Hvad laver de lærere egentlig???

Hvad laver de lærere egentlig???

10. april 2013 - kl. 8:06 - af

Egentlig havde jeg besluttet, at jeg ikke ville deltage i den debat, der i denne tid fylder så meget i vores medier, men jeg har et stort behov for at fortælle, hvad der egentlig ligger i lærernes forberedelsesopgave. Mange tror, fejlagtigt, at det er forberedelse til den enkelte undervisningslektion, der kaldes forberedelse, men så simpelt hænger det ikke sammen. Hver gang der undervises en time, får lærerne en pulje tid, og det er indenfor denne tid, at lærerne skal varetage følgende opgaver (+ de opgaver, jeg ikke lige på stående fod kan komme i tanke om):

• Forberedelse af lektionens aktiviteter

• Differentieret undervisning med udgangspunkt i hver enkelt elev

• Mål for undervisning

• Kopiering af frie undervisningsmaterialer

• Kopiering og laminering af selvproducerede opgaver

• Udvikling af egne materialer (til brug for “anderledes” undervisning)

• Forberedelse af ture ud af huset

• Forberedelse af lejrskole

• Forberedelse af alternative skoledage (f.eks. idrætsdage, juleklippe-klistredage osv.)

• Årsplaner

• Ugeplaner

• Individuelle elevplaner, der skal udarbejdes for alle elever i alle fag.

• Refleksion

• Retning af fx stile og projekter, men også forskellige tests m.m.

• Forberedelse af eksamensopgaver

• Censorarbejde

• Skriftlig evaluering

• Den daglige kontakt mellem skole og hjem over telefonen eller køledisken i Brugsen

• Skole-/hjem-samtaler

• Kontaktforældremøder

• Forældremøder

• Arrangere og deltage i klassearrangementer (også om aftenen og i weekenden)

• Fremvisning af teaterstykker og musikarrangementer for forældre, søskende mm.om aftenen

• Teamsamarbejde, f.eks. i faser (indskoling, mellemgruppe, udskoling)

• Pædagogsamarbejde

• Makkersamarbejde (om den/de enkelte klasser)

• Samarbejde i faggrupper f.eks. om idéudveksling, indkøb af materialer mm.

• Tilsyn med faglokaler og indkøb af materialer

• Brænding af ler, vedligeholdelse af maskiner i sløjd

• Oprydning i og sortering af undervisningsbøger

• Klassekonferencer (møde mellem primærlærere, -pædagoger, læsevejleder)

• Netværksmøder (med lærere fra andre skoler)

• Klasselog (f.eks. om enkelte elever til senere dokumentation)

• Administration af Elevintra (f.eks. nye billeder og lektieindskrivning)

• Administration af Forældreintra

• Forældrebreve af forskellig art

• Kommunikation via Personaleintra (både med kolleger, forældre og elever)

• Underretninger (når et barn ikke trives)

• Handleplaner

• Udfyldelse af forskellige skemaer til fx psykolog, sundhedsplejerske, socialforvaltning mm.

• Kommunikation med socialforvaltning – f.eks. familieteammøder.

• Kommunikation med sundhedsplejerske

• Kommunikation med familierådgivningen

• Kommunikation med høre-/talepædagog

• Kommunikation med SSP (skole, socialforvaltning, politi)

• Kommunikation med psykolog

• Faglig opdatering

• Kurser

• Efteruddannelse

• Innovationsarbejde

• Kompetenceudvikling

• Medarbejdersamtaler

• Forberedelse af nationale tests

• Efterbearbejdning af nationale tests

• Fraværsindberetning

• Skemalægning

• Gennemsyn af nye undervisningsmaterialer

Og der er sikkert også noget, jeg har glemt. Faktum er, at jeg har en arbejdsuge, der ligner alle andre læreres og jeg kan på mit skema dokumentere, at jeg har 25 undervisningslektioner. Omregnet til tid, fra jeg starter undervisning, til jeg er færdig med at undervise, bliver det til 23 timer og 45 min om ugen + den tid, der går med oprydning og fejning af klassen. Frikvarterer bruges ofte til at være gårdvagt, den sidste klargøring af fx et faglokale, overlevering af elever, hvis der har været hændelser i dagens løb, som er nyttige for en anden lærer at have, inden de går til undervisning i de klasser, jeg har været i, elevkonflikter, fællesbeskeder til alle fra ledelsen og andre kolleger osv. Det er sjældent pause uden arbejde. Ud over dette er jeg også til stede på skolen til faste ugentlige møder. Mindst 2 timer og ofte 4 timer.

Men jeg må gerne have alle de goder, som en lærer har. Af eksempler kan nævnes:

• At jeg selv betaler for computer, printer, telefon og internetopkobling til brug i mit job?

• At jeg får lov til at være ansvarlig på lejrskoler, hvor jeg kun får løn for nogle af timerne, selvom jeg har ansvaret fra start til slut?

• At jeg netop har været involveret i en skolelukning, hvor der skulle pakkes langt over 1000 flyttekasser, og der ved ankomst til ny skole ikke var penge til indretning og istandsættelse af klasselokaler. Her brugte rigtig mange lærere uger af sommerferien og aftener på at flytte, male, hamre og banke. Vi skulle jo have gjort vores skole færdig, så den så indbydende ud til eleverne skulle komme.

• Nej, det er nok mine ferier, men hvem ville acceptere, at jeg mødte op efter en ferie uden at have lavet årsplaner, sat mig ind i nye undervisningsmaterialer, bestilt og kopieret undervisningsmaterialer og indrettet klasseværelset på ny?

Kort sagt, der ligger mange opgaver i en lærers forberedelsestid…

Men når alt kommer til alt, er det jo netop det arbejde, jeg brænder så meget for… Jeg er sikker på, at jeg har VERDENS BEDSTE JOB. Den glæde, det giver mig, når børnene møder én, ikke kun på skolen, men også rundt i byen og nærmest vælter af cyklen for at hilse på mig. Den iver de kommer og går til arbejdet med. I det hele taget den glæde der følger med, når man giver børn noget. Det samvær man har med børn, der er så direkte og ufiltreret. Den frihed der ligger i, at man kan arbejde, når man får en idé, og ikke som KL vil, vente til i morgen, fordi arbejdstiden skal foregå på skolen fra 8-16. Jeg tror, at det vil være svært at tænke kreative tanker på kommando. Og for mit vedkommende ved jeg, at jeg er træt i hovedet efter 5-6 timers undervisning, og det er i hvert fald ikke her, der er overskud til at nytænke og få ideer.

Og til alle de, der synes lærerne har for meget tid til forberedelse. Alle erhverv kræver forberedelse. Jeg vil gerne se et hus blive bygget uden arkitekttegninger, byggemøder og planlægning af materialeindkøb… Gad vide, om der ikke også afholdes sikkerhedsmøder, skrives ugesedler, sættes maskiner op, rigges til, bestilles materialer, hentes materialer og sættes stillads op før arbejdet kan udføres og udskrive regninger efter udført arbejde?

Man kunne også forestille sig et skibsværft. Hvis man over en uge talte op, hvor mange timer svejserne reelt svejsede og dividerede det ud på antallet af arbejdstimer, ville man også kunne se, at der foregår en hel masse andre aktiviteter, der er nødvendige for “at få det hele til at køre”.

Men forberedelse, det er unødvendigt eller ???

Desuden tror jeg, det er underordnet (dog uden megen viden) om det er en gul eller en rød mursten, man bygger med, men det er altså ikke ligegyldigt, om du forbereder dig til at undervise Viggo eller Børge. De er altså forskellige… Og der er mange af dem i skolen.


Venlig Hilsen

Sussi Balsen Friis

Lærer på Skagen Skole

21 kommentarer til “Hvad laver de lærere egentlig???” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

21 kommentarer til “Hvad laver de lærere egentlig???”

