Skoledebatten: Skagen Skole på Ankermedets Skole

Skoledebatten: Skagen Skole på Ankermedets Skole

3. november 2010 - kl. 11:24 - af

Ankermedets Skole og Hedeboskolen sammenlægges og sammenflyttes på Ankermedets Skole gerne med virkning fra august 2011 og senest med virkning fra august 2012.
Vi mener, at Ankermedets Skoles bygninger ER de bedst egnede til at rumme alle børn både nu og fremover.

Hvor er der bedst plads?
Ankermedets Skole kan rumme alle børnene nu uden ombygning og ekstra tiltag. Specialklasserne kan alle rummes i alderssvarende omgivelser.
Vi har ikke brug for at inddrage diverse holddannelsesrum, biologilokale, personalrum og it lokaler for at have plads nok. Vi skal heller ikke have bygget skillevægge for at få lokaler nok.
Der bliver ca. 28 klasser + specialklasser.
Ankermedets Skole har 31 reelt eksisterende klasselokaler + 15 større og mindre rum. Dertil kommer personalefaciliteter, administration og fællesområder. Både hovedbygningen og den nye indskoling rummer fantastiske muligheder og rammer for den kommende fælles pædagogik.
Størrelsesmæssigt er halvdelen af klasselokalerne (indskolingen og noget af hovedbygningen) udformet med eget lokale og eget grupperum samt eget køkken og udeområde. Dertil kommer et ekstra fælles grupperum pr. årgang.
I hovedbygningen er størrelserne på klasselokaler og grupperum mellem 50 og 80 m2. Alle hovedbygningens lokaler er renoverede og up to date med nye gulve, lofter, døre, lys, vinduer, trådløs netadgang. Flere af lokalerne er udstyret med elektroniske undervisningsmidler som smartboard, projektor og computere.

Udviklingsplan – alias ”byggeatlas”.
Debatten har båret præg af, at man ikke kan kende forskel på de gamle udviklingsplaner og det nye notat om skolebygningerne i Skagen.
Der er IKKE udsigt til en udgift på 30 mio. på vores skole.
Udviklingsplanerne for Frederikshavns Skoler (også kaldet byggeatlasser) udkom i 2008. Udviklingsplanerne blev lavet i samarbejde med skolerne og indeholdt kun pædagogiske forslag. Alle forslag kom med og vi havde mange gode ideer.
Den tidligere bestyrelse var med til at udforme en plan for, hvordan man gerne ville udvikle Ankermedets Skoles bygningsmasse pædagogisk. Rapporten indeholdt mange spændende og store projekter. Nogle af dem er faktisk allerede virkelighed, andre er ved at blive ført ud i livet og endelig er der projekter, som ikke længere er relevante eftersom vilkårene i Skagen har ændret sig.
Vi har gennem tiden lært at man må ønske sig store ting, som f.eks. den nye indskolingsbygning eller et nyt tandlægehus. Nogle gange får man ønskerne opfyldt og andre gange forbliver det bare gode ideer.
Udviklingsplanerne er altså en gammel og ikke opdateret samling af de gode ideer og ønsker skolerne havde i 2007.

Renovering, vedligehold og forbrug.
En meget vigtig pointe er de nært forestående renovationer, der kræves for at indeklima og arbejdsklima skal være lovlige.
Der er nærmest ingen projekter på Ankermedets Skoles bygningsmasse, men rigtigt mange på Hedeboskolens bygningsmasse.
For noget tid siden var skolerne med til at lave en rapport om de to skolers rammer. Rapporten er sendt til politikkerne og siger bl.a.(uddrag fra rapporten)

Vi konstaterer desuden, at mange bygninger fra 70’erne oplever de samme problemer, som man ser på Hedeboskolen, nemlig fladt tag, hvor vand og sne samler sig. Mange steder er det endt med, at man helt har ændret tagkonstruktionen. Hedeboskolen har desuden skjulte betontagrender, der leder vandet ind under taget og deraf nedsivning inde i bygningen. Desuden er vinduerne placeret, så vind og vejr skader dem unødigt. Der er flere gange blevet nævnt at Hedeboskolen i sommer fik renoveret noget af varmesystemet for et par millioner. Der er dog stadig ingen varme i store dele af skolen og mon ikke der også i år uddeles termotøj til personalet.

Fremtiden for Skagen Skole.
Som det ses på nedenstående oversigt falder børnetallet i Skagen markant over de kommende år. (Tallene er endda fra før lukningen af Vestas blev varslet)

Konklusion.
Ankermedets Skoles bygninger er det helt rigtige og fornuftige valg til fremtidens Skagen Skole. Vi kan rumme alle børnene. Bygningerne er de sundeste. Placeringen er klart den bedste for alle Skagens børn. Økonomisk er Ankermedets Skoles bygninger både på kort og lang sigt det mest ansvarlige valg.
Det er på mange måder en barsk tid som Skagen går i møde. Massefyringer og deraf følgende usikkerhed. Skolelukninger og sammenlægninger af klasser.
Vi håber meget, at alle vil bakke op om politikkernes endelige beslutning om Skagen Skoles fremtid. Derefter kan vi komme til at bruge kræfterne på at skabe en god og tryg proces for alle børn, forældre og ansatte på skolerne i Skagen.
Vi, i Ankermedets Skoles bestyrelse, er sikre på at politikkerne vil træffe den rigtige beslutning på baggrund af fakta og ikke på baggrund af hvem der råber højest og grimmest.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Ankermedets Skole

15 kommentarer til “Skoledebatten: Skagen Skole på Ankermedets Skole” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

15 kommentarer til “Skoledebatten: Skagen Skole på Ankermedets Skole”

 • Ja, dette er jo et offentligt forum, så alt skal siges eller skrives på et respektfuldt niveu.
  Jeg er fiskersøn, så jeg undskylder på .,og stavefejl.
  Uanset ens partipolitiske baggrund, Pia , skal man ikke starte en debat som du har gjort, med hentydning til d. 24/11, hvor det så er vedtaget nu, at det bliver Ankermedet der består.
  Jeg er lidt rundt på gulvet, der er udtalelser fra dig i avisen som viser du glemte at dreje til vensre da toget kørte for de unge. Unge på vejen der spiller fodbold er passe`, du skal se efter lys i vinduerne fra computererne, det er videbegærlighed der vinder.
  Hvis der mangler trafik om morgenen på din vej, fra din bopæl til dit job, så slå lige vejen forbi bankekvarteret, der er hængerøve og strithår efter alle kunstnens regler.
  Der er 2 gode skoler i Jeres område, det skal ikke være glemt.
  Men men, ordet aula havde jeg ikke hørt før her, det fungerer bare, alle siger godmorgen til alle og vi kender hinanden.

  Jeg gik selv på Ankermedet og ville gerne have mine børn der eller på Privaten.
  Vores by er under en udvikling vi ikke kan styre, godt eller dårligt ,men tænk som
  21 årigt par der skal have første barn og gerne vil købe hus i midtbyen, goddaw du.

  Hedebo overraskede mig rigtigt meget, til den gode side, der er sket så meget til børnenes fortjeneste og jeg har ikke et sekund fortrudt vi flyttede ” syd for byen ” for deres skyld.
  Der er andet her end gode tilbud fra Johnny.
  Undskyld Johnny og Else.

  Tak til Hedebo for god indsats

 • Til Pia.
  lige præcis, beslutningen er taget for lang tid siden af politikerne. Det man hører gang på gang rundt omkring når man snakker med andre om problemet med vores skoler, er at “beslutningen er jo taget”
  Så er det at jeg kunne ønske mig at der var nogle politiker der tør vise politisk mod til at ændre mening og fortælle den, også selv om man så måske ikke er enig med sin politiske formand.

 • Interessant læsning, der foregår i disse spalter. Egentlig vil jeg slet ikke blande mig, da jeg ikke har børn, der berøres af dette.
  Jeg kan dog sagtens forstå, at man som forældre bliver berørt, når den skole, man har børn på, skal lukke.
  Jeg håber alligevel på, at det hele kommer til at gå op i en højere enhed, når politikkerne træffer den endelige beslutning.
  Med hensyn til cykelafstande til og fra skole, så er Skagen ikke større end at man kan cykle. Jeg har selv 2 børn på Brovandeskolen, der cykler fra bankekvarteret hver dag.
  Vel har der da været dage, hvor jeg har kigget til vejrguderne og håbet på bedre vejr, men det er gået alligevel. Børnene har egentilgt taget det i stiv arm.
  Med håb om en god ny skole til Skagen.

 • Maja Tirup Hansen

  Tak for svaret Pia 😉 er også blevet belært om verdenshjørnerne i Skagen. Vi har hver især vores mening og vil også i sidste ende holde fast i den. Mener stadig, at det oplagte valg er Hedeboskolen og du ser Ankermedets Skole, som den fremtidige skole i Skagen. Jeg har taget min beslutning ud fra en mavefornemmelse og hvor jeg oplever, at det faglige niveau er en anelse højere eller det bliver praktiseret anderledes, hvor jeg har oplevet og set en rigtig fin inklusion af børnene i specialklasserne og normal klasserne imellem. Du har taget din udfra et politisk og følelsesmæssigt synspunkt og ikke som en forældre på skolerne. Jeg har begge skoler inde under huden og oplever dem gennem mine børn og deres daglige gang der. Ud fra det har jeg valgt.

 • Michael Egelund (WebRedaktør)

  Jeg bliver lige nødt til at blande mig. Ikke i den debat der er igang om skolelukningen, men omkring de mere eller mindre opfindsomme navne der er begyndt at stå som “navn” ved kommentarskriverne.

  Efter jeg for cirka et år siden tillod at man kunne være anonym når man skrev kommentarer på siden, har det , synes jeg, gået helt fornuftigt, men nu er det som om at der igen bliver opfundet sjove navne, og jeg har ikke tid til at kontakte hver enkelt for at få et, i hvert fald, fornavn på kommentaren. Lige nu ligger der 2 kommentarer til godkendelse fra henholdsvis “????” og ” den hemmelige”, og de kommer ikke online før jeg får et navn at sætte under.

  Denne kommentar er ikke skrevet for at sætte en ny debat i gang om anonymitet på SkagensAvis, da der jo, som i denne artikel, er meget, meget vigtigere ting at diskuterer.

  Er du i tvivl om retninglinierne for debat på SkagensAvis kan du læse dem her.
  https://www.skagensavis.dk/?page_id=8

  Kommentarer omkring anonymitet vil ikke blive offentliggjort.

  Med håb om en fortsat god og saglig debat her på SkagensAvis.

  Michael Egelund
  Webredaktør

 • Jeg synes nu også at skagen vil virke meget tom hvis ankermedet også lukker som er midt i byen, Ved at bibeholde ankermedet er der også ligelangt for alle da den ligger midt i byen, og der er ikke så langt til alle de forskellige ting for eksempel svømmehal. Hvorimod hedeboskolen ligger i den yder del af skagen. Det vil sige at mere end halvdelen af skagens børn skal cykle rigtig langt for at komme i skole, og de skal køre på meget store veje. Da der bor utrolig mange børn på alle sidevejene på skagavej.

  Jeg ved ihvertifald at hvis ankermedet lukker skal jeg have mit barn på brovandeskolen, den skal ikke cykle så langt. Ellers må man flytte fra byen.

  Vi har været så glade for ankermedet skole, og det har fungeret suverænt.

 • Kære Maja
  Helt korrekt, jeg har taget min beslutning. Det har vi som politiker, hver især gjort da vi indgik og udsendte skolestrukturforliget, som netop har været sendt ud til skolerne i 2. høring. Høringssvarene kan have flyttet nogle politikers holdning, men ikke min – og det har jeg åbent og ærligt meldt ud. Bl.a med baggrund i nogle af de udsagn, du citere mig for i dit ovenstående indlæg.

  Der ligger mange tanker og overvejelser bag min beslutning og jeg har ikke opremset dem alle, blot forsøgt at eksemplificere nogle af dem. Jeg har aldrig udtalt, at der ikke er liv i den sydlige del af byen(som rent faktisk slet ikke er syd, men den vestlige del af byen, er jeg blevet belært om, undskyld Michael :-)). Jeg har blot sagt, jeg mener det er vigtigt for vores by, at fastholde livet i midtbyen.

  Dit indlæg insinuerer, at jeg ikke kender området. Jeg kan forsikre dig Maja, jeg har været i området mange gange, jeg bor jo i Skagen, og har besøgt Hedeboskolen flere gange (såvel som Ankermedet) i denne proces. Om det efter din holdning, er tilstrækkelig, skal jeg lade være usagt, men jeg føler mig selv temmelig godt ”klædt på”.

  vh
  Pia Karlsen (V)

 • Maja Tirup Hansen

  I forlængelse af mit tidligere indlæg her på siden, vil jeg gerne kommentere en udtalelse fra Pia Karlsen i Nordjyske d. 2. november, som mener at Skagen by, vil komme til at virke tom og vil efterlade et indtryk af, at byen ingen skole har, og dermed afskrække mulige nye borgere for at flytte til Skagen, hvis man ikke vælger Ankermedet skole. Hvis man ikke i byen kan se børnene fra Ankermedet skole, der valgfarter til Skagens hallen for at have idræt og som er på vej ud, for at opleve Skagens kulturliv. Du har en holdning om, at børnene, hvis man vælger Hedeboskolen, skal transporteres i busser eller går glip af kultur og sport.
  Kære Pia Karlsen de børn som går på Hedeboskolen er ikke udelukket fra sport og kultur – tvært imod. De cykler eller går rundt til aktiviteter i byen. De behøver ikke, at gå så langt for at nyde godt af gode idrætsfaciliteter (dermed også mere idræt pr. undervisningstime), da der på Hedeboskolen er en særdeles god hal, som også andre foreninger i byen nyder godt af. Vi ser hver dag, børn der i idræt, løber ture rundt omkring herude, så det med at vi ikke kan se og fornemme at der er en skole i den sydlige del af Skagen er ikke korrekt. Hvis du en dag er i området – kan du jo selv se det med dine egne øjne. Det er meget muligt at du efterspørger Skawboernes mening, men dit indlæg i Nordjyske, bærer præg af, at du allerede HAR taget en beslutning, men her er min mening alligevel. Dine argumenter for, at en fremtidig skole i Skagen, skal rummes i Ankermedets bygninger holder ikke.

 • Ak og ve..sikke en gang ævl og kævl. Stop nu med at nedgøre hinandens skoler. De er rigtig fine begge to men desværre skal der nu kun bruges een bygning og heldigvis er det politikerne , som skal ttræffe den besllutning! Tænk hvilket masse slagsmål det kunne ende i hvis det var menigmand, aom skulle beslutte det. Næ, det handler ik om hvem der kan råbe højest og grimmest. Det får man ikke mere ret af.

 • Allerførst vil jeg give LisMarie ret i at debatten egentlig ikke burde forgå her på nettet… Siden hvornår er vores by blevet for stor til at vi kan mødes til et borgermøde? Jeg tvivler på, at man via diskussionerne her på nettet, når frem med budskabet til de rette personer (politikerne). Eller læser de mon med???
  Jeg håber de læser med, og har derfor lyst til at ytre min mening nu.

  Problemet i Skagen er helt klart af økonomisk karakter: et faldende børnetal og en slunken kommunekasse medfører at der skal lukkes en skole. Det er vi vist alle enige om er det mest fornuftige, men i valget mellem de to skoler er der både indblandet økonomi, pædagogik og ikke mindst følelser.
  Jeg mener helt klart at det må være de to førstnævnte punkter, der må veje højest.
  I forhold til økonomien, kan den anskues fra to vinkler; dels selve skoledriften, men også Skagens økonomi som helhed.
  Jeg vil starte med forholdet mellem pædagogik og økonomi; på Hedeboskolen er der lavet et kæmpe stykke arbejde med at få en helt ny form for indskoling stablet på benene, og det fungerer fremragende. Det må da kunne blive et flagskib for Skagen, og være med til at trække børnefamilier til byen. Jeg er godt klar over at valget af den ene eller anden skole ikke direkte medfører til- og fravalg af de hidtidige pædagogiske metoder. Men jeg ser ikke hvordan det på Ankermedets skole skulle være muligt at rumme en indskoling som på Hedebo (uden store økonomiske investeringer).
  Ligeledes rummer udearealet på Hedebo utallige muligheder for spændende nærværende undervisning, hvorimod man med Ankermedets placering er nødsaget til at tage på små ture for at få samme muligheder/oplevelser.

  Og så til skolevalg i forhold til byens økonomi. Hvad vil der ske, hvis Hedebo lukker?? BANKE-KVARTERET VIL LÆGGES ØDE. Dvs. faldende huspriser og en masse spøgelseshuse, som ikke en gang turisterne vil bo i. Hvis Ankermedet lukker vil effekten ikke være nær så voldsom, da husene i denne del af byen er mere attraktive for turisterne. Desuden er en del børn i denne del af byen i forvejen tilknyttet Brovandeskolen.
  Det vil blive dyrt for byen, hvis Hedebo lukker, for børnefamilierne har ikke råd til at konkurrere med turisterne om huspriserne, så de vil i stedet flytte fra byen…

  Jeg vil slutteligt kommentere tidligere udtalelser omkring skolevejen og dens sikkerhed: Det er ligegyldigt i denne debat, for uanset hvad, så vil der skulle cykle børn den ene eller den anden vej. Dvs at der skal arbejdes på trafikregulering ved begge løsningsforslag.

  Med håbet om et valg, der kan sikre Skagen i fremtiden.
  Peter

 • Nu må i altså holde.
  Nu har Hedeboskolens bestyrelse råbt op om, at de ikke kan forstå, at Ankermedet ikke har en holdning til skolelukningen.
  Så kommer de med deres holdning og så er det også galt.
  I skriver også at Ankermedet nedgøre Hedebo, men i hvis i læser nogen af jeres tidligere indlæg, kan man vist kun sige, at i ikke har været meget bedre hele debatten igennem.
  Fej lige for egen dør.

 • Maja Tirup Hansen

  Jeg har indtil videre, ikke blandet mig i diskussionen om hvilken skole der vil være den bedste for børnene i Skagen, men føler, at jeg nu er nødt til at give udtryk for min mening.
  Jeg er mor til et barn, både på Ankermedet Skole og Hedeboskolen. Faktuelt med hensyn til ovennnævnte tal, vil jeg ikke sige hverken fra eller til, da jeg ikke har en forudsætning for at gennemskue på hvilken baggrund de er udregnet. Der hvor jeg kan sige, at jeg får noget galt i halsen er, hvor man pludselig ikke mener, at der er behov for barakker for at huse børnene i begyndelsen, hvis man vælger Ankermedet Skole – det er nyt. Man kan vel heller ikke udtale sig om eller regne med færre antal børn, p.g.a. lukningen af Vestas.
  Dernæst kan jeg ikke tilslutte mig den holdning, at Ankermedet Skole har den bedste placering.
  Hedeboskolen er for os den skole, som vi til enhver tid vil pege på, når vi tænker på det sociale liv , den pædagogiske tilgang til børnene, informationer skole og hjem imellem, teknologi og adgangen til computere. Der er kort sagt en hyggeligere atmosfære på Hedeboskolen, når man træder ind af døren, end vi oplever på Ankermedet Skole. Klasseværelserne på Hedeboskolen virker ikke kolde og “lasede” som vi oplever det på Ankermedet Skole. De klasseværelser jeg har set på Ankermedet Skole virker ikke til, at have gennemgået renovering fra min ældste søn, som idag er 27 år gik der og til idag, men det kan selvfølgelig være, at de stadig står på ønskelisten, over fremtidige projekter.
  Tager vi idrætsfaciliteter og udenomsarealer er det også helt klart Hedeboskolen vi vælger.

  Jeg har indtil videre, ikke haft fornemmelsen af, at der fra hverken bestyrelse, lærer eller forældre fra Hedeboskolen har været skrevet grimt om Ankermedet Skole. Omvendt, efterlader ovennævnte læserbrev, et indtryk af det modsatte fra Skolebestyrelsen på Ankermedet Skole.
  Håber da ikke, at det er bevidst, at der bruges en lidt nedladen tone hist og pist om Hedeskolen og hvilken beklædning personalet skal bære til vinter, men det er måske en erkendelse af og en frygt for, ikke at have været tilpas meget fremme ( råbt højest) i debatten om Skagen bys fremtidige skole og placering af den. Det har nemlig undret os, at man fra Ankermedet Skole ikke har virket interesseret i debatten, men har taget det for givet, at placeringen ville blive Ankermedet Skole.

  Med venlig hilsen

  Maja Tirup Hansen

 • Jeg synes, at det fremgår af indlæggene på Skagens Avis, at der kunne være brug for en mere grundig analyse af hvilken skolestruktur, vi har brug for her i byen. Debatten afspejler, at der mangler en mere dybtgående og konstruktiv debat mellem politikere, skolefolk, forældre og borgere i det hele taget. I stedet for at man mødes, foregår debatten nu i sidste øjeblikket via nettet, så derfor burde beslutningen om skolestrukturen måske udskydes, indtil der kommer større klarhed over sagen?

  Og så ved jeg ikke, hvad man vil stille op med endnu en tom bygning – vil man lave endnu et kulturhus, eller regner man med at sælge bygningen til nedrivning og efterfølgende opførelse af boliger på grunden? Det er en kortsigtet løsning at sælge ud af kommunens bygninger og jord for at skaffe penge til den slunkne kommunekasse. Vi har ikke brug for flere hovsaløsninger her i byen – vi må finde ud af, i hvilken retning Skagen skal bevæge sig, og selvfølgelig handle ud fra den virkelighed byen befinder sig i her og nu.

  Optimale skoleforhold er en af forudsætningerne for at børnefamilier overhovedet har lyst til at bo her, så beslutningen om skolestrukturen er vigtig, og alle sten bør derfor vendes.

 • Skolebestyrelsen på Hedeboskolen

  Skolebestyrelsen på Hedeboskolen er rigtig kede af den udvikling debatten har taget. Vi synes Skolebestyrelsen på Ankermedets Skole burde fremhæve Ankermedets Skoles fortræffeligheder og ikke nedgøre Hedeboskolen. Det har været vores strategi indtil nu. For hvordan kan man kloge sig på forhold på den anden skole. Forhold som man dybest set ikke har indblik i, hvilket blandt andet ses af følgende udsagn:

  ”Desuden er vinduerne placeret, så vind og vejr skader dem unødigt. Der er flere gange blevet nævnt at Hedeboskolen i sommer fik renoveret noget af varmesystemet for et par millioner. Der er dog stadig ingen varme i store dele af skolen og mon ikke der også i år uddeles termotøj til personalet”

  Hedeboskolens elever har det varmt og godt. Vinduerne får den samme vind som vinduerne på Ankermedet Skole.

  Tal og skemaer i indlægget er ”sakset” ud af en større sammenhæng. De fremhævede renoveringsbehov på Hedeboskolen er udført. Vores indeklima og arbejdsmiljø har ingen problemer.

  Tilbage til det faktuelle og det vi burde kunne blive enige om i Skagen:

  Af materialet fra Forvaltningen er der blandt andet en beskrivelse af ejendommenes vedligeholdelsesstand. Begge ejendomme har nogle fordele og nogle mangler, som indebærer renovering/investering.

  I Frederikshavn bygges der helt ny skole. Det må forudsættes, at de bygningsmæssige forhold i Skagen og Frederikshavn giver de samme pædagogiske muligheder. Skolebygningen er et pædagogisk redskab, der både kan fremme og hæmme den ønskede pædagogiske udvikling.

  Nedenstående er med udgangspunkt i de fordele vi ser ved valget af Hedeboskolen:
  1. Beliggenheden i forhold til hvor børnene bor.
  2. Sikker skolevej for flest børn i Skagen.
  3. Mulighed for rullende skolestart med aldersblandet undervisning. Det kræver store klasselokaler med plads til 40-45 børn.
  4. Mulighed for ”Den lille skole i den store”, hvilket betyder, at eleverne kan opdeles i aldersgrupper, som ”bor” i hver sit afgrænsede område. Det giver børnene tryghed.
  5. Pladsmæssig mulighed for at samle alle elever og alt personale til fællesarrangementer m.v.
  6. Indretning i forhold til børn med handicap.
  7. Mulighed for inklusion af specialklassebørn. De har krav på at være en naturlig del blandt de børn, hvor de aldersmæssigt hører til. Herved har de mulighed for spejling i de andre elever.
  8. Udearealer, som kan bruges til leg og læring.
  9. Idrætsfaciliteter, som giver mulighed for at opfylde fælles mål, der beskriver alle de idrætsaktiviteter, som der skal undervises i.

  Grundlaget for dele af besparelsen på skoleområdet er en udvidelse af elevtallet i klasserne. Politikkerne ønsker at gå op til det maksimale jævnfør reglerne fra Undervisningsministeriet. Altså 28 elever i hver klasse. Det høje elevtal må alt andet lige forudsætte store klasseværelser og faglokaler. På Hedeboskolen er klasseværelserne på ca. 60 m2 og på Ankermedets Skole er de ifølge bygningsatlasset på ca. 48 m2.

  Kommunen fik i 2008 udarbejdet en udviklingsplan for skolebygningerne i Kommunen. Det er den eneste uvildige sammenligning af skolerne. Den er udarbejdet af et eksternt rådgivningsfirma. Kommissoriet var: ”udarbejdelse af en udviklingsplan for skolernes fremtidige udvikling i relation til den nye skolestruktur, de pædagogiske forhold, byggetekniske forhold og økonomiske forhold”.
  Skolerne havde ikke mulighed for at påvirke rådgivningsfirmaet til at vejlede om et større behov på den ene skole frem for den anden.
  Udviklingsplanen konkluderer følgende investeringsbehov:
  • 3,0 mio. kr. på Hedeboskolen til etablering af hemse og foldevægge – som er etableret.
  • 30,0 mio. kr. på Ankermedets skole primært til ombygning og udvidelse af klasselokalerne, som beskrives som værende ”alt for små”.
  Henset til Kommunens økonomi og ønske om besparelser, må begrænsede investeringer have stor betydning for valget af fremtidig skolebygning i Skagen.

  Vi ser frem til at få afgjort, hvilken bygning, der skal rumme Skagens nye skole. Således at den nye bestyrelse, den nye ledelse og medarbejderne kan finde det pædagogiske indhold, som skal præge den nye skole til gavn for børnene.

  Skolebestyrelsen på Hedeboskolen

 • Bravo… Et indlæg med faktuel information!

  Det er noget der virkelig har manglet i denne debat… Vi er mange der håber på at den rigtige beslutning, om at bygningerne som nu huser Ankermedets Skole, kommer til at danne rammen for den kommende Skagen Skole, bliver truffet…

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Skoledebatten: Skagen Skole på Ankermedets Skole' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2023 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER