Bjarne Kvist: Indlæg om udeservering

Bjarne Kvist: Indlæg om udeservering

30. maj 2013 - kl. 9:29 - af

Jeg har sjældent oplevet en mere amatøragtig, urimelig og useriøs sagsbehandling end den vi oplever i forbindelse med beslutningen om forretningers og serveringssteders betaling for leje af udstillings/serveringsareal uden for den enkelte virksomhed, og må sige jeg, både som borger i kommunen og specielt som skawbo er dybt rystet og forarget over den negative forskelsbehandling vi oplever endnu engang.

Igen og igen har vi siden kommunesammenlægningen, som et næsten helligt mantra, hørt udtrykket harmonisering, harmonisering, harmonisering, og i hvert eneste tilfælde har harmoniseringen i særlig grad haft negative konsekvenser for borgerne i den gamle Skagen kommune.

Ud over at vi i forvejen, som de eneste borgere i kommunen, skal betale P afgift til kommunen når vi handler ind, synes byrådsflertallet så også nu at det er rimeligt at restauranterne i Skagen skal betale 600,- pr. m2 for udeservering mens man i Frederikshavn slipper gratis. Det skriger jo til himlen og den her beslutning bomber alle forsøg siden kommunalreformen på at lave en kommune som alle uanset geografisk tilhørsforhold føler sig som en del af, tilbage til start og vel nok endda endnu længere tilbage!

Teknisk udvalgs formand, Brian Petersen har gentagne gange hævdet at der ingen problemer var med skawboerne og at de da gerne ville betale så meget som muligt for at holde useriøse konkurrenter væk og det har jeg umiddelbart haft svært ved at forstå, for jeg synes jo så tit jeg i byrådet er blevet belært om hvor besværlige vi skawboer er, så jeg tog derfor onsdag formiddag på værtshusturne. Den slags gør jeg normalt ikke og i givet fald slet ikke om formiddagen, men det var nu en ædruelig en af slagsen og på trods af tidspunktet lykkedes det mig at træffe en håndfuld indehavere af serveringssteder, alle med udeservering og alle steder som har åbent længere end sommerperioden.

Samtlige fandt det helt iorden at man skulle betale et rimeligt beløb for brug af offentligt areal, men samtlige var også rystede og forargede over, uden på forhånd at være orienteret, at skulle høre at et byrådsflertal påtænker at gennemføre en helt urimelig forskelsbehandling af serveringsstederne i vores kommune og flere gav desuden udtryk for at det var en holdning de delte med de fleste andre serveringssteder og handlende i Skagen

Det er muligt kommunaldirektøren på udvalgsformandens foranledning, selv om jeg har svært ved at tro på en udvalgsformand uden om borgmesteren kan diktere kommunaldirektørens arbejdsopgaver og selv om jeg finder det uhørt at skubbe en embedsmand foran sig i en dybt politisk sag, har forhandlet en aftale på plads med en enkelt restauratør som åbenbart ikke har opbakning i sit eget bagland, men selv om han så havde haft opbakning kunne jeg aldrig drømme om at stemme for et forslag som i den grad er udtryk for en skævvridning af forholdene og mulighederne for at drive virksomhed i vore tre største byer i kommunen og som i den grad endnu engang gør Skagen til sorteper.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe foreslog et solidarisk og udemokratisk gebyr på 115,- pr. m2 gældende for alle typer virksomheder og for alle tre byer, men blev stemt ned af Venstre, SF og De Konservative.

Med venlig hilsen

Bjarne Kvist

15 kommentarer til “Bjarne Kvist: Indlæg om udeservering” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

15 kommentarer til “Bjarne Kvist: Indlæg om udeservering”

 • Per Kempff-Nordkap

  Udeservering Skal man betale for det?

  Det er sådan set et svært spørgsmål – er der mulighed for servering på din matrikkel skal du selv følgelig ikke betale mere end det ejendomværdien er steget ved at din matrikelle er udlagt til serverings formål i lokalplanen

  Udeservering på kommunens ejendom stiller sagen sig jo lidt anderledes – skal det være gratis gratisk – vi har jo betalt for at gå på fortorvet – men hvem har så ret til at servere på kommunens gader og stræder – restauratørerne taget det for givet, at de har en særlig ret i modsætning til alle os andre borgere i kommunen og det kan jo også blive et kønt cirkus

  Er det kun restauratørene der har fassade til fortorvet der ekslusivt har retten?
  Der må nødvendigvis være en eller anden registrering af vilkår m.v.
  Der kommer jo mange her om sommeren, der slår sig ned for kortere eller længere tid for at benytte det offentlige rum som markedsplads, hvilket giver liv og glade dage – men kommer der for mange bliver bliver det ikke bare ønskelig men nødvendigt med en eller anden form for fastlagte rammer.

  Det er slet ikke så let at lave et sådan regulativ. Bliver det det sjusket og skjulet igennem løser det ikke problemerne tvært om det skaber nye problemer som vi lige har set.
  F.eks den ordning man at opkræve gebyr for at lade en del gå til en brancheforening tror jeg ganske enkelt ikke ligger inde for skiven.

  Vi har alle sammen nogle interesser der skal vare tages
  Vi vil have en levende by med megen turisme og megen liv i gaderne.

  Vi er forpligtiget til at give borgerne lige vilkår for deres erhverv

  og

  Det skal også være en ordning, som kommunen vil og kan håndhæve – det sidste er ikke mindst vigtig

  Jeg kan godt forstå, at der er frederikshavnere der finder at en Skagen model ikke passer til Frederikshavn. Vi er sikkert mange, der mener at Skagens pengene skal gøre gavn i Skagen ligesom vi forventer, at de fleste af parkeringsafgifterne vender til bage til Skagen på en eller anden fornuftig form

  Vi mangeler at få frem hvad koster feks et eftermiddags stadeplads i Skagen, Sæby og Frederikshavn
  Liste H mener, at kommunalbestyrelsen har gjort hele spørgsmålet så umuligt, at det slet ikke kan gennem føres i år – udskyd det til næste år og brug så året, der kommer til virkeligt at få gennemarbejdet et forslag, der rummer løsninger for aktiviteter på de kommunale områder det være sig stative,r udeservering m.v. – betleri, det er forbudt.

  Liste H vi vil arbejde for, hvis vi får mulighed, for et regelsæt der rumme rammerne for aktiviterne på gader og stræder og som dels til godeser de erhvervsdrivende i deres mange artede interesser i disse sager og dels giver byer mulighed for et blomstrene liv

  Liste H mener, der skal være en afgift, som vi vil foreslå som en en kultur og vedligeholdelse afgift i forhold til virksomhedernes omsætning f.eks i 3 kategorir – fin finere finest

  der skal være rimelighed i alt
  med venlig hilsen
  Per Kempff-Nordkap
  http://www.liste-h.dk

 • Anne Jeppesen

  Jeg kan forundres over at man mener, at taksten skal være den samme i alle 3 byer. Er det ikke relevant at anerkende at Sæby, Frederikshavn og Skagen, har hver deres behov og muligheder? Hvorfor skal alt harmoniseres? I Sæby kan udeservering på torvet ikke tilstrækkelig finansiere den (for Sæby) forhøjede takst. I Skagen har man behov for grundig oprydning fordi udeserveringen netop kan finansiere den høje leje! Hvis vi vil kunne udnytte de brands kommunens byer har opbygget hver især, er det nødvendigt at pleje det særegne – ikke skære alle over en kam!

  Hvad jeg derimod godt kan følge, er at man harmoniserer forholdene for den enkelte by, så alle betaler det samme, både detailhandel og serveringssteder.

 • morten jakobsen

  Det er sku da ikke så sært at at det hele kører som det gør, i politkere vil bare have en mærke sag. så skide være med resten. det er ikke til og forstå at man kan glemme at man selv var på gulvet en gang, hvis man da har arbejdet engang.

 • Hej Peder

  Jeg er enig med dig , Peter Nielsen var sagsfremstilleren til byrådets dagsorden, men kan det måske tænkes, at det blot var et spørgsmål om, hvem der kom først………

  Jeg vil tillade mig at indsætte et udpluk fra en artikel bragt i en konkurrende netavis den 17. April 2013, altså ca to uger før omtalte byrådsmøde. Selvsamme dag meddelte Peter Nielsen i Nordjyske, at han ønskede sagen genoptaget i byrådet i April.

  Citat:

  En jammerdal af turistfjendtlige tiltag

  “Jens Hedegaard (A) vil have afgiften på leje af torve og pladser til udeservering drøftet politisk hurtigst muligt.

  Byrådsmedlem Jens Hedegaard (A) kræver allerede på det næste byrådsmøde, at den omdiskuterede afgift på leje af udstillingsbånd og afgiften på leje af torve og pladser til udeservering kommer på dagsordenen.”

  Desuden var der her på avisen en mere redigeret artikel om samme emne, dig i en mindre kontant vending – den artikel kan læses her:

  https://www.skagensavis.dk/2013/04/17/læserbrev-jeg-fatter-det-ikke.html

  Og når vi er ved citaterne, vil jeg citere det næste afsnit af selvsamme bilag 6 underskrevet af Skagen Handelsstandsforening:

  Citat
  “En reduktion for forretninger, restaurationer o.lign med udeservering vil kunne accepteres,
  hvis der, som af dig foreslået, tilgår vores lokale forening for hoteller og restaurationer et
  beløb svarende til den besparelse disse evt opnår. Vi forudsaetter ligeledes som aftalt, at detnaevnte beløb skal anvendes til glaede for såvel vore gaester som medlemmer til f.eks musik mv i den normale åbningstid” citat slut

 • Peder Kristiansen

  I bilag 1 til byrådets dagsorden står det tydeligt at det er de konservatives Peter Nielsen som på byrådsmødet den 24/4 foreslog sagen sendt tilbage til TU, og at Pia Kalsen og Jeppe Kyk stemte for dette mens Bjarne Kvist og de andre Socialdemokrater stemte imod – så at det er Socialdemokraterne og Erik Sørensens skyld at sagen nu skulle genforhandles har jeg godt nok svært ved at se.

  Men det er da meget mere spændende at Skagen Handelsstandsforening i bilag 6, som efter titlen at dømme skulle være aftalen mellem kommunen og foreningen, men som mere har karakter af et forhandlingsoplæg, skriver

  ”Vi har tidligere gjort opmærksom på, at den fastsætte pris på kr 600,00 kunne accepteres.
  Dette under forudsætning af, at prisen ville være den samme for alle forretninger og næringsdrivende i Frederikshavn Kommune, samt at vi i Skagen fortsat ville have samme rengøring af byen, som hidtil.”

  Eftersom den betingelse vel dårligt kan siges at være opfyldt, så har kommunen vel reelt ingen aftale med Handelsstanden i Skagen ?

 • Naturligvis skal der betales en afgift på ude servering i Skagen, afgiftens størrelse kan diskuteres. Så vidt jeg kan se bliver pengene brugt til oprydning og rengøring af fortove og veje i midtbyen og i sommermånederne ligner de åbne skraldespande. Der er et sjak af folk fra Kommune, der holder dem rene alle dage i ugen – jeg kunne godt se, hvis man gjorde betalingen valgfri, hvis de forskellige forretninger, selv skulle holde rent – så vil der være brodne kar imellem der ikke fik det gjort. Nej tak til den løsning – Men det er hul i hovedet, at have tre forskellige takster i tre forskellige byer i én kommune. Der var en artikel i en af af landsaviserne, om en mand der har levet i 15 år med en blyant i hovedet. Det er ingenting i forhold til formanden for teknisk udvalg, han har levet et helt uden, at have noget i hovedet

 • En sidste kommentar fra mig Bjarne. Jeg er enig med dig og Nordjyske.

  Dette her er ” en tilsyneladende endeløs politisk farce, hinsides al fornuft”……….

  En farce båret frem af 31 medlemmer af byrådet (de som sidder i flertalsgruppen og de der sidder i mindretalsgruppen) . Var de to grupper ikke lige vedholdende var der vel intet belæg for farcen. ☺

  Beslutningen synes pudsigt nok kun er “tænde ild” i os politikerer og debattørerne her på siden. Erhvervet er ganske stille.

  God weekend.

 • Bjarne Kvist

  Kære Pia og alle andre undrende læsere.
  Jeg må gentage: på trods af Pias forsøg på at snakke udenom og benytte sig af mere eller mindre besynderlige argumenter og beskyldninger mod enkeltpersoner, er denne sag i sin grundsubstans såre enkel. Skal der være forskel på betingelserne for at drive erhverv i Skagen og i Frederikshavn. Jeg mener nej og Pia mener ja!
  Da sagen senest blev diskuteret i byrådet i november sidste år, sagde borgmester Lars Møller: Beslutningen er taget, vi vil ikke have mere ballade, der er ikke mere at diskutere! Viceborgmester Peter Nielsen sagde på samme møde: aftalen står ved magt, der skal selvfølgelig ikke være forskellige takster!
  At sagen nu igen blev taget op skyldes jo ikke Socialdemokraterne,men den selv samme Peter Nielsen som på vegne af de konservative begærede sagen genbehandlet i byrådet. Det forstemmende resultat ser vi nu.
  Pia hævder venstre ønsker ensartet behandling og harmonisering men ikke kan få det fordi byerne ikke kan blive enige. Jamen hallo! Her gik jeg naivt og troede det var vi 31 i byrådet der beslutter hvad der er en rimelig politik for vores kommune?
  Jeg kan kraftigt opfordre læserne til at gå ind og læse Nordjyskes referat af byrådets behandling af sagen. Den artikel er ikke skrevet af Pia fra venstre eller Bjarne fra Socialdemokraterne men af en dygtig objektiv journalist som bl.a. bruger udtrykket: “en tilsyneladende endeløs, politisk farce hinsides al fornuft”!
  Jeg er i den grad enig!!

 • Kære Alice
  Bjarne Kvist hævder at sagen er enkel – det kunne da også have været, hvis ikke Handelsforeningsformanden i Frederikshavn by alias byrådsmedlem Erik Sørensen fra Socialdemokraterne, ønskede at tilgodese handelslivet i Frederikshavn – nu på bekostning af en aftale, der ikke er ens i de tre byer.

  Erhvervet i Skagen har betalt den fortorvsafgift i mange år. Det der skete var, at vi i flertalsgruppen, besluttede at nedsætte taksten fra kr 800 til kr 600 pr kvm gældende i alle 3 byer.

  Årsagen til alt postyret er, at vi besluttede, at de i Frederikshavn også skulle til at betale for leje af kommunens arealer ifm udeservering. De har nemlig hidtil, efter en gammel aftale med det tidligere byråd i øvrigt med Erik Sørensen som borgmester, være fritaget for betaling af leje.

  I Frederikshavn er det således kun detailhandelen der indtil nu har betalt leje.

  Socialdemokraterne ønskede en lavere takst på kr 115 pr kvm i alle tre byer (Sæby, Skagen og Frederikshavn by).

  Vi har dog hele tiden fået den melding fra erhvervet i Skagen, at de ønsker en rimelig takst (gerne på omkring kr 300 pr kvm) således, at de undgår “gratister”, som kan drive en sæsonrestaurant i få måneder uden at bidrage med penge til udeserveringområdet i øvrigt. Desuden har de behov for, at Kommunen yder en indsats med ekstra renholdelse af byen hver morgen, på grund af de mange gæster Skagen har hver sommer.

  Det er den takst Skagen indirekte lander på nu, idet foreningerne af de indbetalte kr 600 pr kvm får kr 300 pr kvm retur til aktivitetesformål. Altså er aftalen lavet på baggrund af det forslag vi har modtaget fra repræsentanter fra såvel Handelsstandsforening og Hotel- og restauratørforeningen i Skagen.

  Havde vi valgt at stemme for Socialdemokraternes forslag, havde vi ikke imødekommet ønsket fra Erhveret i Skagen. Så havde vi alene tilgodeset ønsket fra erhvervet i Frederikshavn.

  Jeg og Venstre går, selvom Bjarne Kvist her ønsker at fremstille os som farisæer og landsforræddere, ind for en ensartet behandling og harmonisering. Men i denne her sag er det umuligt at imødekomme, når de to byer ikke kan opnå en fælles indstilling til at løse udfordringen. Socialdemokraterne bruger naturligvis hele denne farceagtig proces, til at føre sig frem. Som du skriver er der jo snart valg.

  Vh
  Pia Karlsen

 • Alice Petersen

  Med hvilken begrundelse er hele dette afgiftssystem egentlig kommet på tale?
  Er det fordi kommunen får større udgifter i forbindelse med renholdelse af gade-miljøet, eller hvad berettiger egentlig denne høje afgift? Som en læser så rigtigt skriver, hvad bliver mon det næste der fra kommunens side kræves afgift for? Jeg er af den overbevisning, at alle de erhvervsdrivende der så beredvilligt sørger for god ude servering føler sig godt og grundigt “uretfærdig” behandlet med både afgiften og forskelsbehandlingen. Skagen/Frederikshavns kommune nyder godt af de mange gæster der lægger mange,mange penge i den fælles kasse, så jeg er enig med Bjarne Kvist og alle de der på forskellig vis gør “oprør” mod denne forskelsbehandling og ønsker at byrådets repræsentanter kommer på bedre tanker og tænker sig godt om – vi er jo som sagt i et valgår 🙂

 • Erik Markman

  Er det det man kalder god konservativ erhvervspolitik ? Der er som om at den gamle Skagen Kommune for alt i verden skal trynes, selv af nogle af deres “egne” !
  Tak for endnu en kop kaffe!

 • Hans Dal Pedersen

  ‘Fortorvsafgiften’ kørte i sin tid også i København, og naturligvis med årlige drej på lejeskruen indtil man til sidst ramte loftet. Det fik bl.a. Hotel d’Angleterre til at lukke udeservering mod Kongens Nytorv og rive en tilbygning ned, hvor man betalte fortorvsafgift til kommunen, da det var blevet urentabelt. Det var til stor ærgelse for kommunen, da signalværdien var til at få øje på. De fik det så at sige ind med hammeren.

  Den efterfølgende debat resulterede i, at man politisk besluttede, at man i København ønsker liv i byen i sommermånederne, og som en forsøgsperiode fjernede man så afgiften helt. Ordningen er efterfølgende blevet gjort permanent, da afskaffelse af afgiften resulterede i mere liv, miljø (og omsætning) i byen i en sådan grad, som slet ikke modsvarede den forhadte fortorvsafgift. Til gengæld stiller kommunen nu nogle krav, så det ikke ligner et reklame-indpakket tivoli.

  Læs bl.a. Politikens artikel fra 2012:

  http://politiken.dk/ibyen/nyheder/restauranter/ECE1784638/proevetiden-er-slut-koebenhavn-indfoerer-gratis-udeservering/

  At Frederikshavn Kommune vedtager ulighed mellem byerne i kommunen siger en del om de folkevalgte og det manglende ‘sammenhold’ mellem byene. Det er for dumt, og de beder vel næsten om, at restauratørerne i Skagen kører en kollektiv sag mod kommunen. Sekundært, så er det meget voldsomt, at afgiften er kr. 600,- pr. m2. Jeg vurderer, at det stadig er landets højeste, og det er jo en ren straf mod det turisterhverv, som ellers er kommunens stolthed.

 • Hvis jeg læser de forskellige indlæg angående afgifterne vedrørende udeservering i Skagen ( som betaler ) og i Frederikshavn hvor der ikke skal betales, så kan jeg kun sige – der er noget galt i kommunen,
  Jeg har sikkert misforstået et eller andet, men der må være nogle ansvarlige der kan forklare hvordan det hænger sammen, så selv jeg forstår det !!!!

  Tak for ordet – Birger T.

 • Hvorfor skal der i det hele taget være en afgift?
  Hvad kan vi forvente næste gang, en afgift for at ligge ved stranden?…en afgift til fodgængerne for at bruge fortovene/gågaden?…mulighederne er jo uendelige, og politikere udøver stor kreativitet, når der skal kradses penge ind.
  Kommunen er lige kommet ud med et to-cifret millionbeløb i overskud, så det kan ikke være fordi man fattes penge.

  Hilsen
  Sten Schou

 • Jeg kan kun opfordre til at læse dit indlæg Bjarne, der er jo ikke så længe til der skal være valg til kommunen ,så kan man jo bare håbe på , at folk ser helt bort fra partipolitik , og stemmer lokalt.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Bjarne Kvist: Indlæg om udeservering' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2022 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER