Afslag på trykudligningsanlæg ved ”Fellen” på Rævehulevej

Arkivfoto.

Afslag på trykudligningsanlæg ved ”Fellen” på Rævehulevej

7. april 2019 - kl. 10:25 - af

Frederikshavn Kommune har meddelt Poul Jakobsen, SIC – Skagen Innovation Center, afslag på etablering af et trykudligningsanlæg som kystbeskyttelse på ejendommen Rævehulevej 34 – også kendt som ”Fellen”.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 3 i Lov om kystbeskyttelse m.v.

Det bemærkes, at der under sagens behandling er oplyst, at de ansøgte trykudligningsrør allerede er etableret. Umiddelbart efter meddelelsen af afgørelsen vil der blive udsendt særskilt varsling om lovliggørelse. Der er tale om moduler, som er 175 cm lange og dykket 30-50 cm under strandniveauet.

Ansøgningen blev fremsendt til kommunen medio januar. Kommunen har den 6. februar 2019 sendt en partshøring med oplysning om, at kommunen vurderer, at der ikke kan gives tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

På baggrund af et ønske fra ansøgeren om aktindsigt har kommunen i løbet af februar og marts givet en sådan.

Af det offentliggjorte materiale fremgår det, at Poul Jakobsen bl.a. anfører, at Kystdirektoratets rapporter om SIC’s trykudligningssystem er ukorrekte, og at han ønsker et møde for at gennemgå sine fremsendte oplysninger. Kommunen skal hertil bemærke, at den ikke ser anledning til at holde et sådant møde, og at kommunen heller ikke er enig i, at Kystdirektoratets rapporter er ukorrekte.

Kommunen skriver, at anlægget er placeret på 3 forskellige ejendomme, hvoraf kun den ene er repræsenteret af SIC. Der er ikke indsendt fuldmagter fra de øvrige ejendomme.

Den ansøgte kystbeskyttelsesmetode har været afprøvet i et forsøg gennemført i årene 2005-2008. Konklusionen på det daværende forsøg var, at metoden ikke viste tilstrækkelig effekt til at være egnet som kystbeskyttelsesmetode. Den ansøgte metode kan således ikke anvendes til at reducere risikoen for kystnedbrydning i overensstemmelse med lovens formål.

Frederikshavn Kommune vurderer på denne baggrund, at der IKKE kan gives tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til det ansøgte trykudligningsanlæg.

Kommunen bemærker i afslaget, at man er bekendt med, at der er igangsat et fornyet forsøg med afprøvning af anvendelse af trykudligningsrør som kystbeskyttelsesmetode. Forsøget løber i perioden 2018-2021. Når dette forsøg er afsluttet, forventes der at foreligge en ny vurdering af, om trykudligningsrør kan anvendes som kystbeskyttelsesmetode, men indtil denne foreligger, er det konklusionen fra det tidligere gennemførte forsøg, der ligger til grund for kommunens vurdering.

Klagefristen udløber den 3. maj 2019.

 

Link til afgørelsen i sin helhed – samt hvem der er klageberettigede:

https://frederikshavn.dk/media/10993/040519afslag-paa-tilladelse-til-trykudligningsroer.pdf

Tekst: Per Rye

19 kommentarer til “Afslag på trykudligningsanlæg ved ”Fellen” på Rævehulevej” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

19 kommentarer til “Afslag på trykudligningsanlæg ved ”Fellen” på Rævehulevej”

 • Erik Søndergaard

  Hr professor i udlandet Poul Jacobsen
  man læser i dag i alle landsdækkende aviser,at der er begået ulovligheder fra Pia Adelsteens side,da der blev givet bevilling på 10 millioner til kystsikring ved Kandestederne,i 2007 blev der bevilliget 7,7 millioner,til kystsikring ved Hvide Sande i 3 år,som viste sig ingen effekt havde,bevist af DTU-Kystdiktoratet og Ålborg Universitet,og SIC fik forbud om at sætte flere rør op,men alligevel forsatte SIC med at sætte rør op ved Løkken,hvor de måtte efterfylde med sand,hvoddan hænger alt det her sammen,alle bliver kaldt notoriske løgnere af professor i udlandet Poul Jacobsen,men ikke Pia Adelsteen,da hun ikke har en universitets udannelse
  som mange har på Christiansborg,og hun har bevilliget pengene,eller er det også en notorisk løgn,de rør virker simpelthen ikke,spild af gode skattekroner,så lige et sidste spørgsmål til professoren i udlandet,du skrev at Hjørring kommune “bevist havde styrtet 34 sommerhuse i havet,har du lagt sag an,det er virkelig grove beskyldninger mod en kommune
  eller er det hele notoriske løgne…

 • Alex Nielsen skriver følgende

  Direktoratet afsagde i januar 2018 den endelige dødsdom over Fellen. I sept. 2018 fulgte kommunen op med krav om nedrivning. Og i vinter var “Fellen” de facto kun en ruin.

  Intet er rigtigt.

  Fakta er at kriminelle begik hærværk på Fellen med det formål at få Fellen fjernet.

  Døre og vinduer blev rykket ud af bygningen i juli august måned 2019..

  Alt blev smadret inde i huset, og man var i fuld gang med banke murværket ned.

  Det var en reaktion på at ejeren af Fellen havde klaget over at Fellen ikke indgik i kystbeskyttelsesprojektet for Gl. Skagen.

  Skaderne er nu opgjort til ca. 360.000,00 kr.

  Kommunen krævede i August 2018 at bygningen blev sikret rent bygningsmæssig og afspærret.

  Ejeren opfyldte alle krav fra kommunen og reparerede efterfølgende bygningen.

  Sandet fra indkørsel og Rævehulevej blev lagt ud omkring bygningen, efter at alle sten var gravet op af stranden

  Herefter blev fiberdugen udskifet, og stensætningen blev lagt på plads omkring bygningen.

  Fredag d. 4 januar 2019 udtalte Birthe Berg afdelingschef i Frederikshavn kommune, at alt var lovligt i henhold til de givne tilladelser fra Kystdirektoratet.

  Den 8 januar modtog ejeren et brev om at stoppe arbejder med kystsikringen.

  Arbejdet var imidlertid afslutte d. 7 januar 2019.

  Dette påbud er nu ophævet, da påbuddet ikke var lovligt.

  Kommunen sender derefter et nedrivnings påbud d. 17 januar 2019.

  Kommunen vil have den reparerede ejendom nedrevet og henviser til byggeloven.

  Her begår kommunen en ny fejl, idet kommunen ikke er byggemyndighed i klitfredede områder.

  Vi har dermed en ny sag om magtmisbrug i Frederikshavn kommune.

  Jeg udlover hermed en dusør på 10.000,00 kr. for oplysninger om hvem der begik hærværk på Fellen i juli august måned 2018

  Jeg har mødt et medlem af bestyrelsen i Gl. Skagen Grundejerforening med en IPAD under armen ude ved Fellen, når der var begået hærværk på ejendommen, samt de opsatte sandfangere.

  Nøglen til vor minigraver blev også stjålet
  selvom maskinen stod i et aflåst rum

  MVH

  Poul

 • Poul Jakobsen

  Borgerne vil meget gerne vide om det er

  rigtigt at kommunen har solgt Hedeboskolen

  for 12,5 mio. kr til Trigon for derefter

  at betale Trigon 13.0 mio kr. for at lægge

  vandstik ind på de nye grunde

  De 13 mio. kr blev betalt via forsyningen

  som er os husejere.

  Det forlyder at borgmesteren sidder i

  bestyrelsen i Trigon.

  Der er ingen forskel på Afrika og

  Frederikshavn kommune.

  Hvis man fortsat er i tvivl, kan man bare søge aktindsigt i Frederikshavn kommune og så får man dokumentationen tilsendt.

  Vi betalte Trigon 500.000 kr for at overtage Hedeboskolen

  For ikke at blande tingene sammen, kommer

  kriminalhistorien og Fellen efterfølgende

  Her har Frederikshavn kommune også

  hovedrollen

  MVH

  Poul

 • Men rør eller ikke rør. så giver det da ingen mening og bede ejeren om og rygge fællen ned.
  Nu ligger den da ikke længer i vandkanten så må ejer vel beholde sit hus ?.
  Så kan det jo diskuteres om man mener Pouls rør virker men man kan da se med det blotte øje at der er sket et eller andet.
  Tillykke til ejeren.

 • Erik Søndergaard

  John Larsen
  jeg er fuldstændig enig med dig
  men jeg håber,der er nogen fra byrådet der læser dette
  der kan komme med besvarelser,om “hvad foregår der”
  om deres på påstande,har nogen gang på jorden
  eller det bare er inde i deres forvirrende hjerner,det hele foregår,jeg tror ikke engang at Vorherre kan hjælpe,så hellere en zykolog…

 • @Erik Søndergaard

  Ingen er forpligtiget ud over sine evner, og det fratager Vorherre for et stort ansvar, når tankerne kommer hen på Poul Jakobsen og Eckhard Patzlaff !!!

 • Erik Søndergaard

  Som Alex Nielsen skriver,hvad foregår der
  en dag læser man at “professor for drænrør i udlandet,
  Poul Jacobsen påstår at Hjørring Kommune “bevidst” har skyllet 34 huse i havet,hvor er beviserne,sådan en sag vil komme i dagspressen,eller i de store morgenaviser,de er der ikke
  så har vi Eckhard Patzlaaff der skriver at Frederikshavn
  kommune snyder byens borgere med ulovlige byggetilladelser,og meget andet
  hvor er logikken i alt det virvar
  som Lotte Sørensen skriver,det er stømforholdene
  der bestemmer hvor bred stranden er,jeg er fuldstændig enig,det er ikke drænrørene
  men jeg vil gerne høre fra de 2 kloge herrer,hvor langt de 2 kommuner er kommet med jeres beskyldninger,og sagsbehandling af disse
  der må komme noget,da ingen kan sidde overhørig,på disse grove beskyldninger…

 • Poul Jakobsen

  Hej lotte

  Ingen er forpligtiget ud over sine evner, men prøv nu at køre ud til Solnedgangspladsen.

  Så kan du jo prøve at køre uden for høfderne
  og så hører vi gerne hvordan det går.

  Nu tager vi lige en ting ad gangen.

  Samtidig kan du tage mit billede ude fra Fellen med i bilen.

  Min bil holder 22 meter uden for stenene ved Fellen

  MVH

  Poul

 • Som deltids-skagbo har vi igennem 15 år fulgt
  “slaget omkring Fellen”. De skiftende ejere og kystdirektoratets påbud. Direktoratet afsagde i januar 2018 den endelige dødsdom over Fellen. I sept. 2018 fulgte kommunen op med krav om nedrivning. Og i vinter var “Fellen” de facto kun en ruin.
  Men på en gåtur i dag, viser det sig, at der er påbegyndt restaureringsarbejder. Og et skilt afslører, at huset kan erhverves for 10 mio. kr ved henvendelse til SIC alias Poul Jakobsen. Er der nogen, der ved, hvad der foregår ?

 • Lotte Sørensen

  Poul Jakobsen
  Nej man skal ikke være professor, for at se at man kan køre forbi Fellen lige nu, men du forholder dig jo ikke til fakta og fakta er at det kan man ikke altid! Det er naturen der bestemmer, ikke dine rør!

 • Erik Søndergaard

  Eckhard Patzlaaff
  det er godt nok hårde beskyldninger du kommer med
  mod vores fælles kommune
  du må have en masse beviser,på det du offentliggør
  har du kontaktet Borgmesteren eller kommunaldirektøren
  og forelagt beviserne
  eller vil du køre en sag mod kommunen
  eller er det bare tom snak..

 • Eckhard Patzlaff

  Til John Larsen.
  Brug en ordentlig tone, John Larsen !

  min kommentar beviser, hvordan Frh. Kommune behandler sine borger.
  Det var kun en oplysning,- der kommer flere fra andre myndigheder.

 • Eckhard Patzlaff

  Hvad har dit vrøvl med trykudligningsanlæg at gøre, som denne artikel handler om ?

 • Poul Jakobsen

  Man skal jo ikke være professor for at se, at man kan køre på stranden forbi Fellen.

  Selv turisterne kan se det

  Man kan jo selv køre der ud og se stranden og så kan man køre forbi Solnedgangs pladsen på vejen hjem.

  Husk badetøj hvis I vil gå 22 meter uden for høfderne.

  MVH

  Poul

 • Eckhard Patzlaff

  Jeg kun bekræfte, at Frederikshavn Kommune gør, hvad der passer dem, uanset om det er lovligt, eller ej.
  Det har jeg nu bedt højre myndigheder om at se på,- det kan ikke blive ved !
  Man har solgt Hedeboskolen til 12.500.000, men lader Frederikshavn Forsyning betale ca. 13.000.000 for etablere vandstik på skolens udstykkede område til fonden TRIGON. Dette beløb kan ikke kræves betal af TRIGON.
  Det må siges at være en god forretning, bare ikke for os borgere i kommunen.
  Lad os høre, hvad formanden for Forsyningen forh. kasernemester jens Hedegaard Kristensen kan forklare herom.
  Desuden udsteder kommunen stadig ulovlige byggetilladelser,- de er ligeglad med erhvervs- og byggestyrelsens klare udtalelser ! M.v.h. Eckhard Patzlaff

 • Lotte Sørensen

  Poul Jakobsen
  Dit billede ikke noget bevis på at dine rør virker. Jeg har i kraft af mit arbejde på strandede, kørt den strækning mange gange, nogen gange kan man køre forbi, andre gange ikke, det er vejr og strøm der bestemmer det, ikke dine rør. For flere år siden så jeg dine rør stå et godt stykke ude i vandet, når man ikke kunne komme forbi Fellen i bil.

 • Erik christiansen

  Prøv nu lige at lade de rør stå så kan det være at vi er fri for alt jeres kælveri giv det nu en chance så må vi se hvordan det udvikler sig det bliver spændende 😊

 • Erik Søndergaard

  Poul Jacobsen
  du skriver om kommunernes magtmisbrug
  den første om Fellen
  der hersker ingen tvivl om at Fellen var en fejlslagen kystsikring,rørene virker ikke,undskyld ni gen var at de var stjålet,nu er de gravet ned under stenene,som er ulovligt da der er givet afslag
  men det værste du skriver er,at Hjørring Kommune
  bevidst har skyllet 34 huse i havet
  der må da ligge en politi anmeldelse fra de forskellige husejere,hvis kommunen bevidst har skyllet husene i havet,de må da kræve en erstatning som kommunen næsten ikke kan betale,man kan da næsten ikke tro at en kommune bevidst vil genere husejerne,der ligger en masse penge i kommunekassen
  man kan kun håbe på de får en kæmpe erstatning …

 • Poul Jakobsen

  Vi kan nu køre i bil uden for Fellen som kan ses på vedhæftede billede.

  Modulerne blev placeret inde under stenene mens jeg var i udlandet.

  Jeg har bare lavet en prøveansøgning for at se hvorledes kommunen behandler ansøgninger om kystbeskyttelse.

  Kommunen har også udstedt et ulovligt nedrivningspåbud, da kommunen ikke er bygge myndighed i klitfredede området.

  Vi har her 2 eksempler på magtmisbrug.

  I Hjørring kommune har kommunen styrtet 34 sommerhusejeres huse i havet helt bevidst.

  Trykudligningsmodulerne står nu inde under stenene, så man ikke længere kan begå hærværk på trykudligningsanlægget.

  Kommunen udstedte også et standsningspåbud d. 8 januar, som nu er ophævet.

  Oplysningerne kan bekræftes ved aktindsigt ved Frederikshavn kommune på sagen Fellen.

  MVH

  Poul

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Afslag på trykudligningsanlæg ved ”Fellen” på Rævehulevej' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2020 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER