Skagen d. - 7. årgang Nyheder til dig - leveret på en miljøvenlig måde ! - en SkagenMedia.dk produktion
Se MÆRKEDAGE og NAVNE på "BAGSIDEN" - DØDSANNONCER - nederst på forsiden
oprettet den 9. juli

22. august 2012 - kl.0:13 - af:

sparv_bygning_600x250

Sparekassen Vendsyssel og Hvetbo vil fusionere


En fusion mellem Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Hvetbo giver et stærkt, lokalt nordjysk pengeinstitut med endnu flere kræfter til at understøtte kunderne og egnen. Filialer og arbejdspladser bevares.

Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Hvetbo ønsker at gå sammen i én sparekasse under navnet Sparekassen Vendsyssel og vil derfor bede myndighederne, repræsentantskabet og general-forsamlingen om at godkende en fusion. Hvis alt går efter planen, træder fusionen i kraft i oktober 2012.

”Det er en god dag for nordjyderne. Det betyder et endnu stærkere lokalt pengeinstitut, som kan understøtte udviklingen af egnen, og som er fuldt klædt på til at imødekomme de stadigt stigende

krav, der er til at drive pengeinstitut,” siger Vagn Hansen, direktør i Sparekassen Vendsyssel og Christian Hem, formand for bestyrelsen i Sparekassen Hvetbo.

Passer sammen

De to pengeinstitutter passer perfekt sammen geografisk og kender hinanden fra forskelligt samarbejde. Sparekassen Vendsyssel har 28 afdelinger og godt 300 medarbejdere (inkl. hovedkontor

i Vrå), og Sparekassen Hvetbo har 55 medarbejdere og 4 afdelinger (inkl. hovedkontor i Pandrup). Der er intet overlap på filialer, f.eks. er Hvetbo repræsenteret i Aalborg, hvor Sparekassen Vendsyssel ikke har filial i dag. Direktøren for Hvetbo, Lars Guldager, fortsætter som afdelingsdirektør i Pandrup, og to bestyrelsesmedlemmer får plads i bestyrelsen i Sparekassen Vendsyssel.

Vagn Hansen og Christian Hem: ”Fusionen vil betyde, at kunderne beholder de vilkår, rådgivere og filialer, de kender, og vi bevarer arbejdspladser. Oveni får kunderne fra Hvetbo adgang til de mange fordele, der er forbundet med at være garant i Sparekassen Vendsyssel, samt en række specialister inden for f.eks. pension, bolig, investering og skat.”

Fra aktier til garantbeviser

Det er første gang i Danmarkshistorien, at der er udsigt til, at en sparekasse (Hvetbo) over nogle år

går fra at være en garantsparekasse til at være et aktieselskab for så at blive omdannet til en garantsparekasse igen. Aktionærerne fra Hvetbo får ombyttet deres aktier til garantbeviser til en kurs, der er lidt højere end den aktuelle aktiekurs.

”Desværre har mange af aktionærerne i Hvetbo gennem de sidste fem år mistet en stor del af deres aktieværdi. Det skyldes dels krisen, hvor bankaktier er blevet hårdt ramt, og dels de svage resultater i Hvetbo. Det er altid yderst beklageligt, når aktionærer mister værdier,” siger bestyrelsesformand Christian Hem fra Sparekassen Hvetbo.

Hvetbo har 5.000 aktionærer. 4 ud af 5 aktionærer har under 100 aktier svarende til en værdi i dag på 4.500 kr.

”Fusionen er en nødvendig og ansvarlig løsning, da Sparekassen Hvetbo på længere sigt ikke kunne klare sig som et selvstændigt pengeinstitut, fordi kravene stiger hele tiden – og så ville der være gået endnu flere værdier tabt,” siger Christian Hem.

At det er vanskelige tider, understreges af halvårsregnskabet fra Hvetbo, som offentliggøres i dag. Resultatet er et underskud på 66 mio. kr. efter skat, hvilket især er påvirket af nedskrivninger på 62,5 mio. kr. Nedskrivningerne er påvirket af Finanstilsynets skærpede regler for nedskrivninger. Sparekassen Vendsyssel offentliggjorde i sidste uge sit regnskab for første halvår, der viste et overskud på ca. 71 mio. kr. efter skat.

80.000 kunder

Når fusionen med Sparekassen Vendsyssel bliver en realitet, får nordjyderne en sparekasse med 80.000 kunder, 33.500 garanter, en solvens på 17,4 pct. og et solvensbehov på 9,7. Det giver en friværdi på 7,7 procentpoint.

”Nordjyderne får en yderst robust sparekasse, hvor vi bliver endnu bedre i stand til at leve op til vores vigtigste formål om at kunne understøtte udviklingen lokalt. Vi glæder os til at byde både medarbejdere, kunder og de nye garanter velkommen,” siger Vagn Hansen.

Sparekassen Vendsyssel har gennem årtier været en garantsparekasse, der i mange år har forrentet kundernes garantkapital med over 3 pct. oveni kommer en række fordele for garanter.

Det juridiske grundlag for fusionen er en bekendtgørelse, som er under udarbejdelse hos myndighederne og forventes at være på plads i september.

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

lagt online den 12. juni
E-mail dette indlægDenne artikel er lukket for kommentarer.