 • En tidligere lærer og bekymret borger

  Jeg tænker bare: Hvis lærerjobbet er så nemt, og man har fri kl. 12 hver dag, hvorfor er det så, at så mange lærer går ned med stress og søger væk fra professionen så snart en mulighed åbner sig – inkl. mig selv?

  http://politiken.dk/indland/ECE807185/flere-laerere-gaar-paa-invalidepension/

  Jeg tager sgu hatten af for de som stadig brænder for det og gør en indsats for at give mine børn en varieret og spændende undervisning – og synes debatten i højere grad bør dreje sig om det vigtige nemlig; hvorvidt det er i orden at Regeringen har sat dagsordenen for overenskomstforhandlingerne, så de kan finansieret den nye skolereform?
  Hvad har KL egentlig at tabe i denne konflikt?

 • Søren!! Det er meget muligt, at du i ny og næ ser en lærer forlade skolen kl. 12 – om det er med sved på panden, skal jeg ikke kunne udtale mig om!! Dog er jeg nysgerrig efter at vide, om du også bemærker, når lærerne vender tilbage til skolen om eftermiddagen eller om aftenen, for at afholde skole/hjem-samtaler, forældremøder, teaterforestillinger, filmaftener, kompetencecentermøder, familien i centrum-møder eller hvad der nu en gang er på programmet? Tingene er netop planlagt således, at det skal være muligt for forældrene, at deltage i disse ting, når de har fri fra jobbet. Ville det ikke være ærgeligt, hvis forældrene skulle bruge afspadsering eller en feriedag, for eksempelvis at komme til skole/hjem samtale eller forældremøde? Eller en teaterforestilling! Det ville nok være de færreste forældre, som ville have mulighed for at komme og se deres barn optræde, hvis forestillingen blev vist kl. 10 om formiddagen.
  Folk har ret til at danne sig en mening om denne konflikt, men jeg synes, man skylder lærerne at sætte sig fuldt ud ind i sagen, før man ytrer sig offentligt. Bruger man sin sunde fornuft, vil man vide, at det er de færreste i dagens Danmark, som får fuldtidsbetaling for et halvdagsjob. Som Sussi så flot ridser det op, så ligger der mere end blot undervisning i lærernes arbejdstid – meget mere!
  Skulle nogle fortsat være i tvivl, så kan jeg forsikre, at lærerjobbet ER ET FULDTIDSJOB.

 • Lærerne vil have en meget bedre arbejdsplads, hvis der ingen elever var.

 • Hvad er problemet? Hvis lærerne skal blive på skolen i 37 timer må de da være tilfredse, så er der da ingen der kan ha ondt af det? Så kunne det jo også være, at man kunne bruge en af lærerne, som vikar, for en af de lærer der er syg eller på kursus,(dem var der mange af da vores børn gik i skole(fra 1992-2011) Der er forældre intra, så hvorfor ringer i sammen? Troede det var det det var til? Det må da også være dejligt for forældrene, hvis der var lektielæsning på skolen, så var det ens for alle børn. Kan huske da vores den sidste kom hjem med en læsebog i den første uge af 1. klasse, han skulle læse de 2 første sidder i læsebogen? det forstod jeg ikke meget af, troede de gik i skole for at lære at læse, men det var så os der skulle lærer ham det?Jamen sådan er der jo så meget 🙂 Hvis jeg skrev ned hvad jeg lavede i løbet af en dag på arbejdet, ville jeg nok også blive forpustet, det tror jeg alle ville, i dagens Danmark, der skal løbes hurtigt, for at betale for alle de goder vi har i dette land. Det er ikke kun lærerne der er ramt, men HELE Danmark.

 • Hvor er jeg glad for, at jeg gik i skole i en tid, hvor vi børn så op til lærerne, havde respekt for lærerne, sad stille i timerne og lærte noget. Læste vores lektier (de fleste af os:-) , og hvor lærerne kunne lide at være sammen med os, besøgte os, når vi var syge, tog fat i dem, der havde problemer – ikke fordi det stod på en liste, men fordi de bekymrede sig for den enkelte elev.
  Og vi var 28 i klasserne.
  Men jeg ER også en gammel knark.

 • Thorbjørn Pedersen

  Lukket ude – udelukket at vise undere

  Hvordan skal læreren
  Vise undere frem for børnene
  Når han er lukket ude fra Klasseværelset?
  Hvornår bliver læreren lukket ind?
  Hvornår kan læreren logge sig på
  Og begynde sin mageløse visning af undere.
  Begynde den værdifulde dialektiske samtale.
  Sammen med det mest værdifulde vi har:
  Børnene.

 • Hvor har i det hårdt, ser tit jer med sved på panden…………. 😉 når i skal skynde jer hjem kl 12:00
  Rigtig god dag

 • Mette Dahl Jepsen

  Kære Sussie.
  Mange tak for en yderst fyldestgørende beskrivelse af vores job!
  Det er muligt at det ser voldsomt ud og at det virker som tja, løgn og latin, men kære venner. Det er nu engang den skinbarlige sandhed.
  Sussies beskrivelse svarer til et nutidigt og MODERNE lærerjob.

 • Kære Sussie. Jeg er slet ikke i tvivl om at I som lærere har en hel del at se til, men hvor mange af ovenstående opgaver skal DU eksempel vis nå i DIN puljetid pr. uge?? Er det mon noget du kan komme nærmere ind på? 🙂 for jeg sidder nærmest med hjertet helt oppe i halsen ved tanken om at hele Danmarks lærerstab inden for kort til falder om af hjertestop. Dette er ikke ment som en spydig kommentar, blot undren;-)

 • Hans Lindskov

  Læst: “”Den centrale slutløn, som stort set alle på anciennitetslønsystemet aflønnes efter, er på løntrin 42 + 13.000 i årligt grundbeløb (30.03.2000).

  Løntrin 42 udgør efter de gældende satser 30.647,83 kr. pr. måned og tillægget udgør 1.376,63 kr. pr. måned.””

  Nu er det ikke mit budskab at skændes om et par kg. Kun at konstaterer at lønnen ikke er blandt de laveste for kommunalt ansatte.
  Og at nogle måske ikke burde have så meget tid til forberedelse som andre, f.eks nyuddannede.
  Men jeg kan forstå på Bondos tale, at det er et spørgsmål om at skoleledernes ret til at fordele goder og byrder, I ikke vil være med til.
  Sørgeligt at se det som KL har sagt er korrekt – nogen taler med 2 tunger.

 • Johnn Lausten

  Fakta om lærernes løn findes på
  http://www.dlf.org/l%c3%b8n+og+job/ansat+i+kommune/penge/l%c3%b8n/l%c3%a6rer+i+folkeskolen/grundl%c3%b8n

  Af den fremgår at en lærer i Frederikshavn kommune ved ny ansættelse 25.476,52 4 års erfaring 27.141,93 8 års erfaring 29.135,08 12 års erfaring 30.194,03 pr mdr.

  Så Helle, jeg forstår du undrer dig.

 • Hans Lindskov

  Alle oplysninger er fra DLF hjemmeside

 • Hans Lindskov hvor får du fra at en lærer får 32.000 pr måned? Jeg kan da se jeg bliver snydt.. min grundløn ligger væsentligt lavere…

 • Hans Lindskov

  Kære Sussi
  Godt og oplysende indlæg, men du mangler lidt andre fakta;
  En læreres løn er 32.000 pr måned + pension + eventuelt forskellige tillæg.
  Det er vel en rimelig løn i forhold til andre offentlige ansatte.
  Antal skolefri dage er 165, mod en alm arbejder der har 147 dage, hvilket giver 147 timer til forberedelse.
  Så er der 200 dage arbejdsdage tilbage med 23 undervisnings og aktivitets timer, hvilket giver 560 timer + de 147 = afrundet 700 til ovennævnte opgaver.

  Dette er givet vis ikke nok for nogle og lidt rigeligt for andre. Men er det ikke det det hele går ud på. At den der er nærmest, nemlig skolelederen, har en frihed og et ansvar for at tildele timerne efter behov.
  Jeg syntes I burde juble og glæde jer over at jer der ikke har 16 timer men 23 timer kan få flere timer med den nye aftale.
  Det går selvfølgelig ud over erfarne kolleger der må afgive lidt forberedelsestid.
  Som en lærer udtalte forleden, når jeg har 3 parallel klasser genbruger jeg selvfølgelig mit materiale. Og en del materiale kan genbruges år for år.

  Så kære lærere, jeg tror at lederne på den enkelte skole, vil det bedste for hele skolen også for jer. Og mon ikke de evner at lede for fordele arbejdet.

  Alt godt ønskes.

 • Ann-Marie Gabrielsson

  Kære Sussi.

  Tak for din fyldestgørende beskrivelse af lærerjobbet, det kan alle lærere nikke genkende til.

  Venlig hilsen

  Ann-Marie Gabrielsson

 • Hej Dorte

  Selvfølgelig skal eleverne selv feje, for på den måde lærer de jo at tage ansvar for fællesskabet og sig selv. Men hvem tror du har ansvaret for at låse lokale, når der er ryddet op? Ja, lærerne! Og meget ofte er fejetjansen yderst givtig, og eleverne snakker livligt indbyrdes og med den lærer, som er tilstede. Ofte er det her læreren lige får mulighed for at spørge ind til, hvordan det går med morfar, som er indlagt på hospitalet eller kæresten, som der i sidste uge var problemer med – Alt sammen faktorer som gør, at læreren næste dag kan gribe eleven lige der, hvor denne er!
  Så nej, vi er ikke for langt ude, når fejetjansen medregnes!
  Mvh Tina

 • Hej Sussi.

  Jeg kender nu lærere som slet ikke har det SÅ HÅRDT som DIG.

  Vil egentlig ikke ind i debatten, vil blot sige HVIS DU SYNES DET ER SÅ HÅRDT FOR DIG, HVORFOR HAR DU SÅ VALGT DET JOB.????( vI ER lidt langt ude når fejning i klassen bliver tager med. kan da gå på omgang mellem eleverne

  Tak for en fuldgyldig udredning af, hvad du laver som lærer, men tror absolut ikke på det er sådan i virkeligheden.
  Godt kæmpet 🙂

  Hilsen
  Dorte

 • Jeg er imponeret af Sussies arbejdsopgaver – går ud fra, at det er over et år – og samtidig er der plads til undervisning, husholdning, indkøb, ferie, være husmor o.s.v. – skal ikke gøre mig klog på en lærers opgaver, men ovennævnte lyder, som om det er en supermand der arbejder i skolevæsenet

 • Henrik Hansen, Poulstrup, 9760 Vrå

  Flot og velskrevet – der er SÅ meget folk ikke ved om lærerjobbet. Mange tror fejlagtigt det kun er selve undervisningen. Tak for det flotte læserbrev.

 • Dejligt “OPRÅB” Sussi. Min stemme ligger hos dig 😉

 • Hej Sussi.
  Ligesom du havde jeg egentlig også bestemt mig for at holde mig fra denne debat, men dit indlæg har alligevel fået mig til at ændre mening.
  Min kone og jeg er ikke involveret direkte i konflikten, men som ”alternativ fritidsordning” for vore børnebørn, mærker vi altså også konsekvenserne af konflikten.
  Jeg er enormt imponeret af det forarbejde du har lagt i dit læserbrev. Over 50 punkter forberedelse ud over den normale undervisning ! . Havde du brugt et par lock-out dage mere til forberedelse, var du sikkert landet på mere end 100 punkter  . Du burde, hvis jeg bestemte, have fortjenestemedaljen og dobbelt så meget i løn.
  Spøg til side! Det er jo ikke din og andre læreres indsats, som jeg absolut ikke vil forklejne, der er problemet. Problemet er to indkompetente chefforhandlere, Zieler og Bondo, som trods den professionalisme de burde have, ikke er i stand til løse en opgave. Selv ikke med forligsmanden som mellemled lykkes det for dem. De burde begge trække sig som forhandlere og få andre nye kræfter på banen.
  Lad det så være.
  Det allerværste er, at en arrogant regering med Bjarne Corydon i spidsen, VED at de er tvunget til et indgreb, men trækker det ud i uendeligheden, med alle de uheldige konsekvenser det medfører for danske børnefamiler. Denne konflikt burde have fået ende den 2 april. At samme regering får dårlige opinionsmålinger, kan da ikke overraske nogen.
  Jeg håber at du, Sussi Friis, snart er tilbage i arbejdet igen.
  Venligst
  John

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Hvad laver de lærere egentlig???' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2022 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER