne kommer, så samspillet kan indeholde en række værdier. Men – det kræver ”snilde” hvis det skal lande i Skagen.

  Og husk. Der kan komme mange ”ældre” og udviklings penge fri, hvis projektet ”Ørnevejens Skole” kommer på pause.

  Og ”måske” får Skagen ½ mil mere, hvis de kongelige kommer til sommer.

 • Når nu politikkerne er inde i dette forum og forsvarer sig om skoler og bygninger mm hvorfor er der ingen politikker der kommentere og tænker på de svageste og meget syge borger i ældreplejen som bor i plejeboligere og dements boligere, som bliver hårdt ramt i dette budgetoplæg. … Er det fordi man ved de er for dårlige til stemme og ytre sig..
  Eller er området så ømfindigt at det er bedst at ligge låg på.

 • Kære Chresten

  Mine kommentarer bliver formodentlig starten på 2. Akt…. -:))

  Som du ved ville mit parti gerne have tilført vores by og købstadsjubilæum yderligere kr 1,5 mill. Netop fordi vi her ser eksemplet på nogle ihærdige, innovative og frivillige lokale i alle aldre, som tager del i en markering, der ikke alene vil glæde alle os Skawboer hele 2013, men også i den grad sætte vores by på landkortet. Den markedsføring et stort jubilæum i Skagen vil afføde, vil give os og vores erhverv pengene mange gange igen. Desværre valgte Socialdemokraterne i sidste øjeblik at sige nej og fik dermed skabt et flertal for et nej til det, i min optik, meget berettiget tilskud til Skagen.

  Jeg ville personligt f.eks heller undgå at bygge en stor ny sportshal ved den nye Nordstjerneskole, men det er der jo desværre politisk flertal for. Især hos S og SF. Der er ganske vist også nævnt som en budgetbemærkning i min forligsgruppe. Så jeg er nu også en del af det politiske flertal. Jeg mener nemlig ikke det er ansvarligt, hvis jeg skulle lade et budget falde, hvis der i min gruppe i øvrigt er et flertal, blot fordi der er enkelte punkter jeg ikke finder appetitlige. Der er såvel gode som mindre gode aftaler i et budget. Jeg repræsenterer hele Frederikshavn og må således acceptere, at også Frederikshavns borger har et behov. Sådan er det – alle kan jo desværre ikke få deres vilje.

  Jeg er til gengæld meget tilfreds med at vi undgik at lukke vores familiestuer, reducere i rengøringen hos de ældre samt friholde skoler og dagsinstitutioner for yderligere reduktioner.

  Jeg er glad for, at vi bl,a, fik mine budgetbemærkninger om en plan for Skolemarken samt en samdrift af SKFC og Kappelborg med. Ligesom min ide om at sætte fokus på samarbejdet imellem erhverv og skoler inden for de 4 vækstspor også kan ses i budgettet

  Jeg vil gerne være med til at skabe masser af arbejdspladser i Skagen, men mener ikke de kun bør være kommunale. Jeg vil støtte ethvert godt initiativ for at fylde både Hedeboskolen og Rådhuset med arbejdspladser.

  Ideen med provenuet af de budgetterede kr 400.000 der forventes ifm forhøjelse af P-afgift i hele kommunen. (Ja, der er faktisk også p-automater andre steder end i Skagen-:) ved ikke helt hvilke form du tænker et sådant byting skulle have og hvilke opgaver de skulle udføre, men hører da gerne dine ideer.

  @ ‘Mie…. Øhh…jeg er ikke helt med. Hvad mener du helt præcist, når du skriver vi mangler også et nyt isstadion? Der er ikke afsat midler til noget isstadion.

  Vh
  Pia Karlsen

 • Ja det er jo v der v der står for det hele, men vi mangler også et nyt isstadion

 • Chresten Sloth Christensen

  Bjarne Kvist forklarer i sit indlæg, hvorfor socialdemokraterne ikke kunne være med i budgetforliget, og Pia Karlsen forklarer, at hun mener, at socialdemokraterne stillede ultimative krav.

  Det politiske spil – nogle vil sige teater – ser for menigmand ud til at have haft i al fald følgende akt:
  Borgmesteren har på skrømt forhandlet med socialdemokraterne for til sidst at fortælle dem, at han i mellemtiden havde sikret sig et flertal uden om dem..Den strategi er set før!

  Tilbage står imidlertid, at vi nu for 2013 og de følgende år får et elendigt budget, der formentlig gør ondt meget værre, for hvor er den reelle fiansiering? Budgettet og ikke mindst de kommende års bugetter vll komme til at ligne de budgetter embedsmændene omkring statsbankerotten i 1814 forelagde kongemagten. De bl.a. nedlægge Kunstakakademiet, hvilket affødte denne kommentar fra kronprinsen: Fattigeog elendige er vi. Lad os nu blive dumme til, så kan vi godt ophøre med at være stat!

  Nu må Frederikshavn Kommune for min skyld gerne ophøre med at være kommune,men jeg kan på Bjarnes Kvists indlæg forstå, at der inden da bliver lagt en særlig skat på befolkning og gæster i den nordlige del af kommunen.

  Jeg stiller derfor dette lille forslag, som burde have en let gang på jorden: Provenuet af parkeringsafgiften i Skagen by bør forvaltes af skagboerne selv gennem et nyoprettet byting.

  Det redder hverken budgettet eller kommunens fremtid, men skagboerne kunne måske – i modsætning til byrådet – finde ud af at anvende pengene innovativt med den sidegevist, at skolebørnene så ikke – som Anders Broholm proklamerer – teoretisk skal lære om dette begrebet, men derimod får mulighed for – sammen med voksne – at arbejde innovativt i praksis. Det er bl.a.sådan, fejringen af købstadsjubilæet er tænkt og til dato praktiseret.

  Venlig hilsen.

  Chresten Sloth

 • Kære de politikere, der ikke opfatter det som ”politisk skuespil”, at fortælle borgerne i Skagen og Sæby hvad de får med det nye budget.

  I Frederikshavn er den nye stjerneskole på vej, Ørnevejens skole skal ombygges for over 10 millioner, en ny forbrændings enhed til over 100 mio. er på vej, og lur mig om der ikke kommer et nyt IS- stadion til også mange millioner. Jo der bruges penge og flyttes job til Frederikshavn, det er egentligt godt, hvis det ikke var for at man tømmer udkants byerne.

  I krise tider bør man stå sammen.

  Når man vel er enige om 80 % af økonomien, bør man kunne bøje af og udsætte Ørnevejens skole projektet, som helt sikkert vil kunne frigive mange penge. Kommunen knækker over hvis der kommer for meget ”københavneri / Frederikshavneri” over det.

  Man risiker at denne byrådsperiode ender med at blive kaldt ”jeg kan lige få et flertal, så lad os flytte nogle jobs til Frederikshavn” perioden.

 • Når man nedlægger Skagen som bysamfund, hvorfor så ikke gå hele vejen og hjælpe de skagboer, der gerne vil forlade byen for at undgå serviceforringelser? Kommunen kunne træde til finansielt for at hjælpe dem, der ikke kan sælge deres boliger. Det er modstridende politik at ville opretholde et stort (og stigende) antal helårsboliger og samtidig indføre serviceforringelser og flytte arbejdspladser ud af byen.

 • Er det økonomiske ansvarlighed ???
  Jeg er dybt bekrymret på de syge og ældre i vores plejeboliger på Lindevej – Ankermedet og Dements enheden Drachmannsvænget. De er hårdt ramt pga taksnedsættelse på området. – personalereducering – er resultatet – Nu peget SF på nedsættelse af normering i plejeboligerne og reducering af dementstillæg til Drachmannsvænget – De svageste borger..- .igen personalereducering på området.. Når nu i vil ramme de alle dårligeste borger i kommunen og være økonomiske ansvarlig……. så håber jeg at I POLITIKKKER vil tage ansvar – fortælle hvad der skal laves og ikke laves – for nu kan personalet slet ikke leve om til kommunens kvalitetstandart.

 • Thorbjørn Pedersen

  Hej Bjarne Du ved jo udmærket godt at budgettet for det kommende år skal vedtages hvert år i oktober. Og med 11 mandater ud af 31 så bestemmer du og din gruppe ikke det hele. Og da slet ikke når I fravælger at gå ind i de hårde forhandlinger, som kendetegner forholdene lige nu. Der er jo utrolig hårde forhandlinger imellem de forskellige partier og de to løsgængere, fordi kommunen er presset, også det ved du.
  Så viljen til at samarbejde, og viljen til at tage ansvar for hele kommunen bliver vigtigere og vigtigere som årene går. Fordi befolkningsgrundlaget viger, gennemsnitsalderen stiger. Og da også beskæftigelsen falder, så stiger presset på kommunen og kommunens ledelse, læs byrådet. Kommunens muligheder for at navigere bliver vanskeligere og vanskeligere.
  Derfor undrer det mig at du sammen med dine ti andre socialdemokrater afviser at tage et ansvar for budgettet. Var det ikke sådan sidste år også? Jeg gentager hvad med at komme i arbejdstøjet og vise ansvar i handling.
  Hvad med at du med dine partifæller fra Skagen og de andre byrådskollegaer fra de andre partier der kommer fra Skagen, ville og kunne arbejde ihærdigt for på sigt at få en kæmpekoncern til Skagen, hvor topledelsen og administrationen huses i hele den smukke bygning, der engang var Skagen Kommunes Rådhus. Havnemiljø-områder er jo attraktive i disse tider. Vh Thorbjørn Pedersen

 • Kære Bjarne

  Kan se jeg skal trækkes med i SF’s indlæg her på siden, så må vel hoppe med og sende mit forsvar ud, så vi kan tage det “politiske skuespil” her på siden.

  Du har ret. Vores budget rummer mange ubehagligheder for at få det til at gå op. Også for os bosat i Skagen. MEN…..Det rummer også en fortsat bevarelse af rengøring hver 2. uge hos de ældre, ingen besparelser på Dagsinst. Området, ingen nedlæggelse eller strukturændring af familiestuerne, ingen ændringer på fritidsklub området, ingen forhøjet forældre betaling på SFO området. Behøver ikke nævne mere for at få fortalt, det alt sammen også kommer Skawboerne til gode, hvis vi skal se sådan lidt sognerådspolitisk på budgettet.

  I Socialdemokrater havde 3 ultimative krav for overhovedet at hive jeres budget frem til offentlig skue, så vi kunne se hvad I ville. Krav som I vidste vi, i Venstre ikke kunne være med til. Vi ønsker ikke at hænge nogle ud eller bryde aftaler. Sådan er vi også i Venstre. Desværre ser vi først nu jeres tal og forslag til et budget.

  Ørnevejens skole koster ikke hverken drift- eller anlægs budgettet kr. 45 mill. Det er flotte ord som blot har det mål, at få det til at lyde hovedløst og er rent politisk spil. I øvrigt blev projekt Ørnevejens skole allerede vedtaget sidste år. Skagen Rådhus kan ikke sælges og Borgerservice vil fortsat være at finde der. Det kommunale køkken er ikke lukket, det er sendt i udbud. måske vinder det kommunale køkken udbudet?!

  Vi var så enige på visse områder, da vi sad i udvalgene, men åbenbart ikke efterfølgende, når I går i pressen eller taler med fagforbundene.

  Jeg synes det er rigtigt ærligt, men må da give dig cadeau for, at din kamp for at holde liv i Skagen rådhus, bl.a. har medført I nu for 3. gang (eller er det 4. gang ) vælger at stå udenfor. Vi kunne måske have skabt noget andet sammen?! Hvis I da bare ville være gået med.

  Jeg har en klar fornemmelse af, at I nu står præcis hvor I ønskede jer – I har bevist ønsket at stå udenfor budget. I har jo en kandidat som I gerne vil have valgt til Borgmester næste år, og det er vist efterhånden jeres primære mission. Det er altid meget nemmere at sidde og pege finger og ikke tage del i ansvaret.

  Mit indlæg er sansynligvis for langt til, at du gider læse det til ende, men skulle du være nået så langt som her til, så skal du vide, jeg oprigtigt gerne have set et budget hvor S var med, for så kunne du og jeg og de øvrige Skawboer i Byrådet – på tværs af parti, måske have fået lidt mere indflydelse.

  Venlig hilsen
  Pia Karlsen

 • Tænk at jeg var så dum at stemme SF ved sidste k.v. men det er nemt at se i bakspejlet – nu får vi da heldigvis Liste H at stemme på til næste valg, håber de får stor indflydelse.

  tak for ordet – Birger T.

 • Christina lykke skriver at Socialdemokraterne har holdt sig helt ude af budgetforhandlingerne, en påstand som er direkte i strid med sandheden! Faktum er, at Socialdemokraterne af al magt forsøgte at få indflydelse, men under ingen omstændigheder, i en tid hvor kommunens økonomi er under hårdt pres, ville bruge 45 millioner på at renovere Ørnevejens skole i Frederikshavn, så man kunne lukke Skagens rådhus og flytte de sidste stillinger til “hovedstaden”. Dermed var vi uønskede! Det var dog betydeligt mere fornuftigt, at flytte arbejdspladser man ikke kan rumme på rådhuset i Frederikshavn, til Skagen rådhus som alligevel står næsten tomt og som er desuden er usælgeligt .
  Faktum er også, at vi kan konstatere, at Christina, sammen med bl.a. Pia Karlsen og Jeppe Kyk, går ind for at lukke det kommunale køkken i Skagen, udlicitere opgaven og dermed fjerne yderligere arbejdspladser fra vores by.
  Som prikken over iet hæver man så endnu engang p afgiften. En “skat” som jo kun rammer os som har valgt at bosætte os i Skagen. Uanstændigt og en hån mod os skawboer og et budget vi naturligvis under ingen omstændigheder kan stemme for!
  Med venlig hilsen
  Bjarne Kvist

 • Per Kempff-Nordkap

  Nu begynder de faktiske forhold at komme på bordet

  Vi skylder langt over milliarden væk

  Kommunen vil bruge mange hundrede millioner på at gøre Ørnevej til en del af rådhuset i Frederikshavn forstås, mens vi har et helt tom Rådhus i Skagen

  Kommunalbestyrelsen vil intet gøre for at modvirke affolkningen af Skagen, mens tid er.
  I virkeligheden har kommunalbestyrelsen givet op – det er udviklingen og de klumper sig sammen nede i Frederikshavn og tror udviklingen vil være dem nådig, hvis de bare sidder helt stille.

  Det var nu vi skulle tage fat, få vendt udviklingen og få samvirket til at fungere.
  http://www.liste-h.dk

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'SF: Grønthøsterens tid er forbi' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger