Åbent brev til Frederikshavn Byråd fra personalet …

Åbent brev til Frederikshavn Byråd fra personalet …

20. november 2010 - kl. 10:53 - af

… ved Hedeboskolen i Skagen. Det var med dyb forundring, vi fredag den 5/11 modtog beskeden om, at Børne-og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet, at Hedeboskolen skal lukkes, og at alle elever skal samles på Ankermedets Skole.
Man vil altså lukke den største og nyeste skole med mest plads såvel udendørs som indendørs og samle alle elever på den mindste og ældste skole.
Det virker ikke umiddelbart logisk. Vi bør kende argumenterne for denne beslutning – vel at mærke saglige argumenter.
Det er vigtigt at understrege, at det ikke handler om vores stillinger – vi er formodentlig ligestillede med personalet ved Ankermedets Skole og kan uanset hvor eleverne placeres, imødese forflyttelser og afskedigelser; det handler derimod om fremtidens folkeskole i Skagen.På Hedeboskolen har vi rullende skolestart og faseinddeling, som passer perfekt ind i skolen fysiske muligheder. Hvordan flytter vi det til nye rammer?
De store udendørs arealer benyttes af alle elever fra SFO til 9. klasse til lege, boldspil, naturfaglige eksperimenter, biologiske undersøgelser m.v.. Hvordan flytter vi det?
Vores flotte idrætshal benyttes udover idrætstimerne af de store elever i frikvartererne, og den bruges som foredragssal til arrangementer for alle byens elever. Hvordan skal vi klare os uden den?
Vi har velfungerende afdelinger for handicappede elever og specialklasse-elever. Hvordan sikrer vi dem lige så gode forhold?
Vi har multirum med mange faciliteter til musik og drama, og vi har udendørs multibane, som er samlingsted for kvarterets unge. Hvor skal de gå hen?
Mange lokale foreninger – især inden for idræt – benytter sig af vores lokaler udenfor skoletiden. Hvor skal disse foreninger være i fremtiden?
Flere hundrede elever får en særdeles farlig skolevej gennem uregulerede venstresving i morgentrafikken. Hvordan hjælper vi dem?
Som det fremgår, har udvalgets afgørelse rejst mange uafklarede spørgsmål, som vi håber, politikerne vil forholde sig til.
Vi forudser alvorlige forringelser for folkeskoleeleverne i Skagen, og vi opfordrer alle medlemmer af Frederikshavn Byråd til nøje at overveje, om de virkelig mener, at udvalgets afgørelse sikrer de bedste muligheder for udviklingen af fremtidens folkeskole i Skagen.

Med venlig hilsen fra
teknisk personale, rengøringspersonalet, lærerne, kantinemedarbejderne og fra SFO-medarbejderne ved Hedeboskolen i Skagen.

13 kommentarer til “Åbent brev til Frederikshavn Byråd fra personalet …” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

13 kommentarer til “Åbent brev til Frederikshavn Byråd fra personalet …”

 • Kære Jacob.
  Du har ret, jeg ved ikke hvad hvad der fik mig til tro at de ville give os et svar her inde.
  Men man havde måske håbet på at dem der gerne vil have mit X næste gang (og måske også andres) var interesseret i at give en ordentlig forklaring/begrundelse.
  Jeg er lige hjemvendt fra Byrådsmøde, var absolut ikke imponeret. I guder de snakker og en vis ting går. De havde mere travlt med at klappe sine egne skuldre, det være sig både de blå og de røde.

 • Gad vide hvad der så får jer til at tro, at de vil svare jer her inde, hvis i endnu ikke, har fået svar direkte fra Kommunen….

 • Det er da gjort.

 • Jacob, DET har du fuldstændig ret i.

 • Har i overvejet at henvende jer direkte til Kommunen, i stedet for at blive ved med at skrive det samme igen og igen.
  Tror det fleste har forstået, at i er utilfredse med beslutningen……
  Og politikerne har vel ret til, ikke at ville svare på et debatindlæg i en avis.

 • Henrik Holm Jensen

  Jeg vil rose personalet på Hedeboskolen, for et godt og sagligt åbent brev til byrådet.
  Jeg har selv haft 10 gode år på Ankermedet skole, selv om det er nogle år siden. Jeg har selv haft mine børn gående på Hedeboskolen, og siddet i skolebestyrelsen i 8 år, heraf de 4 som formand. Jeg har dermed at ben i begge lejre. Men jeg kan helt sikkert og fast tilslutte mig personalet fra Hedeboskolen. Jeg mangler også at høre de seriøse saglige argumenter, for lukningen af Hedeboskolen.
  Rent skolemæssigt er jeg sikker på den nye skole ikke bliver noget problem, det skal det dygtige personale på begge skoler nok sørge for.
  Der hvor det helt store problem kommer, er de fysiske rammer. Hvordan kan man overhovedet finde på, at bruge de totalt utidssvarende skolebygninger som Ankermedet skole består. Ankermedet Skole er ikke bygget til moderne skoledrift.
  Hvor er udbygningsmulighederne ? Det er de samme små klasselokaler, som dengang jeg gik der.
  Der er ingen ordentlige indendørs idrætsfaciliter, to udslidte gymnastiksale. Her findes der en stor flot hal på Hedeboskolen. Hvor meget kommer det ikke til at koste, for at leje Skagen Kultur og Fritidscenter.
  Sådan kan man blive ved med at opremse negative ting, ved de fysiske rammer på Ankermedet skole.
  Dette er bestemt ikke rettet mod personalet på Ankermedet skole, for de gør deres arbejde super godt.

  Hvis man endelig skulle gøre noget, er det at lukke begge skoler, bygge en helt ny spændende tidssvarende skole.

  Tænk over dette istedet for…..

  Men lad tilhængerne af de fornuftige beslutninger, håbe at politikkerne kommer til fornuft i sidste øjeblik.

  Go kamp

 • Thorbjørn Pedersen

  Der er er undervisningspligt i dette land. Og det er kommunerne, der har det overordnede ansvar for skolefaciliteter og den pædagogiske side af sagen. Nu er sagen bare den, at der ikke er nok elever fremover til byens to folkeskoler. Engang blev der født 200 – 220 børn i Skagen pr. år. Fødselstallet er vel nu på 55 – 60 børn om året. Dette fald har stået på længe. Kappelborg Skolen er lukket. Og nu står de fysiske rammer på Hedebo Skolen til lukning sommeren 2012. Men Skagen Skole lukker ikke. Én skole, ét skoledistrikt, én skoleleder, og et loyalt og dygtigt lærerkorps der selvfølgelig vil arbejde på at gøre Skagen skole til en god skole. Nu og i fremtiden.

  Personalet på Hedebo Skolen henvender sig nu i ovenstående indlæg til byrådet i Frederikshavn. Tænk Jer nu godt om. Endnu en gang.

  Forbløffende. Alle sten er vendt i denne sag. Beslutningen er taget om den nye skolestruktur. Og har været det længe. Et enigt udvalg står bag beslutningen om at lukke Hedebo Skolen. Og nu vedtages beslutningen endeligt i Byrådet den 24. november. Sådan er reglerne i den styreform vi kalder den demokratiske.

  Personalet skriver i ovenstående henvendelse til Byrådet: …’Vi forudser alvorlige forringelser for folkeskoleelever i Skagen.’ citat slut. Ja det er klippet ud af en samhæng. Det vedgår jeg.

  Dog disse manende ord er rettet til byrådsmedlemmerne i kommunen. Den lader jeg stå et øjeblik.

  Almindelig sund fornuft siger at der er stor sandsynlighed for at noget sådant ( alvorlige forringelser) vil ske hvis personalet på Hedebo Skolen ikke loyalt vil arbejde for projekt Skagen Skole.

  Når den nye leder er udpeget for Skagen Skole, og den nye skolestruktur skal føres ud i livet, er det da ganske naturligt at vedkommende myndigt vil stille spørgsmålet til alle medarbejdere: …. ’Vil du arbejde seriøst og professionelt i og for projektet Skagen Skole!’ Det må være forudsætningen for at være med i projekt Skagen Skole.

  Lyset over Skagen vil i fremtiden også komme fra de børn og unge der går og har gået i Skagen Skole.

  Motto for Skagen Skole: Oplysning om fagene. Oplysning om livet. Frit efter gamle Grundtvig.

  Vh. Thorbjørn Pedersen

 • Hej John.
  Det handler så absolut ikke om mudderkastning, men det handler om at forstå på hvilken baggrund beslutningen (og her mener jeg ikke beliggenhed) om at det er Hedebo der skal lukke, når nu det er den skole som er den mest moderne, både på pædagogikken (rullende indskolen) de fysiske rammer, både inden dørs og udendørs.
  Hvis bare man kunne får de konkrete begrundelser, så man kan forstå hvorfor.
  Jeg kunne godt tænke mig at høre fra de andre i Børne-og Ungdomsudvalget og høre begrundelsen for beslutningen.

 • Til John Larsen
  Jeg har svært ved at finde det mudder du snakker om. Jeg ser udelukkende en meget engageret personalegruppe, der søger saglige argumenter for en yderst vigtig beslutning for Skagen by, både nu og i fremtiden. Jeg kan kun støtte op omkring ønsket, om svar på de meget relevante spørgsmål, der bliver stillet, fra Hedeboskolens personale.
  Som borger i Skagen ser jeg gerne, at alle politiske beslutninger begrundes, da der efterhånden er meget langt til Frederikshavn, og det føles ikke altid som om, de politiske beslutninger er for Skagens bedste. Det er selvfølgelig en subjektiv holdning, men måske derfor mere relevant med saglige argumenter fra det politiske system.

 • Det er overhovedet ikke mudderkastning, men fakta der kommer frem. Når man kender begge skoler, er det ikke til at forstå valget. Der må være skjulte dagsordner bag.
  Det handler om, at få den bedst egnet skole til at bestå, som den nye Skagenskole, da den bliver fremtiden for hele byens børn og unge. Så kan alle andre politiske grunde godt pakkes væk, det er fremtiden det handler om, så der skal ikke gåes på kompromier om dette, det burde alle forstå.
  Hvad angår personalet, så kan de garenteret sagtens finde ud af at arbejde sammen, når rammerne er fundet, det er ikke det det handler om nu.
  M.V.H.
  Anita

 • Jeg er fastboende tilflytter, kom til Skagen i 2006, nåede lige at se Skagen som en selvstændig og velfungerende kommune. Nu er mit spørgsmål så til alle disse sparebestræbelser, – Hvordan ville et “Skagens kommune byråd” ha’ håndteret alle disse sparetiltag, som nu det Frederikshavnske byråd må klare?

  Jeg er for gammel til at ha’ nogen relationer til skolevæsenet, men vil også nødig se det går Skagen som fx. i Hjørring, at gågader tømmes og store forretninger lægges ude i periferien.
  Mvh.

  John

 • Tror mere spørgsmålet er, hvad der har fået vores politikere, til at være så snæver synede, så de kan lukke den største skole og flytte alle elever til en ældre og mindre fremtidsegnet skole. Håber da ikke det bedste argument er det, Pia Karlsen kom med, da hun sagde at det var pga. gå afstanden til svømmehallen. Håber ikke lukningen sker for at spare de 5 millioner der har været på tale, da det hurtigt bliver brugt på forberedelser til at rumme eleverne på ankermedet.

  nej lad os få stoppet det famøse kulturhus byggeri og vi har penge til vores skoler i mange år fremover.

 • Jeg forstår ikke, at personalet ved HedeboSkolen forsætter med, at påpege hvor god en skole Hedeboskolen er i forhold til Ankermedet Skole.
  Der ER truffet et valg, og det gik ikke til fordel for Hedeboskolen.

  Byrådet har skulle vælge imellem pest og kolera, og den afgørelse ER nu truffet.

  I skal i fremtiden arbejde sammen med Ankermedet Skole’s lærer, kantinemedarbejdere, SFO-medarbejdere og rengøringspersonalet.
  Var det ikke bedre, at få den bedst mulige start på det samarbejde, ved at undlade denne mudderkastning ?

  Skoleeleverne er de rigtige tabere i denne kamp, og det bliver ikke bedre af, at I forsætter jeres påstulater, om at Hedeboskolen er så meget bedre end Ankermedet Skole.
  Kæmp hellere for at den “nye” Skagen Skole bliver et sted, hvor alle børnene får det godt, og bliver behandlet efter hvad kommunenes budget kan klare.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Åbent brev til Frederikshavn Byråd fra personalet ...' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2023 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER