Genetablering af udløb fra Højengrøft til Skagerrak

Illustrationsfoto.

Genetablering af udløb fra Højengrøft til Skagerrak

3. februar 2020 - kl. 5:24 - af

Kommunens Center for Park og Vej og Center for Teknik og Miljø har modtaget henvendelser om, at vandstanden i Højengrøft er meget høj, og at sommerhuse er ved at blive oversvømmet.

Dette problem skal medlemmerne af Teknisk Udvalg forholde sig til på udvalgets forestående møde i dag, den 3. februar.

Højengrøft er beliggende syd for Gl. Skagen og afvander området fra Gl. Landevej ved campingpladsen, krydser jernbanen, statsvejen og Flagbakkevej og løber parallelt med Rævehulevej mod Skagerrak. Situationen er på nuværende tidspunkt, at Højengrøft ender i forklitten. Det tidligere udløb, som var fælles for Højengrøft og Kanalgrøften, er gennem årene blevet lukket af fygesand.

Begge grøfter har gennem tiden kunnet fungere ved nedsivning gennem klitten til havet. Det har været en god løsning. Der har dog de senere år været en del sø-dannelse i området nær de høje forklitter i de våde perioder af året. Det har så kulmineret i december og januar 2019/2020, hvor Højengrøft og Kanalgrøften ikke har kunnet nedsive de mængder vand, der er kommet frem til forklitten.

I Frederikshavn Kommunes arbejde der med den ny klimatilpasningsplan ud fra en tese om, at der vil komme mere nedbør, som vil være særligt koncentreret i vintermånederne. På den baggrund er det kommunens vurdering, at det er nødvendigt at føre Højengrøft ud til Skagerrak igen. Dette skal gøres for at sikre sommerhusene i området, og at den generelle grundvandstand i området holdes på et rimeligt niveau.

Kommunen skønner, at en styret underboring er det mindst indgribende anlægsarbejde. Arbejdet tænkes udført fra stranden, så det udborede sand oplagres på stranden, indtil det fjernes og deponeres efter de anvisninger, der gælder for den type boreslam. Det vil være nødvendigt at køre langs stranden og klitarealet ved grøften for at få de maskiner frem, der kan bore, og de maskiner, der skal fjerne det opborede materiale. Det vil også være nødvendigt at transportere rørene frem til rørføringen.

Der er sendt en ansøgning til Kystdirektoratet og Frederikshavn Kommune vedr. projektet.

Området ejes af Skov- og Naturstyrelsen, som er indforstået med anlægsarbejdet. Anlægget forventes at kunne gennemføres for 450.000 kr. På den baggrund anmodes udvalget om at tage stilling til, om der kan bevilges det angivne beløb af dispositionspuljen for 2020. Hvis der ikke gives tilladelse til det ansøgte, går bevillingen tilbage til dispositionspuljen. Forud for mødet indstiller kommunaldirektøren, at der bevilges 450.000 kr. til projektet.

 

Tekst: Per Rye

 

En kommentar til “Genetablering af udløb fra Højengrøft til Skagerrak” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

En kommentar til “Genetablering af udløb fra Højengrøft til Skagerrak”

  • Bruno Juel Pedersen

    § 73 Paragraf fra Grundloven, LOV nr 169 af 5/6/1953:Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.
    Valdemar Sejr’s Jyske lov Kap. 57. (af år 1241):”for ingen maa fremkalde Oversvømmelse paa anden Mands Jord uden hans Vilje og heller ikke grave eller bygge Hus paa den.”

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Genetablering af udløb fra Højengrøft til Skagerrak' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger