Regionen vil drøfte lægedækning med Sundhedsudvalget

Illustrationsfoto.

Regionen vil drøfte lægedækning med Sundhedsudvalget

6. oktober 2019 - kl. 8:56 - af

Når Sundhedsudvalget afholder næste møde, får man besøg af medlemmer fra Praksisudvalget under Region Nordjylland.

I forbindelse med udarbejdelsen af Praksisplan for almen praksis 2020 vil Region Nordjylland gerne mødes med de enkelte kommuner og drøfte den lokale lægedækning.

Region Nordjylland vil gerne drøfte den aktuelle lægedækningssituation i kommunen og de perspektiver, der kan være i løsningen af eventuelle lægedækningsudfordringer.

Fra Region Nordjylland vil formand for Praksisplanudvalget Lis Mancini og næstformand for Praksisplanudvalget Anny Margit Winther deltage i Sundhedsudvalgets møde. Herudover vil der deltage repræsentanter fra den regionale administration.

Lægedækningen er i Frederikshavn Kommune fordelt på 3 lægedækningsområder i henhold til Praksisplanen. Disse 3 lægedækningsområder er Frederikshavn, Skagen og Sæby.

I Praksisplanen er der fastsat et måltal for, hvor mange kapaciteter, der skal være tilknyttet hvert lægedækningsområde, så der er balance mellem antallet af borgere og læger. Ifølge Praksisplanen skal der være 39 kapaciteter i Frederikshavn Kommune. I forhold til praksisplanlægningen er der – og har der altid været – kapaciteter, der ikke er aktive. I Frederikshavn Kommune er i øjeblikket 35 aktive kapaciteter.

I lægedækningsområde Frederikshavn varetages 2 af kapaciteterne af Alles Lægehus Frederikshavn. Det har således ikke været muligt at få kapaciteterne varetaget af praktiserende læger i henhold til overenskomsten om almen praksis.

Lægedækningstruede områder

Regionens Praksisplanudvalg har i henhold til overenskomsten om almen praksis udpeget en række lægedækningstruede områder, hvori de praktiserende læger har nogle særlige vilkår. I Frederikshavn Kommune er alle 3 lægedækningsområder udpeget som værende lægedækningstruet.

Lægehuset i Kvissel har meddelt Region Nordjylland, at de ønsker at ophøre pr. 1. april 2020. Region Nordjylland vil i oktober 2019 udarbejde en kapacitetsanalyse med henblik at afsøge, om samtlige patienterne kan fordeles til de omkringliggende praksis’er. Såfremt patienterne ikke kan fordeles, vil regionen annoncere ydernummeret med henblik på at indhente bud fra en speciallæge i almen medicin, som ønsker at drive klinikken videre på overenskomstmæssige vilkår. Kan regionen ikke tilvejebringe en almindelig overenskomst løsning, vil driften af ydernummeret blive sendt i udbud til private aktører.

Region Nordjyllands strategi for lægedækning på almen praksis området sigter mod at sikre alle nordjyske borgere hurtig og nem adgang til en praktiserende læge. Almen praksis spiller en central rolle i det nære sundhedsvæsen, hvorfor udviklingen af fremtidens almen praksis skal ske i tæt dialog og samarbejde mellem regionen, de praktiserende læger, PLO-Nordjylland og de nordjyske kommuner.

Regionen vil styrke eksisterende initiativer ved at sammentænke dem med nye indsatser, der gør det attraktivt at nedsætte sig og arbejde som praktiserende læge i Nordjylland.

Vil sikre nødvendige lægekapacitet

Formålet med strategien er på denne baggrund at sikre den nødvendige lægekapacitet i alle regionens områder, så alle borgere i regionen fortsat kan få et alment medicinsk tilbud. Både på kort sigt i forhold til håndtering af akutte og planlagte praksisophør og på langt sigt gennem påvirkning af praksisstrukturen med henblik på at øge fleksibiliteten i forhold til rekrutterings- og fastholdelsesmulighederne og dermed sikre lægedækningen.

Når man ser på den samlede kapacitet af læger og det samlede patientantal i regionen, er der overordnet set tilstrækkelig kapacitet til at sikre lægedækningen i regionen. Udfordringen er, at lægekapaciteten er geografisk ulige fordelt, ligesom der er alders- og strukturmæssige udfordringer i dele af regionen.

Lægedækningen i Region Nordjylland er hovedsageligt baseret på selvstændige praktiserende læger, som driver praksis med ydernummer efter overenskomsten. De praktiserende læger køber og sælger deres praksis på almindelige markedsvilkår og kan som udgangspunkt nedsætte sig, hvor de finder det hensigtsmæssigt, hvis de har et ydernummer.

Høj gennemsnitsalder blandt praktiserende læger

Den høje gennemsnitsalder blandt regionens praktiserende læger er en central udfordring i forhold til at sikre lægedækning de næste ca. 5 år frem. 32 % procent af regionens praktiserende læger er i dag 60 år eller derover. Med en gennemsnitlig tilbagetrækningsalder på 64,3 år skønnes det, at ca. 100 læger vil ophøre inden for de næste 5 år.

I samme periode skønnes det, at der vil blive uddannet ca. 104 praktiserende læger i Region Nordjylland. Tal fra tidligere år viser, at 85 % af disse vil nedsætte sig som praktiserende læge i regionen (svarende til ca. 88 læger).

En anden udfordring er, at yngre læger efterspørger fleksible arbejdsforhold med nedsat patienttal, generationsskifteaftaler (hvor to læger deler en kapacitet gennem en periode) og eventuelt ansættelse i en klinik frem for selvstændig klinikdrift de første år af deres karriere. Det er derfor forventningen, at antallet af patienter som dækkes af et tilbud i henhold til overenskomsten, vil falde i de næste 5 år. Samtidig forventes der en udvikling med fokus på opgaveflytning mellem almen praksis og hospitaler.

Link til notat om lægesituationen, strategi for lægedækning samt oversigt over lægedækningen fordelt på praksis: (scroll til side 58 og frem til side 92):

https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Sundhedsudvalget%202018-2021&date=07-10-2019%2015.30%20-%2018.00&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

 

 

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Regionen vil drøfte lægedækning med Sundhedsudvalget' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger