Indlæg fra skolebestyrelsen på Ankermedets Skole

Indlæg fra skolebestyrelsen på Ankermedets Skole

29. oktober 2010 - kl. 8:42 - af

Skagens Skole. Skolebestyrelsen på Ankermedets Skole vil gerne engang for alle slå fast, at der IKKE er tale om et valg mellem Ankermedets Skole og Hedeboskolen. Begge skoler lukker!
Der er tale om et valg af hvilke bygninger, der er bedst egnet til at rumme den NYE skole i Skagen.
På et fællesmøde mellem bestyrelserne blev det bestemt, at der skulle samarbejdes for Skagens skolebørns bedste. Det agter vi stadigvæk at gøre.
Når bygningerne er valgt, vil det være op til den nye bestyrelse, den nye ledelse og medarbejderne at finde det pædagogiske indhold, som skal præge Skagens kommende skole til gavn for vores fælles børn, og man skal ikke nødvendigvis bare overtage de tidligere anvendte pædagogiske tiltag.

Vi var i bestyrelsen på Ankermedets Skole blevet orienteret om, at den 28/6 2010 skulle valget af den kommunale skolestruktur foretages på baggrund af høringssvarerne, diverse møder med skoleforvaltningen og politikerne. Vi imødeså udfaldet med stor spænding.
At forslaget om skolesammenlægningen i Skagen, så kan risikere at træde i kraft allerede i 2011, giver en del bekymringer i bestyrelsen med hensyn til vores skolebørn og den pædagogiske proces. Vi havde håbet på, at der var tid og penge til at vente nogle år, så det faldende børnetal i Skagen naturligt gjorde, at man skulle træffe et valg om at være på et sted. Der bliver lidt trangt i et par år, men vi er normalt vant til at stå sammen i Skagen.

Vi har i Skagen to bygningsenheder, hvor der i øjeblikket drives to gode skoler.

Hvis man kigger notatet ”Overvejelser om valg af skolebygninger i Skagen” udarbejdet af Skoleforvaltningen og Teknisk Forvaltning igennem, er der et vigtigt område for det fremtidige bygningsvalg. Nemlig ”Vedligehold og renovering”.

For bygningerne ang. Ankermedets Skole står der under punktet ”Vedligehold og renovering” Kommende:

Der er følgende problemstillinger:Der er ingen ventilation i den gamle fløj + der skal laves en del på gymnastikbygningen + værksted. Dette er både ude og inde.

Hvis man så ser på den kommende renovation for Hedeboskolens bygninger, står der følgende:

Størstedelen af det udvendige murværk skal omfuges samt udskiftning af sten samt store tagflader skal udskiftes hovedsageligt skotrender, størstedelen af vinduerne skal udskiftes eller males samt en
del problemstillinger i forhold til indeklima/arbejdsmiljø.

Hvor vi får mest for pengene, er jo op til politikerne.

Vedrørende beliggenhed vil vi fra Ankermedets Skoles bestyrelse gerne fremhæve følgende:

• Central beliggenhed i byen med den nye tandlægebygning på grunden.
• Institutionerne i Skagen by ligger tæt på skolen.
• Kort gåafstand til Ungdomshuset med diverse fritidstilbud.
• Kort gåafstand til Skagen Kultur- og Fritidscenter med hal og svømmehal.
• Kort gåafstand til det nye Sognehus, hvor konfirmationsforberedelsesundervisningen foregår.
• Kort gåafstand til det nye kulturhus med musikskolen, hvor der i fremtiden vil være mange arrangementer for Skagen Skoles børn.

Angående pavillonerne.Ved det første høringssvar var perspektivet, at vi alle i Skagen håbede på en længere afviklingsperiode, hvor demografien, altså børnetallet ville komme til at passe bedre til de eksisterende bygninger. De 3-4 pavillonerne var ikke tænkt som undervisningslokaler, hvilket sikkert ærgrer mange af vores elever. De var tænkt som et supplement til vores SFO, som pludselig ville kunne risikere at få over dobbelt så mange børn, som den oprindeligt er bygget til. Pavillonerne var tænkt som opholdsrum og arbejdende værksteder samt til at huse Familieklassen, som i øjeblikket optager et klasselokale i Indskolingshuset.
Vi havde dengang 31 klasselokaler og 15 grupperum, og vi har stadigvæk 31 klasselokaler og 15 grupperum, som vil kunne rumme alle Skagens Skoles børn.

Når nu valget af bygninger er taget, vil vi gerne gøre opmærksom på, at den nye skole i Skagen bør sammenlignes/ligestilles med den nye skole i Frederikshavn. Den eneste forskel er, at skolen i Frederikshavn skal være i nye bygninger, mens skolen i Skagen skal være i eksisterende bygninger.

Altså er det vigtigt at tænke ressourcer ind i processen.

Skolebestyrelsen på Ankermedets Skole

29 kommentarer til “Indlæg fra skolebestyrelsen på Ankermedets Skole” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

29 kommentarer til “Indlæg fra skolebestyrelsen på Ankermedets Skole”

 • Inger Kempff-Nordkap

  Grundlaget for hele beslutningen om vore 2 skolers fremtidige eksistens må være væsentligt ændret, idet byrådet mandag d. 1. november traf beslutning om ca. 200 nye helårsboliger ved Strandklit 1 og Silvervej. Det var endda et væsentligt argument, at byggeriet på Silvervej (ca. 100 boliger) var til skagboerne, for de skal sælges til en pris, hvor skagboerne kan være med.
  Så børnegrundlaget må således være ændret i beslutningsgrundlaget, men nok ikke medregnet.

  Venligst Inger

 • Margrethe Jensen- 3 nov kl. 07.40 Alle har vel lov at komme med sine synspunkter, anonym eller ikke anonym..

  Hvad er det for noget vrøvl du kommer med, at vi herude på bankerne ikke har farlig veje, det kan jeg så oplyse dig om at der er..
  Og i har endda cykelsti, der kører heelt ud til Hedebo 🙂 Så det blir nok ikk det helt store problem..

  Hvad jeg kan se som et problem er special klasserne, syns ikke at der bliver taget nok hensyn til de børn vedrørende skolelukning..
  De har problemer nok i deres hverdag, og jeg ved hvor svært det var for mange af dem da Kappelborg lukkede. (Der blev der heller ikke taget hensyn til dem)Hvorfor ska de så igennem det engang til ? De er alle idag samlet på Hedebo, så lad dem dog blive der.
  Det er en fint fungerende skole, der sagtens kan huse alle Skagens børn..

  Mvh
  Betina

 • Kære Pia,

  Jeg kan ikke genkende, at jeg skulle have hævdet, at du ikke passer dit arbejde. Jeg kan heller ikke se, hvorfor det skulle diskvalificere mig til at have holdninger, der adskiller sig fra dine, og ytre disse, at jeg tilfældigvis har en søn på Hedeboskolen. Derimod beder jeg om, at der bliver holdt fokus på det, som det handler om: Børnene og undervisningen. Og endelig det aspekt, at det i bund og grund handler om besparelser og forringelser, der rammer alle skolebørn i Skagen. Handlede det i stedet om den optimale fremtidige skoleløsning i Skagen ville tilgangen jo være en ganske anden. Så ville mån tage afsæt i en debat om undervisningsformer, pædagogik, skolekultur og efterfølgende definere de fysiske rammer på baggrund af dette.

  Mvh
  Michael

 • Kære Michael

  Jeg kan kun gentage, hvad jeg tidligere har skrevet:

  “Bygningsmæssigt ser jeg personligt begge bygninger som aldeles velegnet til at udføre en såvel nutidig som fremtidig pædagoisk god undervisning”

  Det er natuligvis ikke en optimal stillingstagen og holdning for de, der syntes Hedeboskolens bygning er den bedste..

  At antage jeg , med min stillingstagen, blot søger et alibi for ikke have sat mig ordentlig ind i tingene, har jeg svært ved at forstå, du mener at være berettiget til at udtale dig om.

  Jeg forvalter, efter min bedste formåen, det politiske embede, jeg er blevet valgt til. Jeg arbejder seriøst med det arbejde, der bliver præsenteret for mig og jeg forsøger efter min bedste evne at sætte mig ind i det, der bliver mig forelagt.

  På baggrund af de faktuelle oplysninger tillige med min personlige holdning til by udvikling (eller undgåelse af byafvikling) har jeg taget stilling.

  Jeg skriver ikke indlæg her på siden for at forsvare mig, jeg deltager blot gerne, på ligefod med andre, i en saglig debat.

  At det så ikke har sammenfald med dine interesser, berettiger ikke hverken dig eller andre til at antage jeg ikke har “passet mit arbejde”.

  Uanset hvilken skolebygning, der fremover skal danne grundlaget for vores kommende “nye skole”, håber jeg, at også du vil huske på, at begge bestyrelser om meget kort tid skal til at samarbejde.

  Og ja, vi politiker må sommetider op i helikopteren…..og nej, lad os ikke håbe den går i spin, så vi falder ned, og hvem skal så træffe de “sure” beslutninger?

  vh
  Pia Karlsen (V)

 • Glæder mig godt nok til, at beslutningen er taget, da denne diskution på mange punkter er ved at nå et meget lavt niveau.
  Og jeg kan efterhånden godt forstå at “Ankermedet-støtterne” ikke har lyst til at dele deres synspunkter herinde – de bliver jo haglet ned hver gang de prøver…..

 • Margrethe Jensen

  Kære Anonym

  Jeg hedder heller ikke Magrethe og du kan jo lige så godt hedde Allan, da du jo ikke vil stå frem 🙂

  Jeg mener, at Ankermedets børn i forvejen har en farlig skolevej og at den ikke bliver bedre af at skulle cykle til Hedebo. Bankekvarteret har jo ikke en farlig vej nu.

  Jeg er fuldstændig ligeglad, hvem der lukker, som jeg skrev før, tror jeg beslutningen er taget.

  God dag.

 • Kære Pia,

  Pas nu på, at helikopteren ikke går i spin….
  Det virker lidt som om, der søges efter alibier for at træffe en beslutning uden sagligt grundlag omkring de parametre, som Allan m.fl. opstiller.
  For det første er det jo Skagen, det handler om, og ikke London eller Berlin. Skagens mange gode kultur- og fritidstilbud er spredt godt ud i byen – også i den vestlige og “sydlige” del af byen, f.eks. stadion, badmintonhal, museer osv. Dem kan børnene fra begge skoler sagtens finde frem til i dag – det vil de sikkert også kunne fremover. Det er jo tilsyneladende heller ikke noget problem, at bygge en ny større børneinstitution på Kløvermarken, der vel ikke just er centralt. Her vægtes tilsyneladende andre værdier end “central” placering og børn i “bymidten” – det burde også gælde for skoleområdet. Hold nu fokus! Det handler stadig om at skabe de bedste rammer for børnenes trivsel og respektable rammer for undervisningen af Skagens børn. Vi må som forældre kunne kræve, at beslutningen træffes på et sagligt og oplyst grundlag.

 • Thorbjørn Pedersen

  Til Peter Søholm. Godt indlæg. Lad os få en god og saglig debat. Sladder og andre slibrigheder skal køres på lossepladsen. Så godt at du tager bladet fra munden.

  Noget af det vi danskere er mest uenige om er skolelukninger og lukkeloven. Men det er nu såre enkelt. Det har ikke så meget med kommunens økonomi at gøre, mig bekendt får kommunen sine udgifter refunderet 100% dækket når det gælder skolevæsen. Ret mig dersom det er ukorrekt. Nej, det er noget helt andet. Der fødes for få børn i Skagen. Det er en tendens der har varet mange år. Så i øjeblikket er der på Ankermedets skole 369 elever og på Hedebo 405. Tallene pr. 1. september 2010.

  Den 1. januar 1961 var der 699 elever, og 27 klasser på Ankermedet. Og 1148 elever og 43 klasser på Kappelborg. Fra de to skoler bliver der udskrevet 190 elever pr. 31. juli 1961. Og elevtallet i de nye 1. klasser på de to skoler er 222, fordelt på 10 klasser på de to skoler. Elevtallet vokser stadig på det her tidspunkt, skoleåret 1961-62.

  Altså i dag er der ca. 1000 færre elever sammenlignet med 1961 hvor der var to skole. Ergo er der kun brug for én skole: Skagen Skole. En leder. En organisation. Ét skoledistrikt.

  Hvor den skal ligge er da almindelig sund fornuft. – Centralt.
  Tæt ved svømmehal, og ungdomshus, og indendørs sportsfaciliteter i Skagen Kulturcenter.

  Prøv at forestille dig Skagen Skole i 2040. Den ligger to steder. En moderne skole for 4. klasse til 10. klasse, på skolemarken ved den gamle brandstation og den tidligere Kappelborgskole. Bygget i 2030. Ankermedets gamle hovedbygning fra 1955 er revet ned. Øst herfor indskolingsenheden, nemlig 0. klasse til 3. klasse i nyrenoverede lokaler. Og Skagen Skoles Tandpleje.
  vh. Thorbjørn Pedersen

 • Kære Magrethe ..

  Først og fremmest hedder jeg ikke Allan..

  Jeg kan tydeligt høre at du holder med Ankermedet.. Men jeg forstår på dig sådan at det kun bliver svært for Ankedermedets skolebørn hvis de skulle på Hedebo, hvilke jeg syntes er noget ævl, fordi det ville da være ligeså svært for hedeboskolens børn at skulle køre til Ankermedet.

 • Skolevej fra Ankermedet til Hedebo for nordbyens børn er farlig, men den er nøjagtig lige så farlig som for sydbyens børn ind til Ankermedet. Sjovt nok ikk.

 • Hedeboskolen har helt fra starten den blev bygget, været en stor skandale med byggesjusk, fugt, vandskader og skimmelsvamp, den burde være pillet ned for mange år siden.
  De fleste børn bor vel i midtbyen, så det er vel ikke helt ude på bankerne, men nærmere også midt i byen der er størst behov for en skole…

  Den med sikker skolevej er vel afhængig af hvor man bor, hvis man f.eks. bor i nordbyen eller østbyen er der ret langt og ikke særlig sikker vej derud, det er heller ikke en lille kort cykeltur hele vinterhalvåret når vejret er koldt og blæsendesom det oftes er heroppe..

  Kan godt se det ikke er smart, at nogle børn skal til at kører langt til skole, men det er vel uhørt, at beholde en del af begge skoler i stedet for at nedlægge den ene.

  Med venlig hilsen
  Olsen
  ps. Skagbo staves vel ikke med W, ( “W”blev først indført i firserne. The skaw er skagen rev :- )

 • Svar til Heidi????
  Vi, personalet på Ankermedets Skole har vedtaget, at vi ikke vil blande os i den meget ophidsede debat om skolelukninger (bemærk, vi skriver skolelukninger) i vores by, men når der nu kommer så perfide angreb fra din side, bliver vi nødt til at kommentere dit indlæg.
  Vores helt store anke er din påstand om, at indeklimaet på Ankermedets Skole skulle være så elendigt, at folk dør af cancer ved at arbejde på vores skole. Vi vil ikke gå dybere ind i dine udtalelser, men vi er rigtig kede af, at vores afdøde kollegaers minde skal bruges som en del af en smædekampagne. Vi kan kun håbe, at rigtig mange skawboere kan se, hvor fuldstændig vanvittige dine ord er, og meget gerne kommentere på dem. For øvrigt er Ankermedets skoles indeklima, på eget initiativ, blevet undersøgt både af et privat selskab og Arbejdsmiljøkontrollen, og i begge udsagn var der kun positive kommentarer.
  Du skriver, at det er ærgerligt, at vi bekriger hinanden i vores lille by. Hvis ikke dit indlæg er starten på ”en krig”, ved vi ikke, hvad det ellers skulle være. Vi håber virkelig, at vore politikere er dygtige nok til at gennemskue hulheden i dine angreb.
  Med venlig hilsen
  Personalet på Ankermedets Skole

 • Vil gerne støtte Tanja Jørgensens forslag.

  For mange Skaw-boer er det længe siden skolerne har været besøgt og meget er ændret igennem årene.
  vh
  Pia Karlsen (V)

 • Margrethe Jensen

  Kære Allan

  Jeg har aldrig nævnt, at der skal tages hensyn til mit barn, hun er stor og kan sagtens begå sig i trafikken. Men der er mange små børn i Nordbyen, og for dem bliver skolevejen endnu mere farlig, hvis de skal gå på Hedebo. Der følger nok ikke en cykelsti med, hvis Ankermedet lukker. Butterstien er ellers perfekt til det..

  Med venlig hilsen
  Margrethe

 • Tanja H. Jørgensen

  Pia Karlsen giver i sit indlæg udtryk for sin bekymring, fordi for få forældre til nuværende samt kommende skolebørn ikke deltager i debatten.
  Heri er jeg helt enig !
  Det kan der være flere grunde til og en af de åbenlyse forklaringer kunne være, at de ikke kender de to skolers potentiale.
  Hermed en opfordring til at rykke en halv til en hel time ud af kalenderen og komme afsted til de aktuelle matrikler og få syn for sagen og svar på afklarende spørgsmål.

  Tanja H. Jørgensen
  Skolebestyrelsesmedlem på Hedeboskolen

 • Allan Kastor Andersen, fantastisk indlæg, men jeg vil dog byde ind med noget..

  Jeg syntes også vi skal tænke på Ungdomsskolen som har aktiviteter som foregår på Hedeboskolen bl.a futsal, billedkunst, o.s.v.
  Også Gymnastik Foreningen som er i Hedeboskolens hal.

  Magrethe Jensen, man kan jo ikke bare tage hensyn til dit barn..

  Jeg gik på Kappelborg, og min klasse flyttede på Hedebo i 3 klasse på grund af lukning.
  Nu hvor jeg går i 8 er det klart at jeg så småt begynder at tænke på efterskole, fordi jeg gider ikke flytte skole igen medmindre det er frivilligt.

 • Rikkemari Jensen

  Til Pia Karlsen:
  Jeg ville ønske, når du sad deroppe i helikopteren, at du tænkte på det, der reelt set er omdrejningspunkterne i denne sag; økonomi og børn. Det må være din fornemmeste opgave, som folkevalgt politiker, at være med til at sikre, at borgerne får mest muligt for de fælles midler, samt at borgerne får de bedste vilkår – børn som voksne.

  Når du vil fremhæve den ene skole frem for den anden, må du ryste nogle tungerevejende argumenter ud af ærmet. Når denne sag handler om økonomi, er det ikke afgørende, om det er hyggeligt, at der er liv i byen, i form af børn der går til og fra sognehuset. Den slags ”bløde” værdier har vi ikke råd til at lave være bestemmende – i øvrigt er det også hyggeligt med cyklende børn.

  Det er børnene og deres skolegang, det handler om her og derfor er det dem, vi må tænke på. Vi kan i den sammenhæng ikke sige os fri for at tale om rammer, selv om antal af etager på den enkelte skole ikke kan stå alene som argument. Hvor findes de bedste rammer, for at en tidssvarende undervisning kan finde sted og nye pædagogiske tiltag kan skabes? Folkeskolen skal kunne rumme børn med forskelligheder – det siger lovgivningen. Det er faktum, at alle børn ikke lærer ens, og derfor må pladsmangel ikke sætte begrænsninger for udvikling og nytænkning samt resultere i, at der udelukkende kan praktiseres ”røv til stol pædagogik” og en travetur på række til Skagenhallen – den tid er passé. Det er yderst vigtigt at medtænke, at der skal være rum til fleksible undervisnings- og arbejdsmetoder samt friarealer til oplevelser.

  Det er Frederikshavn kommunes dårlige økonomi der gør os det tvingende nødvendigt at lukke en skole. Derfor må det være de økonomiske facts, der er afgørende i denne sag. Tanja H. Jørgensen ridser dem op i hendes kommentar – de taler deres eget klare og tydelige sprog. Netop derfor bliver argumenter som ”gående børn i byen” af mindre afgørende betydning i denne sammenhæng.

  Mvh Rikkemari Jensen

 • @ Pia Karlsen

  Jeg synes det ville have klædt dit indlæg ( kl 15.07 ) , hvis du også havde fremhævet nogle af de mange gode ting der er i den “sydlige ” del af byen . . . – vi skulle vel nødig få den tanke, at du er forhåndsindtaget og har truffet din beslutning INDEN div “kloge hoveder” har udarbejdet en redegørelse og kommer med deres indstilling / råd og vejledning ?? 😉

  Jeg bifalder ligesom de mange andre, at der en god og ærlig debat – der vil nok altid være mange følelser på spil når det er vores børns skolefremtid der skal findes en løsning på. Derfor synes jeg også det er unødvendigt, at du deler vores by i 2 – Midtbyen og “den sydlige del” . . . så stor er Skagen altså heller ikke !!

 • Kære Margrethe Jensen

  Beslutningen om at lukke en skole i Skagen er taget – helt korrekt,
  Men hvilken bygning, der skal rumme den fremtidige skole i Skagen er ikke truffet endnu. Så dejligt med indlæg i debatten.

  Jeg syntes det kunne være interessant at give følgende en tanke:
  Hvis vi forestiller os, at der i Skagen skulle bygges en helt ny skole – (det er i princippet, hvad der skal ske – her bruges bare istedet en eksisterende bygning)
  Hvor ville det så være rigtigt at placere denne skole:

  I midtbyen, tæt på idræt, fritid, kultur, by, havn etc. eller i den sydlige del af byen?

  vh
  Pia Karlsen (V)

 • Margrethe Jensen

  Kære alle

  Hvor meget nytter det at kæmpe? Se blot på Kappelborgskolen, der kæmpede forældrene, og hvad skete der.
  Beslutningen er nok taget alligevel!

  Med hensyn til sikre skoleveje, får mit barn (som går på Ankermedet) da endnu farligere skolevej end nu, hvis hun skal flyttes til Hedebo. Vi bor i Nordbyen og har endnu ikke cykelstier som i Bankekvarteret.

  Men hold nu op med svine hinanden til.

  Heidi, hvor kender du alle lærernes sygejournaler fra? Det er da noget ævl.

  Vi skal jo nødig have krig, som i gamle dage – Østerby mod Vesterby.

  Med venlig hilsen

  Margrethe Jensen

 • Jeg vil give Pia Karlsen ret i, at der blot er tale om en debat mellem borgere og ikke, som min navnesøster Heidi skriver, en krig. At debattere en så vigtig beslutning er både sundt og nødvendigt. Det er da dejligt at Pia Karlsen finder begge skolebygninger velegnede til den fremtidige undervisning, men det handler vel om at vælge den MEST velegnet af de to mulige?

 • Kære Allan

  Jeg skriver jo netop i mit indlæg, at jeg ser begge skole opfylde netop de behov, du her skitsere – i min optik er udøvelse af moderne pædagogik også muligt på Ankermedet. Deri er er du som formand for Hedeboskolen naturligvis uenig.

  Når jeg skriver, jeg bl.a gerne ser børn i midtbyen, er det bare som enkle eksempler på hvad en skole betyder for et samfund. Jeg ønsker ikke at trætte læserne med en lang opremsning, deri tror jeg på, at borgerne selv har den forestillingevne.

  Jeg mener faktisk at vores by fremtid og dermed også børnenes liv her i Skagen, er en vigtig faktor vi skal tænke på, derfor mener jeg at alle borger her i byen, bør være en del af debatten.

  VH
  Pia Karlsen (V)

 • Allan Kastor Andersen

  Som formand for skolebestyrelsen på Hedeboskolen må jeg tilkendegive, at jeg bliver noget forundret og ikke mindst skuffet, over at se Pia Karlsens bemærkning om, hvilke overvejelser hun inddrager i beslutningen om hvilken skolebygning, der skal være den fortsættende.

  Det kan da ikke være meningen, at beslutningen skal træffes udfra ønske om at se børn i midtbyen.

  Hvad med at inddrage følgende forhold i beslutningen:
  – indretning i forhold til mulighed for udøvelse af moderne pædagogik
  – investeringsbehovet anslået i udviklingsplanen
  – klasseværelsernes størrelse
  – faglokalernes indretning
  – mulighed for faseopdeling ift elevernes alder
  – indretning i forhold til specialklasserne
  – rullende skolestart
  – udearealer
  – sikker skolevej
  – osv

  Jeg mener faktisk at det er en kompleks beslutning. Og jeg kan ikke forstå, at et så usagligt ønske som at se børn i midtbyen er med i overvejelserne om valget.

  Allan Kastor Andersen
  Formand for skolebestyrelsen på Hedeboskolen

 • Jeg er helt enig med Ankermedets bestyrelse i at det er vigtigt at have for øje, at det drejer sig om at finde de mest egnede bygninger til Skagens fremtidige skole. En god tone og senere et godt samarbejde de to skoler imellem, er det vigtigste når det kommer til at hjælpe vores børn igennem de store omvæltninger, som en sådan sammenlægning selvfølgelig giver.

  Så efter hvilke parametre skal man vægte fordele og ulemper ved de 2 bygninger og deres placering?

  Jeg synes jo helt klart, at hvis klassekvotienterne skal op på den størrelse der er tale om, så MÅ det vigtigste være, hvor megen plads der er i klasseværelserne, faglokaler, på fællesarealer og omkring skolerne.

  Dernæst det økonomiske perspektiv. Hvilken bygning er i bedst stand? Hvad vil det koste at udbedre fejl og mangler? Hvad koster det at opstille barakker/pavilloner og tage dem ned igen på et senere tidspunkt? osv.

  Beliggenhed må være nederst på listen eftersom der kun er godt 1km. mellem de 2 skoler. For hvem vurderer hvilken bygning som ligger bedst og i forhold til hvad? Til byen; naturen; der hvor børnene bor? Er det bedre i bybilledet at se gående børn fra Ankermedet end cyklende børn fra Hedebo? Hvem er det der skal passere en tom bygning “midt” i Skagens by? De som bor i Østerby, Vesterby og bankekvarteret kommer ikke den vej forbi. Turisterne ej heller. Så det må være borgerne i nordbyen; på samme måde som det er borgerne i den sydlige del af byen hvis Hedeboskolens bygninger står tomme. Jeg må sige at beliggenheden, for mig, synes rimelig irrelevant i den store kontekst.

 • Kære Heidi

  Forstår godt du kæmper for din skole. Ligesom de vil gøre på Ankermedet. Som forældre vil vi altid kæmpe for, det vi mener betyder meget for vores børn. Dine synspunkter er præget af, hvor du opholder dig i din hverdag. Helt naturligt.

  Jeg kan dog ikke dele din mening om, at der er tale om en krig – snarere en debat imellem borgerne og de der har børn på skolerne. Den krig, du taler om, må stå for din egen regning .

  Jeg vil dog gerne forsvarer Ankermedets bestyrelse. Jeg har på intet tidspunkt set dem komme med udtalelser der bare tangerer dine, når du begynder at skræmme folk med, at de der arbejder på Ankermedets skole er mere kræft ramte end de ansatte på Hedebo og andre steder i vores kommune. Har du samme ide, om de mange mennesker, der igennem årene har været skolesøgende på denne skole? Det er da noget, der skal kunne dokumenteres, når du kommer med så alvorlig en påstand.

  Du har din holdning til skolebygninger og det generelle bymiljø og jeg har min, det syntes jeg er helt fint. Vi er jo forskellige. Jeg efterlyser med mit indlæg blot flere synspunkter, netop når vi taler det planmæssige for vores by og i den forbindelse i høj grad, efter min bedste overbevisning – byens fremtid.

  Jeg mener, at valget om skole lukning (bygningen) vedrører alle i vores by og jeg håbede med mit indlæg, at få flere af disse borgere ind i debatten.

  vh
  Pia Karlsen (V)

 • Hvor er alle Ankermedet skoles forældre henne i denne sag, det kan da ikke passe at de ikke vil være med til at kæmpe for deres børns skole , Vi hører kun om Hedeboskolen, hvor der er åbenbart stærke kræfter til at bakke den op.
  For min egen mening syntes jeg at det vil være helt forfærdeligt ,om vi skulle til at have en så stor bygning til at stå som et tomt spøgelse lige midt i byen, eller stå som endnu en tom byggetomt i lig med andre som vi efterhånden har flere af.
  Det vil være et stort minus hvis vi ikke beholder en skole her midt i byen den ses og fylder flot ud i vores bymidte, hvor imod Hedeboskolen ikke ses særligt meget der på vej ud af byen.
  Kom nu igang Skawboer, interesser jer for vores by og skole,Det er for sent når løbet er kørt.

 • Jeg synes vel nok det er ærgerligt, at man i en så lille by bliver ved med at bekrige hinanden. Læserbrev på læserbrev… Enhver so synes bedst om sine grise, og derfor bliver det en konstant kamp, når der vurderes hvilken skole der bør forblive åben.

  Jeg deler bestemt ikke Pia Karlsens idé om, at en by ikke er en by, hvis ikke skolebørn ses vandrende på fortovet… Hvornår er det blevet et kriterie, og hvorfor lukkede man så Kappelborg og ikke Ankermedet dengang? Den lå om nogen centralt! Med opfindelsen af cyklen, burde det ikke være et problem at bevæge sig fra Hedebo til kirke, svømmehal og ungdomshus. Ser man på undervisning der vedrører natur og miljø, er der længere til skov og strand på Ankermedet, men det mener politikerne i deres vurdering, kan trækkes nærmere på Ankermedet, hvis denne vælges. Hvordan skal det kunne lade sig gøre?? Hedebo har store udearealer, træer og en lille sø, hvor mange smådyr fanges og bruges i undervisning og i SFO. Her er naturen lige ved skolen, og man behøver ingen undervisningstid til transport.

  Desuden vil vi få et stort byggeri midt i bankekvarteret der vil ligge øde hen, og er det måske ikke lige så slemt? Hvem bestemmer hvilke områder der skal ånde af liv? For mig at se, er Ankermedet mere præget af ældrecenteret hjemmeplejebiler og folk med gangbesvær, end af glade børn på vej til skole. Bankekvarteret er børnenes kvarter, med sikre skoleveje og stisystemer, som gør forældre trygge ved at sende børnene på egen hånd i skole. -og ja, de kører i bus til svømning, men de cykler gennem byen til alle andre aktiviteter, og børn på cykler, i rækker, giver vel lige så meget liv i byen? -eller gør de Pia Karlsen??

  Argumentet med tandlægeklinikken holder ikke. Hvis dette er et argument, burde der ikke være skole i Ålbæk. Her blev klinikken lukket for 1½ år siden og forældre må tage fri fra arbejde for at konsultere tandlægen. Men i Skagen kan man åbenbart ikke drive skole, hvis ingen tandlæge der bor ved siden af. Og hvilke aktiviteter tilbyder Ungdomshuset i skoletiden?? Jeg kan ikke lige komme på nogen. Den “Fritter” der tilbydes har ingen indvirken på den daglige undervisning og derfor ej heler på valg af skole. Hvor meget kan mon spares hvis denne lukkes og istedet huses på den tilbageblevne skole?? Der må jo være ledige lokaler til denne over middag.

  Sidst men absolut ikke mindst, er det nødvendigt at overveje, om Ankermedet skole er sund at opholde sig på. Gennem tiden er mange lærere, som har haft sin gang på Ankermedet døde af kræft. Om det er vandet eller stråler fra bygninger er der ingen undersøgelse af, men det er et faktum at flere lærere her er blevet syge, end på andre skoler i kommunen. Men hvad der gemmer sig i byggeriet, har man kun snakket om, men aldrig undersøgt. Ikke betryggende for hverken børn eller voksne!

  Når krybben er tom bides hestene… Men hvor er det dumt, man ikke forsøger at holde sammen i Skagen. Men en krig i luften, er der ikke ligefrem lagt op til et super samarbejde, når skolerne skal blive til én!

 • Tanja H. Jørgensen

  Hedeboskolens bestyrelse er enige i, at det også er vigtigt at tænke ressourcer ind i processen med at vælge den kommende Skagens skole.
  Derfor er det vigtigt, at så vigtig en beslutning træffes på baggrund af korrekte, faktuelle forhold af nyeste dato. I forhold til Hedeboskolen forholder det sig således:

  Det er ikke rigtigt, at størstedelen af det udvendige murværk skal omfuges, da en stor del allerede er omfuget.

  Det er ikke rigtigt, at alle skotrender skal udskiftes. Alle er udskiftet, med undtagelse af en.

  Det er ikke rigtigt, at der er en del problemstillinger ift. indeklima/ arbejdsmilø. Dette er udbedret efter påbud fra Arbejdsstyrelsen for et beløb på 1,3 mio. kr.
  Det er altså en gammelt skrøne!

  Der er for Frederikshavn Kommune udarbejdet udviklingsplaner for samtlige af folkeskoler i kommunen.
  Dette er udarbejdet af rådgivningsfirmaet Frandsen & Søndergaard i 2008, der skulle undersøge skolernes fremtidige udvikling i relation til den nye skolestruktur, de pædagogiske forhold, byggeteknsike forhold og økonomiske forhold.
  Hedeboskolens udviklingsplan, der er på 42 sider, er resulteret i foreslåede forbedringer for 3.1 mio. kr.

  I den forbindelse er det relevant at inddrage rådgivningsfirmaets resultat vedr. Ankermedets skoles foreslåede forbedringer fra 2008, der skulle være 10 gange så dyrt.

  Tanja H. Jørgensen
  medlem af skolebestyrelsen på Hedeboskolen

 • Kære Skaw-boer

  Jeg har brug for at udtrykke min bekymring. Jeg syntes for få i vores by, giver udtryk for deres mening i denne debat.

  Der skal den 24.11 træffes beslutning i Byrådet om, hvorvidt den fremtidige skolebygning i Skagen skal være bygningen Hedeboskolen eller bygningen Ankermedetskole.

  Bygningsmæssigt ser jeg personligt begge bygninger som aldeles velegnet til at udføre en såvel nutidig som fremtidig pædagoisk god undervisning.

  Når jeg kommer til en by, hvor jeg kan se og høre en skole, siger det mig, at her er en by, hvor der stadig er børn og dermed liv samt grundlag for en fremtid.

  Jeg må erkende, at jeg kun kan forestille mig,vores by som uhyggelig og skræmmende, såfremt vi ender med at stå med endnu en meget stor og tom skolebygning midt inde vores by (Ankermedet) Det vil i mine øjne virkelig sætte streg under, at vi ikke har nogle børn i denne her by. Ingen vil længere se eller høre børnene, hvis skolen placeres i den sydlige ende af byen. De vil ikke ses komme gående mod svømmehal, Kulturhus, kirke, sognehus, by, havn osv – da de med afstanden fra den sydlige del af byen – oftest ville skulle transporteres i bus til sport, kultur osv…I modsat fald vil undervisningstiden jo blive brugt på at spadsere.

  I min optik, kan beslutningen ikke udelukkende blive et spørgsmål om, hvorvidt en skole skal være i et plan eller flere plan, har den ene eller anden slags uderum osv. Jeg er nød til at rykke lidt højere op i “helikopteren” og tænke, hvad kommer den beslutning til at betyde for vores by…. og dermed i høj grad også vores børn.

  Hvad syntes Skaw-boerne? Også de borger, der allerede har haft – eller endnu ikke har haft- skolesøgene børn.

  Det er nu I skal markere jeres synspunkter – efter den 24. november er det for sent!

  VH
  Pia Karlsen (V)
  medl. af Børne- og unge udvalget

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Indlæg fra skolebestyrelsen på Ankermedets Skole' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER