Læserbrev med hensyn til helårsboliger med bopælspligt

Læserbrev med hensyn til helårsboliger med bopælspligt

24. juni 2009 - kl. 8:05 - af

Indsigelse til forslag: Lokalplaner SKA.242.vesterby og SKA.244.B.østerby. Til ejere af ejendomme i Skagen Østerby og Vesterby, Skagboer / deltidsskagboer og andre med interesse for Skagens ældre bydele.

Frederikshavn Kommue har i øjeblikket 2 lokalplaner for henholdsvis Østerby og Vesterby udlagt til offentlig høring. Som ejer af ejendomme i områderne, har du modtaget et brev den 12.maj 2009 fra kommunen, hvori lokalplanen nævnes, samt at du på kommunen kan afhente lokalplanen. Indsigelse er senest den 8. juli 2009 og kan sendes på email tf@frederikshavn.dk
(Lokalplaner kan ses på www.frederikshavn.dk , Borger, Planer, byggeri…., Lokalplaner.)

Den brede målsætning med lokalplanerne er, at Skagens ældre bydele bevares og forbedre vores bygningsmæssige kulturarv. Fint at kommunen endelig har fået taget sig sammen hertil og jeg har kun positive tilkendegivelser for lokalplanerne i denne henseende.

Hvad der derimod er meget mere problematisk er, at der i begge lokalplaner glat og elegant indføjes nye retningslinjer over ejendomsretten til de pågældende boliger ved indførelse af beboerpligt.

På side 10 i begge planer står der citat:

Helårsboliger
Boliger inden for lokalplanområdet må kun anvendes til helårsbeboelse. Herved synliggøres Frederikshavn Kommunes ønske om at sikre Vesterby og Østerby som et levende byområde hele året. Nogle boliger i Vesterby og Østerby har i dag status som fritidsboliger. I tilfælde af at disse huse igen bruges til helårsbeboelse bortfalder deres status som fritidshuse med mindre, der er givet særlig tilladelse til anvendelse af boligen som fritidshus.

Hvad dette i yderste konsekvens betyder, har vi ejendomsejere ikke umiddelbart juridisk kendskab til eller viden om, hvordan det vil blive udnyttet og administreret. Et er dog sikkert, hvis dette forslag bliver vedtaget, at du og din familie ikke fremover selv kan bestemme over boligens benyttelse.
Det kan betyde voldsomt meget for ejendommens værdi og dermed også på kommunens skattegrundlag og måske yderligere tomme huse, fordi mange vil frygte konsekvenserne.
Havde man indført denne beboerpligt for 10-20 år siden ville det have været helt naturligt, men nu har erhvervs-, turisme- og byudviklingen overhalet den ønskede nye status om helårsboliger med beboerpligt.

Du bør derfor bruge din ret til, at gå imod denne bestemmelse, hvad borgerne senest i Løkken har gjort med held.

Før et så vitalt indgreb burde kommunen have foretaget undersøgelser af konsekvenserne ved disse stramninger og i stedet opstillet alternativer for, hvordan man kan skabe det liv man efterstræber i lokalplanen. Ligeledes burde kommunen havde undersøgt de økonomiske konsekvenser for ejerne og hvad det betyder for kommunens skattegrundlag.

Som udviklingen er skredet frem, har vi store områder med tomme huse store dele af året, men vi tilbageblevne lokale helårsbeboere oplever også en større benyttelse af husene i dag end tidligere.. Det er dejligt når husene fyldes i de forlængede turistsæsoner, der strækker sig over meget udvidede perioder.

Også weekendbeboere, turister og den store ældre befolkning af deltidsejere af husene er med til i lange perioder, at fylde vores tomme huse, som foruden megen handel i byen er med til at gøre bydelene levende og fuldt udnyttede. Glem heller ikke, hvad dette betyder økonomisk for byens håndværk og andre, at husene holdes i en fin stand.

Politiker,… fremfor at lægge dette slør hen over benyttelsen af vores huse i fremtiden, så tag at gøre din/jer gældende på en mere positiv og indflydelsesrig måde. Det kunne være, at se på hvad man mister af grundværdiskat sat op imod de værdier den nuværende benyttelse tilfører byen ved handel, håndværk og kommuneskatter.

Kommunens politikere og embedsfolk, kunne også mere målbevidst gå efter, at få tilført kommunen en ejendomsværdiskat, som i øjeblikket tilfalder ejernes bopælskommune. Dette har været drøftet før, men er det blevet til andet end et stop ved først replik,… ” det kan ikke lade sig gøre”, …….prøv at arbejde for sagen, overvej det igen,…… for udviklingen standser ikke.

Endelig må vores politikere ikke glemme Skagens erhvervsmæssige situation, hvor turisme bliver mere og mere dominerende og behovet for boliger til lokalbeboere mindre. Her kunne politikerne i stedet arbejde for, at få flere og flere af deltidsejerne til at slå sig mere ned i byen og have tilknytning til både Skagen og hjemstavnskommunen, frem for dette uhensigtsmæssige beboerpligt fremstød.

Det var mange ord om et væsentligt emne, men kort og godt:

Gå imod forslaget om bopælspligt og indsend din indsigelse inden den 8. juli 2009
Du kan også tilslutte dig ved, at underskrive en af de indsigelseslister, som bl.a. er startet af arkitekt Leif Hellsten og arkitekt Victor Nielsen m.fl.

Christen Justesen, arkitekt
Vesterbyvej 29
Skagen

PS. Jeg er tidligere gået meget ind for beboerpligt, men erkender, som udviklingen er gået, at det må ske på nutidige præmisser tilpasset os heltidsejere og deltidsejere.

41 kommentarer til “Læserbrev med hensyn til helårsboliger med bopælspligt” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

41 kommentarer til “Læserbrev med hensyn til helårsboliger med bopælspligt”

 • Med hensyn til Vurderinger har vi jo også lidt af en achilleshæl!!
  I det to områder som er omfattet af den “nye” lokalplan er boligerne efter min mening sat alt for lavt i forhold til de udbudte salgsvurderinger.
  I næsten alle andre områder af byen er de sat for højt.
  Hvis der er nogen der vil give vurderingen for vores hus på Bågøvej så får de bil,motorcykel og indbo med i prisen.
  Jeg tror ikke at der er mange i østerby eller vesterby der vil sælge til vurderingen.
  Men hvem ved der er jo Finanskrise!.

 • Til Niels Chr. Larsen
  Du har ret i dine betragtninger m.h.t. vurderingen, den er alt for høj !

  men ved du hvis skyld det er? spørg dine partikamerater. Prøv spørg hr. Gunnar Karlsen, som sad ved siden af borgmesteren Kurt Krkedal i byrådet. Kassen var tom, hvordan får vi flere penge i kassen ? Forhøje vurderinger, det giver flere ejendomsskatter, og det kunne hr. Karlsen jo sige til fru Karlsen, som havde med vurderingerne at gøre.

  Nu har vi stadig et delvis skattestop (narresut) som har bevirket at ejendomsværdiskatten ikke kunne stige. Hvad gør man så ? Opvurder ulovligt grundpriserne og byggeretter til skyhøjde og….. får mange grundskatter i kassen.
  Til lykke med det ! Så undrer man sig over at Skawboerne ikke længere har råd til at bo i deres egen by ! Sluk bålyset, I er selv skyld i udviklingen/afviklingen, I skulle være trådt i karakter mens tiden var,- nu er det bare reklame før kommunalvalget. God weekend

 • Niels Chr. Larsen

  Det var vel nok godt, du fik lukket op for den dampkedel, du har lukket inde.

  Men jeg vil hellere holde mig til emnet. Og min mening om dette, er hverken nyt eller lavet om på, fordi nogle arkitekter meget hellere vil have spekulanter, end de vil have fastboende boende i husene.

  Og, nej, jeg har aldrig lagt skjul på, at husene heroppe er blevet skruet urealistiisk højt op i pris.
  Enhver, der får telefonbogen FOLK-FAG Skagen, kan jo taghe de sidste tre års udgaver, finde en adresse, og se, hvor højt priserne, altså vurderingerne, er skruet op.
  Nogle 50 %, andre op til 1oo %.

  Det kan vel ikke anses for at være en sund udvikling ??

  Niels Chr. Larsen

 • karin nordmann

  Her gik jeg og mente, at stavnsbaandet er ophaevet i Grundloven, men maaske kommer der en speciel misundelseslov i form af en ny lokalplan, som bestemt ikke vil gavne een eneste i Skagen.

 • Til Niels Chr. Larsen:
  Din kommentar lyder dog meget interessant. Når nu det forgår over helebyen må vi jo heller infør beboerpligt over h e l e byen, ikke ? Ikke bar i 2 bydele.

  Men hvis nu du kunne skaffe mere arbejde til byen, vil beboerne ikke måtte fraflytte byen efter arbejde , det er jo derfor husene er blevet ledige, samt at Skawboerne ikke vil bo i de gammel, mindre, umoderne Skagenshuse i kvarterer, hvor der ikke findes andre børnefamilier. Skawboerne vil ikke investere i at modernisere disse huse indvendig og holde dem vedlige. Du vil måske gerne, at dine børn nu kan overtage disse af andre moderniserede huse til billig penge ? Hvad har S gjort i de mange byrådsperioder, hvor de sad på styringen og borgmesterposten? Intet for at øge beskæftigelsen i byen, kun øget beskatningen af ejendomme og det fortsætter man med. Nu under S ledelse bygger man stadig kvadratmeter… til hvad? hvem til? Du er forsent på den med denne reklame !,- selvom den skal lyder så godt, så er det urealistisk, som det meste S foretager sig ! Vi glæder os naturligvis til at du sørger for at husene bliver billigere, så falder vel også de utopiske vurderinger og dermed størrelsen af ejendomsværdiskatten og grundskatterne til kommunen, eller gør de.
  Sluk nu det blålys, min ven !

 • Niels Chr. Larsen

  Der skal ikke være tvivl om, at helårshuse er til helårsbeboelse-

  og det har der aldrig været. Desværre har det aldrig været fulgt op, men har bare fået lov til at passe sig selv, med kronede dage for alle dem, der spekulativt har investeret i helårshusene, og brugt dem som sommerhuse.

  Det er foregået i hele byen, ikke bare de to områder, og det må være på tide, at det bliver bremset.
  Ellers får vores unger aldrig råd til at købe deres eget.
  Og vi får en by, som Løkken, med masser af tomme huse.
  Det vil være et kæmpe minus, også for de handlende, der for hvert ungt par, der er nødt til at flytte fra byen mister en masse i omsætning.

  Her kan der aldrig “tjenes ind på gyngerne, hvad der sættes til på karrusellerne “!

  Med tak for optagelse

  Niels Chr. Larsen

 • Tror I, at det nødvendige og tidligere lovede borgermøde vil blive afholdt inden lokalplanen vedtages endeligt ?

  Er der ikke nogen , som via sin varme linie kan spørge borgmesteren, om han vil holde det, som han har lovet ?

  Jeg mangler denne varme linie…

  Kan Chr. Justesen? Han er jo diplomat

 • Flemming Hjorth

  Det skal nævnes at deltidsskawboforeningen (I dag Skagens venneforening) ikke har været en del af denne proces. Men om enkelte medlemmer på eget initiativ har valgt at gøre indsigelse imod lokalplanen, kan selvfølgelig ikke udelukkes.

  Med venlig hilsen

  Flemming

 • Inger Kempff-Nordkap

  Hej Flemming..

  Hvor mange af disse er fastboende? Det skulle vel ikke i væsentligt omfang være de samme, som syntes, de som “deltidsskawboere” skulle have fri og gratis parkering i modsætning til os andre dødelige?

  Venlig hilsen Inger

 • Flemming Hjort

  Tak til alle de borgere, der på kort varsel har gjort indsigelse mod lokalplanerne i Østerby og Vesterby. Indsigelserne er nu indsendt til teknisk forvaltning. (Se vedlæg ved at klikke her).

  Har i mulighed for at skrive noget om dette, som tak til borgere/de kommentarer der er kommet ind. Se i tillæg den artikel fra jyllandsposten i dag, som nævnes i brevet

  Mvh Flemming Hjorth
  Medlem af initiativgruppen

 • Hej Jens , jeg kan godt følge dig , og støtter dig gerne , for jeg bor også her i Skagen , det har altid været et mærkeligt byråd vi har , men der ting man ikke kan skrive om dem uden at komme i klemme . Hilsen Flemming …..

 • Til Flemming,

  det ville være dejligt, hvis det var sådan, Flemming,…men
  vi bor heroppe og har brugt oceaner af kræfter og tid på at overbevise kommunalebestyrelsen om at stoppe de mange nybyggerier overalt i Skagen, som bygges af spekulanter og giver ydermere tomme kvadratmeter.

  Se hvad kommunalbestyrelsen har gjort i gl.Skagen.

  De har fremmet spekulanterne, istedet for at bremse dem og nu går de ud af kommunalbestyrelsen med både pensioner og egne spekulationer, de selv har foretaget. Føj da ! Er dem dem, som påstår, at de elsker deres by og vil bevare dem? Nej de har tildels allerede ødelagt byen.
  Ulovlige byggetilladelser, udnyttelse af enhver ledig kvadratmeter med frastykninger og meget andet.

  Det er kommunalbestyrelsens opgave at begrænse disse udvækster, men faktum er, at borgerne skal “slåes” med politikerne for at bevare lidt af Skagens miljø.Så kan man nok give udtryk for så mange gode intensioner i lokalplanerne, men politikerne har ja lles steder i byen ingen gang overholdt deres egne såkaldte SMÆK-E værdier. De er utroværdige, de skulle have smæk. udskift dem til nogle troværdige, hvis de kan findes, udskift byplanchefen og stop spekulanterne, både de udenlandske, de indenlandske og også dem fra Skagen selv. Stop også den erhversmæssige, ulovlige udlejning af helårshuse, ejet af div. personaleforeninger til deres medlemmer,…..med familie, venner og bekendte. Stop også gyselige hotelbyggerier, som bl. andet ligger på Vestre Strandvej og er konkurs, ligger i Højen (Krøyers) og er hæsligt og sammentrængt med ulovligt indkasseret areal til parkering. Jeg græmmes !!!

 • Dem der vil prostere mod bopælspligt , skal flytte herop og bo i kommunen , for ellers giver det ikke mening i byrådet , for de lytter til dem der bor og har adresse her og betaler kommuneskat , for det er sådan demokrati fungerer . Hilsen Flemming….

 • Hej Sten,

  jeg tror virkeligt, at det er en god ide..

  Det har i al fald været total forgæves at råbe vore lokale politiker op,- det gælder både forh. borgmester Rex Christensen, Inger Støtt, det gælder også forvaltningen.
  Forh. justitsminister Lene Espersen blev kontaktet direkte, også imens hun var på besøg her i Skagen på Brøndums Hotel, sammen med Villy Søvndal SF imens hun var justitsminister ,- Villy Søvndal blev personligt orienteret i Skagen ved Brøndums Hotel,- de overbegriner bare borgerne og gør intet ved det.

  Allerede under Frank Jensen gjorde justitsministeret, hvad de vil,- det forsætte de med også under Lene Espersen. Er Danmark ved at blive, eller er en bananrepublik? Er borgernes klageinstanser alle bare narresutter ?

 • Hej Jens
  Du må have yderst høje tanker om Bjarne Lausten, hvis du mener han skulle kunne være behjælpelig med noget som helst.
  Jeg husker ham tydeligt som fødselshjælper for Frank Jensen, da Skagen Politi blev udsat for sin første store nedskæring.
  Hans sidste tiltag er i forbindelse med det netop indgåede forsvarsforlig.
  Her blev en nybygning, som Karstensens Skibsvæft skulle bygge, lagt i mølposen. I en stor opsat artikel i Nordjyske, fremgik det, at Bjarne Lausten var imod den beslutning. Den ikke så smarte journalist spurgte ham desværre ikke, hvorfor han så stemte FOR forsvarsforliget, som indebar en indskrænkning af ordrerne på det værft, som han kun besøger, når der er valgkamp.
  I mine øjne er Bjarne Lausten ikke andet end en slingrefis, der mere interesserer sig for partiet, end for lokalområdet.
  Prøv i stedet at kontakte en af landets to store TV-stationer, journalisterne skulle ikke være så svære at lokke hertil på denne tid af året, det kan sikkert få en del politikere op af stolen, her i agurketiden.

  Hilsen Sten

 • Victor D. Nielsen

  Jeg kan se at der nogle steder er lidt tvivl om hvad det her handler om.
  Det handler kun om at vi ikke vil have tinglyst en HELÅRSBEBOERPLIGT-Sådan!
  Prøv at læse det første brev fra Chresten Justesen på denne side, det fortæller alt.
  Tak for alle de mange indsigelser jeg modtaget.
  Med venlig hilsen.
  Victor D. Nielsen
  Hollændervej 15
  9990 Skagen.

 • Hej Lene

  Det med kommunekassen er en længere debat mener jeg – for siden kommunesammenlægningen er der flere af vores sundhedsydelser og services som er fjernet.
  Jeg har svært ved at tro at det skulle være Skagen der bruger pengene i kassen, med den omsætning som Skagen genererer på grund af turismen,

  Så når du siger vi skal yde før vi kan nyde, så mener jeg bestemt at Skagen har ydet – og ydet – og ydet siden kommunesammenlægningen…

  Og mht skat for sommerhusejere, så “gør du op af det forkerte træ” – det er en statsbeslutning og ikke noget kommunen kan tage beslutninger om.

  Hav en dejlig dag 🙂

  Mette

 • Lene, du har for lidt indsigt i tingene.

  Husejer, også sommerhusejer skal normalt betalt ejendomsværdiskat.
  Ejendomsværdiskatten opkræves og tilfalder den kommune, som husejeren er hjemmehørende i.
  Husejer med huse i Skagen, men bosiddende i Aalborg, Århus, København m.m. betaler derfor ejendomsværdiskat til deres kommune, i stedet for, som det burde være til Skagen/Frederikshavn Kommune, Politikerne i folketinget er flest fra disse store kommuner og ikke parat til at lade disse skatter gå til de kommuner, hvor husene er beliggen,- nej de vil beholde de skatter i deres kommune, men forventer at nyde husene i feriekommuner, som Skagen, de vil nyde og vi skal betale. Uanstædigt, det skal ændre i folketinget, Det kunne være Bjarne Laustsen vil kæmpe for det i folketinget ? DET SKAL FREM !
  Som det ved, er grundskatter i forvejen meget høje p.g.a. vanvittige grundvurderinger,- yderligere grundskatter rammer igen de fastboenede,- lad være med at tænke disse tanker,men beskat personalforeningers huse fra bl. andet SKAT, som har 3 huse i Skagen, som de lejer meget billigt for at slide på Skagen, ligesom FIH, Nordea, Falcks personaleforening og mange andre !

 • jeg har læst debatten – men vi glemmer bare lige en ting….
  Hvis vi ikke får flere penge i kommunekassen – så ender det med at vi fastboende ikke har råd til at blive boende i vores huse, fordi – at vi skal betale meget mere for de forskellige faciliteter – som vore sommergæster forventer at vi kan levere.

  hvem skal så betale gildet – til renovering af vores veje f.eks., eller de personer som skal have hjælp af hjemmeplejen? Hvem skal så betale for det gilde…
  jeg foreslår, at de som har sommerhuse i Skagen – skal være med til at betale for gildet – det må være ret og rimeligt for alle parter. Man kunne lave en slags ekstra skat for dem – eller deres ejendomsskat skulle forhøjes, så en del af pengene gik til den kommune – hvor de havde et sommerhus… det ville være en stor hjælp – til vores lille samfund – så kunne vores sommergæster jo nyde naturen – uden dårlig samvittighed – og der ville i fremtiden være råd til servicerer vores gæster.

  jeg agter ikke at stemme imod – da jeg så afgjort mener, at man skal yde før man kan nyde

 • Jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er nogen der ikke har et hus de skal have solgt inden for en årrække, eller allerede har sat til salg har gjort indsigelse imod den nye plan?.
  Jeg syntes nemlig at de der har DET dominerer den her debat.
  Jeg har endnu ikke besluttet mig, Men vores hus falder jo nok også i pris selvom det ikke ligger i et af de to områder. Eller stiger prisen på de huse der ikke ligger i et af de to områder?
  Men hvis huspriserne kommer ned i et normalt leje kan det jo være at de Pendlere der trods alt kommer til Skagen kunne finde på at flytte hertil.
  Endvidere kunne jeg godt tænke mig at vide om det er alle der kan gøre indsigelse eller om man skal være borger i kommunen, og ikke kun husejer.

 • Hej tror nu at jeg vil bakke Kristen m.fl. op

  Dog støder det mig igen og igen på denne ellers udmærkede avis at man fortsat kan være anonym a la saksen som postulerer ting af usaglig viden omkring andre debattører
  Thomas

 • Det undrer mig, at det er arkitekter, der rejser spørgsmålet om helårshuse. Er der tale om at anskaffe merværdi ud af turisterhvervet, som nævnt i Kommuneplan 2009-2020? Denne skal vedtages af Byrådet i september måned. Eller er det erhvervsudvikling for arkitektstanden? Jo flere fritidshuse, jo mere arbejde.
  Hvis der er så mange mørke huse om vinteren, måtte det da være nok til, sammen med initiativtagere og disses støtter, at komme med kommentarer til lokalplansforslagene. Det er klart, at de, der nu bruger husene i Vesterby og Østerby som fritidsboliger, selvom husene har helårsstatus, vil sige som arkitekterne.
  Er forslagene i overensstemmelse med forslaget til kommuneplan, som netop har været i høring?
  Det er utrygt og også uklart, hvorfor der skal rejses en folkestemning, uden der er klarhed over betydningen af underskrifterne. Kommunen kan selvfølgelig bruge dem til at finde ferieboligejere 😉
  Jeg forventer ikke, at arkitekterne svarer på indlæggene her, for jeg tror ikke, de helt er klar over, hvilken betydning, deres indsigelser har for byen. Altså medmindre de går ærinde for andre, der ved det.

 • Hej Per,

  jeg har en vis forståelse for dit synspunkt, idet allerede nu har banker, forsikringsselskaber, Falcks personalforening, SKAT, FIH og mange andre almindelige villaer/huse i Skagen, som anvendes meget mere intenst og med ofte mange familier, samt yderligere inviterede gæster med stor ulempe for byen.

  Byen skal opretholde et stort beredskab for vand, vandrensning, rensningsanlæg, losseplads, parkeringspladser, læger. Der er slitage på veje m.m Hvad betaler de? Kun grundskatter ! Hvis disse institutioner ikke kunne eje disse almindelige villaer, som slides hård, ville disse mennesker leje sig ind, enten privat, hotel o.a. sommerhusleje. Dette ville give indtægter til byens borger samt beskatning af disse indtægter.
  Ved en tidligere fremsat lokalplan for Østerby lovede borgmesteren at der skulle holdes et borgermøde om sagen. Har han glemt det ?
  Endelig vedtagelse af de fremsendte lokalplaner bør udskydes indtil et sådan borgermøde har fundet sted.
  Forøvrigt: hvorfor skal den slags stillingtagen altid ske i højsommeren ? Er det fordi man ønsker mindst muligt modstand/opmærksomhed på den slags sager ? Byen trænger og har gjort det længe til en ny planlægningschef for byplanlægning. Havde man haft Poul Nedergaard Jensen, en mand med kærlighed til sin by og fornuft i planlægning, havde vi haft en meget skønnere by, færre problemer og ikke de frygtelige unødbendige haller fra fa. V.G.Mikkelsen til at tage den bedste udsigt, det bedste sted i Skagen, ved Østre Strandvej. De burde fjernes !
  Udenlansk ejede ejendomme kan påståes beboet af venner, men er måske (skattefrit ?) udlejet ?

 • Per Kempff-Nordkap

  Hej Jens

  For at belyse min pointe.

  En EU-borger – en af de flere hundrede millioner, der kan arbejder et sted i Danmark for kortere eller længere tid, vil hvis helårsstatus ikke bibeholdes helt lovligtkunne købe hus i Skagen – og når han eller hun senere flytter til at andetsteds i forbindelse med virkeliggørelsen af vedkendes karriereplanlægning. Ja så har han eller hun et hus i eller som nogle siger på Skagen.

  Folk eller virksomheder, der køber et eller flere huse i Skagen til udlejning for længere eller kortere (ferieudlejning) er ikke underkastet skov og naturstyrelsens tilsyn, så vidt jeg kan se, idet der netop ikke er tale om sommerhuse, men blot huse i Skagen by.

  Mvh
  Per

 • Til Christian Pedersen:
  Godt indlæg til debatten, som burde var ført udvidet på et borgermøde, inden man har fremsat lokalplanerne.

  Pkt. 3 har både arkitekterne, Frede Jensen og undertegnede Jens besvaret.

  Udvilingen i Skagen er ikke anderledes end man har oplevet den i Sveriges periferi, hvor tidligere helårsboliger nu kun er sommer/ferieboliger.

  Når staten og EU ødelægger fiskeri, borttager byen mange offentlige arbejdspladser, som politi, 1 skole, sygehuset, retskontoret, motorkontoret o.m.a., så er der ikke arbejdspladser nok og folk tvinges fra byen,- fiskeindustrien har det heller ikke godt og har automatiseret. Hvem skal så købe/bo i Skagens huse?
  Skawboerne kan og vil ikke betale til oppustede huspriser, voldsomme vurderinger, vanvittige grundskatter,- byen tømmes for faste beboer.

  Det kan ikke ændres ved stævnsbinding, kun ved udvikling , ikke ved afvikling, med mindre også dette er for sent.

  Det er da tåbelig at man bebygger de mindste og sidste arealer i Skagen med huse til spekulanter når Skawboerne huse ved generationsskifte bliver ledige.

  Endnu engang: tåbelig planlægning, hvis man overhoved skal kalde det planlægning.

  Tak de

 • Flemming Hjorth

  Til orientering ligger underskriftslister i Krages bageri i Vesterby og Østerby. Til Jens; Følgebrev og indsigelser bliver samlet og leveret til teknisk forvaltning med kvittering for modtagelsen, inden tidsfristens udløb.

 • Christian Pedersen

  Rigtig god, og relevant debat.

  Der er dog flere forhold som jeg gerne så belyst bedre.

  1: har en kommunalbestyrelse overhovedet beføjelse til at “give” sommerhus status til et helårshus der ligger i bymæssig bebyggelse?. Jeg mener at loven om sommerhus bebyggelse er endog meget restriktiv. Der sondres meget klart mellem begreberne – sommerhus og fritisdhus. Ved begrebet fritidshus kan der indrømmes begrænset anvendelse, men husets status som helårshus opretholdes. En status som sommerhus er lovmæssig helt anderledes.

  2. At den tidligere Skagen kommune evt. har givet sommerhus status til helårshuse er IKKE et argument. Er det iøvrigt sommerhus status der er givet og ikke fritidshus status?.

  3. Fra initiativ tagernes side savner jeg en ordentlig begrundelse for dette ønske om ændret status på deres ejendom.

  Når man trykker en så væsentlig “indsigelses” blanket i Skagen Onsdag følger der også en forpligtigelse med til at borgerne oplyses om alle relevante aspekter,således at den enkelte underskriver rent faktisk ved hvad det er vedkommende skriver under på. Alt andet grænser til “bondefangerri”.

  4. Der har i de sidste ca. 20år været forsøgt at oprette forskellige former for “værn” mod, at en ny bebyggelse endte med at blive overtaget af ikke fastboendene:
  Gråklit,- det gik ikke der.
  Eratorsvej,- der kæmpes fra hus til hus, efter min (gammel viden?) dog således at byrådet har nægtet at ferieudlejning kan finde sted.
  Utzon projektet ved Klæbels villa blev udformet som andelsboliger for at imødegå feriehuse.
  Nord Strand er på alle måder en planlagt “omgåelse” af,- ihvertfald begrebet BYZONE da alle fra starten har vidst at der næppe vil være ret mange fastboende i disse huse, der vel at mærke alle er huse med helårsstatus.

  Der er altså som det ses et meget flydende forhold til begreberne. Dele er arvegods fra tidligere tiders “køkkenbords aftaler”. Det er vel netop derfor at de fremlagte bevarende lokalplaner for Østerby/Vesterby forsøger at få rettet op på disse forhold, og det med god grund.

  Kommunen ville fremstå som en ordentlig demokratisk instution hvis den fremlagde et kort materiale hvoraf det klart fremgik hvilken status de enkelte ejendomme er tillagt, således at løse, udokumenterbare påstande kunne enten afvises eller bekræftes. Dette burde foregå i forbindelse med et borgermøde hvor div. jurister med specialviden kunne forklare borgerne hvad de enkelte “begreber” rent faktisk indebærer.

  FØRST DEREFTER KAN MAN TILLADE SIG AT STARTE EN UNDERSKRIFT INDSAMLING .

 • Kære Per,

  du har da misforstået noget.

  Ingen EU borger kan (lovligt) købe helårshuse i Danmark med mindre de tager bopæl i huset/Danmark.

  Ingen borger, hverken EU, eller udenfor EU (norske) kan eje hverken helårshuse som sommerhuse, nok købe sommerhuse lovligt.

  Alligevel sker det , fordi justitsministeriet udsteder ulovlige tilladelser til norske og svenske borger ved hjælp af bl. Skagens advokater.

  Disse udlændinge digter skønne historier sammen med deres advokat for at ministeriet udsteder disse tilladelser og fortsat gør det.

  DET ER DET VI SKAL SÆTTE EN STOPPER FOR.

  Det er dette, som underminerer sommerhusreglen med EU fra 1972 og hvis den bortfalder helt, ja så kan alle købe, hvad de vil.

  Det er justitsministeriet, lokale politiker og hjælpende advokater du skal rette skytset imod, ikke Skawboerne, som vil nedarve hjemmet til deres udenbys boende børn. Det er disse handler, som har presset priserne, vurderingerne og ejendomsskatter op.

  Hvis 80 mill tyske borger får at vide at norske borger, ikke medlem af EU samt svenskere i EU kan købe helårshuse som sommerhuse i Skagen og spekuler med dem,…. ja så riskerer man at EU ikke længere vil opretholde vores undtagelse ! Så forstår det dog, Per.

  Hvem bygger man i Skagen alle de kvadratmeter til, som står tomme ?
  Dårlig planlægning fra lokale politikere, som glæder sig til store indtægter fra ejendomsskatter af tomme huse, således at de fortsat kan frosse skattemidler væk, ansætte endnu flere indenfor det offentlige !
  Nej, som jeg har sagt, vognen er for længst kørt.
  Gør indsigelse:
  imod stævnsbinding, forskelsbehandling og skatteplyndring.

  P.S.Spekulationsopkøb af en række huse med henblik til senere udlejning er heller ikke muligt, idet ejerskab for mere end 2 sommerhuse betragtes som erhversmæssig udlejning af sommerhuse, som er ulovligt og forfølges af Skov- og Naturstyrelsen.

 • Sjovt, nu har skawboerne brokket sig i årevis over at husene bliver solgt og købt af “deltidsskawboere”. Nu gør kommunen noget ved det, og så brokker folk sig over det. Morsomt og typisk “Skawsk”. Det eneste argument jeg har hørt der taler for turisterne køber vores huse er at de bliver holdt pænt i stand. Det argument er for ringe og latterligt. Tænk jer om før i skriver under på indsigelsen. Hvad er det for en by i vil bo i?.

 • I Skagens Ugeavis findes en kupon til indsigelse. har jeg set, men hvorfor ikke sende en mail, eller et brev til Frederikshavn Kommune , rettidig og med ønske om kvittering for modtagelsen ( pr. mail, eller fax, eller brev.)

 • Victor D. Nielsen

  Først til Per.
  Prøv at sætte dig ind i tingene inden du fare i blækhuset.
  Til alle:
  Vi har ikke været gode nok til at oplyse hvor indsigelser skal hen, hvis i ses i ugeavisen er der er annonce vedr. indsigelse mod helårsbeboerpligt som afleveres i postkassen hos mig Hollændervej 15, Skagen.
  Vi har også nogle folk på gaden som stemmer dørklokker m.v.
  Tak for indlæggene.
  Med venlig hilsen
  Victor.

 • Per Kempff-Nordkap

  Kære Jens.

  Du skriver, at du har ret, og det har du og dine venner da også på flere punkter, men jeg mener, at dit indlæg netop bekræfter substansen af mit indlæg.
  1 EU – borgere vil kunne købe husene i Øster- og Vesterby – hvis kravene til helårstatus ikke bevares.
  2. EU-borgere kan ikke erhverve sommerhuse i Danmark som alt overvejende hovedregel.
  3. Alle andre vil kunne købe husene til ferieudlejning, hvis vi ikke bevarer reglerne om helårsstatus.

  Prøv lige at tænke scenariet igennem. Jo, jeg ved godt at der er mange, der anvender boligerne i strid med reglerne, men som du kan se i.h.t Boligreguleringslovens § 50 stk. 3, stiller det dem ikke bedre.
  Jeg ser intet sted i reglerne, at boligerne ved salg bibeholder ændret fritidshusstatus i forhold til lokalplanernes bestemmelse om helårsstatus.

  Du har hel ret i, at der også er et skatteaspekt i salg af fastejendom, men bedømmelsen af disse forhold beror altid på en konkret vurdering, og det kan efter min opfattelse være misvisende at svare generelt i sådanne sager . Spørgsmålet om helårsstatus er væsentligt større og mere betydningsfuldt end spørgsmålet om skat.

  Til orientering har jeg nederst trykt Boligreguleringslovens§ 50 og §51.

  Jeg mener fortsat, at de regler, vi har og forhåbentligt vil få, vil være fornuftige og til gavn for Skagen.

  Med venlig hilsen

  Per

  § 50. En bolig, der inden for de sidste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse, må ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke tages i brug til sommerbeboelse, el. lign. midlertidig benyttelse, der er til hinder for, at boligen fortsat benyttes til helårsbeboelse. Tilsvarende gælder de i § 48, stk. 1, sidste punktum, omhandlede enkeltværelser.
  Stk. 2. Meddeles afslag på samtykke, finder reglerne i § 48, stk. 2-5, anvendelse, idet fristen i § 48, stk. 2, løber fra kommunalbestyrelsens afslag.
  Stk. 3. Har ejeren i strid med reglerne i stk. 1 taget boligen i brug til sommerbeboelse, kan kommunalbestyrelsen til enhver tid benytte reglerne i § 48. En af ejeren indgået lejeaftale om benyttelsen som sommerbeboelse m.v. kan af kommmunalbestyrelsen kræves ophævet efter reglerne i § 49.
  § 51. Kommunalbestyrelsens svar på en ansøgning om samtykke i henhold til §§ 46, 47 og 50 skal foreligge senest 6 uger efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgningen eller den dokumentation, som kommunalbestyrelsen har udbedt sig.
  Stk. 2. Er boligen ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen.
  Stk. 3. Har kommunalbestyrelsen nægtet samtykke, kan ejeren anmode kommunalbestyrelsen om i medfør af § 48, stk. 3, at anvise en lejer til boligen. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses kommunalbestyrelsens samtykke for meddelt.

 • Ulrik Rahbek Therkilsen

  Hvor og hvordan sender man indsigelser?

 • Hvor finder man de underskrifts lister som i har startet ?

 • Hej Per,

  et sødt indlæg til debatten, men fyldt med faktuelle fejl:

  Arkitekterne og Frede Jensen samt undertegnede Jens har ret og du skriver nogle påstande, som er faktuelt forkert:

  1. I Østerby og Vesterby er mange helårshuse allerede registreret som sommerhuse.
  2. Boligreguleringsloven indebærer at når der ikke er boligmangel i en kommune og kommunen indenfor 6 uger ikke kan anvise lejere til den af ejeren krævede leje kan ejeren kræve huset omregistreret som sommerhus. Det har overhoved intet at gøre med by- og landzone.
  3. Det er også forkert at alle EU borgere kan købe helårshuse som sommerhuse. Det forholder sig således:

  EU borger kan købe helårshuse til eget brug som bolig, når de flytter til det pågældende land. Iflg. aftalen med EU fra 1972 , uden at have bopæl i landet.
  kan EU borgere ikke købe sommerhuse i DK.

  Denne bestemmelse overholdes ikke af justitsministeriet, som udsteder ulovligt tilladelse til norske (ikke EU) og svenske borger om at købe helårshuse som sommerhuse i Skagen,- et kendt Skagens advokatfirma hjælper aktivt med til disse ulovligheder. Beviserne ligger hos mig, alligvel gør hverken den forrige, eller sidste justisminister noget ved sagen! ? Hvad kaldes det ?
  Tror Du at når en udenbys person flytter sin adresse til et helårshus (som sommerhus) til Skagen at det giver mere liv i byen ? Nej,- den vogn er kørt !

  Hele diskussionen drejer sig om skat ! Et sommerhus kan sælges med skattefri gevinst,- det kan et helårshus, som ejeren ikke har beboet ikke! Det er ganske alvorligt ! Et sommerhus skal betales ejendomsværdiskat af til ejerens bopælskommune,- et helårshus, som ikke er anvendt til bolig betaler ikke ejendomsværdiskat. Hvilke numre er der lavet med Skagen Nordstrand-projektet ? De betaler sikkert heller ikke ejendomsværdiskat.
  Hvor beskattes gevinster fra ejendomshandler af huse, som ejes af norske og svenske borgere ? ALDRIG, de ville blive beskattet i dansk bopælskommune, men en sådan har de ikke, disse spekulanter.

  Hvad vil du gøre med huse, som børnene, boende i Århus, eller andet sted arver efter deres forældre i Skagen ? Skal de være tvunget til at sælge? Til hvem.
  Dårlige kommunalpolitiker har og sørger for et overskud af tomme kvadratmeter nybyggeri i Skagen. Til hvilke fastboende vil du sælge dit hus ? Folk flytter ud af byen p.g.a. høje ejendomsskatter, høje vurderinger,.. til Aalbæk, Sindal, på landet. Nej udskift politikerne, som ødsler med pengene og lav et total byggestop for nye boliger i Skagen!

 • Kempff-Nordkap

  Helårsbeboelse, byhus eller sommerhus?

  Arkitekter fra Vesterby og Østerby skriver i diverse læserbreve, at tiden er løbet fra Skagen som en by, hvor man kan bo og ikke kun kan feriere. Det er derfor unaturligt at kræve helårsstatus i disse bydele i modsætning til, hvad der lige er blevet vedtaget for Skagen midtby.
  Nogle har den opfattelse, at kommunen ikke kan modsætte sig, at man har sit hus i Skagen som fritidshus, hvis man ønsker dette. Det er på visse betingelser også rigtigt, hvis man ikke selv eller kommunen kan finde en helårslejer, – ja så kan man få lov til at benytte huset som fritidshus. Deri ligger ikke, at huset så får ny status som sommerhus, – nej det er et helårshus, som ejeren må benytte som sommerhus.
  Hvad vil det betyde, hvis vi slettede kravet om helårsstatus, som arkitekterne foreslår? Så ville huset ikke være et sommerhus, for det ligger i byzone, så det ville bare være et hus i byzone, som alle EU-borgere vil kunne købe, og som selskaber, der vil anvende husene til ferieudlejning, vil kunne købe. Se, det ville betyde en forandring, hvor al ferieudlejning i Skagen skulle finde sted i Østerby og Vesterby.
  Vi ville ikke kunne sige nej til udlændinge med henvisning til sommerhusreglen, for det er netop ikke et sommerhus.
  Det værn, vi har i dag, at man skal bo i byen for at kunne erhverve det, og man skal bo i landet for at kunne få sommerhustilladelse, disse værn forsvinder for altid og byen vil fuldstændig skifte karakter.
  Det er en dårlig idé at skrive under på arkitekternes forslag. I stedet bør vi takke kommunen for dens fremsyn og de i øvrigt gode lokalplaner.

  Det kunne være gavnligt for en debat at få et overblik over, hvor mange huse, der anvendes som fritidsbolig for en familie, hvor mange, der udlejes af en familie, et selskab uden tilknytning til Skagen, pensionskasser m.v., fordelt på bydelene.

  Venlig hilsen
  Per Kempff-Nordkap

 • Christen Justesen tager fat i en problematik, som man efter min mening har ladet sejle i Skagen i alt for mange år, og som Frederikshavn kommune med de 2 lokalplanforslag nu fremkommer med forslag til en begyndende løsning af.
  Flere og flere helårsboliger i Skagen overgår hvert år til at være fritidsboliger.
  Befolkningstallet i Skagen daler år for år.
  De første 9 år af dette årtusinde er der sket et meget omfattet nybyggeri af helårshuse.
  I det foreliggende forslag til kommuneplan er der udlagt adskillige større arealer som ”perspektivområder”, hvilket jeg har opfattet som et andet ord for boligområder på et lidt senere tidspunkt.
  Antallet af helårsboliger er altså blevet kraftigt forøget, mens efterspørgslen efter helårsboliger som anvendelse til helårsboliger i Skagen samtidig er gået tilbage.
  Det hænger ikke sammen.
  Hvis man pludselig i Østerby og Vesterby begynder at forlange, at nogle helårshuse kun må sælges til helårsbenyttelse, vil man indføre forskellige regelsæt for huse, der har samme forhistorie, ligger samme sted og i øvrigt kan ligne hinanden ganske meget. Man må forvente, at der meget hurtigt vil udvikle sig en større prisforskel mellem fritidshusene og helårshusene, og der vil være helårshuse, som meget vanskeligt kan sælges til en anstændig pris. Det vil være en vilkårlighed, som heldigvis ikke normalt hører til i det danske samfund.
  Situationen har udviklet sig over mange år og er meget kompleks, så jeg håber, man tænker sig rigtig godt om og indgår i yderligere dialog med borgerne, inden man skrider til drastiske ændringer.
  Der er dog et forhold, som man efter min mening allerede nu kan gøre noget ved, nemlig at stoppe udlægning af yderligere boligområder i Skagen, så længe der er så mange helårshuse, der står tomme, og/eller er til salg. Med et faldende befolkningstal kan jeg ikke forestille mig andet end, at nye boliger kun vil øge antallet af fritidsboliger enten ved direkte salg som fritidsbolig eller ved at folk sælger deres ældre hus – som fritidsbolig – og flytter ud i et nyt hus. Jeg kan ikke gennemskue om det er i direkte strid med Planloven, men efter min opfattelse vil det være i strid med Planlovens ånd.
  Der er andre måder end påbud at påvirke efterspørgslen efter helårshuse som fritidshuse på, f.eks. økonomiske reguleringer. For huse, man gerne vil bevare til reel helårsbeboelse, kunne man f.eks. give ejere, der sørger for, at der bor mennesker, der optræder i folkeregisteret, på adressen, rabat på grundskylden, og/eller man kan udskrive ekstra grundskyld til ejere, der ikke sørger for det samme. Dert vil i givet fald være hensigtsmæssigt med en overgangsperiode for indførelse af en sådan ordning, som også vil kræve en lovændring. Men i og med problemet ikke kun er Skagens problem, men findes i en række andre mindre byer, er det vel ikke utænkeligt, at dette vil kunne lade sig gøre.
  Venlig hilsen
  Frede Jensen
  Ferslevsvej 31
  Skagen

 • Til Birger T.

  du har ret, byrådet kan ikke lave deres egen lov på det.
  Det strider også imod boligreguleringsloven og den står højere end lokalplaner !

 • Til Christen Justesen,

  tak for det gode indlæg,- helt enig, selvom , som du selv skriver, du for længe har haft en forkert opfattelse til bopælspligten.

  M.h.t. ejendomsværdibeskatningen, som burde komme Skagen /Frederikshavn Kommune tildgode har jeg arbejdet med i en del år også med Pandrups tidl. borgmester Janssen.

  Vores gl. kommunalbestyrelse har overhovet ikke reageret aktiv i disse sager, i stedet, udstedt ulovlige byggetilladelser m.m.
  Heller ikke justisministeriets ulovligt udstedte tilladelser til norske og svenske borgerom at købe helårshuse som sommerhuse har man imødegået.
  Dette sker ved hjælp af byens advokater og er imod vores aftale med EU fra 1972. Spørg Rex,- det ved han alt om !

 • Hvordan var de gamle bestemmelser? På mit skøde står der, at huset ikke må bruges som fritidsbolig og ej heller vil kunne forventes at kunne det..

 • Hvor ligger de indsigelseslister – i butikker eller ??

  Jeg er helt enig i dit synspunkt på bopælspligt og så mener jeg iøvrigt slet ikke at en kommune selv kan lave deres egen lov vedr. dette.

  Birger T.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Læserbrev med hensyn til helårsboliger med bopælspligt' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2023 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER