Kære bilist – kom ind og hils på mig!

Det er ikke bilisten på billedet der tuder i hornet, men blot en illustration af stedet der omtales i artiklen. Foto: SkagensAvis.dk

Kære bilist – kom ind og hils på mig!

23. februar 2013 - kl. 11:42 - af

Redaktionen har modtaget følgende fra Chresten Gajhede til “ordet er frit”:

Siden der kom striber på vejen, på Drachmannsvej, som betyder at der er cykelsti indenfor stregerne, er der en bilist som har hornet i bund, hver gang han kører forbi hus nr. 20. Min bil er lovligt parkeret, som færdselspolitiet angiver, udenfor stregen.

Kære bilist, som tuder i hornet, jeg vil meget gerne hilse på dig, næste gang du kommer forbi, så kom ind i stedet for at tude i hornet.

23 kommentarer til “Kære bilist – kom ind og hils på mig!” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

23 kommentarer til “Kære bilist – kom ind og hils på mig!”

 • Svend Erik Floor

  Til den fortsat anonyme Henning
  Er det måske dig, der sidder i Teknisk forvaltning og er ansvarlig for de hvide striber? Man kan da gøre sig sine tanker.
  Kunne du ikke også lige forholde dig til det umulige i at bruge den såkaldte “cykelsti” indenfor striben med skidt og møg samt kloakbump?

 • Kurt M. Christensen

  – Svend Erik Floor har fuldstændig ret!

  Den citerede bestemmelse gælder ikke med tilbagevirkende kraft for allerede lovligt opførte bebyggelser, men er alene en forudsætning for nye bebyggelser.

 • Til Svend Erik Floor og andre.
  JV. BR10 2.6.2 skal der udlægges tilstrækkelig parkeringsarealer til at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende, kunder, leverandører m.v. kan parkere biler, motorcykler, knallerter, cykler m.v. på ejendommens område, såfremt andet ikke er angivet, hvilket ikke er tilfældet her. Kotume er 2 p-pladser pr. enfamiliehus. SÅDAN

 • Svend Erik Floor

  Til den anonyme Henning uden efternavn
  Nej, netop ikke :SÅDAN!
  Fordi man skriver med store bogstaver, behøver det ikke at blive rigtigere:
  Kun hvis lokalplan eller andet er udfærdiget før husets opførelse, gælder reglen om 2 p.pladser. I modsat fald ville der nærmest være tale om grundlovsbrud, så den går ikke så nemt, men det kan kyndigere folk nok forklare. Gerne også folk fra Teknisk Forvaltning, når ellers de vil oplyse os og gerne her.

 • Ind på egen grund med den bil. NU
  2 p-pladser på egen grund er lovpligtigt. SÅDAN

 • chresten gajhede

  Det glæder mig, så vidt jeg kan læse, at stemningen er vendt, fra at jeg var synderen til at det er striberne, eller rettere sagt Frh. Tekniske Forvaltning. Jeg synes, de sidste indlæg i går og Hr. Andersen i dag, viser at der bør gøres noget ved striberne, åbenbart ikke kun på Drachmannsvej, men også bl.a. på Skagavej.
  Til John Nebbelunde: Jo det ville jeg sådan set godt, men jo flere der henvender sig til Frh. T F med klager over striberne jo mere vægt vil klagerne få. Hvis jeg er den eneste der klager over alle striberne i Skagen, vil jeg jo aldrig komme igennem med noget.

  Jeg synes at alle der er utilfredse med de striber som direkte gør trafikken farlig eller ikke giver mening, i Skagen, skal skrive til Frh. Tekniske Forvaltning og evt. beskrive de farlige situationer de enten selv har oplevet eller har fået beskrevet af andre.
  Til Hr. Andersen: jeg ved ikke om vi ligefrem skal starte et nyt parti eller forening, men du har fat i noget rigtigt. Hvis vi er mange som trækker på samme hammel bliver vi stærke og har lettere ved at få FTF i tale.Tak for roserne.

 • Det bliver stort det her, vi laver et nyt parti, det skal hedde væk med de hvidestriber.

  Så holder Chrestens bil også meget bedre, så bliver alt som i de gode gamle dage.

  Til Chresten. Jo husker dine forældre kun for noget godt, kom der meget.

 • John Nebbelunde

  Og hvis du Chresten Gajhede skulle få kommunen til at fjerne disse hvide striber, ku’ du så ik’ lige be’ dem om at fjerne dem langs Skagavej, de er da ligeså tossede idet der her også er pletvise dobbelt optrukne midterstriber, hvilke ikke må overskrides, men dog uundgåeligt dersom biler skal parkere lovligt. Og de bliver overskredet, – så det basker 😉

  Mvh
  J.Ne

 • Svend Erik Floor

  Der er formentlig ingen tvivl om, at de teknikere, som har bestemt afstribningen til en såkaldt cykelsti, troede, at de gjorde en god gerning. Kendsgerningen er bare, at de opnåede det stik modsatte af deres hensigt. Vejen er blevet langt farligere for cyklister. Som en af dem, der året rundt cykler ad Drachmannsvej, har jeg forlængst lært, at man det meste af vejen tvinges længere ud på kørebanen end før. Der sker nemlig det, at nu, hvor bilerne kører længere ude mod midten af vejen, havner alt det skidt, som tidligere hvirvledes væk fra vejen, på den såkaldte cykelsti og det er ikke bare blade, men også sten og grus. Enten må man altså affinde sig med at punktere eller vælte på cykelstien eller minimum køre på den hvide stribe eller en tur ud på kørebanen. Derfor bør afstribningen fjernes helt, hvis da ikke den kommunale fejemaskine dagligt skal tage turen. Striberne er en misforståelse. De bør væk snarest, og alle vil blive gladere , – og sikrere!

 • Til Hr Andersen
  Lad dog Hr Gajhede Parkere hvor han er bekendt med, at det er lovligt, når alt kommer til alt, er det jo nok mest irriterende for ham, jeg bor selv på vejen, og kører forbi hver eneste dag, og jeg har ikke haft noget problem med at sætte farten ned, og holde tilbage for andre,Ta`det nu rolig ….. Snart er det turistsæson, så er der nok at brokke sig over i trafikken, da ikke let at lave en indkørsel på den adresse, da absolut nok også det at Chresten ønsker sig mest…..Er det det største problem i byen, så siger jeg tak… 🙂
  Forår`s hilsen D Hansen

 • chresten gajhede

  Jeg må lige kommentere hr. Andersens indlæg: Jeg er glad for du husker min far (forhåbentligt for noget godt) og påkørslen. Men du kan ikke bruge eksemplet som et argument for at svinget er uoverskueligt. Jeg kan berette om mange påkørsler på brede og lige vejstrækninger. Du har sikkert også oplevet eller hørt om en påkørsel på din vej eller andre tilsvarende veje, hvor det intet har med vejens sigtbarhed at gøre. Hvad du måske ikke ved, så var bilisten spirituspåvirket.
  Når du nævner at der er sat et spejl op, så taler vi om en helt anden sag. Spejlet står ud for “Stamper Frölich” hus og det er til hjælpe for de cyklister og bilister der kommer fra Klæbelsvej og skal ud på Drachmannsvej. Herfra er udsynet meget lille. Det er derfor en stor hjælp for de cyklister og bilister der skal ud. på Drachmannsvej. Hvis bilisterne, fremover, overholder fartgrænsen vil der ikke opstå så mange farlige situationer som nu. Prøv at tage det lidt med ro og vis hensyn.
  Husk det er farten der dræber.

 • køre alle skribenter!
  I glemmer den største synder, nemlig ham der der bruger hornet.
  Det går helt sikkert under § om unødigt brug af horn, hvilke udløser en bøde.

 • chresten gajhede

  Det er ikke fordi jeg er interesseret i at lave en stor sag ud af det, men synes dog jeg vil kommentere de indslag der har været på den. Jeg er i tvivl om den bilist som mit indlæg var rettet mod, er en af skribenterne. Vedkommende har ikke gjort sig til kende.
  Til John Larsen: Jeg har netop talt med politiet i Skagen, som meddeler mig, at jeg parkerer lovligt, også hvad angår §29 stk. 6. Der er ikke tale om et uoverskueligt vejsving men en blød kurve. Som du også kan se på billedet, kan man se helt hen til Ferslevsvej, og jeg parkerer jo ind mod station, så jeg tager ikke udsynet i svinget. Jeg konstaterer, når jeg er hjemme, at det er de færreste biler der overholder de tilladte 50 km. Dette er også med til at gøre situationen farlig.

  Til Axel Christensen: Da jeg hørte Frh. Kommune havde planer om at lave streger på vejen til en cykelsti skrev jeg til Teknisk Forvaltning, hvor jeg beskrev forholdene, og frarådede dem at lave disse streger. Jeg anbefalde derimod alternative løsninger. Årsagen til, de ønskede denne cykelsti, var for at beskytte cyklisterne. Jeg skrev atter til dem og forklarede det vil have den direkt modsatte virkning. Mange cyklister vil blive utrykke ved at køre indenom bilerne og cykler derfor udenom. Efter stregerne er kommet, konstaterer jeg at jeg har ret. Jeg har stået på terrassen og talt hvor mange der cykler indenom og udenom. Det er fifty fifty. Jeg har også konstateret flere uheld pga. stregerne.

  M. Petersen: Jeg er fuldstændig enig med dig, at det er irriterende at man skal parkere udenfor stregerne. Før stregerne kom var der aldrig problemer med cyklister og bilister. Problemet er, at stregerne ganske enkelt aldrig skulle have været malet. Istedet for at du synes jeg parkerer meget, meget ubetænktsomt og uhensigtsmæssigt, synes jeg det vil være en god ide, at du henvendte dig til Frh. Tekniske Forvaltning og sagde din mening om cykelstien. Det er den der er problemet. Ikke at jeg holder lovligt. Den skulle aldring have været lavet som en streg på vejen.

  Til LM: Jeg vil blot nævne, at min far var medbyg på huset i 1954. På det tidspunkt var der klitter og en jordvej som hed Rolighedsvej. Den fik navneforandring til Drachmannsvej da vejen blev asfalteret. Ved den lejlighed fjernede de 1½ m af hele grunden, som var en flot skråning. Jeg har naturligvis overvejet at bygge en garage ind i grunden. Det har imidlertid store øk. konsekvenser. Hvorfor er det lige, at jeg skal bøde for en uhensigtsmæssig beslutning truffet i Frh. Tekniske Forvaltning?
  Fru Johansen: Jeg vil gerne takke dig for dit indspark. Du har fuldstændig ret i dine synspunkter. Det lyder som om, du bor på Drachmannsvej og kender mere til forholdene.
  Til John Nielsen: Jeg takker også dig for dit synspunkt og holdning, som jeg fuldt og helt bakker op om.
  Til John Larsen: Jeg forstår så ikke helt at du pludselig ændrer din dom til at jeg bryder færdselsloven. Er du politimand eller har du kontaktet politiet? De ville jo have givet mig en bøde hvis jeg holdt ulovligt. Der er flere der har fået bøde ved at parkere ind til kantsten på Drachmannsvej. Hvis du betaler mine bøder, skal jeg nok parkere ind til kantstenen, når jeg er i Skagen.

  Det var en lang smøre, men essensen i det her, er at stregerne, som markerer cykelsti, bør fjernes af hensyn til cyklisterne. Jeg vil atter henvende mig til Frh. Tekniske Forvaltning og beskrive forholdene. Jeg håbede naturligvis, der var mange flere som ville bakke op om det, så vi kunne få en sag ud af det. Jeg har flere alternative muligheder for at gøre Drachmannsvej mere trafiksikker.

  Til de der stadig mener jeg parkerer ulovligt og meget meget ubetænksomt, vil jeg anbefale, at I kontakte politiet, så I kan få af- eller bekræftet jeres påstande.

  Ved at stå sammen har vi større chance for at ændre forholdene.

 • Hvis der har været kompetente mennesker uden og lavet parkering forbudt i den ene side af vejen, så har de nok også set at det ikke er nødvendigt i den anden side af vejen…… tror også bare at der er nogle der ikke har andet at gå op i, før at der kommer turister til byen igen…… 🙂
  kan I nu trods alt have en god turistsæson……

 • Da jeg var barn boede hr.Tarzan der og hans bil holdt samme sted og blev påkørt.

  Jo det er et uoverskugligt vejsving .Der er også sat et gadespejl op det er nok ikke for sjovt.

  ps. ingen kom tilskade kun begge biler…

 • John Larsen, Jeg er ikke ekspert i færdselsloven, men vi kan vel blive enige om, at vejbanen mellem den fuldt optrukne linie og fortovet er en cykelsti. Ved hver udkørsel til Drachmannsvej er der påmalet cyklister.
  Både § 28 og § 29 forbyder standsning og parkering på cykelsti.
  Vi kan vel også blive enige om at der ikke er nogen bakketop og med den hastighed man må bevæge sig med i byområde, er det svært at betragte som et uoverskueligt vejsving.
  Lad os forestille os at Chresten Gajhede parkerede helt inde ved fortovet. Cyklister som kører på cykelstien må så slå et sving ud på vejen for at komme udenom Gajhedes bil. Det kunne virkelig blive farligt,ikke?.
  Måske er problemet, John Larsen,at du af og til, når du skal udenom Gajhedes bil, må holde tilbage for modgående trafik.

 • @John Nielsen

  Det fritager da ikke ham for at følge færdselsloven.

  Så nej, den parkering han foretager er IKKE lovlig, da §29 stk. 6 siger at parkering ikke er tilladt på eller i nærheden af bakketop eller i eller ved uoverskueligt vejsving.

 • Hvis John Larsen læser Justitsministeriets retsinformation står der i § 28 stk.3:

  Stk. 3. Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti eller fortov. Tilsvarende gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende. Køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, kan dog, medmindre andet bestemmes i en lokal bekendtgørelse, standses eller parkeres med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. 1. pkt. gælder ikke cykler og tohjulede knallerter.

  Hvis kørebanen mellem den fuldt optrukne linie og fortovet er at betragte som cykelsti, parkerer Chresten Gajhede fuldt lovligt.

  Venlig hilsen
  John Nielsen

 • Og når der er skawcup er dette ikke et problem, her er man næsten som cyklist ved at blive mast at andre billister, for slet ikke at nævne de store busser der drøner frem og tilbage! Der holder bilerne i en række fra Drachmannsvænget og næsten helt op til stadionvej, og også tit på cykelstien, og så kan denne ene svale ikke få lov at holde på vejen?? Kan ikke se det er et problem med en bil, når nu vi andre husker at køre efter forholdene!!!! Men det er måske her problemet skal findes? Ligesom på andre stræk i byen….
  Kære Chresten flyt du bilen en m frem, så er du uden for svinget! Så kan det være du får fred!
  God søndag

 • Jeg står bare undrende tilbage og tænker…
  Manden har købt et hus og dermed en grund.
  Forstår ikke hvorfor man ikke benytter grundens
  parkerings areal frem for at holde midt ude i svinget
  På en ret så trafikeret vej. ??

 • Ja, parkeringen er dybt irriterende – ydermere tør cyklisterne ikke køre på den ekstremt smalle “cykelsti”, når der er parkerede biler, så man kører uden om bilen, ud på vejbanen.
  Din parkering er – om ikke direkte ulovlig – så i hvertfald meget, meget ubetænksom og uhensigtsmæssig.
  Nå men nu ved vi cyklister da hvem det er vi bander over, når vi skal helt ud på vejbanen 🙂

 • axel christensen

  Ja, jeg med mener at parkering her, ikke er forsvarligt, ! Desuden er jo fortovet helt galt anlagt. Bredden bør indsnevres,til fordel for evt parkering i højre felt. Klart at som dette er nu, skaber det meget Irritation:-/misnøje hos billister der passerer dagligt. Derfor:-) Få ændret fortovsbredden, gælder mange andre steder rundtom i landet.

 • Nu er din parkering måske ikke helt lovlig.

  “§ 29. Standsning eller parkering må ikke ske:

  1) på fodgængerfelt eller ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 m foran fodgængerfeltet eller udkørslen,

  2) i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant,

  3) på jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel,

  4) på en sådan måde, at færdselstavle eller -signal dækkes,

  5) på bro over motorvej, i viadukt eller tunnel,

  6) på eller i nærheden af bakketop eller i eller ved uoverskueligt vejsving,”

  Mon ikke du overtræder §29 stk.6 ?

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Kære bilist - kom ind og hils på mig!' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2022 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER