En god og værdig alderdom

En god og værdig alderdom

12. november 2013 - kl. 11:01 - af

De ældre, som trækker sig tilbage efter et langt arbejdsliv, skal have det godt. Det har de fortjent. Mange af dem er stadig raske og aktive og vil gerne gøre en indsats. Vi skal som kommune være bedre til at udnytte og værdsætte denne ressource. Og for de ældre, som er udfordret af sygdom og alderdom, skal der være en god og tilstrækkelig pleje og omsorg i hverdagen.

Venstre vil sikre, at der fortsat er fokus på ”varme hænder” til de ældre, der har behov for hjælp i hverdagen. Vi vil arbejde for, at de fysiske rammer lever op til nutidens krav, og at personalet har de rette muligheder for at yde den bedst mulige pleje, herunder hjælpemidler, velfærdsteknologi og uddannelse.

I de kommende år bliver der flere ældre borgere i vores kommune, og det er en udfordring for vores ældreservice. Vi tror imidlertid på, at det er muligt at klare denne udfordring og opretholde kvalitetsniveauet ved at gøre tingene smartere. Nytænkning, ny teknologi samt mindre kontrol og dokumentation.

Blandt det stigende antal ældre vil der også være flere raske og energiske ældre, og de er en ressource, som Venstre gerne vil støtte. Vi vil udvikle frivillige-indsatsen til glæde for både de frivillige og for dem, der nyder godt af indsatsen.

Lars Møller (V)

Borgmester

 

7 kommentarer til “En god og værdig alderdom” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

7 kommentarer til “En god og værdig alderdom”

 • Kære Svend Erik

  Jeg tillægger ikke dig andet, end det du selv har skrevet… Nemlig at du følger socialdemokraternes vej og følger Birgit Hansen. Hvis min konklusion omkring politisk tilhørsforhold på landsplan herudfra er fejlagtigt konkluderet, undskylder jeg naturligvis for dette.

  Alt det andet du mener jeg skulle pådutte dig, forstår jeg ikke, Hvis du mener jeg “påstår” at mit ovenstående indlæg, er dine synspunkter – læser du altså ordene anderledes end de er skrevet.

  Jeg fremhæver hvad Venstre er eller ikke er. Jeg skriver INGEN steder, at det er dine synspunkter. Jeg fremhæver blot nogle generelle og egne betragtninger.

  Til gengæld skriver du noget, jeg ikke helt ved hvor du har læst. … ? Forstår ikke hvad det er for 75 mill. du her nævner, som Venstre vil spare på de ældre?

  Venstres budget har tilført ældreområdet (de varme hænder) kr 42 mill. de næste 4 årg – jeg anerkender, at vi i vores budget samtidig har indsat besparelser på kr 87 mill. over de næste 4 år. Men det er altså på hele Socialområdet. Der er faktisk meget andet under Socialområdet end ældrepleje. Men vi mener, at skal vi bruge pengene et sted, må vi finde dem et andet sted inden for vores nuværende ramme. Vi får ikke flere penge tilført.

  DF er i øvrigt ikke med i det konstitueringsflertal, der har haft ansvaret de sidste 4 år, det er liste C og SF vi har haft aftale med.

  Mvh
  Pia Karlsen

 • Svend Erik Floor

  Kære Pia
  Jeg forholder mig alene til det, borgmesteren sagde i Skagen og skrev i sit indlæg bl.a. her. Det er nu engang sådan, at mål og midler må følges. Ord, som ikke følges op af handling, kaldes for floskler: Varm luft.
  I Lars Møllers indlæg var der meget lidt konkret indhold, ja, ligefrem en modsætning til det sagte på mødet, lige så vel som du ikke forholder dig til min påvisning af, at Venstre i sit budgetforslag ønsker at spare 75 mio. kr. på ældreområdet over de næste 4 år i modsætning til Birgit Hansens vedtagne budgetforslag på 30 mio. kr. årligt til de svageste ældre. Det er immervæk en forskel på ca. 50 mio. årligt de næste 4 år, hvis Venstre får magt, som de har agt..
  Til gengæld synes jeg, at kæden springer af for dig undervejs, når du pådutter mig en række synspunkter, som jeg ikke har udtrykt. Hvad pokker mener du med, at jeg påstår, at Venstres tilhængere er ”grimme og umenneskelige væsener”? Har Venstre i øvrigt patent på at ville en forsvarlig økonomi, som du påstår. Jeg orker næsten ikke at spørge til, hvor meget underskuddet for kommunen er vokset i de forløbne 4 år, eller mens Venstre på landsplan havde mulighed for snart at kunne købe hele verden. Du fortæller i stedet eventyr!
  At Venstre med DF og SF har haft magten de sidste 4 år, er ikke bare noget, jeg påstår. Det er vel nærmest en kendsgerning.
  Endelig taler du om ”vejen til målet” på regeringsplan. Ud fra dit synspunkt er du vel næppe uenig med regeringens stramme styring af kommunernes økonomi. Også selv om Venstrekommunen Frederikshavn altså lige måtte bede om lov til at sætte skatteprocenten en mærkbar tak i vejret, mens der ellers var dekreteret skattestop for kommunerne som helhed. I øvrigt: Hvad ved du om min enighed i regeringens politik? Du pådutter mig synspunkter, som du ikke har kendskab til.
  Dèr, hvor vandene så afgørende skilles mellem os to, er i din sidste sætning: ”det gør vi i Venstre på den måde, vi finder mest økonomisk forsvarligt”!
  Vi er fortsat dybt og inderligt uenige om, hvem der skal betale regningen. Mens Venstre altså vil sende den til de svageste ældre, tror jeg på en mere solidarisk løsning langt fra regnearkene. Jeg er derimod ikke uenig i, at man også skal se på strukturen for, hvordan problemerne på ældreområdet skal løses.
  I modsætning til dig er jeg ikke på valg til noget som helst. Jeg er vælger, med en stemme. Den bruger jeg, der hvor jeg mener den gavner mest.
  Venlig hilsen
  Svend Erik Floor

 • Kære Svend Erik

  Der går såmænd ikke noget af mig, når du vælger at skrive belærende indlæg til mig. Jeg bliver aldrig for gammel til at tage imod læring.

  Jeg ønsker ikke at fralægge mig noget ansvar. i så fald havde jeg holdt min mund i juni. Jeg mener både Venstre og alle andre politiker har et ansvar for vores ældrepleje, især når den ikke fungerer. Jeg er slet kke uenig i dit synspunkt om en værdig og ordentlig behandling af de ældre. Det tror jeg Ingen i Venstre er. Fordi vi ønsker en forsvarlig økonomi, behøver vi ikke være “grimme og umenneskelige væsner”. De gode mennesker “bor” ikke kun i S,

  Men hvis jeg læser dit indlæg ret, startede du vel egentlig med at lægge ansvaret alene på Venstre og kritisere borgmesteren. Så må du jo forvente vi giver igen. (Ikke skrevet for at lyde belærende) S har netop indgået budgetforlig med SF. De har jo f.eks også siddet med i samme flertal, som du mener har haft magten de sidste 4 år.

  Vi har alle et ansvar. Jeg mener vi alle har haft vores demokratiske ret og mulighed for at ændre på det, der har været og som jeg ser det tager alle nu ansvar og vil ændre på det, der burde havde været reageret på før. Det er vel aldrig for sent, at erkende hvis noget skal gøres bedre.

  Forskellen mellem dit og mit parti og vores velmente initiativer, er vejen til målet. Rent faktisk er det den regering, som du selv er politisk enig med, der har fortalt os kommuner, at der ikke kommer flere penge. Vi skal finde dem selv og det gør vi i Venstre på den måde, vi finder mest økonomisk forsvarligt.

  Skulle du være i tvivl….. Jeg sætter stadig mit kryds ved Venstre-:)

  Mvh
  Pia Karlsen

 • Per Kempff-Nordkap

  Jeg tillader mig at blande mig i den meget nødvendige debat om et meget vedkommende emne.
  Vi gamle vi skal behandles pænt.
  Vi er ofte meget forskellige, men i den fælles situation, at vi er i sidste halvleg.
  Mange er i en situation, at de er helt afhængige af vor fælles hjælp – det gør mange noget passive, eftergivende – hvad kan vi gøre ved det.
  Det giver desværre skrivebordsgeneraler rig anledning til at afprøve nedskæringer, som vi har set – der virkelig gør livet ringe for de på¨gældende gamle.
  Tilbage meldingerne er ganske simpelt ikke pålidelige i den forstand, at de tit er modstridende og vildledende. Selv som vi har set, 2 velmenende venstrekvinder råber op, tages det ikke umiddelbart for gode varer. Der skal et vedvarende pres fra pårørende, offentligheden og så et valg til før konklusionerne bliver klarere.

  Frederikshavn storkommune har behandlet mange gamle rigtig dårligt, der er sparet alt for meget og man har ikke haft evnen til at reagere på det åbenbare.

  Det er Liste H’s opfattelse, at meget vil kunne blive bedre, hvis der var et meget
  større ansvar på den enkelte institution og en selvforvaltning til at bære dette ansvar i.
  Kommunen har ansvaret for at kontrollere, at borgerene får den service, der var tiltænkt dem. Vi vil foreslå et kontrol og supervisions team, der er uafhængig af forvaltningen på vore vegne kan at føre tilsynet.

  Først når kontrollen er på plads, kan vi gøre de kolde kontorhænder til omsorg- og arbejdshænder

  Vi har brug for en meget større grad af selvforvaltning, der giver mulighed for at reagere hurtig på rimelige henvendelser det være sig fra pårørende, nysgerrige politikkere og de pågældende gamle selv.

  Sæt kryds ved Liste H – det kunne være fremtiden

 • Svend Erik Floor

  Kære Pia
  Jeg vil nødigt virke belærende på dig. Alligevel er jeg nødt til lige at fastslå: Et valg er en lejlighed til for vælgerne dels at afregne for den førte politik, dels at tilkendegive, hvilken politik de ønsker ført i fremtiden.
  Når man har siddet med magten i 4 år, kan man ikke længere undslå sig for ansvaret for også eventuelle fiaskoer. Man kan ikke bare skyde sig ind under, at det hele er de andres skyld. Der har været alt for mange tegn på, at den førte ældrepolitik (hæsligt ord, da ældre er så forskelligt stillede, men her taler vi om de svagest stillede), at den politik har lidt skibbrud. Ofrene er de, som hverken kræver at rejse på 1.klasse, eller som magter at hæve stemmen selv. De, som kan opleve at skulle leve under det regimente, som siger: Længst muligt i egen ble!
  Så er det ikke godt nok med almindelige fraser om, at der er steder i komunen, hvor det fungerer godt nok, eller at vi ” faktisk intet ved om”, hvordan forholdene er i de øvrige byer. Betyder det, at hvis de er lige så elendige som en række eksempler lokalt viser, ja, så er der ingen grund til at reagere?
  For mig er det et nummer for kynisk. Derfor handler det om for mig, når jeg skal afgive min stemme og min bestemmelsesret for de næste 4 år, at jeg har tillid til den eller de, som jeg stemmer på.
  Så kan du jo bestemme dig for at stemme på et Venstre, som efter hvad man læser, vil spare 75 mio.kr over de næste 4 år, eller om du, ikke bare som ”ældre” men også som potentielt ældre, vil tage chancen for, at de 30 mio. kr. om året ikke bare er fugle på taget, som I vist kalder det i den politiske debat.
  Det sikre er for dig nedskæringer(og god gammel Venstrepolitik). Jeg anbefaler Birgit Hansens og Socialdemokraternes vej.
  Venlig hilsen
  Svend Erik Floor

 • Kære Svend Erik.

  Jeg overværede det samme møde som dig. Jeg hørte også, at Lars Møller – for jeg ved ikke hvilken gang – spurgte Birgit Hansen, hvad hun ville betale “regningen” med, hvis hun ikke kan realisere de 30 mill om året, som S,F og en løsgænger har afsat i budgettet til ældreområdet. Svaret om, at vi skal sælge boliger og sørge for færre genindlæggelser holder jo kun, hvis det kan realiseres. Hvis ikke, hvad gør vi så… Hiver stikket til de ekstra varme hænder med et ryk…? Igen mandag aften oplevede jeg kun rungende tavshed fra Birgit Hansen på Lars Møllers spørgsmål……

  I øvrigt mener jeg, at penge ikke alene er problemet. Jeg har sagt det før og vil fortsat gentage,…. Kig på strukturen og måske kulturen…..min tanke er ikke sprunget op af en tilfældig hat… jeg forholder mig til det jeg har set og hørt fra “virkeligheden”., og ikke udelukkende det, der har været fremlagt i medierne siden juni. Jeg er ikke medlem af Socialudvalget, men det er der flere fra bl.a Birgit Hansens parti der er. Mig bekendt har de haft store chancer for flertal i byrådssalen, siden Jette Toft forlod SF. S og SF kunne til hver en tid havde handlet i Socialudvalget, ved at forlange deres krav om bedre forhold for de ældre op i byrådet. Vi i Venstre er enig om, at det ikke er i orden, det vi har set og hørt om centrene i Skagen og det skal vi gøre bedre….. Jeg tror ikke Leve Bo kan fungere tilfredsstillende med den struktur vi pt har på de tre Skagen centre. Men vi mener også der er plejehjem og ældrecenter i Frederikshavn kommune, der fungerer godt.

  Vi hører faktisk intet om hvordan forholdene i de øvrige byer.

  Mvh
  Pia Karlsen

 • Svend Erik Floor

  Varm luft!
  Dette er næsten for meget. Efter i går i Skagen at have overværet duelmødet mellem borgmester Lars Møller (V) og borgmesterkandidat Birgit Hansen (A) tangerer det kvalmegrænsen at høre Lars Møller lovprise de varme hænder til de ældre.
  Det er ikke ærlig snak længere, Lars Møller! På dine gerninger skal du dømmes. I dette tilfælde på din manglende vilje til at rette op på flere års besparelser og forsømmelser for de svage ældre. I går oplevede vi som tilhørere, at du var enig med/ikke sagde fra overfor Birgit Hansens konstatering af det fælles ansvar for at have ”pelset” ældreområdet for stærkt.
  Mens Birgit Hansen gav et stærkt tilsagn om i det nye budget at rette op på området med 30 mio.kr ekstra, kunne du lige strække dig til på vanlig liberal vis at antyde, at man nok kunne finde lidt ekstra indenfor budgettet uden i øvrigt at blive mere konkret. Hænderne bliver altså ikke altid varmere af den liberale varme luft. Man fristes til at antyde, at det er gas!
  Ét er, at Venstre nu har haft fire år og på det seneste gentagne afsløringer af alvorlige svigt i ældreplejen til at rette op, men som vælger er nu kun tilbage at slå fast: Er man ”ældre, som er udfordret af sygdom og alderdom”, spiller man hasard med sit ældreliv, hvis man tror på, at en stemme på Venstre vil skaffe flere ”en god og tilstrækkelig pleje og omsorg i hverdagen”. Skal
  ”de fysiske rammer leve op til nutidens krav, og skal personalet have de rette muligheder for at yde den bedst mulige pleje, herunder hjælpemidler, velfærdsteknologi og uddannelse” som Lars Møllers floskler lover, koster det kroner og øre.
  Nytænkning og ny teknologi, javel, men det koster. Mindre kontrol og dokumentation. Fint! Stop djøf’ernes hærgen med skemalægning på alt. Tør Lars Møller sige, også så det når ud i systemet: ”Kontrol er godt. Tillid er billigere!” Og stop så selv i valgkampens slutfase bare de værste floskler. Det er sagen for alvorlig til.
  Svend Erik Floor, Skagen

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'En god og værdig alderdom' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2022 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER