Nedrivning af bevaringsværdig ejendom ved Aalbæk

Nedrivning af bevaringsværdig ejendom ved Aalbæk

23. september 2020 - kl. 6:58 - af

Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på en ejendom ved Råbjerg/Aalbæk. Ejendommen er beliggende Gårdbovej 26 ved Ålbæk.

Bygningen, der ansøges nedrevet, er er i kommunens SAVE-registrering vurderet med en bevaringsmæssig værdi på 2.

Bygningen, der er opført som fritliggende enfamiliehus, ønskes nedrevet for at kunne opføre en tidssvarende og klimavenlig præstebolig. Ifølge Bygningsfredningsloven må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før anmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og offentligheden har haft mulighed for at gøre indsigelse mod nedrivningen.

”I håb om at kunne tilbyde en kommende præstefamilie en tidssvarende og klimavenlig bolig, tillader jeg på vegne af menighedsrådet i Råbjerg Sogn at rette denne henvendelse. Præstegården står i øjeblikket tom, og embedet bestrides af konstitueret sognepræst Erik Colding Thaysen. Den ledige præstestilling kan ikke opslås før vi kan tilbyde en tjenestebolig,” hedder det i ansøgningen, som er underskrevet af formanden i Råbjerg Sogns menighedsråd, Knud Bilde.

Præstegården ”sætter sig”

Det er konstateret, at præstegården ”sætter sig” fra øst mod vest. Langs- og tværgående skillevægge i de vestligste opholdsrum i længebygningen har synligt flere skader end facaderne. Dette skyldes typisk en svagere fundering af skillevægge samt svagheder i døråbninger. Præstegården er opført på et “rimme-doppe-landskab”, hav- og vindaflejret slette, der består af parallelle, lave sandrygge (rimmer), adskilt af svage lavninger (dopper). Såvel rimmer som dopper er oftest 10-100 m brede, og højdeforskellen 1-8 m. Ved nærmere eftersyn af facadernes murværk og fundament, er der jævnt fordelt revnedannelser, på alle facader.

Ud fra den geotekniske skadesrapport at dømme skulle præstegården aldrig være bygget på stedet uden forudgående fundering enten med fjernelse af tørvelaget og sandopfyldning eller pilotering.

Med klimaændringer med masser af vand i vinterhalvåret og tørke derefter vil tørvelaget under bygningen forblive et upålideligt fundament uanset, hvad man forsøger at gøre for at stabilisere bygningen.

Menigheden i Raabjerg sogn har ønsket at beholde den bevaringsværdige præstegård, men under indtryk af ovenstående har rådet skiftet mening. Der anmodes derfor nu om kommunens accept af nedrivning til fordel for en nybygget, energioptimeret og handicapvenlig præstegård.

Der er høringsfrist frem til den 14. oktober.

Link til ansøgning om nedrivning:

https://frederikshavn.dk/media/12915/151020ansoegning-vedr-nedrivning-af-aalbaek-praestegaard_annoncering_geo-2020-02184.pdf

Link til kortbilag:

https://frederikshavn.dk/media/12914/151020kortbilag_geo-2020-02184.pdf

 

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Nedrivning af bevaringsværdig ejendom ved Aalbæk' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger