Kommunen vil gerne bevare jernbaneoverkørsel Hvideklitvej

Illustrationsfoto.

Kommunen vil gerne bevare jernbaneoverkørsel Hvideklitvej

8. april 2024 - kl. 6:20 - af

Banedanmark har henvendt sig til Frederikshavn Kommune, da Banedanmark ønsker at nedlægge overgangen over jernbanen, der ligger lidt sydvest for den tidligere sundhedshøjskole Diget.

Den kommunale administration agter imidlertid at give Banedanmark en tilbagemelding om, at kommunen er af den opfattelse, at der i dag kan være færdselsmæssige interesser i at benytte overgangen, hvorfor administrationen vil meddele, at kommunen ikke ønsker, at deklarationen slettes.

Banedanmarks henvendelse er på som orienteringssag på næste møde i Teknisk Udvalg i morgen den 9. april. Her bekræfter udvalgsformand Karsten Thomsen (A) over for avisen, at kommunen gerne vil beholde den eksisterende overgang.

Overgangen er en stiovergang med forskudte bomanlæg med blinksignal. Overgangen giver fysisk vej/stimæssig adgang mod øst til hovedvejen (Skagensvej), men der er ikke i matriklen udlagt vej øst for overgangen.

Banedanmark ejer overgangsanlægget på Skagensbanen, og Nordjyske Jernbaner er infrastrukturforvalter. Banedanmark er ved at opgradere flere overkørsler og overgange på Skagensbanen bl.a. for, at sikkerheden højnes, så lokomotivføreren automatisk får en advarsel, hvis overgangssignalet melder fejl.

Deklaration fra 1976

Banedanmark henviser til en deklaration fra 1976, hvor der i forbindelse med etableringen af sundhedshøjskolen blev sikret adgang på vejen/stien over jernbaneovergangen for bygningerne tilhørende sundhedshøjskolen. Kommunen er påtaleberettiget på denne deklaration.

Eftersom sundhedshøjskolen ophørte i 2010 mener Banedanmark, at der dermed ikke længere er samme behov for overgangen, og at kun få benytter den. Kommunen vedtog i 2017 en ny lokalplan for området for Hotel- og konferencecenteret Hvide Klit.

Den kommunale administration vurderer umiddelbart, at deklarationen er gyldig, selvom sundhedshøjskolen ikke længere eksisterer, og at en nedlæggelse af overgangen derfor forudsætter, at kommunen som påtaleberettiget indvilger i, at deklarationen slettes.

Der er i matriklen udlagt vejareal vest for jernbanen (hen til Hvideklitvej) og over selve jernbanen, men udlægget fortsætter ikke øst for jernbanen. Alle de berørte arealer er i samme private eje, og det er ikke afklaret, om der kan antages at være tale om en privat fællesvej/sti eller privat vej/sti. Kun hvis der er tale om en privat fællesvej/sti, vil en vejnedlæggelse/nedlæggelse af overgangen kræve en godkendelse i henhold til privatvejsloven.

Færdselsmæssige interesser

Den kommunale administration vurderer, at der fortsat kan være færdselsmæssige interesser i at bevare overgangen.

Der foreligger ikke trafikale analyser af overgangens benyttelse, og der ses dog ingen formelle udlagte vej/stiforløb øst for overgangen eller videre mod stranden øst for Skagensvej.

Der er i dag en hotelvirksomhed, et golfanlæg og et større sommerhusområde mod vest og for nyligt en vedtaget lokalplan for et nyt sommerhusområde umiddelbart vest for ved Hvideklitvej 22. Disse områder kan benytte Hvideklitvej og Råbjergvej (mere trafikeret) mod øst til Skagensvej, og fra dette sted ses der i marken flere stiadgange til strandområdet øst for.

Kommunens Center for Teknik og Miljø indstiller forud for mødet, at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.

 

Tekst: Per Rye

En kommentar til “Kommunen vil gerne bevare jernbaneoverkørsel Hvideklitvej” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

En kommentar til “Kommunen vil gerne bevare jernbaneoverkørsel Hvideklitvej”

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Kommunen vil gerne bevare jernbaneoverkørsel Hvideklitvej' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger