Skagen Havkajakklub fylder èt år

Skagen Havkajakklub fylder èt år

5. september 2010 - kl. 0:35 - af

Så er Skagen Havkajakklub lagt fra land. …..Det var overskriften ved omtalen af vores første introarrangement for nye medlemmer på Nordstrand den 11. oktober 2009. Det blev et kontant møde med havkajaksporten, idet alle de nye måtte en tur i baljen i det hårde vejr. Men det skræmte dem ikke væk. De er alle stadig medlemmer.

Som flere sagde :” …hvis ikke der skulle være en sådan klub i Skagen, ja så hørte alt fornuft da op” . Det må nok siges at der er sket meget siden opstarten.

Det blev også overskriften for bestyrelsens første beretning. Der var ligeledes nogle hurdler der skulle overvindes fra de første indledende møder i foråret 2009 og til vi endelig kunne holde stiftende generalforsamling den 12. september 2009. Her var der 8 fremmødte, og de 5 blev valgt til den nuværende bestyrelse og har sammen med de øvrige tre ildsjæle og nogle der senere er kommet til udført et stort stykke arbejde, der har gjort klubben til det, den er i dag.

Vores base var og er stadig vores to kajak-containere, der står i ”Skurbyen” ud til Kongevillaen. Containerne er indrettet, så der er plads til 15 kajakker i hver. Grundet den store aktivitet og interesse for klubben er der bestilt plads til yderligere to containere.

Nu kan man ikke sådan bare stille en container op i ”Skurbyen”. Derfor har vi afholdt arbejdslørdage, således at vi kunne få containererne beklædt med træ, forsynet med et reglementeret buet paptag og malet svenskrød – så de nu er kamufleret som et fiskerskur.

Sikkerhed betyder meget. Derfor gik bestyrelsen gik i gang med, at få udarbejdet sikkerhedsreglerne og få dem grundigt gennemarbejdet. I samme åndedrag tog vi kontakt til Skagen Redningsstation og henlagde en af de første klubaftener der, for at få klarlagt, hvad Skagen Havkajakklub kan gøre for at undgå overflødige redningsaktioner, og for at høre fra eksperter, hvordan de ser sikkerhed i forbindelse med sejlads i kajak.

Skagen Havkajakklub er som nystartet klub ikke en formuende klub, og som sådan kan vi ikke dække vores udgifter på baggrund af medlemskontingenter alene. Derfor har vi udarbejdet en plan for sponsoraftaler og fondsansøgninger. Det er lykkedes os at tegne nogle flere sponsorater. Blandt andet har vi de næste 2 år Spar Nord som hovedsponsor, og både Norisol, Topcoat, EzeePrint, Ford og Vestas har sponsoreret klubben. Vi går i den kommende tid i gang med en ny runde for at skaffe flere sponsorere.

Skagen Havkajakklub er godkendt som folkeoplysende forening. Det har givet os mulighed for at søge om tilskud til blandt andet husleje og etablering, lige som det signalerer en vis seriøsitet i forbindelse med ansøgninger til diverse fonde.

Vi har allerede fået vores første tilskud fra en større pulje. Da klubben startede, var der 3 medlemskajakker, og i løbet af kort tid, kom der yderligere 3. Men vi manglede klubkajakker, der kunne benyttes af de medlemmer, som endnu ikke havde anskaffet sig deres egen kajak. Friluftsrådet blev ansøgt om tilskud til indkøb af kajakker, og med 25.000 fra Friluftsrådet og resten finansieret på anden vis, kunne vi anskaffe 5 klubkajakker i begyndelsen af december 2009.

Skagen Havkajakklub er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund – DKF. Dermed er vi at opfatte som en seriøs sportsklub og er tilknyttet Danmarks Idræts Forbund. Vi har dermed mulighed for at trække på DKF’s instruktører.

Skagen Havkajakklub har fået designet sit eget logo i et tæt samarbejde med Anette Heilmann. Logoet benyttes allerede på vores brevpapir og diverse skrivelser. Desuden benytter vi også logoet på vores hjemmeside. www.skagenhavkajak.mono.net

For at drive en klub som Skagen Havkajakklub, er det nødvendigt at kunne uddelegere de forskellige ansvarsområder til mindre udvalg. Derfor har vi nedsat 4 faste udvalg. Det er klubhusudvalget, som har ansvaret for praktiske initiativer i forbindelse med vores klubområde og sidenhen også vores klubhus. Det er sikkerhedsudvalget, som har ansvar for, at vores sikkerhedsregler er dækkende og opdateret efter forholdene, og som organiserer prøver og udsteder licenser og indplacerer klubbens medlemmer efter roerstatus. Det er sponsorudvalget, som har udarbejdet skabelon for og udkast til sponsoraftaler, og som fremover koordinerer tegning af sponsorater. Og endelig er det aktivitetsudvalget, som tager initiativ til og planlægger alle typer arrangementer og aktiviteter for klubbens medlemmer – både vores fælles roture i eget og fremmed rovand, vores kajaktræning i svømmehallen, kurser, ture, stævner, træning i motionscenteret og andre arrangementer. Aktivitetsudvalgets arbejde udmønter sig blandt andet i aktivitetsoversigten, som udsendes mindst en gang om måneden.

Vi har holdt kombineret åbent-bestyrelsesmøde-og-klubaften hver torsdag siden klubben startede den 12. september. Der har været meget, som har skullet organiseres i opstartsfasen, men derfor har der alligevel været tid til uformelle snakke om kajakker og grej og udstyr, ligesom vi har ladet os inspirere af diverse spændende kajakfilm. Forventningen er, at fokus roligt vil flytte sig fra bestyrelsesarbejde til klubaktiviteter.

Der er stor interesse for sejlads i havkajak fra mange sider. Blandt andet har vi i samarbejde med Skov- og naturstyrelsen lavet et arrangement i foråret 2010 ved Stokmilen, som kombinerer havkajaksejlads med naturvejledning. Vi kan også se interessen på medlemstallet. Da vi startede den 12. september 2009, var vi 8 medlemmer – nu 12 måneder senere er medlemstallet over 40.

Vi har i foråret 2010 erhvervet klubhus, efter forhandlinger med Skagen Marinehjemmeværnsforening om køb af deres bygning for enden af Vestre Strandvej. En løsning vi er meget glade og taknemmelige for, idet det ligger tæt på vores kajakcontainere og vandet.

Der er allerede afviklet en række forårs- og sommerarrangementer i 2010. Her kan nævnes: Silkeborgsøerne, Randers Fjord, Mariager Fjord, Hirsholmene ( to gange ), Uggerby Å, Tversted til Gl.Skagen via Skiveren og Kandestederne, Ålbæk, Strandby, Langs kysten til Sandmilen via Stokrenden m.m., Grenen i godt vejr, Københavns Havn , Trekroner og Kanalerne omkring Christiansborg m.m., plus adskillige ugentlige aftenarrangementer.

For at kunne realisere alle disse arrangementer med sejlads i fremmed rovand, har klubben få anskaffet/bygget med hjælp fra sponsorere en kajaktrailer med plads til 12 kajakker, der gør at vi nu kan komme rundt i hele Danmark. I forår/sommer 2011 planlægges der allerede nu en tur i ”Det Sydfynske Øhav”.

Takket stor velvilje fra Skagen Havn, vore sponsorere og medlemmernes store gå-på-mod og gode humør havde ovennævnte ikke været muligt.

Der forestår det næste stykke tid en del praktiske opgaver bla. etablering af slæbested, indkøb af flere kajakker og indretning af klubhus og ikke at forglemme at finde sponsorere til disse opgaver, men med den medvind vi har haft det første år bør dette ikke være umuligt.

Vi glæder os til også fremover at kunne give vore nuværende og kommende medlemmerne en oplevelse for livet.

Endelig skal nævnes, at månedens kajak juli 2010, Necky Chatham, for den landskendte Havkajakken.dk , er blevet anmeldt af roere fra Skagen Havkajakklub, hvilket er en stor anerkendelse af klubben, dens medlemmer og aktiviteter – jo, Skagen Havkajakklub tages skam alvorligt i hele landet, og er kommet for at blive.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Skagen Havkajakklub fylder èt år' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger