Vi planlægger ikke for evigheden!

Vi planlægger ikke for evigheden!

15. maj 2017 - kl. 12:08 - af

Debatten om planlægning i Kandestederne går højt for tiden, ja der er næsten lovet stormvarsel. Omkring 1952 bestod området ved Kandestederne af ca. 1200 ha der kunne bebygges. Igennem de kommende årtier blev området stærkt indskrænket. Flere tusinde ha omkring Kandestederne blev efterfølgende fredet. Tilbage blev det vi kender som Kandestederne i dag, en lille enklave på ca. 150 ha, hvor der ligger ca. 200 sommerhuse og et par hoteller af ældre dato.

Den oprindelige planlægning fra 1952 blev i de følgende årtier, afledt af Fredningen, justeret og tilpasset områdets nuværende størrelse. I 2012 henvendte en lodsejer i området sig til Kommunen. Vedkommende ville gerne starte et projekt op med renovering af hotellerne og udstykning af ca. 14 sommerhusgrunde, et areal på 12 ha. Det var der sådan set rent planmæssigt ikke noget til hinder for, men der skulle laves en Lokalplan for projektet.

I Forordet til Lokalplanen står der ”Denne Lokalplan er udarbejdet med henblik på områdets ”fortsatte anvendelse til hotelformål og dels sommerhuse”. Der gives mulighed for at samle hoteldriften på Hjorts Hotel, samtidig gives mulighed for en sommerhusudstykning. Der bliver ikke ændret et komma i det formål med planlægningen i området som Gl. Skagen Kommune ad flere omgange har vedtaget, og som Skagen Kommune solgte området på til en investor tilbage i 1996.

Flere hundrede har klaget over Lokalplan Forslaget. Der er også lokale der bakker op om Forslaget. Det klagerne især anfører er indgreb i moder jords fredede natur og ”sigtelinjer” fra Hotellets terrasse til Milen. Området er IKKE fredet. Hvis nuværende sommerhusejere føler sig generet af, at der bliver opført et nyt sommerhus inden for deres ”sigtelinjer”, så køb dog den sommerhusgrund. Man har altid kunnet bygge sommerhuse i Kandestederne. De der har arvet et hus eller grund i Kandestederne for 50 år siden, har nødvendigvis ikke arvet en ”sigtelinje” (læs udsigt). Kommunen planlægger ikke for evigheden!

Afslutningsvis, som et lille kuriosum. Der er fundet spor efter markfirben i området, hvilket nok afstedkommer at der må opgives en sommerhusgrund. Lokalplan området fylder 12 ha, der er flere tusinde hektar fredet natur omkring Kandestederne, hvor det lille markfirben kan leve helt uforstyrret!   

 

m.v.h.        jens hedegaard      byrådsmedlem (A)

26 kommentarer til “Vi planlægger ikke for evigheden!” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

26 kommentarer til “Vi planlægger ikke for evigheden!”

 • Niels Riisberg Jespersen

  Kære Jens Hedegaard !

  Den 21. maj kl. 16.44 udtrykte jeg her glæde og tilfredshed med at du som politikker blandede dig i debatten og ikke som din partikammerat formanden for PMU var gået i flyverskjul.

  Ved samme lejlighed stillede jeg et helt simpelt og konkret spørgsmål til dig, men har endnu ikke modtaget dit svar og jeg kan se at flere andre bl.a. Jens Chr. Jakobsen 21. maj kl. 16.44 også venter på dit svar på dette spørgsmål.

  Du har i mellemtiden kommenteret / svaret på andre indlæg så jeg imødeser gerne dit svar snarest. Dine 2 andre kollegaer i udvalget, der endnu ikke er gået i flyver-skjul, er naturligvis også meget velkomne til at besvare samme spørgsmål – hvis de kan.

  mvh

  Niels Riisberg Jespersen

 • Morten Ørsted

  Kære Jens Hedegaard,

  Det undrer mig og ærger mig gevaldigt at INGEN i Frederikshavn Kommune tager Naturfrednings Foreningens indsigelses notat af 14.4.2015 til efterretning og ej heller priorterer en dialog med Grundejerforeningen; Foreningen Kandestederne, som igen repræsenterer en væsentlig majoritet af lodsejere i Kandestederne af forslaget omkring udbygningen.

  Det ville også give mening at kommunen faktisk sikrer sig, at der også skal drives hotel & feriebolig virksomhed fremadrettet og det ikke blot er en skin manøvre for at få en godkendelse til salget af grunde, for hereafter at stoppe hotel drift!

  – hvorfor det selvsagt bør være en forudsætning for en evt. godkendelse, da det har være et gennemgående tema for at få grundene salgsmodnet for at fremme den samlede drift!

  I Hedegaards eget parti, har de også ”visionære” tanker omkring Fremtidens miljø:

  http://www.ft.dk/demokrati/partier/partioversigt/socialdemokratiet/politik/miljoe/fremtidens%20miljoe.aspx

  ”Med planen har vi en langsigtet strategi for, hvordan vi får renere vand og bedre natur fra Skagens Gren til Det Sydfynske Øhav. I alt vil vi investere 6,6 mia. kr. de kommende år i at forbedre natur og vandmiljø.”

  Måske det var en idé at starte i dit eget lokal område?

 • Mette Rasmussen

  Jens Hedegaard skriver her i avisen 21. maj om udstykningssagen i Kandestederne:

  “Hvis alle Kommunens problemer skal kanaliseres igennem en sommerhusgrund i Kandestederne bliver der langt hjem.”

  Er det mon den bedste argumentation han og Socialdemokratiet kan komme på for at begrunde Plan- og Miljøudvalgets beslutning om at sikre to private grundejere en milliongevinst og samtidig opgive store landskabsmæssige værdier?

 • Jens Chr. Jacobsen

  HVORFOR VIL JENS HEDEGAARTD IKKE SVARE….

  Niels Riisberg Jespersen har i et indlæg stillet Jens Hedegard (S) det enkle spørgsmål, hvorfor Plan og Miljøudvalgets 4 medlemmer (og senere et flertal i Økonomiudvalget)har nægtet at følge forvaltningens saglige indstilling om udstykning af sommerhusgrunde foran Hjorths hotel i Kandestederne.

  Udvalgsformand Anders Brandt Sørensen er tilsyneladende krøbet i flyverskjul, indtil byrådsmødet den 31. maj, hvor lokalplanforslaget er til endelig vedtagelse.

  Så kom nu ud af busken Jens Hedegaard og skriv et velargumenteret svar, hvis du kan.

  Ellers må du jo spørge din partifælle borgmester Birgit Hansen, om hun kan.

 • Svar til Jens Borup.
  På dit spørgsmål om den afgørelse der er truffet (i Plan-og Miljø udvalget samt Økonomiudvalget) være ansvars pådragende og dermed erstatnings pådragende for kommunen, må jeg med min kendskabs til planloven og ikke som jurist, sige at det ikke er ansvars pådragende og kommunen ikke er erstatningspligtig da der ikke er lidt nogen form for tab.
  Hvis ejeren har haft forventning om, at det lokalplanforslag der ligger nu til kommunalbestyrelsen godkendelse ville kunne give en yderlig fortjeneste er det kun ærgerligt hvis dette ikke sker.
  Der kan bygges det som ejeren ønsker i forbindelse med deres investering i området i den oprindelige lokalplan, men ikke så meget som de vil have, men det ikke altid man får det man ønsker.
  Jeg mener det vil være en god idé at kommunalbestyrelsen satte lokalplansagen i bero, hvilket man kan og får den juridisk vurderet af en uvildig jurist på planloven og med viden om hvad der kan være ansvars pådragende.

 • Per Kempff-Nordkap

  Kære Jens Borup
  Du har så meget ret i, at området allerede er lokalplanlagt. En gammel lokalplan, der tilsyneladende ikke rummer de bebyggelses ønsker, som bygherren har. Havde byggeplanerne umiddelbart kunne rummes i den gamle lokalplan, så var byggeriet vel allerede igang. Forvaltningen har skønnet, at en ny lokalplan er nødvendig for at byggeriet kan påbegyndes og derfor er der da også fremsat et forslag til ny lokalplan. Den gamle lokalplan gav visse muligheder for udstykning og bebyggelser, men er bygherrens ønsker mere komplekse og omfattende sikrede den gamle lokalplan, at der skal udformes en ny lokalplan, der naturligvis skal respekteres ejernes rettigheder, men samtidig sikre at der bygges iht byrådets ønsker, hensyn og overordnede planlægning.
  Så kære Jens du har både ret og ikke ret, for der kan bygges og bebygges på utrolig mange måder, nogle findes hensigtmæssige og andre kan være ødelæggende. Netop i dette spørgsmål, har vi borgere en ret til at blive hørt og byrådet kompetencen til at bestemme.

 • Jens Hedegaard

  William Pedersen

  Det er fuldstændig korrekt William Pedersen, at jeg manede klagerne til at udvise besindighed med deres indsigelser mod kystsikringen og udgifts fordelingsnøglen ved Gl. Skagen. Efter 9 år er vi ikke kommet ud af stedet fordi den ene indsigelse på indsigelse har afløst hinanden. Hvis vi fortsætter 9 år mere på denne måde er jeg bange for at rigtige store værdier i Gl. Skagen vil gå tabt.
  En henstilling om at besinde sig er ikke et brud på borgernes grundlovssikrede rettigheder, heller ikke for en socialdemokrat !
  Men lad os nu holde os til Kandestederne i denne tråd. Hvis alle Kommunens problemer skal kanaliseres igennem en sommerhusgrund i Kandestederne bliver der langt hjem.

  m.v.h. jens hedegaard

 • William Petersen

  Nu er det ikke første gang, Hedegaard sætter sig op mod demokratiske spilleregler. Det skete også i en debat på nærværende medie ang. kystsikring ved Gl. Skagen, hvor klagerne direkte blev beskyldt for at forsinke processen, trods det faktum, at disse blot havde benyttet sig af deres lovsikrede ret til at klage.

  Det rejser et – synes jeg – interessant spørgsmål:
  Taler Hedegaard på egne vegne, eller repræsenterer han Socialdemokratiet, når han debatterer med borgere på de elektroniske medier?

  Det må ledende socialdemokrater kunne svare på.

 • Niels Riisberg Jespersen

  Kære Jens Hedegaard !

  Jeg er glad for at du som politikker blander dig i debatten og ikke gemmer dig som din partikammerat formanden for PMU, som har aflyst træffetiden inden næste Byrådsmøde hvor en lokalplan for Kandestederne forventes endelig vedtaget.

  Din opfattelse af at demokrati udelukkende er et spørgsmål om personlige stemmer, bekræfter sådan set blot synspunktet om politisk magtarrogance og sær-dagsorden.

  Det fremgår ikke af referatet fra PMU mødet hvorfor du og de 3 andre udvalgsmedlemmer ikke fulgte indstillingen fra forvaltningen – en indstilling der var resultatet af en flerårig demokratisk proces hvor forvaltningens eksperter på området havde taget hensyn til de flere hundrede indsigelser / anbefalinger der var modtaget.

  Formanden har, ifølge det oplyste, forsøgt at forklare det med at PMU’s 4 medlemmer mener at hotelkonsortiet bedst kan vurdere hvordan der drives effektiv hoteldrift og derfor skal have lov til også at udstykke grunde foran hotellet !!

  Det er dog kun den ene af de tre aktuelle grunde hotelkonsortiet pt. kontrollere !

  Hotelkonsortiet’s direktør har tidligere udtalt at de ikke ønsker at udstykke foran hotellet og har iøvrigt gjort gældende at have verdens bedste forpagter, som også har udtalt at udstykning foran hotellet vil ødelægge mulighederne for at drive Hjorth’s hotel i fremtiden.

  Således konstateret er der kun et spørgsmål til dig og dine 3 kollegaer: Hvorfor nægter I at følge forvaltningens gennemarbejdede indstilling, som er resultatet af en demokratisk proces for at gennemtvinge udstykning foran hotellet samt foran 2 bevaringsværdige strandgårde ???

  Det er en ændring af den indstillede lokalplan, som kun PMU udvalget ønsker – udover naturligvis de private grundejere der får en økonomisk million gevinst ud af muligheden for udstykning – en mulighed der pt. ikke eksistere.

  Jeg tror vi er rigtig mange der imødeser dit svar på dette helt enkle spørgsmål.

  mvh

  Niels Riisberg Jespersen

 • Hej Jens Borup.
  Nu er jeg ikke jurist, men du skal få et svar sidst på weekenden.
  Vi er enige om at der altid har kunnet udstykkes sommerhusgrunde og det kan der stadig uanset den nye lokalplan, men sker der en defacto udvidelse af mængden af sommerhuse er det noget ganske andet.
  Svar følger.

 • Jens A. Borup

  Hej Erik Vium igen
  Du kan nøjes med at svare om jeg har ret eller uret
  Du kender jo planloven bedre end mange og ved at en anden afgørelse en den der er truffet ville være ansvar på dragende og der med erstatnings pådragende for kommunen
  Det må du også gerne rette mig i hvis ikke jeg har ret.
  Mvh.
  Jens Borup

 • Hej Jens Borup
  Jeg må på dit svar konstatere, at du giver ret i at Planlovens formålsparagraffer ikke har været det væsentlige i planlægningen for området. Planloven gælder uanset om byplanvedtægten fra halvtredserne fortsat er gældende og naturligvis skal der tages hensyn til den oprindelige planlægning.
  Der er kommuner i Danmark der ville ønske de havde den natur som vi har her i kommunen. Se hvad der sker på naturmødet i Hirtshals i dag.
  Så er det åbenbart sådan, at når nogle mener, at der ikke skal debatteres mere, slutter man med, at “nu går det i selvsving” – den eneste der er gået i selvsving er Jens Hedegaard.

 • Jens Chr. Jacobsen

  Og jeg som troede, at socialdemokraterne og det øvrige byråd i Frederikshavn gik ind for at fremme turisme og skabe arbejdspladser i kommunen.

  Forpagteren af hotellet i Kandestederne har den 10. oktober 2016 i Nordjyske udtalt “at placere et sommerhus lige ud for hotellet vil ødelægge mulighederne for at drive Hjorths hotel. Udsigten, freden og roen – er en del af stedets DNA.”

  Men måske er hotelkonsortiet slet ikke interesseret i at drive hotel. Det er en nærliggende risiko for, at konsortiet blot vil sælge grunde og bygninger og opgive hotellet. I flg. lokalplanforslaget er der nemlig ingen handlepligt eller garantier for fortsat hotelvirksomhed.

  Og hvor er så de mange arbejdspladser i forbindelse med byggeriet og driften af hotellet? Et hotel, som ville kunne få det samme potentiale som det nu nedbrændte Svinkløv badehotel. Det hotel var et kæmpe aktiv for Jammerdal kommune.

  Med vedtagelse af de 3-4 problematiske udstykninger i lokalplanforslaget risikerer byrådet – stik mod kommunaldirektørens indstilling – at spille sig dette værdifulde kort og en masse arbejdspladser af hænde.

  Men en vedtagelse af lokalplanforslaget med de nævnte grunde vil dog med sikkerhed øge værdien af hotelkonsortiets ejendom med et tocifret millionbeløb.

  Er det det, som byrådet ønsker?

 • Jens A. Borup

  Hej Erik Vium
  Når nu du bringer planloven som indspil blev den mig bekendt indført sammen med kummunereformen i 1970 der står også at planloven skal respektere al tidligere planlægning og for det områder i kandestederne er der en byplanvedtægt fra 1953 der udlægger hele det område der er i lokalplanen som sommerhus område
  Der er ikke sat et nyt komma eller givet en ny dispensation
  Bare til oplysning inden tingene går helt i selvsving
  Mvh.
  Jens Borup

 • Til Jens Hedegaard.
  Du har åbenbart ikke læst Planlovens formål §1 som skriver “skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets vilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv.”
  §1 stk. 2.2 at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber.
  §1 stk. 2.3. at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur og landskabressource.
  §1 stk. 2.5. at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet…….
  Det ser ikke ud til at formålet i planloven har haft betydning for den planlægning der sket i Kandestederne og for den sags skyld er det også svært at se, at formålsparagraffen har betydning for den øvrige planlægning der sker og især bevaring af kulturmiljøerne – som borgmesteren for nogle uge siden meddelte at det var meget vigtigt at disse bevares – citeret frit, men det var essensen.

 • Som Jens (lidt arrogant) udtrykker det, så har man vel ikke en garanti for, en udsigt holder i al evighed. Man kan vel ikke forvente, at al fremskridt i et lokalt område skal stoppe, bare fordi ens bedsteforældre købte en sommerhusgrund af en rig kommune med en fattig borgmester.
  Mon ikke den stakkels entreprenør, der har investeret i hotellerne og gerne vil sælge ud af udsigten, har tænkt, at Råbjerg Mile alligevel vil være forsvundet under horisonten (læs sigtelinjen) inden for et par hundrede år – ikke mindst efter at Snork og Staturforstyrrelsens i deres leflen for EU’s ”Naturbeskyttelseslov” har besluttet, at vi skal tilbage til sandflugtens lyksaligheder. Én Tilsandet Kirke er åbenbart ikke tilstrækkeligt :-/

 • Per Kempff-Nordkap

  Kære Jens. Du mener, at vi er mange der ikke forstår, dine og dines synspunkter og de hensyn, der har drevet Jer.
  Du skriver: Hvis nuværende sommerhusejere føler sig generet af, at der bliver opført et nyt sommerhus inden for deres ”sigtelinjer”, så køb dog den sommerhusgrund.
  Det er min og sikkert også flere, der har den opfattelse, at lokalplanerne er sat i verden for at regulere m.h.t. almenvellet, folkeviljen, hvis jeg skal være højtideligt og ikke den enkeltes gøren og laden og måske mindre laden, hvis man er lidt økonomisk klemt.
  Jeg ser ikke bebyggelse, udvikling af områder og stimulering af oplevelsesøkonomien, som det onde dyr i åbenbaringen, men at udviklingen, viser erfaringen, har godt af grænser, styring og hensyntagen for vor alle sammens skyld.

 • Kære Jens Hedegaard,

  Det pudsige er at du finder stemmeantallet frem og bruger det som argument for at i kan bestemme. Men hvilket fagligt argument har du(i) overfor at vælge at gå imod den anbefaling der lå fra fagkundskaben?
  mvh Kath

 • Karin nordmann

  Det er ikke stemmeantallet, der er vigtigt, men holdninger!
  Nu er der heldigvis snart valg Jens Hedegaard! Ville personligt ønske, at Skagen ikke var en del af Frederikshavn kommune!
  Vores by er ødelagt af forkerte holdninger til, hvad der sker!

 • Jens Hedegaard

  Jeg skal da love for at superlativerne er fundet frem i debatten om Kandestederne. Magtarrogance, 4 sølle udvalgsmedlemmer med en egoistisk særdagsorden osv. Medlemmerne i Plan-og Miljøudvalget (PMU) er sat ind i Udvalget med 2.230 personlige stemmer i ryggen. I går bakkede Økonomiudvalget med 10.711 personlige stemmer PMU’s indstilling op, og når sagen når frem til Byrådet bliver stemmetallet ca. fordoblet. En lille minoritet, primært bosiddende udenfor Kommunen, vil have sikret deres ejendomsret i Kandestederne for evigheden, “vores udsigt”! Hvis det er sådan i tror demokratiet virker, vil jeg foreslå jer at begynde at arbejde med en ny styreform herhjemme !

  m.v.h. Jens Hedegaard

 • Niels Riisberg Jespersen

  Politisk magtarrogance uden respekt for den demokratiske process, borgerne og dermed virkeligheden, herunder også kommunaldirektøren’s / forvaltningen’s gennemarbejdede indstilling.

  4 sølle udvalgsmedlemmers egoistiske sær-dagsorden.

  mvh

  Niels Riisberg Jespersen

 • Når JHK taler om ‘sigtelinjer’, så tyder det på, at han ikke har forstået, at der her er tale om kulturelt arvesølv, et nationalt klenodie. Og ja, der er efterhånden (for) mange sommerhuse i Kandestederne, så der er altid nogle til salg, men med den påtænkte udbygning, så bliver Kandestederne et langt mindre attraktivt sted.

 • Per Kempff-Nordkap

  Magtens arrogense kender da ikke nogen grænser, som den beheaded dronning så sigende siges at have sagt. Kan I ikke købe brød, så køb da kager. Så er den ged barberet, men som sagt hun mistede da også hovedet, måske med god grund hun brugte det tilsyneladende ikke meget.

 • Der planlægges ikke for evigheden – det er korrekt, men det er ikke forbudt at planlægge for den nærmeste fremtid, ej heller forbudt at tænke sig om, men spørgmålet er om der planlægges og for hvilken tid – her og nu måske?
  Kommunen har alt det turismen ønsker at opleve, men det bliver desværre mere udvandet og måske er det derfor at antallet af besøgende falder.?

 • Søren Kristiansen

  turismens vækst i Nordjylland er på det halve af Midtjylland og en tredjedel af Sydjylland. Nogen bud på hvorfor vi er hægtet helt af ?.

 • Jens Vadet Poulsen

  Nej, det er tydeligt at der ikke planlægges for evigheden!
  Men måske skulle man overveje at planlægge med en anelse mere perspektiv for nutiden og for de kvaliteter der får både fastboende og turister til at sætte pris på vores områdes naturværdier.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Vi planlægger ikke for evigheden!' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2018 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER