Kommunaldirektøren på besøg i Nordbyen OPD.

Kommunaldirektør, Michael Jentsch, er her sammen med Henrik Jørgensen og Jens Ove Bagterp fra gruppen " Borgermødet ". Andre medlemmer af gruppen er Michael Jørgensen og Lotte Bech.

Kommunaldirektøren på besøg i Nordbyen OPD.

7. februar 2013 - kl. 12:36 - af

En gruppe beboere, der kalder sig “Borgermødet” havde inviteret kommunaldirektør, Mikael Jentsch, til at se området og finde en løsning på regnvandsproblemet i Nordbyen.

” I følge Skagen Kommunes spildevandsplan fra 2005 skulle regnvandet ledes hen til syv regnvandssøer, men søerne er aldrig blevet anlagt, og i den nye spildevandsplan for Frederikshavns Kommune er de helt slettet” fortæller Henrik Jørgensen, og han fortsætter: ” Regnvand og grundvand står alt for højt, og der er ikke gjort noget ved problemet i takt med at Nordbyen er blevet udbygget”.

Lige nu pumpes alt regnvand fra Nordbyen ud i “Guldmajsgrøften” og ledes direkte og urenset ud i Kattegat, lige der hvor vinterbaderne holder festival.

“Vi er glade for at Mikael Jentsch kom op til os for besigtige området, og han virkede meget opsat på at løfte opgaven i samarbejde med områdets beboere. Ved besøget fik han også overrakt støttetilkendegivelser fra flere institutioner og områdets beboere. Vores politikere har overhovedet ikke reageret på trods af flere henvendelser” udtaler Jens Ove Bagterp.

Gruppen “Borgermødet” ser Mikael Jentsch som katalysator mellem beboerne og byrådet, så man – ud over at løse regnvandsproblemet – også kan skabe et rekreativt område. Et område som alle, både institutioner, byens borgere, samt byens mange gæster kan have glæde af.

OPDATERET: Artiklen er opdateret med billeder den 6. februar og med dokumenter den 7. februar.

Se “Borgermødets” brev til Borgmesteren her.

Se svaret fra Borgmesteren her.

14 kommentarer til “Kommunaldirektøren på besøg i Nordbyen OPD.” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

14 kommentarer til “Kommunaldirektøren på besøg i Nordbyen OPD.”

 • Jens Ove Bagterp

  Kære læsere.

  Overfladevandet og regnvandsøen i Nordbyen er på Plan- og Miljøudvalget’s (PMU) dagsorden i morgen.

  Vi kan med glæde konstatere, at de ansvarlige politikere nu tager fat om Nordbyens særlige udfordringer.Disse afsnit er taget ud fra dagsordenen:

  ” Indsigelserne vedrører afledning af overfladevand til 3 vandløb i Skagen og som led i afhjælpning af overfladevandsproblematikken et ønske om etablering af sø. De 3 vandløb er:
  • Guldmajsgrøften
  • Batterivejens Vestre Grøft
  • Hvidegrøften”

  samt
  ”Den rejste problemstilling omkring afledning af overfladevand i Skagen, jf. ovenstående har vist sig, at være mere komplekst end først antaget. Derfor er der iværksat undersøgelse i samarbejde med Frederikshavn Spildevand A/S for at finde en løsning, der tilgodeser både borgerne i Skagen, Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Kommune som myndighed.”

  Hele PMU’s dagsordenen punkt 24 kan ses på dette link: http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/05-03-2013%20Dagsorden.aspx#24

  Vi ser frem til samarbejdet.

  Med venlig hilsen på vegne af Borgermødet
  Jens Ove Bagterp

 • Jens Ove Bagterp

  Kære læsere.
  Det er nemt at blive grebet af euforisk glæde, hver gang der sker noget positivt for vores kommune og miljøet. Ind imellem drypper der lidt malurt ned i bægeret og ødelægger glæden. Politikerne, som tidligere er blevet rost gennem disse kommentarer for at bevare Blå flag, sidder nemlig også alle i bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning. Ud over disse politikere sidder der yderligere 4 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

  Frederikshavn Spildevand under Frederikshavn Forsyning har nemlig ved flere lejligheder anbefalet Plan og Miljøudvalget (PMU) at nedklassificere vandløb i Nordbyen til åbne kloakker med direkte udløb til Sønderstrand. Harmonerer det kære politikere?

  Derfor synes vi, det vil være gavnligt for troværdigheden, om Brian Pedersen – som formand for Frederikshavn Forsyning – i dette forum bekræfter, at man ikke fremover udleder forurenet vand i Sønderstrand umiddelbart ved siden af Blå flag.

  Det vil fjerne mistanken om noget andet, som p.t. foregår i Nordbyen. Tilsyneladende satser Frederikshavn Spildevand stadig på at “grave grøfter” med store entreprenørmaskiner.

  PS. For god ordens skyld vil alle i bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning modtage en orienterende mail med henvisning til dette forum.

  Med venlig hilsen på vegne af Borgermødet
  Jens Ove Bagterp

 • Jens Ove Bagterp

  Kære læsere.
  Man skal selvfølgelig påskønne politikernes indsats hver gang, de beslutter noget positivt for vores samfundsudvikling. Her tænker jeg ikke mindst på artiklen i Nordjyske under denne overskrift “Blå flag reddet på målstregen”, evt. følg dette link http://nordjyske.dk/nyheder/frederikshavn/blaa-flag-reddet-paa-maalstregen/e295e0f0-1b41-445d-85dd-2385c3216c4b/5/1519 til artiklen.

  Teknisk udvalg med formand Brian Pedersen i spidsen har besluttet for at lytte til borgerne og det faktum, at vi er en turistkommune. Blå flag fortsætter uændret.

  Tak til alle udvalgets medlemmer Brian Pedersen, Per Nilsson, Anders Gram Mikkelsen, Bruno Müller, Frode Thule Jensen, Hanne Welander og Jens Porsborg.

  Med venlig hilsen på vegne af Borgermødet
  Jens Ove Bagterp

 • Lasse Mouritsen

  Kære Jens Ove!

  Tak for den uddybende forklaring. Det hjalp.
  Se bare at komme igang:-)

  Med venlig hilsen
  Lasse Mouritsen

 • Jens Ove Bagterp

  Kære Lasse Mouritsen.
  Du har et godt spørgsmål. Det er selvfølgelig logik ved første øjekast, at regnvandssøen på et tidspunkt vil være fyldt op, hvis der er tale om et lukket system.

  Indløbet til regnvandssøen placeres i den ene ende og overløbene placeres i den anden ende. Derimellem bundfælder forurenede partikler og kan senere renses op. I tilfælde af et regnskyl vil der pumpes regnvand ind i regnvandssøen. Som du helt rigtigt beskriver, vil overfladen nå højden på et af overløbene, men vandet er i mellemtiden blevet renset ved bundfældning. Der ledes derfor kun partikelrenset regnvand ud i Guldmajsgrøften og videre ud i Sønderstrand.

  Efterfølgende vil der ske fordampning fra den store overflade og træer, græsser osv. bruger af vandet i sit biologiske kredsløb som en del af fotosyntesen. Derved sænkes vandstanden indtil næste regnskyl. Du og andre interesserede kan finde et uddybende og inspirerende link på http://www.silkeborgforsyning.dk/Regnvandsbassiner.aspx?ID=150 til “smukke søer” i Silkeborg. Herfra kan Frederikshavn Kommunes embedsmænd med specifik viden måske også hente ekstern inspiration, og det samme gælder fra Aalborg Universitet, som deltager i projektet. Vi har ekspertisen i regionen, så hvorfor tøve med at komme i gang.

  Med venlig hilsen på vegne af Borgermødet
  Jens Ove Bagterp

 • Lasse Mouritsen

  Hvordan har man forestillet sig at en regnvanssø skal afhjælpe eller sænke grundvandspejlet. Når søen er fyldt er problemet tilbage igen. Vandet skal ledes ud i havet, enten af sig selv eller pumpes ud.

 • Jens Ove Bagterp

  Kære Ole Rasmussen (og andre interesserede læsere)

  Tak for din interesse og forslag. Nu er vi så heldige, at vores gode webredaktør har lagt nogle væsentlige dokumenter ind lige foran billederne. Hvis du går ind under ”Se Borgermødets brev til borgmesteren her” vil du kunne se et luftfoto af området. Regnvandssøen tænkes placeret længst mod syd, vest for Poul Eegs Camping, nord for Odinsvej-Thorsvej, øst for kolonihaverne og syd for Skagen Odde Naturcenter.

  Ved efterfølgende at læse ”Se svaret for Borgmesteren her” ser du, hvorfor vi inviterede Kommunaldirektør Mikael Jentsch til Nordbyen.

  Vi forestiller os en grussti rundt om søen. Søen har overløb til Guldmajsgrøften og videre til Batterigrøften med udspring i Habitatatområdet H1 Grenen. Derfor vil der hurtigt komme fisk og frøer i regnvandssøen. Lige noget for friske børn med et fiskenet.

  Du er rigtig kreativ omkring anvendelsen, og du ligger på linie med mange af institutionernes forslag til aktiviteter blot for at nævne undervisning, tiltrængt rekreativt område, et samlingspunkt, et fugletårn, en natursti, en platform ved søens bred, en legeplads, en pavillon eller bålhytte, et attaktivt turistmål, et naturligt mødested med madkurven, smukt og dragende vand, spand og fiskeesse. Du og andre interesserede læsere må gerne komme med endnu flere anvendelsesmuligheder. Så lover vi at samle alle forslag til behandling allerede, så snart Frederikshavn Kommune har besluttet sig for at etablere regnvandssøen.

  Vi håber du og andre interesserede bringer endnu flere ideer frem.

  Ved venlig hilsen på vegne af Borgermødet
  Jens Ove Bagterp

 • Jens Ove Bagterp

  Kære Pia Karlsen.

  Tak for din støtte til projektet selv om du ikke skriver det direkte. Lad os være fælles om løsningen af opgaven at lovliggøre spildevandsplanen, sænke grundvandsstanden i Nordbyen sant forhindre forurering af Sønderstrand. At det samtidig kan kombineres med et rekreativt område er selvfølgelig en sidegevinst.

  Vi synes dit forslag til at lade alle medlemmer af PMU se billederne på denne side er rigtig godt. Der bliver sendt en mail til John Christensen, Paul Rode Andersen, Jens Hedegaard Christensen samt Erik Sørensen. Du får selvfølgelig en kopi heraf.

  På den måde har de ansvarlige politikere også mulighed for at komme med kommentarer i dette forum.

  Med venlig hilsen på vegne af Borgermødet
  Jens Ove Bagterp

 • Godt med billederne.

  Kunne man lave et kort med “foto vinklerne” på og en “ide skitse” af det regnvands bassin der måske kunne være en mulighed. ?

  Det kunne give god information og overblik.

  Kunne en “sti helhed” tænkes ind i således man måske bedre kan færdes langs “grøften”, “den åbne kloark” eller “åen” i fremtiden ??

 • Per Kempff-Nordkap

  Kære Marie

  Det er desværre således at de forslag, der kommer fra kommunen meget sjælden har et positivt perspektiv for Skagen. Det er for ikke bare os i Skagen, men også for andre borgere i vor kommune meget svært at komme i en naturlig dialog med kommunens direktion og betydende politikkere. Det burde som du siger være let i en lille kommune som vor. Hvis man læser alle de høringsnotater som forvaltningen udarbejder til udvalgende, så synes borgerne ikke at kunne bidrage med mange fornuftige tanker i følge direktionen. Læser man de svar som kommunalbestyrelsen giver de mennesker, der skriver til kommunalbestyrelsen, er de så defensive, ikke forstående og nogen ville vel kalde dem arrogante, at man ikke skulle tro, at det er os selv, der betaler og os selv, der har valgt dem ind.

  I den konkrete sag, der startede med, at kommunen i forbindelse med vedtagelsen en lille lokalplan for Guldmajsvej samtidig vedtog at overdrage den lille grøft til forsyningen, hvad de færreste var opmærksom på, og man skulle virkelig nærlæse forslaget for at få øje på den omstændighed ( jeg tror mange politikkere slet ikke var opmærksom på problematikken), Den omtalte lille grøft blev meget belejliget opgraderet til en åben kloark, der skulle lede overflade vandet fra hele Nordbyen lige ud i Sønder Strand.
  På baggrund af, at en gruppe borgere stædig og indsigtsfuldt, regereingen nye vandplan er kommunen tvunget til at finde en løsning, i første om gang var alt som det plejer (slemt), men presser de “skøre” skagboer på kan, vi andre håbe på en løsning som gør gavn for de mennesker, der rent faktisk bor i Skagen

  Det, der gør det meget vanskeligt, bevidst vanskelig (tør jeg påstå) at indgå i en debat med kommunen og politikkerene er, at vi aldrig bliver oplyst om, hvad det egentlig er kommunens vil og hvad er dens hensigt. Vi får blot en lille flis af virkeligeheden og sidder så tilbage som nogle små fjolser. Jeg tror de ofte får sig et billigt grin der nede på Rådhus Alle 9900 Frederikshavn

  Med venlig hilsen
  Per Kempff-Nordkap
  http://www.liste-h.dk

 • Det er da godt, at der i Skagen er borgere, der tager initiativer som dette, når situationen bliver utålelig, men det burde vel egentlig ikke være nødvendigt.

 • Hej Jens Ove, det med at fokusere på fortiden, var vel netop hvad I selv lagde ud med i ovenstående artikel 🙂 ellers havde jeg jo ikke fundet anledning til at svare på jeres indlæg med en skarphed, som jeg tillod mig her.

  Såvel politisk som privat, vil jeg fortsat arbejde for en rekreativ, miljømæssig god løsning, der kan afhjælpe afledning af overfladespildvandet i Nordbyen (og dermed sænke grundvandsstanden)

  Jeg hverken kan eller vil svare dig på, hvad de øvrige medlemmer af Plan- og miljøudvalget eller Venstres gruppemedlemmer i øvrigt, vil svare på jeres spørgsmål. Ligesom jeg har en forventning om,, at de ikke begynder at udtale sig om min holdninger.

  Stor respekt for det store arbejde I gør og har gjort.

  Jeg vil fortsat arbejde for, at de bedste løsninger findes, som kan afhjælpe problemet.

  vh
  Pia Karlsen (V)

  PS I øvrigt nogle gode visualiserende og retvisende fotos I har fået tillagt artiklen. Må jeg foreslå I sender dem pr mail til samtlige medlemmer af Plan- og Miljøudvalget?

 • Jens Ove Bagterp

  Kære Pia Karlsen.
  Vi i Borgermødet værdsætter selvfølgelig din indsats og dine kommentarer. For os er det dog ikke vigtigst at fokusere på fortiden. Vi kigger fremad til fælles bedste for både dig og borgerne i Nordbyen. Vores indsigelse mod miljøscreeningen i “Spildevandsplan 2012-2015” ligger på nuværende tidspunkt til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.
  Plan og Miljøudvalget (PMU) og senere det samlede byråd godkendte spildevandsplanen forud for høringsfasen. Vi mener faktisk, vores indsigelse var rettidig omhu. Ellers var spildevandsplanen mest sandsynligt blevet endeligt vedtaget uændret af byrådet. Derefter er der ingen ankemulighed.
  Vores løsningsforslag omkring en regnvandssø kombineret med et rekreativt område for områdets og byens borgere rækker langt ud i fremtiden og kan helt enkelt sammenfattes i 3 ønsker:
  • Lovliggørelse af Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2015
  • Sænke grundvandsstanden generelt i Skagen Nordby (se billederne fra 1. januar 2013. Taget fra Ankermedet i vest til Guldmajsgrøften i øst)
  • Forhindre forurening af Sønderstrand med risiko for at miste blå flag. Katastrofalt!
  Det har vi gennem underskriftindsamling fået massiv tilslutning hertil fra nærområdets beboere samt byens institutioner.
  Vi har 3 helt enkle spørgsmål. Vores forventning til dig er derfor et klart ja eller nej til:
  1. Støtter du som borger og lokal politiker vores forslag?
  2. Støtter du og det samlede PMU vores forslag?
  3. Støtter du og den samlede Venstre byrådsgruppe vores forslag?
  Vi venter i spænding på dine 3 ja/nej
  Med venlig hilsen på vegne af Borgermødet
  Jens Ove Bagterp
  PS. Interesserede læsere er velkommen til at rekvirere baggrundsmateriale på min mail jo@bagterp-skagen.dk

 • Jeg må erkende, jeg bliver lidt træt af at høre Borgergruppen udtale, at politikerne overhovedet ikke har reageret eller vist interesse.

  Personligt har jeg selv deltaget i flere møder med Henrik Jørgensen og i øvrigt hele borgergruppen. Desuden har jeg foranlediget at borgergruppen fik foretræde for Plan- og miljøudvalget, så samtlige medlemmer af udvalget kunne høre om problematikken. På et byrådsmøde sidste efterår, da vandspildeplanen skulle sendes i høring, tog jeg selv ordet i byrådssalen og gjorde opmærksom på, at vi har et problem i Nordbyen som kræver en løsning.

  Jeg har korresponderet med politiker og sendt billeder når det så værst ud, rundt til byrådskollegaer, både i egen gruppe samt medlemmer fra andre partier.

  Jeg har deltaget åbent i debatten på facebook, når der har været anledning til det og HVER gang tilkendegivet, at jeg mener der et problem med overflade spildevand i hele Nordbyen.

  Når Kommunaldirektøren kommer til Skagen for at besigtige problemet, kunne man da godt forstille sig, at det bl.a er med baggrund i at Kommunaldirektøren ved der er en politiske interesse i at finde en løsning.

  Lige nu arbejder kommunens embedsfolk på en ændring af den udsendte spildvandsplan, der kan løse problemet i Nordbyen. Indtil det foreligger har vi som politiker da ikke en chance for at kunne handle yderligere.

  Hvad er det jeres forventning er?

  Mvh
  Pia Karlsen (V)

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Kommunaldirektøren på besøg i Nordbyen OPD.' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2022 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER