Skolemarken mellem himmel og hav – en livsfarlig idé

Skolemarken mellem himmel og hav – en livsfarlig idé

6. juli 2024 - kl. 8:22 - af

Denne ”storslåede” plan er på flere måder et tvivlsomt projekt. For det første virker det ikke særlig gennemtænkt at placere de dermed forbundne aktiviteter lige op ad kirkegården.

Man burde kunne forvente lidt mere hensyn og respekt, en ærbødig adfærd i arrangementet.

Man mindes uvilkårligt, dengang salmesangen til bisættelserne i det nærliggende kapel blev overdøvet af ”musik”-spektaklet fra ”Bryghuset” lige på den anden side af vejen! Og så skal der sandelig være springvand i projektet, og det må man bade i – som om der netop i Skagen ikke er vand nok til en dukkert for både store og små badegæster!

Men det alt overskyggende problem ved projektet er dog – adgangsmuligheden, eller rettere sagt: manglen herpå! Man skal krydse over Chr.X’s vej, byens absolut mest befærdede trafikåre med både lokal-og turisttrafik med tusindvis af biler, især i sommerhalvåret, hvor man nok ville regne med størst besøg på skolemarken. Lastbiler og kæmpe kølevogne i massevis til og fra havnen med store anhængere. Da vil det være direkte livsfarligt at forsøge at komme over vejen!

Så vil man muligvis søge lavet en ekstra fodgængerovergang, måske tillige med lysregulering? Men hør lige her: På strækningen fra havnen er der først en lyskurve ved banken, dernæst  ind- og udkørsler til Netto, til Skagensbanen og til 2 store P-pladser. Derefter 2 ind- og udkørsler til Brugsens P-plads, og på modsatte side til- og frakørsler til Huset Holst, til Cykelbutikken og Genbrugsbutikken. Derudover hele 3 fodgængerovergange undervejs, foruden 2 udkørsler fra både Skolevej og fra Nørreled, samt fra 2 P-pladser længere henne – og så en lyskurve henne ved Skagen-hallen. I alt en halv snes tværgående ”forhindringer” undervejs på ca. 1 kilometer!

Hvis man da forestiller sig lavet endnu en overgang – evt. med lysregulering – fra Kappelborg og over til skolemarken, så stopper man i realiteten hele trafikafviklingen på denne strækning, og det kan ingen være tjent med, og det vil næppe blive godkendt af færdselspolitiet! – men en tunnel under vejen. eller en gangbro i 7 meters højde vil måske kunne løse problemet. Men ingen af delene vil næppe blive brugt ret meget – man bliver selvfølgelig ovre i den trafikløse
gågade ved den åbne side af Kappelborg – sådan!

Brug dog nogle af de mange penge til at lave skolemarken til en stor, velordnet P-plads!

Det er der virkelig brug for i Skagen, hvor folk parkerer alle mulige – og umulige – steder på den mest skræmmende vis. Det vil lette den almindelige trafik – og dermed sikkerheden – i hele byen. Det vil ikke være nær så bekosteligt – så af de overskydende midler burde man i stedet få gennemført 2 andre og virkelig gode projekter, nemlig:

1. P-pladsen på havnen mellem Åvang og Pakhuset bør sløjfes og ændres til et stort rekreativt område med borde og bænke og grill-mulighed for de mange sejlere – og
for krydstogtsgæster – de mangler alle et fælles hyggested ”på land”. Bilerne kan i stedet blot holde 70 meter henne på P-pladsen ved Rådhuset, der aldrig er fyldt op.

2. Udsigtsplatformen på Grenen på den flade beton-bunker er ufremkommelig og direkte livsfarlig for både børn, ældre og gangbesværede – ingen sikre trapper, intet
gelænder, 2 smalle, rådne bænke på toppen uden ryg- og armlæn, men masser af kampesten til at slå sig fordærvet på ved fald. ”Jylland mellem tvende have”, synger
vi til Skt. Hans på det eneste sted i landet, hvor man netop burde kunne se begge have – men dem kan man dårligt se deroppe fra! – Lav dog en sømærke-lignende
trækonstruktion med trapper, rækværk og en udsigts-platform til glæde for både skagboer og millioner af turister. – Her vil man virkelig kunne se både himmel og
begge have, og helt uden at forstyrre trafikken eller gravfreden på kirkegården!

Poul Bendixen

15 kommentarer til “Skolemarken mellem himmel og hav – en livsfarlig idé” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

15 kommentarer til “Skolemarken mellem himmel og hav – en livsfarlig idé”

 • Klaus Nielsen

  Skolemarken skal IKKE laves til parkeringsplads for hverken biler eller autocampere. De få uger, hvor behovet for disse pladserer, bør ikke være argument for permanent parkeringsplads. Derimod et grønt område med bord og bænke til glæde for skagboere og turister.

 • Enig med Skawbo in spe. Lav en fin autocamperplads med grillpladser og bord/bænke som lokale, sejlere og campere kan benytte.

 • Poul Jakobsen

  Jeg har kaldt Skagen det tossede Paradis og det er ikke uden grund.

  Projektgruppen har nu 19,0 mio. kr. fondsmidler til et springvand.

  Det er 2,7 mio. kr. pr. kvadratmeter.

  Vandrør koster ca. 50,00 kr. pr. meter

  Det betyder at der kan købes 54 km vandrør pr kvadratmeter.

  Nu er er det jo ikke bare vandrør, men også pumper så vi afsætter lige 50 % til diverse.

  Det betyder at vi kan få et springvand med 6900 strålerør i 27 km højde.

  Det bliver jo en verdenssensation, som vil blive omtalt også uden for jorden.

  Der er vist for mange der har fingrene i kagedåsen.

  MVH

  Poul

 • Poul Jakobsen

  Hej Peter

  Jeg ved ikke om vi kan presse 4 lamaer ind på skolemarken, men det skulle være muligt, at presse 2 lamaer ind sammen med kamelerne.

  Der skal jo vær en passende afstand så de ikke spytter på arkitekten og den pensionerede tandlæge, som nu er gået helt agurk.

  En ældre mand med rollator har også bedt om plads til sit loppecirkus med stor kulturel værdi og sidst set i Tivoli i 1965

  Skolemarken er reelt kun et frimærke i Skagen på 100 gange 69 meter i alt 6900 kvadrat meter.

  Det passer lige til et springvand, så vi ikke skal bruge paraplyer, når vi går forbi på Chr x vej.

  MVH

  Poul

 • Peter Laursen

  Jeg vil gerne bidrage med 4 lamaer!

 • Steen Pedersen

  Vi står over for spændende muligheder med udviklingen af Skolemarken i Skagen, men der er stadig vigtige udfordringer, som skal løses for at sikre en vellykket implementering. En af de mest presserende mangler er en omfattende udviklingsplan for Skagen. Uden en klar og struktureret plan risikerer vi fragmenterede projekter uden en sammenhængende vision. Er det virkelig det, som flertallet ønsker? Næppe!

  Det er godt med lokal debat, og alle har ret til at blive hørt, men byplanlægning bør ikke overlades til tilfældige enkeltpersoner. Den brede vifte af forslag, som er blevet nævnt i Skagens Avis gennem læserbreve og kommentarer, understreger behovet for en samlet strategi for at undgå, at tilfældige ideer bliver beslutningsgrundlaget.

  Skolemarken bør ses i en større sammenhæng, og derfor bør der IKKE træffes nogen endelig beslutning, før man er nået til enighed om et større projekt. Jeg er helt enig med både Poul Bendixen, Thomas Mose og Erik Vium, som alle har relevante ideer og tanker om et større helhedsprojekt.

 • Poul Jakobsen

  Jeg har lige købt 2 kameler, som skal græsse på Skolemarken, hvis springvandet går i vasken.

  Det bliver en stor besparelse for kommunen, når de ikke skal slå græsset.

  Krydstogtgæsterne kan så gå hen på skolemarken og blive fotograferet med en kamel, så de får et evigt minde med hjem fra Skagen.

  De lokale kan blive fotograferet om vinteren, så vi undgår store køer ved fodgængerovergangene i turist sæsonen

  Fodgænger overgangene ved Trælasten og Bryghuset bliver ensrettet, så vi undgår trafikkaos , som Poul Bendixenn og arkitekt cand.arch Erik Vium frygter.

  PÅ vejen hjem til Skibet kan gæsterne så gå ind og købe en øl på Bryghuset.

  Der er tale om en ren win win situation og alle bliver glade.

  Ideen kan ikke flyttes til Havnepladsen, da det vil se tosset ud med kameler på havnen og der er heller ingen græs til kamelerne

  Kamelerne kan trækkes til haven en gang, dagligt, da de kan drikke saltvand.

  MVH
  Poul

 • Streetfood summer giver rigtig meget mening på pladsen. Udfordringen er parkeringsplads til de besøgende, men det er vel et generelt problem i Skagen.

 • Mogens Bandholm

  SKOLEMARKEN – igen, igen,

  Himmel & Hav projektet er en smuk kreativ idé, men Skolemarken er ikke egnet til det.

  Omgivelserne vil ikke bibringe projektet den ramme det skal have, for at give Jeppe Heins forslag den fulde effekt.

  Skolemarken kunne måske bruges bedre til noget “mere almindeligt” -og noget vi ikke har i Skagen – markeder, alle former for markeder. Prøv at se på linket her:

  https://markedskalenderen.dk/

  Der er over 1700 markeder i Danmark, med stort set alt mellem Himmel & Jord.

  Det ville ikke koste nogen noget. Men de der arrangerede markederne ville tjene på det – kommunen måske?

  https://markedskalenderen.dk/

 • Som Poul Bendixen og andre skriver skal det vurderes grundigt, om der er behov for denne park på Skolemarken og vil skawboerne komme der når turistmængden er aftaget i vinterhalvåret.
  Er parkens placering i det hele taget det rigtige sted – en grøn parkeringsplads, med træer der kan vokse i klimaet heroppe og ikke en asfalteret plads med hvide striber men en plads der kan bruges til mange andre formål end blot parkering, som for eksempel loppemarked, udstillinger, boldspil, telt til musik til festivaler, lidt udendørs fitness redskaber, og alt hvad der nu kan findes på – en MULTIPLADS og så få bilerne væk foran den meget smukke Havnemesterbolig og etablere pladsen med springvand, bænke og opholds muligheder for turisterne og der er vist ingen tvivl om at krydstogtturisterne har et behov for hvile ud et neutralt og hyggeligt sted. Derudover bør der til gæstesejlerne etableres grillplads som også lokale kan benytte, samt mindre legeplads og eventuelt petanbane.
  En dygtig landskabsarkitekt ville kunne få meget ud af det område med Fiskeren som centrum.

  Vi ved af erfaring at turisterne kommer på havnen og i byen, så en placering i det område vil helt sikkert være optimalt.

  Skolemarken ligger op til kirkegården, en tømmerhandel og kirkekontoret og det eneste man i “fred og ro” kan nyde, er trafikken på Chr. X Vej.
  Eneste mulighed er at bygge en kæmpe bred gangtunnel under vejen og ikke en almindelig smal gangtunnel som ingen vover at bevæge sig igennem.

  Så er det vigtigt at Skolemarken indgår i den samlede centerplan (lokalplan) så der bliver sammenhæng i byen
  Skawboerne skal naturligvis spørges om deres mening og om de vil bruge parken hele året. Det her skal ikke være enkel personers eller organisations projekt, men det må være skawboernes for ellers falder projektet når det udført med store omkostninger som Skolemarken allerede har kostet.

  Erik Vium
  arkitekt cand.arch

 • Mads Sørensen

  Hold da op hvor du overdramatiserer den “livsfarlige” vej…
  Det er på ingen måde besværligt eller livsfarligt at gå over Chr. X’s Vej, ad de allerede etablerede fodgænger overgange. HELLER ikke i uge 29.

  Jeg synes de forelagte planer om en grøn oase på skole marken er en god idé og glæder mig til at se den udført.

  Er helt enig i at der mangler parkeringspladser i midtbyen og her kunne Aldi-grunden være en god mulighed, idet den ligger lige overfor den store parkeringsplads. Jeg ved ikke om kommunen allerede ejer grunden og lejede ud til Aldi, eller om andre ejer den, men det koster nok ikke mere at nedrive Aldi bygningen, end at asfaltere hele skole marken.

 • De langt over 1 mill. gæster som har været på Grenen, og som stort set alle skal til havnen, – tillige med de over 100.000 krydstogtgæster og over 60.000 gæstesejlere, hvad byder vi dem på havnen, – stort set intet!
  Kan Skagen være det bekendt som turistby.
  Den plads foran Havnemesterboligen er en unik plads, som med “Fiskeren som centrum” kunne blive en oase for lokale, gående turister, krydstogtgæster samt gæstesejlere, og man kunne samtidig lave pladsen til et sted, som blev en form for “berømt” sted i byen, hvor større begivenheder har udspring fra.
  Fiskepakhusene, Havnemesterboligen, Fiskeren, og bådene er så stor en del af vores historie og trækplaster, tillige med kommende Maskinmuseum samt Maritimt Museum, – det bør vi udnytte bedre, end blot parkering på byens bedste plads.

  Poul Bendixens ide om en form for sømærke fra udsigtsstedet ved Drachmanns grav, lyder interessant. Mig bekendt er området begrænset af mange fredninger. Men en mere smart og sikker udsigtsplatform, som også personer i kørestol m.m. kan benytte, – burde være et fælles mål.
  Jeg vil opfordre til at tage en tur ud på nuværende udsigtssted ved Drachmanns grav, for at danne sig en mening, om det er en udsigtsplatform vi vil være bekendt.

  Med pladsen foran Havnemesterboligen som oase og fællested for alle, og en mere moderne og sikker udsigtsplatform ved Drachmanns Grav, kunne man sikkert få fonde på banen med tilskud, så vi kan spare vores kommunale kasse.

  Det kunne være interessant om Bytinget, Erhvervsforeningen og Foreningen Skagens Venner kunne se perspektiver i disse ting, og være initiativtager til et fælles projekt, så der opnåes god bredde og accept og opbakning, tillige med lokal forankring og opbakning fra Skagboerne.
  I Frederikshavn er det lykkedes at få en rigtig flot udsigtsplatform ved Pikkerbakkerne, som er finansieret af firmaer og mig bekendt også fonde.

 • kjeld ove rokholm, Norreled 2, 1

  Konklusion

  a.Det er fuldstandigt uansvarligt at bygge noget i skoleparken, men hensyn til den nuvarende trafikbuble ved siden af.
  b. Samme situation som at bygge ? project ved Havnen for tusindvis af mennesker/ turister men parkering for bare 30 biler/udenfor at planlagge noget som helst angaended traffik.osv.
  c. Eller man inviterer 130,000 cruise turister men ingen toiletter for dem.

  Sidste ar mere en 1000 mulige stramand i Danmark, Som i filmen / Moneyball / the rich teams and the poor teams / min bon er at hvis de rich teams forsatter med at bestemme sammen med kommunen / sa forbliver Skagen som en ghost town 8 /10 maneder om aret.

 • kjeld ove rokholm, Norreled 2, 1

  Den gar simpelthen ikke langt mere, 1. en freeway med tusindvis af biler, last biler, osv. som pa Chr. 10 Vej / og sa parelled Sct.Laurentiivej, som en ga gade. Indre Skagen et hav at biler osv. de MA IKKE FINDE VEJ TIL INDRE SKAGEN, PUNKTUM.
  hvad gor vi sa?
  some et extreme example, fra Buttervej //Chr.10 Vej / en nye gagade og trafikken skal omdiregeres omkring Skagen centrum/ samme situation some store byer i Canada og USA hvor traffikken en udenfor indre by deler.
  Poul har ret, tusindvis af biler, en ga gade og tusindvis af mennesker imellem 1000 biler, den bliver mere or mere livsfarlig. Med Andre ord, Skagen should be a place for people, not for cars and mobile homes, etc.
  og hvis projektet ved rolighsvejen bliver en realitet, sa har vi extra traffic problemer ong det nytter ikke med traffic lys, osv. for a komme over en freeway.

 • Skawbo in spe

  Lav marken om til autocamperplads.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Skolemarken mellem himmel og hav – en livsfarlig idé' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger