Natlig larm og støj lukker nu Gittesvej ved Havneplads

Natlig larm og støj lukker nu Gittesvej ved Havneplads

4. juni 2009 - kl. 8:40 - af

Sagen bliver behandlet på Teknisk udvalgs møde i dag. Det er ejeren af Havnepladsen 8 som har ansøgt om at lukke den private fællesvej Gittesvej ved Havnepladsen.

Begrundelsen for ønsket er, at der i nattetimerne foregår handel med narkotika og en del larm, når gæster forlader dansestederne.

Ansøger oplyser, at øvrige beboere på vejen er interesseret i lukning af Gittesvej ud mod Havnepladsen

Forvaltningen oplyser at Gittesvej er en privat fællesvej, der forløber fra Kappelborgvej til Havnepladsen, udlagt i ca. 4,50 m bredde med en gruskørebane i ca. 3,00 m.

Gittesvej tjener som adgangsvej for Kappelborgvej 12 og 14, Gittesvej 4 og Havnepladsen 6, 6F og 8.

Ønskes vejen lukket mod Havnepladsen, vil det betyde ejendomme, som har adresse til Havnevej og som ikke længere har adgang til ejendommen fra Havnepladsen, skal have adressen ændret til Gittesvej.

Der vil ske mindre ændring af trafikmønsteret, idet al færdselen skal foregå fra andre adgange til området.

Teknisk Direktør indstiller, at procedure for lukning af Gittesvej ved Havnepladsen igangsættes.

17 kommentarer til “Natlig larm og støj lukker nu Gittesvej ved Havneplads” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

17 kommentarer til “Natlig larm og støj lukker nu Gittesvej ved Havneplads”

 • Beklager, Finn. Du har ret, og jeg glæder mig over, at du vælger at blive skagbo 😉

 • Finn Damgaard

  Til orientering kan jeg fortælle Saksen at huset Havneplads 8 ikke er til salg for 9,9 mill. kr. Da det er mig der ejer det ,burde jeg vide det. Måske du mener havneplads nr 6 eller 14 – mon ikke du blander æbler og pærer sammen her.

  Vi Igangsætter derimod en total renovering A-Z af havneplads 8, når byggesagen er godkendt af kommunen.

  Som en af beboerne på Gittes vej skriver, har vi store problemer med en invadering af vores haver om natten til diverse formål og når vejens børn finder piller o.lign. og vi andre ellers skal rydde op efter knuste flasker samt diverse. Vi har tilmed hærværk og tyverier af vores ting, (ALTSÅ ikke kun narko) så vi ser ingen anden udvej end at søge om lukning af vejen og det betyder total lukning ikke kun for biler.

  Men kunne politiet stoppe narkohandel og invadering samt larmen fint med mig, men det kræver nok lukning af de 3 diskoteker og det sker næppe.

 • Saksen har principiel ret. Vi skal have politiet tilbage til Skagen hele døgnet i aktivitet, ikke kun en rundtur i politibilen.

 • Jeg har fuld respekt for dit synspunkt, men finder også, at man ikke bør løse narkoproblemer ved at lukke en vej. Hvilken vej står for næste gang? Havnevej? Hvis ikke politiet kan tage sig af det, må nogle streetworkers komme på banen på kommunens initiativ.

 • Gittesvejbeboer

  Som beboer på Gittesvej kan vi til fulde tilslutte os, at Gittesvej lukkes totalt ved Havnepladsen. Der er en trafik af narkomaner og fulde folk hver weekend, så det er utrygt at være beboer på vejen. Vi er ofte ude for, at vores have lægger plads til narkomaner / festdeltagere, der skal have et fix af den ene eller anden slags. Vi finder tømte kokainposer mm i haven. Med hund og små børn er det ikke særlig betryggende.
  Hertil kommer at efter, at Havnevej er blevet ensrettet er trafikken af taxaer, biler med unge mennesker steget betragteligt og der køres absolut ikke langsomt, selv om det er en grusvej.
  Det er en privat vej, så som sådan mister ingen noget ved at vejen lukkes ved Havnepladsen. Alle huse med udkørsel til Gittesvej støtter op om lukningen, ikke kun Havnepladsen 8.

 • Nu er huset på Havnepladsen, efter ½ års ejerskab, sat til salg af investeringsselskabet for 9,9 mill. kr. Jeg vil nødigt tro, at teknisk udvalg tager overnævnte ansøgning alvorligt.
  Gittesvej hører med til det netværk at små veje og stier, som er af betydning for hele miljøet i denne del af byen, og som dagligt bruges af os heroppe på vores små ture rundt, og skal vel også ses i forhold til lokalplanen for havnen, som der er borgermøde om i morgen.

 • De fagfolk sidder i ministeriet i København,- faktuelt bekræftet af Frederikshavn Kommune. J.P. havde undersøgt de samme.
  Saksen: har Du plads til nogle af disse narkomaner så,- venligst tag imod dem.
  Da kom Du i saksen, Saksen! God søndag.

 • Gad vide, hvilke fagfolk, det er?
  Men jeg har da en ide. Lad narkomanerne flytte ind til den omkostningsbestemte husleje. Kommunen mangler jo boliger til dem. 😉

 • Hej Saksen,

  du skal nok se i boligreguleringsloven, fagfolk har meddelt , at kommunen kan tvinges til at omregistere en ejendom fra helårshus til sommerhus, hvis :
  1. der ikke er bolignød i byen, 2. kommuen indenfor en kort given frist ikke kan udleje boligen til den af ejeren ønskede lejepris.
  Skagen Kommune har med vilje ladet stå til i årtier og set på at helårshuse er blevet solgt til spekulanter fra andre byer samt ofte folk fra Silkeborg, som skalter og valter i byen og med ejendomme, som de vil. De bygger og bygger om uden tilladelser, overbebygger grundene m.m.
  Man har holdt stille overfor ulovlige salg af helårshuse som sommerhuse til norske og svenske borger med ulovligt udstedte tilladelser fra justitsministeriet ved hjælp af en stedlig advokat.
  Alt dette har medført vanvittig høje vurderinger og da skattestoppet begrænsede ejendomsværdiskatten forhøjede man bare grundværdien og byggerets prisen til astronomiske højder. Det er grunden, hvorfor politikerne er skyld i fraflytning fra Skagens huse og Skagens by, det er for sent at stoppe det,- rigtig mange huse i Vesterby og Østerby er idag registreret som sommerhuse,- andre bliver bare anvendt som sommerhuse. Med de gældende priser og skatter, afgifter og tvungen fjernvarme får man ikke Skawboerne til at blive ved deres hus, i deres by. Selv ved vestkysten har man opgivet at tvinge ejere af huse med helårsstatus til at bo i disse hele året,- at tilflytte.
  I Skagen står mange kvadratmeter tomme,- de kan ikke udlejes, idet lejerne ikke vil betale den nødvendige husleje, dyr fjernvarme og dyre afgifter,- nej de tager bolig i offentligt støttede boliger.
  Hvad med Skagen Nordstrand ? ulovlig bebyggelse i kystnær område, hverken solgt, eller udlejet. Politikerne bærer ansvaret !! Hvem har betalt den esktraordinære kloakledning til dette område? Den har kommunen (Forsyningen) pålignet forbrugerne af vand og kloak med en stor stigning af disse afgifter til følge.
  Hvad med de personalforeninger fra banker, forsikringsselkaber, SKAT, FIH, Falck, sygeplejerskerne m.m. Mange af disse har købt almindelige villaer (helårshuse) som anvendes som udlejningsboliger. Byen nedslides af disse mennesker, som ikke betaler til (Skagen) Frh. Kommune.
  Ejendomsværdiskatten af udenbysejede boliger ,beliggen i Skagen burde tilfalde vores kommune og ikke bopælskommunen af husets ejer.
  Hvilken politikere gør noget positivt for Skagen og de få Skawboerne, som endnu holder ud i Skagen….. indtil også de forsvinder/flytter ?

 • Jens, nu fik du lige saksen til at blive lidt gummiagtig.

  Jeg er i tvivl, om du med lejere mener lejere efter Servicelovens § 80 om husvilde.

  Måske dækker en diskussion i Gribskov kommune om Tisvildeleje over dit spørgsmål, så den klipper jeg lige ind.

  Helårsboliger der benyttes som sommerhuse
  Kommunen skal have fokus på boliger der bruges som sommerhusboliger, men i virkelighed er
  helårsboliger. Det giver sorte vinduer i Hovedgaden i vinterhalvåret.
  Omgåelse af bopælspligten. Et stigende antal helårshuse i Tisvilde anvendes i dag som
  sommerhuse. Konsekvenserne er en dødsspiral:
  1. Prisneveauet for helårshuse skrues op.
  2. Færre børn i institutionerne.
  3. Manglende skat i Gribskov Kommune.
  Hvis tendensen for den nye udstykning ved stationen er den samme, skabes blot et nyt, men
  ulovligt sommerhusområde.
  For år tilbage havde Bornholm tilsvarende problemer med døende lokalsamfund. Her fik man
  vendt den negative udvikling ved en simpel samkøring af BBR- og Skatteregistret.
  Lovovertræderne blev efterfølgende sanktioneret med dagbøder og tvangsudlejning.
  Desuden bør det sikres at husene i selve byen fremover får bopælspligt, for at sikre en
  prisudvikling og en udvikling i bomønsteret i Tisvildeleje som gør byen beboet. Bopælspligten
  bør fremover håndhæves, også hvis det vil medføre salg af berørte ejendomme.
  Vi vil påpege, at udnyttelse af stationsområdet ikke giver et tilstrækkeligt antal boliger til at
  skabe den ønskede befolkningsudvikling. Vi ønsker derfor en parallel proces igangsat, hvor
  status for den eksisterende helårsboligmasse i Tisvilde kortlægges med henblik på en plan for
  udnyttelse i overensstemmelse med såvel de eksisterende regler som lokalområdets behov for
  befolkningsudvikling. Herunder ønsker vi en kortlægning af antal og karakter af dispensationer
  til at anvende huse med helårsstatus til sommerbeboelse, fx gennem friholdelse for
  bopælspligt. Dette kan danne grundlag for at udvikle løsninger, som kan bringe flest mulig
  helårshuse tilbage til helårsudnyttelse, for eksempel ved ejerskifte.
  Hvis der er et ønske om af fremme en aldersmæssig blandet helårsbefolkning i Tisvilde, bør
  der efter min mening ske følgende:
  1: Der må ikke mere gives tilladelse til at ændre helårsboliger til sommerhusboliger, -de unge
  familier der ønsker at slå sig ned i Tisvilde kan ikke konkurrere på de høje fritidsboligpriser
  2: Når der sker et salg af en bolig, som tidligere har været helårsbolig, tilbageføres denne
  status atter til helårsbolig.
  3: Boliger med sommerhusstatus, beliggende ud til hovedgaden og Tisvilde Bygade overføres
  ved salg til helårsbeboelse.

  At kommunen skulle kunne tvinges til at ændre et hus med helårsstatus til et fritidshus af de grunde, du beskriver, har jeg ikke fundet hjemmel til.

  Det kunne da være interessant at få kendskab til, med hvilke begrundelser der er givet fritidshusstatus til helårsboliger i de 3 gamle bydele.

 • Det er et spørgsmål om den passus i lokalplanforslag 1. er lovligt, eller 2. overhoved virksom.

  Fru Støtt har tidligere prøvet det samme i et i mellemtiden bortfaldet lokalplanforslag.

  I sociallovgivningen, som står over lokalpalner m.m. forholder det sig sådan, at kommunen kan tvinges til at omregistereen en ejendom fra helårshus til sommerhus, hvis den indenfor en kort given frist ikke kan anvise lejere til ejendommen til den lejepris, som ejeren forlanger.
  Saksen kan sikkert bekræfte dette ?

 • Per Kempff-Nordkap

  Hej Mads Peter

  Du hentyder til lokalplansforslaget om Vesterby. Her er ordlyden:

  Helårsboliger
  Boliger inden for lokalplanområdet må kun anvendes til helårsbeboelse. Herved synliggøres Frederikshavn Kommunes ønske om at sikre Vesterby som et levende byområde hele året. Nogle boliger i Vesterby har i dag status som fritidsboliger. I tilfælde af at disse huse igen bruges til helårsbeboelse bortfalder deres status som fritidshuse med mindre, der er givet særlig tilladelse til anvendelse af boligen som fritidshus.

 • Mads Peter Møller

  Hvad er egentlig meningen med lokalplan nr. SKA.242 .B.

  Jeg har hørt at man vil dele husene op i A-huse og B-huse.
  Huse som i dag bruges som sommerhuse,kan sælges som sommerhuse.men huse som idag bruges som helårshuse kun kan sælges som helårshuse. Det kan ikke være rigtigt at man kan forskelsbehandle folk på den måde. Venlig hilsen Mads P.Møller

 • Birger T. Jørgensen

  Jeg er helt enig med Inger i at det er en politimæssig opgave, problemet på Gittesvej løses jo ikke ved at lukke vejen – nej desværre er problemet nok (blandt meget andet) at ” vores” politi forlader Skagen kl. 16.00 og hvad så? – når katten er ude spiller musen på bordet.
  Gad vide om alle forældre er deres opgave/ansvar voksen, eller har alle så travlt i deres hverdag at man glemmer børnene og tror at alt ansvar for opdragelse skal finde sted i skole/fritidsordninger – ikke for at træde nogle forældre over tæerne, men tænk over det !!!

  Med hilsen – Birger T.

 • Kempff-Nordkap

  Hvis man kobler denne sag sammen med de unges ulykkelige dødsfald blandt de ældre, drejer det sig om narkotika.
  Jeg har svært ved at forstå, at sådanne problemer løses ved at lukke en vej i kulturmiljøet omkring Havnepladsen og Kappelborgvej.
  Narkohandel er en politimæssig opgave, og sådan bør problemet løses.

  Med venlig hilsen Inger

 • Ejeren er DAMGAARD INVEST ApS, med adresse i Skanderborg. Selskabet erhvervede ejendommen d. 9. december 2008.
  Selskabet skriver i sin ansøgning, at naboerne også gerne vil have Gittesvej lukket.
  Hvor mange af naboerne kender dette investeringsselskab, og mon ikke ønsket blot er at øge indtjeningen uden tanke på, at andre så måske generes?

  Venlig hilsen

 • Einar Carstensen

  Hvordan skal det forstås, at vejen lukkes?
  Det kan vel kun være for kørende trafik, så man vil vel stadig kunne færdes til fods på Gittesvej.
  Larm og handel med narko vil vel så stadig kunne foregå, så hvilket formål tjener en lukning så?
  Eller hvad?

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Natlig larm og støj lukker nu Gittesvej ved Havneplads' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2023 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER