60 nye sommerhusgrunde på vej syd for Aalbæk

60 nye sommerhusgrunde på vej syd for Aalbæk

5. februar 2009 - kl. 9:32 - af

På det seneste byrådsmøde blev der truffet beslutning om at fremlægge Lokalplanforslag nr. SKA.239.S i offentlig høring i perioden fra den 11. februar til den 8. april 2009. Lokalplanen giver mulighed for at etablere op til 60 sommerhusgrunde, som hver kan bebygges med ét sommerhus. Grundene skal etableres med størrelser på min. 1500 m2.

Du kan høre byrådets behandling af dette punkt som radio podcast ved at klikke på pilen herunder.

[podcast]http://www.frederikshavn.dk/download/mp3/2009/2009_01_28/090128punkt03.mp3[/podcast]

Du kan downloade lokalplanen via dette link.

Fra byrådsmødets referat:

Forslag til lokalplan nr. SKA.239.S – Sommerhusområde ved Jerupvej/Tranebærvej, Ålbæk

Sagsfremstilling
I Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland fra 2006 modtog gl. Skagen Kommune 90 nye sommerhusgrunde, hvoraf de 60 grunde er beliggende syd for Ålbæk ved Tranebærvej og omfattet af nærværende lokalplanforslag.

Området er ikke omfattet af en gældende lokalplan og indgår heller ikke i kommuneplanens rammer. Der er derfor udarbejdet et tilhørende kommuneplantillæg nr. 22.05 til Kommuneplan 2005 for gl. Skagen Kommune, der overfører arealet til sommerhusområde.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere op til 60 sommerhusgrunde, som hver kan bebygges med ét sommerhus. Grundene skal etableres med størrelser på min. 1500 m2.

Lokalplanområdet er opdelt i tre forskellige områder, hvoraf to ligger nord for og ét syd for Tranebærvej.

Nord for Tranebærvej ligger ca. 47 grunde, som er placeret henholdsvis i et åbent område og et mere lukket skovområde. Lokalplanen sikrer, at skovbeplantningen føres langs med Jerupvej, så den vil virke som en visuel afskærmning af hele området.

I henhold til den udarbejdede miljøscreening, der vedlægges som bilag, fremgår, at det sandsynligvis bliver nødvendigt at supplere træbeplantningen med en støjvold eller læskærm, eksempelvis en beplantet læskærm.

Inden for det åbne område ligger også en bolig, som sikres fastholdt som bolig i lokalplanen.

Syd for Tranebærvej vil der kunne placeres omkring 13 sommerhusgrunde i et område med tæt beplantning og ved et engområde, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Lokalplanen sikrer, at der ikke må opføres bebyggelse, etableres beplantning eller lignende, der kan ændre tilstanden af naturområdet.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra den eksisterende Tranebærvej med vejtilslutning til Jerupvej og sikrer desuden mulighed for gode interne vej- og stiforbindelser bl.a. med adgang til kysten og det overordnede vejnet.

Miljømæssige konsekvenser
I de miljømæssige konsekvenser er der redegjort for i Miljøscreeningen, der vedlægges som bilag til lokalplanforslaget. De nye sommerhusgrunde er beliggende landværts det eksisterende sommerhusområde ved Tranebærvej, og berører således ikke kyststrækningen eller den visuelle opfattelse af kysten.

Med de tiltag, der redegøres for i lokalplanforslaget bl.a. med henblik på forebyggelse af støjgener fra hovedlandevejen og beskyttelse af områder som omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 mv., vurderer forvaltningen ikke, at der er behov for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne i henhold til lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer fra 2004.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet at fremlægge Lokalplanforslag nr. SKA.239.S i offentlig høring i perioden fra den 11. februar til den 8. april 2009.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2009
Indstillingen tiltrædes. Lokalplanforslaget tilføjes krav om energiklasse 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2009
Plan- og Miljøudvalgets indstilling tiltrædes.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. januar 2009
Godkendt, dog tilføjes ikke krav om energiklasse 1.

Fraværende: Inger Støtt, Søren Visti Jensen og Mogens Brag.

En kommentar til “60 nye sommerhusgrunde på vej syd for Aalbæk” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

En kommentar til “60 nye sommerhusgrunde på vej syd for Aalbæk”

 • Inger Kempff-Nordkap

  Hej Hans Christian.

  Dette er en genial idé. Der er megen spændende tale fra byrådsmøderne.

  Vi håber, at kommunen har medtænkt vores eventuelle fremtidige Naturpark i forslaget.

  Med venlig hilsen

  Inger og Per

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af '60 nye sommerhusgrunde på vej syd for Aalbæk' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger