Klage over ulovligt opført skorsten i Aalbæk

Klage over ulovligt opført skorsten i Aalbæk

9. juni 2009 - kl. 7:49 - af

Plan- og Miljøudvalget skal atter en gang tage stilling en klage over en ulovlig opført skorsten samt vinduesparti i Aalbæk. Skorstenen og vinduet er opført/isat tilbage i 1995/1996, men først nu har naboen klaget over dette.

Fra Plan- og Miljøudvalgets dagsorden, kan man læse følgende:

Ejeren af ejendommen Klitvej, matr. nr. 24 al – Ålbæk, Råbjerg, Ålbæk ansøger i brev af den 28. april 2009 på ny om dispensation for opført skorsten og vindue. Begge dele er opført i årene1995-1996 på vestfacaden af ejendommen. Det oplyses, at glasbyggesten er ændret til vindueselemet.

Den opsatte skorsten er placeret tættere på naboskel end 2,50 m. Vinduet er placeret i facaden, der vender ind mod naboskel. Denne facade er placeret nærmere skel end 2,5 m. Endvidere er der i samme facade glasbyggesten, som er ændret til vindueselement.

Ansøgeren fremhæver i skrivelsen, at han er uforstående overfor, at klageren (naboen) først mange år senere fremsætter klage over vinduer og skorsten. Det oplyses videre, at der i naboejendommens facade, der er placeret nærmere fælles skel end 2,5 m, også er et vindue.

Der har ikke været fremsat klager over røggener fra skorstenen.

Ansøgeren ønsker en dispensation til bibeholdelse af skorstenen og vinduerne. På det sidst monterede vindueselement kan glasset eventuelt udskiftes til brandsikkert glas (F-30), Ansøger oplyser, at det vil betyde en stor omkostning.

Det er ansøgerens opfattelse, at et vindueselement yder den samme brandbeskyttelse som glasbyggestenene.

Planmæssige konsekvenser

Begge ejendomme er placeret nærmere det fælles skel end de 2,5 m, som der er minimumsafstanden i bygningsreglementet.

Forvaltningen meddelte i brev af den 28. juli 2008 til ejeren af Klitvej, at de foretagne byggearbejder ikke kunne godkendes med henvisning til bestemmelserne i bygningsreglementet, og der blev i samme brev udstedt varsel om påbud for lovliggørelse af opført skorsten og vindue. Ejerens arkitekt fremsendte den 11. februar 2009 nyt brev. Forvaltningen fandt ikke, at der var nye oplysninger i sagen og fastholdt derfor tidligere afslag. Der er nu ansøgt igen.

Indstilling

Teknisk Direktør indstiller, at bestemmelserne i bygningsreglementet følges og den ansøgte dispensation afvises

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Klage over ulovligt opført skorsten i Aalbæk' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger