Kommunal pligt ved konstatering af beskadigelse af beskyttet natur

Punktet er givetvis udsprunget af klith√¶rv√¶rket p√• S√łnderstrand, selv om reglerne er generelle.

Kommunal pligt ved konstatering af beskadigelse af beskyttet natur

27. september 2020 - kl. 9:04 - af

‚ÄĚOrientering om kommunens forpligtelser ved konstatering af skade p√• beskyttet natur.‚ÄĚ

S√•dan lyder overskriften for et punkt p√• dagsordenen, n√•r Plan- og Milj√łudvalget m√łdes tirsdag eftermiddag.

Udvalgsmedlem Anders Brandt S√łrensen (A) har √łnsket en generel orientering om kommunens forpligtelser i forhold til naturbeskyttelsesloven og eventuelle overtr√¶delser heraf. Udvalget f√•r derfor en gennemgang af kommunens forpligtigelser i forhold til genopretning af beskyttet natur i tilf√¶lde af tredjemands kriminelle h√¶rv√¶rk.

Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser, der stiller krav til kommunen som tilsynsmyndighed. Som tilsyn skal kommunen bl.a. sikre overholdelse af reglerne om beskyttet natur, der er registreret efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Det pointeres, at det er uden betydning, om skaden skyldes tredjemands hærværk eller ejers bevidste eller hændelige beskadigelse af den beskyttede natur. I alle tilfælde har kommunen den samme forpligtelse, hvis der konstateres en skade på beskyttet natur.

Kommunen skal reagere konsekvent

Kommunen har pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold, medmindre forholdet er af helt underordnet betydning. Kommunen skal reagere konsekvent, når den bliver opmærksom på, at der kan foreligge et ulovligt forhold. Det vil sige, at tilsynsmyndigheden skal reagere på alle sager, der ikke er rene bagateller.

Sagerne skal oplyses fuldt ud. Der skal s√•ledes laves en partsh√łring af grundejeren, ligesom andre relevante myndigheder skal inddrages. Det kan v√¶re tilf√¶ldet, hvis der ud over beskyttet natur ogs√• er en fredning eller anden type beskyttelse af arealet.

Påbud og politianmeldelse

Hvis kommunen derefter vurderer, at der er sket skade af ikke ubetydeligt omfang p√• den beskyttede natur, skal der varsles et p√•bud om hvilke foranstaltninger, der er n√łdvendige for at genoprette skaden.

Ofte vil grundejeren reagere p√• varslet og foretage det n√łdvendige, men sker det ikke, udstedes et egentligt p√•bud med en angivet frist for, hvorn√•r de p√•budte foranstaltninger skal v√¶re udf√łrt. Hvis p√•buddet ikke overholdes, skal der indgives politianmeldelse af grundejer.

Det vil altid v√¶re grundejeren, der er ansvarlig for skadens udbedring. Der g√łres utvetydigt opm√¶rksom p√•, at kommunen som tilsynsmyndighed ikke skal g√• ind i en diskussion om, hvem der eventuelt st√•r bag skaden. Det vil v√¶re en sag mellem grundejer og en eventuel anden skadevolder.

Forpligtet til at retablere

I et tilfælde, hvor kommunen både er grundejer og tilsynsmyndighed, vil der være tale om to adskilte forhold. Som tilsynsmyndighed skal kommunen påse, at der sker reetablering af den beskadigede natur på samme måde, som der stilles krav til andre borgere eller virksomheder. Som grundejer er kommunen forpligtet til at reetablere efter de krav, som tilsynet har stillet.

At reetableringens omkostninger skal d√¶kkes af andre, eller at der er tale om h√¶rv√¶rk, hvor en straffesag f√łrst skal udpege den/de skyldige, kan ikke p√•virke kommunens forpligtelse som grundejer til at foretage den n√łdvendige reetablering, som tilsynet har fastsat.

Forud for m√łdet indstiller kommunaldirekt√łren sagen til orientering.

Der skal jo nok ikke megen fantasi til at se, at punktets aktualitet har relation til klith√¶rv√¶rket i Skagen ‚Äď et forhold, som fortsat afventer et retligt efterspil.

 

Tekst: Per Rye

23 kommentarer til “Kommunal pligt ved konstatering af beskadigelse af beskyttet natur” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

23 kommentarer til “Kommunal pligt ved konstatering af beskadigelse af beskyttet natur”

 • @William Petersen

  Der er desværre ikke tale om en slåfejl på Sagens avis, men bevidst manipulation fra kommunens side.

  Det kan selv se når man går ind i Kommunens dagsorden.

  For √łvrigt er √łstkysten ikke klitfredet. Det ser man kun p√• vestkysten.

  S√łnderstrand er fredet i 1996 ved en lokal fredningssag.

  Der er tale om bevidst manipulation fra kommunens side

  MVH

  Poul

 • William Petersen

  @ Poul
  Jeg vælger at tro, at der ikke er tale om fup fra kommunens side, men om en simpel slåfejl fra artiklens forfatters side.

  Vedkommende paragraf er nummer 8:

  Naturbeskyttelsesloven § 8
  ¬ß 8Der m√• ikke foretages √¶ndring i tilstanden af klitfredede arealer. Der m√• f.eks. ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terr√¶n√¶ndringer, herunder etableres hegn, eller placeres campingvogne og lign., og arealerne m√• ikke afgr√¶sses. Der m√• heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverf√łrsel, hvorved der fastl√¶gges skel.
  Stk. 2. F√łlgende arealer er klitfredede:
  1)Strandbredden langs Skagerrak og Vesterhavet,
  2)arealet mellem klitfredningslinjen og de strandbredder, der er nævnt i nr. 1,
  3)arealer, der er klitfredede efter den tidligere lovgivning om sandflugtens bekæmpelse, og
  4)arealer, der er klitfredede efter ministerens beslutning, jf. § 9.
  Stk. 3. Klitfredningslinjen er fastlagt ved milj√ł- og f√łdevareministerens bestemmelse efter de hidtil g√¶ldende regler. Klitfredningslinjen er registreret i matriklen og noteret i tingbogen.
  Stk. 4. Milj√ł- og f√łdevareministeren kan fasts√¶tte regler om, at stk. 1 ikke skal g√¶lde for n√¶rmere angivne arter af anl√¶g, der tillige vedr√łrer s√łterritoriet. Tilsvarende g√¶lder for diger, h√łfder, b√łlgebrydere, √łvrige kystbeskyttelsesforanstaltninger og andre anl√¶g, som kr√¶ver tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse m.v.
  Stk. 5. Milj√ł- og f√łdevareministeren kan fasts√¶tte regler om anvendelse af de klitfredede arealer, herunder forbyde bestemte former for anvendelse.

 • @Ove s√łrensen

  Ja en blind h√łne kan ogs√• finde et guldkorn.

  Tak for det.

  Ja vi lod 1 r√łr blive st√•ende, da vi rykkede r√łrene op ved Gl. Skagen i Januar 2019.

  Som vi alle kan se er stranden er nu rykket ca. 25 meter tilbage.

  Nu ved du det også Ove, men skulle vi nu ikke komme tilbage til emnet.

  MVH

  Poul

  Poul

 • Ove s√łrensen

  F√łrst tak til Martin Bork, du har da forst√•et humoren.
  Til Poul Jacobsen
  Sidst jeg var i h√łjen, stod der et plastr√łr og ragede lidt op ca 20-25m fra strandkanten, er det et du har glem??
  Husk det er ulovligt at henkaste pladtaffald i havet.

 • Ja tilbage til emnet

  Kommunen henviser til Naturbeskyttelseslovens paragraf 3

  Der står intet om klitfrede områder

  Kommunens redeg√łrelse er det rene fub, som intet har med et fredet klitomr√•de at g√łre

  Læs selv

  S√łer, vandl√łb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v.

  ¬ß 3. Der m√• ikke foretages √¶ndring i tilstanden af naturlige s√łer, hvis areal er p√• over 100 m2, eller af vandl√łb eller dele af vandl√łb, der af milj√ł- og f√łdevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette g√¶lder dog ikke for s√¶dvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandl√łb.

  Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af

  1) heder,

  2) moser og lignende,

  3) strandenge og strandsumpe samt

  4) ferske enge og biologiske overdrev,

  n√•r s√•danne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de s√łer, der er n√¶vnt i stk. 1, er st√łrre end 2.500 m2 i sammenh√¶ngende areal.

  Stk. 3. Der m√• heller ikke foretages √¶ndring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, n√•r de ligger i forbindelse med en s√ł eller et vandl√łb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1.

  Vi im√łdeser et svar fra kommunen, som har skrevet ovenst√•ende r√łverhistorie til udvalget.

  MVH

  Poul

 • Poul Jakobsen har for en gang skyld ret i Noget. Nemlig at: Ove S√łrensen er en meget sjov mand.

 • @Ove s√łrensen

  Hej Ove du er da en meget sjov mand med logik på kyllingeniveau.

  Det er som om du slet ikke læser Skagens avis.

  Blev der bygget et nyt plejehjem, da jeg sparede Skagen Kommune for 1,1 mio. kr.
  ved at bygge 13 h√łfder ved Gl. Gl. Skagen

  Blev der bygget nye veje, da jeg sparede Staten for 40,0 mio. kr. til sandfodring syd for Hvide Sande.

  Da Transportudvalget spurgte Kystdirek-
  toratet. Hvor er pengene og hvorfor betaler I ikke SIC

  Svaret var meget kort. Vi har brugt pengene til noget andet.

  Nu har vi så dannet en forening

  http://www.milj√łvenligkystbeskytelse.dk

  som vil spare Staten for 1,29 milliard kr.

  Staten. Det er os til orientering

  MVH

  Poul

 • Ove s√łrensen

  Hvad med at kommunen opkr√¶vede 1000kr hver gang Poul Jacobsen s√łgte agtinsigt i noget der ikke vedr√łrer ham personligt. S√• kunne pengene bruges til at fors√łde plejehjems beboerne med en ferierejse til syden et par gange om √•retūüėāūüėāūüá©ūüáį‚öďÔłŹ

 • Poul Jakobsen. Ja guderne k√¶mper ogs√• sine kampe p√• samme m√•de som du k√¶mper dine. Jeg g√•r da ikke ud fra, at man i Afrika et sted har udn√¶vnt dig til gud, og du derfor regner dig selv som en s√•dan?
  Og Poul jeg og mange med mig har fattet kommunens g√łren og laden, i mods√¶tning til hvad du √•benbart evner. Og jeg har ingen tro overhovedet p√•, at det skal lykkes for guderne at forklare dig det.

 • @Poul Jakobsen

  NEJ, Kommunen har ene og alene stemplet alle dokumenter fortrolige, for at undg√•, at skulle give aktindsigt til en eller anden mandsperson, som kr√¶ver aktindsigt i alt hvad kommunen foretager sig, og som derved er skyld i √łgede udgifter for kommunen.

  Og kommunen har aldrig p√•st√•et, at udgifterne l√łber op i 1/2 million, de har bare afsat et bel√łb til opgaven.

  Pr√łv for en gang skyld, at l√¶se hvad der bliver skrevet, frem for konstant at fremf√łre hvad du tror at kommunen skriver.

 • @Jan Leer

  Mod naivitet kæmper selv guderne forgæves.

  Jan forstå det nu

  Kommunen har stemplet alle dokumenter fortrolig for at skjule sandheden.

  Kommunen har lavet et udbudsmateriale
  og har valgt det billigste tilbud fra Hede Danmark. Kommunen fortæller at prisen var 500.000,00 kr. incl. de timer som kommunen har brugt på at udarbejde udbudsmaterialet

  Vi kan ikke få en kopi af udbudsmaterialet via aktindsigt.

  N√¶ste akt i denne sag bliver i byretten, hvor kommunen taber sagen med et brag, som kan h√łres i hele verden

  Kommunen har jo anerkendt at det kun tog 5 timer at l√¶gge sandet tilbage p√• klitten, som blev henholdsvis 6 og 17 cm h√łjere.

  Det er dokumenteret af et landinspekt√łr-firma, s√• det kan heller ikke diskuteres

  MVH
  Poul

 • S√• mangler vi bare, at Poul Jacobsen skal fatte, at kommunen har bevilget OP TIL kr. 500.000 til l√łsning af opgaven. Dette er IKKE ensbetydende med, at udgiften ville blive p√• dette bel√łb. Men at dette sker er nok for meget at forvente.
  Jeg fatter ikke, hvorfra du har, at udgiften bliver p√• kr. 3.750,00. Rigtig 5 timer af kr. 750,00 giver ganske rigtigt kr. 3.750,00, s√• du skal selvf√łlgelig have karakteren 12 for dine matematiske evner. Men har du feks. via indsigt dokumentation for din p√•stand? Feks kopi af faktura? Eller er bel√łbet bare endnu en af dine opfindelser?

 • @John Nebbelunde

  Vi tager den lige en gang til. Prisen på at lægge sandet tilbage i klitten er 3750,00 kr. og ikke en halv million

  Det er dine og mine penge John, men det har du vist glemt i din klogskab på sandkasser.

  Kommunen har jo ogs√• fors√łgt sig med sandkasser ved det Gr√• Fyr og Gl. Skagen.

  Sandet skyllede i havet inden sandsugeren forlod Stranden.

  Det var sandkassefors√łg til i alt 20 mio. kr.

  Vi har nu et nyt sandkassefors√łg p√• vestkysten til 1,29 milliard kr.

  Det er ikke ironi men fakta, som kan ses på

  http://www.milj√łvenligkystbeskyttelse.dk

  Forstå det nu John og tak fordi du nu lægger pennen i skuffen, men lad den endelig blive der.

  MVH

  Poul

 • John Nebbelunde

  Jeg ville √łnske kommunen ville lave en stor sandkasse p√• skolemarken, s√• kunne nogle s√•kaldte voksne mennesker m√łdes der og sidde og kaste sand og ukvemsord mod hinanden?
  Ironi kan forekomme ūüėČ
  Ha en rigtig bedre dialog fremover? Det er snart JUL

 • Nu har John og Vivi ogs√• fattet, at det kun
  kostede 3750.00 kr. at lægge sandet tilbage i klitten.

  Ergo kommunen sparede 496.250,00 kr.

  Der er yderligere besparelser på vej inden for det offentlige

  Foreningen til fremme af milj√łvenlig kystbeskyttelse
  http://www.milj√łvenligkystbeskyttelse.dk

  har nu stoppet Kystdirektoratets t√•belige sandfodringsprojekt p√• vestkysten, idet klagerne fra den landsd√¶kkende milj√łorganisation har ops√¶ttende virkning.

  Det kan give en besparelse på 1,29 milliard

  Jeres √łvl om at aktindsigt koster mange penge er jo det rene nonsens.
  MVH

  Poul

 • @Poul Jakobsen

  Hvornår er det lige at du fatter, at de 500.000 ikke er brugt på sagen ?
  Du svarer i √łst, n√•r folk de sp√łrger i vest.

 • Hej Vivi

  Jeg har ikke opdaget at jeg skulle kede mig,
  men det har du nok mere forstand på end mig i din naivitet

  Ja sandheden er ilde h√łrt.

  Det tog en gravemaskine 5 timer at lægge sandet på plads på klitten, som vi alle så på TV2Nord.

  Det er 3750,00 kr. og ikke 500.000,00 kr.,
  som borgmesteren har påstået.

  Forstå det nu Vivi.

  MVH

  Poul

 • Poul Jacobsen, du m√• have et fattigt liv siden du skal have agtindsigt i alle sager der foreg√•r i og udenfor Skagen.
  Det koster mange penge at du stikker snuden i alle de sager, hvem skal betale det – det m√• efterh√•nden v√¶re dig selv for jeg tror bestemt der er mange andre end mig der siger nej til din evindelig nedg√łrelse af alt og alle.

 • Hej med jer

  Klitten er nu blevet målt op efter, at sandet er genplaceret.

  M√¶ngden i det sydlige omr√•de er 35 kubik-meter, som svarer til 6 cm. i h√łjden

  M√¶ngden i det norlige omr√•de er 140 kubikmeter, som svarer til 17 cm i h√łjden.

  Der skal naturligvis ikke plantes nye hjælme
  som alle ved, hvis man bare har lidt forstand.

  Vi tager den lige en gang til for de fatvage
  det tog en gravemaskine 5 timer at lægge sandet tilbage i klitten.

  Det er 5 timer a 750,00 kr. i alt 3750 kr.

  Birgit har igen taget en maveplasker, så næsten alle kan se det.

  MVH

  Poul

 • @Poul Jakobsen
  “Det tog en maskine fra Hede Danmark 5 timer at l√¶gge sandet p√• plads i klitten

  Det er 5 timer a 750,00 kr. i alt 3750,00 kr.”

  Har du her medregnet den tid og de udgifter der er forbundet med udf√łrelsen af opgaven ??
  Jeg g√•r ud fra, at der ogs√• er brugt tid p√• forberedning af opgaven, s√• som at indhente tilbud fra Hede Danmark og andre akt√łrer.
  Der er vel ogs√• brugt tid og penge p√• afsp√¶rring osv…

  Kommunen har heller aldrig påstået, at det koster 1/2 million at udbedre skaderne.
  De har bare bevilliget et bel√łb til opgaven, og for at v√¶re sikker p√•, at der ikke kommer en yderligere regning til borgerne, er bel√łbet vel sat h√łjt med vilje.

  “Jeg har fortsat ikke f√•et aktindsigt i udbudsgrundlaget, samt de indkomne tilbud med de store regnefejl.”

  NEJ, selvf√łlgelig har du ikke f√•et aktindsigt i sagen, for kommunen har jo for l√¶ngst brugt k√¶mpe ressourcer p√• alle dine krav om aktindsigt i alle sager, og derfor fundet en udvej, s√• du ikke kan bruge skatte borgernes penge p√• at kr√¶ve aktindsigt, hver gang de ikke lige hopper lige s√• h√łjt, som du √łnsker at de skal hoppe, og det er vi andre borgere mere end taknemmelig for.

  Det er meget pinligt Poul Jakobsen.

 • @Jakob Levesen

  Vi tager den lige en gang til for Jakob Levesen

  Det tog en maskine fra Hede Danmark 5 timer at lægge sandet på plads i klitten

  Det er 5 timer a 750,00 kr. i alt 3750,00 kr.

  Det kan ikke bestrides da det er fakta.

  Det er dig tilgivet, at du ikke har forstand på Hjælme, som har et rodnet som kan gå flere meter ned i klitten.

  Når man klipper toppen af hjælme, gror de bare videre, som vi har set.

  Du har vist ikke været nede på stranden

  Det er altid godt at sætte sig ind i sagen inden man farer i blækhuset med socialistisk propaganda.

  Jeg har fortsat ikke fået aktindsigt i udbudsgrundlaget, samt de indkomne tilbud med de store regnefejl.

  Kommunen har ikke rent mel i posen i denne sag og skjuler derfor sandheden.

  Det er meget pinligt Jakob Levesen.

  MVH

  Poul

 • Der ses ikke omtalt frasigelse af ansvar, s√• snak om h√•ndvask for dig selv. Kommunaldirekt√łren har helt sikkert angivet et rammebel√łb for genopretningen, ikke et konkret bel√łb, for det kendes jo ikke – i sagens natur.
  Det er noget √¶vl at naturen re-etablerer sig selv, hvis det var s√•dan, kunne vi alle jo bare g√łre hvad fanden vi ville. Og det er jo langt fra meningen med natur og mennesker.
  Der er ikke noget med at kommunen vil dumme sig, ej heller for vores penge. Eget er, at de som ikke respekterer loven, skal straffes, slet og ret. Og det bliver de, uanset deres sygelige fors√łg p√• at undg√• sig retlige og dermed √łkonomiske konsekvenser. Det ved du jo godt, s√• hvorfor stiller du dig s√• skr√•t an? Tror du virkelig at samfundet, l√¶s det igen, samfundet vil tillade en s√• slet handling som de gjorde? Der er i de fleste tilf√¶lde ingen forskel p√• hvad folkehavet og retten synes er ret i en s√• √•benlys sag som denne.
  Jeg vil √łnske at du vil tie, til sagen har f√•et f√łrstebehandling i byretten.
  I mellemtiden vil jeg af hjertet takke Frederikshavn kommune, for at slå hårdt ned på sådan nogle slemme drengestreger begået af voksne.

 • Ja s√• er der tr√¶ngsel ved h√•ndvasken i Frederikshavn.

  Nu ved alle at tog 5 timer med en gravemaskine at lægge sandet på plads på klitten

  Det er 5 timer a 750,00 kr. i alt 3750,00 kr. og ikke 500.000,00 kr som p√•st√•et af kommunaldirekt√łren.

  Plantning af hjælme er på kommunens regning
  da naturen retablerer sig selv, som vi alle har set.

  Vi m√• nu se om kommunen ogs√• vil fors√łge at dumme sig i retten for skatteborgernes penge.

  MVH

  Poul

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Kommunal pligt ved konstatering af beskadigelse af beskyttet natur' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger