Fare for at den demokratiske samtale forstummer

Fare for at den demokratiske samtale forstummer

5. juni 2024 - kl. 17:28 - af

”Troen på fremtiden vakler i et kritisk øjeblik i vores historie. Klimakrise, krige, kunstig intelligens og stigende ulighed får os til at tvivle på demokratiet som styreform. Politisk forholder vi os i højere grad til den nære fremtid og fokuserer på at få enderne til at nå sammen, end vi tænker i langsigtede idéer og strategier. Vi er panikangste for at begå fejl, og det skaber en fare for, at den demokratiske samtale forstummer.”

Således sagde borgmester Birgit Stenbak Hansen, da hun Grundlovsdag var indbudt til at holde tale i ”For Retfærdigheden” i Sæby.

Borgmesteren betragtede det imidlertid som et sundhedstegn for demokratiet, at hun var indbudt til ikke færre end 4 Grundlovsmøder samme dag.

”Demokratiet lever i vores kommune. Vi har lyst til at samles i fællesskaber og tage en debat om, hvordan vi gerne vil leve og udvikle vores lokalsamfund. Kommune betyder fællesskab. Sammen kan vi skabe og sikre en fremtid, hvor vores børnebørn og oldebørn står op for demokratiet og de frihedsrettigheder, vi fik med Grundloven,” lød det fra Birgit Hansen, inden hun på Grundlovens 175-års fødselsdag udbragte ”et leve” for Grundloven og for Sæby Købstad.

Etisk kompas og respekt for andres holdninger

Borgmesteren beskæftigede sig naturligt nok på demokratiets festdag (Grundlovsdag) med ”spilleregler” for at bruge og færdes i demokratiet.

”Det er vores demokratiske ret at ytre os, og det er vores moralske pligt at tage ansvar for en sober debat. Vi skal navigere efter det etiske kompas og udvise respekt for andre menneskers holdninger – hvad enten det er på skrift eller i tale,” understregede Birgit S. Hansen.

Hun fortsatte: ”Vi er demokratiske væsener, der er opdraget i en deltagerkultur, hvor vi har lyst til at samle os og flytte noget sammen. Fra vi var små, har vi lært at spille efter de demokratiske spilleregler. Vi påberåber os retten til at tro, tænke, mene og sige, hvad vi vil. Det er godt at stå op for sine demokratiske rettigheder og aldrig tage dem for givet!”

Forvalte demokratiske spilleregler

Borgmesteren kom også ind på demokratiske frihedsrettigheder.

”Der, hvor jeg ser et skred, er i måden, hvorpå vi forvalter vores demokratiske frihedsrettigheder. Vi overtræder ikke straffeloven, når vi skriver vrede indlæg eller kritiske kommentarer på de sociale medier. Men vi overskrider i højere grad end nogensinde de etiske spilleregler,” fastslog borgmesteren. ”De færreste af dem, der skriver hadefulde kommentarer på Facebook, ville sige de samme grimme ting, hvis de stod overfor den person, de udsætter for verbale overgreb.”

Grundloven som stærkt fundament

Birgit S. Hansen sagde videre: ”Vores hverdag bygger på en lang historie om tillid og ansvar. Tillid til, at vi kan forvalte købstadsprivilegier, at vi må samles og give udtryk for vores holdninger.”

”Grundloven er det stærke fundament for den udvikling, der har gjort os til dem vi er i dag – som borgere, som folk og som nation. Vi er fælles om Grundloven. Vi er fælles om friheden og ansvaret – pligter og rettigheder. De demokratiske frihedsrettigheder er de bærende søjler i vores tænkning og måden, vi agerer på. For måden vi er kommune på,” fastslog borgmesteren.

Hun kom også ind på EU-valget: ”Vi søger fællesskabet. Vi debatterer. Vi deltager i hverdagsdemokratiet på arbejdspladsen, i børnehaven, skolen, foreningen og derhjemme. En stor andel af os sætter kryds på stemmesedlen, når der er valg til kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget og EU.”

Grundloven har sikret os frihed

Borgmester Birgit S. Hansen indledte sin Grundlovstale med, hvad hun betegnede som en lille historielektion, fordi det også denne sommer er 500-året for, at Sæby opnåede købstadsrettigheder.

”For det var jo sådan, at Mariested, som Sæby og klostret blev kaldt, havde en særlig status som østkystens eneste havneby i 1524, da Frederik 1. underskrev Sæbys købstadsbrev. Med købstadsforordningen blev købstædernes monopol indskærpet for at sikre, at der kom en dansk købmand ind som mellemhandler, når tyske hansestad-købmænd købte varer fra danske godsejere, bønder og fiskere. Håndværkerlav havde også eneret på at udføre arbejde indenfor deres fagområde.”

Borgmesteren fortalte videre, at med købstadsrettighederne fik Sæby udvidet selvstyre, der byggede på de søjler, vi kender fra Grundloven: Forpligtelser og rettigheder. Frihed og ansvar!

”Fejringen af 500 år som købstad lader sig kun gøre, fordi Grundloven har sikret os borgerlige frihedsrettigheder: ytrings, – trykke-, forenings- og forsamlingsfrihed. Vores hverdag bygger på en lang historie om tillid og ansvar. Tillid til, at vi kan forvalte købstadsprivilegier, at vi må samles og give udtryk for vores holdninger.

Kongelov og Grundlov

Allerede i 1848 fik Sæby et Råd- og Tinghus. Huset, vi i dag kender som ”Retfærdigheden”. Som alle andre var Sæby underlagt Kongeloven, indtil Frederik 7. underskrev Danmarks første Grundlov den 5. juni 1849, og det demokratiske folkestyre blev indført.

Magten blev delt i tre: den lovgivende magt (Folketinget og regeringen i forening), den udøvende magt (regeringen) samt den dømmende magt (domstolene).

Birgit Stenbak Hansen gav en tolkning af, hvad dette medførte: ”Det var demokrati i en ”light-version” med begrænset stemmeret. I folkemunde hed det, at ”De 7 F’er”: Fruentimmere, Folkehold, Fattiglemmer, Forbrydere, Fjolser, Fallenter og Fremmede var udelukket fra at stemme, opstille til valg – og dermed få politisk medborgerskab. Kun cirka 15% af Danmarks befolkning fik adgang til at stemme i 1849.”

”Først i 1915 kom Grundloven til at indeholde mange af de demokratiske rettigheder, vi opfatter som en selvfølge. Grundlovsændringen sikrede den lige og almindelige valgret. Det betød helt konkret, at kvinderne og tjenestefolk uden egen husstand fik valgret.”

Det stærke fundament

Et helt centralt synspunkt i borgmesterens tale lød: ”Grundloven er det stærke fundament for den udvikling, der har gjort os til dem, vi er i dag – som borgere, som folk og som nation. Vi er fælles om Grundloven. Vi er fælles om friheden og ansvaret – pligter og rettigheder!”

Tekst: Per Rye

 

 

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Fare for at den demokratiske samtale forstummer' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger