Læserbrev: Den private ejendomsrets ukrænkelighed

Læserbrev: Den private ejendomsrets ukrænkelighed

10. oktober 2021 - kl. 9:30 - af

Det er utroligt, at en kommunal forvaltning med borgmesteren i spidsen kan overtale et helt byråd til at mene, at intet kan iværksættes over for ejeren af den tidligere kasernegrund på Jens Winthers vej i Skagen. Tidligere borgmester og kommende kandidat, nuværende borgmester og viceborgmester samt formanden for Plan og miljøudvalget står i kø for at forsvare byggegrundens usømmelighedsstand med en henvisning til den private ejendomsrets ukrænkelighed.

§73 i den danske grundlov omtaler intet om, at en offentlig myndighed ikke må betræde en privat ejendom. Med loven menes derimod, at en offentlig myndighed ikke kan aftvinge en privat grundejer dennes ret til ejendommen. https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-8/paragraf-73.
Således kan den offentlige myndighed ikke aftvinge ejeren af kasernegrunden ejendommen, men derimod forlange at ejendommen holdes i sømmelig stand jævnfør byggelovens § 14. Den private ejendomsrets ukrænkelighed ”overtrumfer” således ikke bestemmelserne i Byggelovens §14.
https://danskelove.dk/byggeloven/14

Borgmester, viceborgmester, tidligere borgmester og kandidat, formand for Teknik og miljø og undertegnede er ikke advokater. Mit forslag til den siddende kommunalbestyrelse er derfor, at der iværksættes en uvildig advokatundersøgelse, der har til formål at klarlægge, hvilke muligheder man som offentlig myndighed har overfor grundejer – ikke kun til den tidligere kasernegrund, men også til den tidligere grund for Skagen Radio, der begge er beliggende på Jens Winthers vej i et boligområde. Sidstnævnte står efter sigende i øvrigt ikke helt tom efter mørkets frembrud.

Ejeren af kasernegrunden har igennem det lange forløb fået adskillige påbud om at etablere et holdbart hegn til afskærmning for byggegrunden. Hvorfor følger den kommunale myndighed ikke op på disse påbud med politianmeldelser?

I håndbold kan man i en angrebssituation dømmes for nøl. Det burde man kunne overfor en kommunal myndighed, der har ca. 15 års nøl bag sig i kampen, der i øvrigt stadig er i forlænget spilletid.

Med venlig hilsen
Inger Støtt

19 kommentarer til “Læserbrev: Den private ejendomsrets ukrænkelighed” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

19 kommentarer til “Læserbrev: Den private ejendomsrets ukrænkelighed”

 • Jens Ove Bagterp

  Kære Mogens Bandholm.
  En kommentar til dit indlæg i dag.
  Du er helt givet en person, som kender til begrebet retorik, men jeg må begrænse mit enkle sprog til: Er det noget, du ved noget om —- eller er det noget, du tror, du ved noget om?

  Mit kendskab til kasernegrunden er meget begrænset, men som mange andre er jeg også godt og grundigt irriteret over, den stadig skæmmer byen.
  Til gengæld synes jeg, det er for groft at antyde Peter Sørensens manglende engagement, men du har vel selvfølgelig faktuelle oplysninger, så dit indlæg ikke kun er et postulat?!

  Til gengæld kender jeg rigtig meget til nedlæggelsen af Skagen Forbrænding. Der viste Peter Sørensen stort engagement, men som vi alle ved, besluttede byrådet anført af socialdemokratiet sig for nedlukningen.
  Daværende formand for Forsyningen Jens Hedegaard havde et valgsprog: “Den, der betaler musikeren bestemmer også musikken”.
  Under disse betingelser blev der udarbejdet en rapport fra Rambøll. En rapport, man godt kan tillade sig at kalde mangelfuld, vildledende og med mange forkerte basisoplysninger og forudsætninger!
  Ud over det har jeg også set en mailkorrespondance, som bestemt ikke egner sig til gengivelse på SkagensAvis. Den mest grove var som sidste mulighed henvisning til nedstyrtningsfare af portalkranen. Den vending blev heldigvis aldrig brugt, og alle med det mindste kendskab til sikkerhed ved, en portalkran skal gennem et årligt sikkerhedstjek.

  Under disse betingelser stemte byrådet for nedlæggelsen – inkluderet borgmesteren, som jeg i andre sammenhænge godt kan være uenig med og alligevel respektere. Tilsyneladende blev flertallet i byrådet “forført”, men Peter Sørensen stemte imod.

  I demokratiet må man acceptere flertallets beslutninger på trods af, man ikke er enig.

  PS. Det tragikomiske er, vi fik billigere fjernvarme ud af den fortælling!!!!!!!!!!!

 • Mogens Bandholm

  Kære Peter Sørensen – Venstre og formand for Plan-og miljøudvalget.

  I din valgannonce står, at du er Skagens markante stemme.

  Når man læser dit svar til Inger Støtt, kan man kun give dig ret. Din retorik er beviser det, men ikke just på en positiv måde.

  Kasernegrunden – og din 4 års lange kamp der ikke har givet resultater. Din ekstreme, vanskelige dialog med ejeren – er det ikke noget med 2 møder på 4 år – altså ét møde hver andet år.

  Hvis du har brugt samme retorik i dine møder med ejeren, som du bruger her, og også ved andre lejligheder, forstår man hvorfor.

  Når man læser dit læserbrev, kommer du vidt omkring. Hvorfor holder du dig ikke bare til det, som det hele drejer sig om, nemlig det langt fra kønne syn, som præger kasernegrunden; og så spørge dig selv – har jeg gjort det godt nok? Kunne jeg have gjort det bedre?

  Men, som bekendt døde smedens kat af dårlige undskyldninger. Du tror, at jo flere dårlige undskyldninger/forklaringer du bringer ind i diskussionen, så går tiden jo med det, og før eller siden vil kasernegrunden træde i baggrunden. Ligesom din kamp mod lukningen af Forbrændingen i sin tid.

  Mogens Bandholm

 • Kurt Kirkedal Jensen

  Karsten Bjarne
  Ikke korrekt.

 • Hmmm….

  Jeg kommer sjældent i den ende af byen, og har ikke fulgt så godt med i sagen, men som jeg læser tråden her, så smider Socialtdemokratiet håndklædet i ringen når det bliver svært, og det gør Venstre ikke. Korrekt?

  Hvor skal jeg dog sætte min stemme?

 • Kurt Kirkedal Jensen

  Pia det er dig der antyder der er en løsning hvis flertallet vil. Jeg stoler på din partifælle Peter Sørensen og Bjarne Kvist i denne sag. Det jeg udtrykker er, når kommunen ingen muligheder har i denne sag, må man arbejde for, via lovgivning, at få nogle redskaber der kan bruges.
  Uanset hvad, kan jeg ikke arbejde for det uden at være i kommunalbestyrelsen. Derfor min kommentar derom.
  Du må så tolke det som du vil.

 • Kurt Kirkedal – måske vælger du nu at forsvare dig med et nyt angreb og anfører vi er patetiske i Venstre. Det synes jeg må stå for din regning. Hvis man er patetisk når man forholder sig til, at det er svært at flytte noget uden et flertal har misforstået demokratiets spilleregler. I den forbindelse, kan jeg ikke udlade at gøre opmærksom, at vi i venstre, lige siden Lars Møller havde borgmester posten, stort set ugentligt er blevet holdt ansvarlige for “kommunens elendige økonomi”, af dem som dengang ikke var en del af flertallet.

  Hvorom alting er, anfører og dokumenterer jeg blot, at der har været, hvad jeg vil kalde en åbning i 2017, men at der intet er sket. Og derfor tænker jeg blot, at det kunne skyldes manglende flertal for at ville løse sagen.
  Ellers var det vel sket allerede. Du angiver jo, at der skal arbejdes på det, i det kommede byråd, hvis du bliver en del af det. Altså formoder jeg du tænker, der ER løsningsmuligheder?
  Vh
  Pia Karlsen

 • @Kurt Kirkedal – Hvori består det pinlige i Pia Karlsens indlæg – ikke mindst i sammenligning med dit eget, hvor du angler efter en plads i byrådet?
  Faktum er, at i den periode, hvor socialdemokratiet, med Birgit Hansen i spidsen, har haft flertal i Frederikshavn Kommune er der IKKE fundet en brugbar løsning for kaserne grunden, og det til trods for, at sagen er blevet rejst talrige gange af borgerne i Skagen.

 • Kurt Kirkedal Jensen

  Pia Karlsen hvor er det pinligt at du nu forsøger at skyde skyld og ansvar på flertallet. Jeg har gennemgået denne sag med Peter Sørensen og Bjarne Kvist. De ser helt ens på problemet og mulighederne.
  Det er ved at være patetisk at I i venstre turer rundt og siger I ikke har ansvaret da I ikke kan komme nogen vegne på grund af flertallet.
  Det er fair at være i opposition, men det er ikke fair at forsøge at drive politik på denne måde.

 • Jeg ønsker ikke med dette indlæg at gå i rette med min partikollega Peter Sørensen. Jeg er enig i, at han bestemt har arbejdet intenst med sagen. Sagen er svær, det er ikke en nyhed. En løsning af sagen, kræver ihvertfald først og fremmest politisk flertal, hvis der skal “gåes til stålet”. Og det flertal har formodentlig ikke været muligt at finde for Peter Sørensen og Venstre de seneste 4 år. Der vil formodentlig blive bundet en del økonomiske forpligtigelse på den løsning kommunen måske kunne vælge for at få gang i sagen. Jeg har selv, inden jeg forlod byrådet i 2017 været ret meget involveret i at få sagen. Herunder haft mange møder med ejeren af nabohuset, som har samlet meget dokumentation igennem årene. I 2017 besluttede byrådet på Venstres opfordring at sende en samlet henvendelse til den daværende minister på området Ole Birk Olesen. Ministeren svarede faktisk, at der tidligere var afsagt en Vestre landsrets dom i en lignende sag. Og denne dom måske kunne hjælpe Frederikshavn kommune med at få løst udfordringen. Jeg har ikke umiddelbart kopi af ministerens svarbrev liggende og husker ikke længere, om svaret blev fremlagt på en byrådsmøde eller blot sendt til byrådet til orientering. Måske kan det fremfindes i kommunens arkiv. Men TV2 Nord, skrev dengang en artikel, der måske giver et svar og åbner muligheder, når det nye byråd samles. Der er mange gode politiske kollegaer, der nu gerne vil løse sagen. Det er da positivt. Så måske en ny henvendelse fra det nye byråd til den aktuelle minister på området, kan kaste nyt lys over sagen.

  https://www.tv2nord.dk/frederikshavn/minister-ind-i-sag-om-skamplet-i-skagen

  https://www.kanalfrederikshavn.dk/vis/nyhed/fra-skamplet-til-nye-kommunale-byggegrunde/

  Vh
  Pia Karlsen
  Kandidat V

 • Kurt Kirkedal Jensen

  Undskyld Sten Pedersen
  Jeg har læst dit indlæg igen. Du kaldte mig ikke lettere naiv, men bare komisk!
  Beklager fejlen😎

 • Kurt Kirkedal Jensen

  Sten Pedersen. Jeg synes dine kommentarer angående mit indlæg er lidt besynderlige. Jeg forsøger at se på eventuelle muligheder. Kald bare det en anelse naivt hvis det passer i dit kram. Hvis mit indlæg gør mig en anelse naiv, ja så er jeg gerne det. For mig er det vigtigste der findes en løsning og ikke andet.
  Jeg er ret overbevist om at det nuværende byråd har forsøgt hvad der er muligt. Min kommentar angående indenrigsministeriets jurister skal læses som et forsøg på at få dem til at se på om kommunen har overset nogle muligheder. Jeg tror det dog ikke, men så må ministeriet og Folketinget gå ind i sagen så kommunerne får nogle redskaber at arbejde med i denne slags sager.
  Løses det skal sagen på en eller anden måde.

 • Kryb og kravl (biodiversitet) må have kronede dage på området.

 • Peter Sørensen

  Besynderligt at følge kommentarsporet her.
  Først kæmper jeg igennem 4 år for det vi alle vil.
  Så skal jeg skældes ud for alt det (de love og paragraffer) der ikke har været forklaret her. Det er som om ingen vil tro på, at jeg har forsøgt at få forholdene ordnet? Min mail og telefon har været åben i 4 år.
  Måske kan kommunen køre en sag som kræver enkeltting fjernet (grill og lignende som jeg har henvist til i går, eller biler i Aggersund), men det tager laaaang tid, og vi får aldrig rettens ord for ”en generel oprydning”, for som retten vil sige: ”hvem bestemmer hvad det er?”
  Derfor prøver jeg stadig med dialog.
  Peter Sørensen, Venstre, Formand for Plan- og Miljøudvalget

 • Det forekommer en anelse naivt, når Peter Sørensen gentagne gange fremhæver, at han via dialogens vej forsøger at læse problemet – det hidtidige forløb har med al tydelighed vist, at dette ikke fører nogen vegne, men bevares, hvis man ønsker at fortsætte ‘dialogen’ yderligere 10 år, så er det da muligt, at man til sidst når vejs ende.

  Det er i denne forbindelse lettere komisk at læse indlægget fra Kurt Kirkedal, hvor han oplyser at ”… Peter og jeg har givet hinanden håndslag på at vi vil gøre alt hvad der måtte være muligt for at få sagen løst…” Det hævdes på den ene side at alle muligheder er udtømt og at problemet ikke kan løses, men så alligevel kan det måske godt, og måske endda i særdeleshed, hvis Kurt Kirkedal kommer i byrådet.

  Inger Støtt har for så vidt ret i, at det overvejende er kommunal smøl, der er årsag til at situationen stadig fremstår uløst, men faktum er desværre, at eftersom det absolut ikke er opgave, som ligger lige til højrebenet, så vælger man at gå i en stor bue udenom problemet, men undlader naturligvis ikke at komme med diverse uforpligtende højtravende tilkendegivelser i diverse nyhedsmedier – sidstnævnte kan i øvrigt bruges til at høste stemmer, og det er som bekendt sæson for den slags.

  Selvfølgelig kan problemet løses, hvis man vitterligt ønsker det – det er alene politisk velvilje og parathed til at investere de nødvendige ressourcer, der gør forskellen.

  Et kort opslag i gældende lokalplan SKA.F.05.03.01 – Tuxenparken, under afsnit 10.2 beskriver eksempelvis, at lokalplanområdets afgrænsning mod tilstødende boligområder, skal beplantes med tæt buskbeplantning og at denne kan suppleres med træer. Det er mig bekendt endnu ikke sket, og de få bøgekviste der tidligere blev plantet, men som desværre blev stjålet af gemene typer, kan vist ikke siges at opfylde dette krav.

  Ovennævnte eksempel løser ganske vist ikke problemet, men det er da et sted at starte, så denne rædsomme ‘øjebæ’ skærmes for de forbipasserendes øjne.

 • Kurt Kirkedal Jensen

  Som jeg har fået sagen belyst, er der ikke nogen muligheder pt. Desværre.
  Ingen skal være i tvivl om at alt vil blive forsøgt. Det er en skændsel af dimissioner og en skamplet på vor by.
  Peter og jeg har givet hinanden håndslag på at vi vil gøre alt hvad der måtte være muligt for at få sagen løst. Det må ingen være i tvivl om.
  Hvis jeg kommer i byrådet vil det være en af de første sager jeg vil have belyst. Jeg ved ikke om det har været forsøgt, men indragelse af jurister fra indenrigsministeriet kunne være en mulighed.

 • Hvor er det dog sørgeligt, at der skal blandes så mange paragraffer ind i en helt uacceptable tilstand. Ryd dog op og send regningen eller betal selv. Mener prisen ligge omkring 60 dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste (der jo passende kunne afsættes til oprydningen) og en bette bøde på 10.000,- dkr.
  (Hvis ikke korrekt, så spørg Hans Andersen).
  Min nabo ville ikke få lov til samme svineri – og kunne i øvrigt ikke drømme om samme, selvom “han” er fra Aarhus 🙂

 • Hvorfor ser kommunen ikke på sagen fra Aggersund, hvor den berygtede skrothandler nu er blevet dømt for ikke at rydde op og holde sine grunde i sømmelig orden ?. En advokat kunne måske vurdere,om det samme er muligt vedr. Jens Winthersvej.

 • forstår ikke hvorfor i ikke bruger § 68 og 69,, der bruger ved kommunen ved sne trærydning fare på fortov og træer og ukrudt , har set kommunen bruger det over for en almenlig borger hvorfor ikke her ,

 • Peter Sørensen

  Kære Inger.

  “Tak for din opbakning” til min 4 år lange kamp mod Kasernegrundens elendige tilstand.

  Og nej, ingen af os er advokater, og måske derfor interesserer jeg mig mere for hvordan retten fortolker en lov, end for hvordan lovens ordlyd er.

  Du fortsætter med angreb på, hvorfor der ikke sker noget derude.
  Det bliver jeg faktisk lidt trist over, for det hjælper ingen at fortsætte angreb på mig/os over, at landets love ikke er med os.

  Sømmelighed og Byggelovens § 14, som du henviser til kræver, i givet fald den skal bruges, et langt sagsforløb og når man ser hvordan loven fortolkes i retten (det er jo det afgørende), kan man se, at der eksempelvis kan stilles krav om fjernelse af tomme øldåser/gamle havegrill og lignende og så kan grunden igen kaldes “sømmelig” i lovens forstand.
  Til gengæld får man ikke rettens medhold i “en generel oprydning”. Her vil retten pege på, at det er alt for diffust.

  Derfor peger du jo ikke på en løsning, men i stedet en årelang fortsættelse af de elendige forhold.
  Samtidig er det lidt pudsigt, at du anvender et gammelt billede til dit læserbrev (det kan selvfølgelig være indsat redaktionelt).
  Billedet viser nemlig hvordan det HAR SET UD derude. Dengang væltede afspærringen ud på fortovet, og så greb kommunen ind.
  Herefter blev “afspærringen” flyttet ind på grunden, så det ikke kunne vælte ud på offentligt areal.

  Gennem en ekstrem vanskelig og indtil nu forgæves dialog med ejeren, har jeg forsøgt at finde en tålelig løsning for os alle.

  I min optik arbejder du for det modsatte. Jeg forstår faktisk ikke formålet!?

  Jeg vil fortsætte af dialogens vej. Jeg tror ikke der findes andre muligheder, og jeg synes ikke vi kan være tjent med tingenes tilstand.

  Peter Sørensen, Venstre og Formand for Plan- og Miljøudvalget

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Læserbrev: Den private ejendomsrets ukrænkelighed' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER