Stærkt regnskab fra Sparekassen Vendsyssel

Stærkt regnskab fra Sparekassen Vendsyssel

14. august 2012 - kl. 13:36 - af

St√¶rkt halv√•rsresultat p√• 93 mio. kr. i overskud f√łr skat i Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel kan for f√łrste halv√•r 2012 pr√¶sentere et overskud p√• 93 mio. kr. f√łr skat, hvilket er tilfredsstillende set i forhold til samfundsudviklingen i det forgangne halv√•r.

Resultatet af den prim√¶re drift for f√łrste halv√•r 2012 udg√łr 175 mio. kr., som er en fremgang p√• 47 mio. kr., svarende til 36 % i forhold til f√łrste halv√•r 2011. Resultatet indfrier de forventninger, der blev meldt ud i √Örsrapporten 2011. Fremgangen i den prim√¶re drift skyldes prim√¶rt en fremgang i nettorente- og gebyrindt√¶gterne p√• 42 mio. kr. i forhold til samme periode i 2011. Den positive udvikling skyldes en stor aktivitet p√• boligomr√•det, samt en mindre udvidelse af rentemarginalen i perioden. Omkostningerne er reduceret med 3 mio. kr., et fald p√• 2,1 %, som prim√¶rt skyldes mindre l√łnomkostninger.

Moderat og kontrolleret v√¶kst trods stagnerende eftersp√łrgsel

Det er lykkedes sparekassen at realisere målsætningen om en moderat og kontrolleret udlånsvækst

p√• trods af en stagnerende eftersp√łrgsel. Sparekassens samlede udl√•n er √łget med 90 mio. kr. til

i alt 7,45 mia. kr. sammenlignet med udlånene pr. 31.12. 2011. Indlån inkl. puljer er steget med

254,4 mio. kr. til 7,98 mia. kr. i forhold til 31.12. 2011. Der er således indlånsoverskud i sparekassen.

Sparekassens ledelse finder resultatet tilfredsstillende

‚ÄĚDet tilfredsstillende resultat viser, at vi har form√•et at fastholde sparekassens indtjening p√• et h√łjt niveau i f√łrste halv√•r 2012, som igen har v√¶ret vanskeligt for sektoren‚ÄĚ, siger administrerende direkt√łr Vagn Hansen og forts√¶tter:

‚ÄĚResultatet beviser desuden, at vores strategi er holdbar og vil bringe os styrket ud af finanskrisen.

Med udgangspunkt i vores prim√¶re markedsomr√•de, Vendsyssel, Han Herred, Thy og Vestjylland, kan vi ved en fokuseret indsats tjene os ud af finanskrisen ved at tiltr√¶kke nye gode kunder samt √łge forretningsomfanget med vores eksisterende kunder‚ÄĚ.

Nedskrivninger

Nedskrivningerne udg√łr 75,6 mio. kr. i f√łrste halv√•r 2012, hvilket er 15 mio. kr. st√łrre end samme periode for 2011, men svarer til det forventede. Finanstilsynet har i for√•ret 2012 pr√¶ciseret regels√¶ttet vedr. beregningen af nedskrivning p√• udl√•n og tilgodehavender. Implementeringen af disse pr√¶ciseringer i sparekassen vurderes at have medf√łrt yderligere nedskrivninger i perioden p√• ca. 15 mio. kr.

‚ÄĚSparekassens udl√•nsportef√łlje er generel st√¶rk og godt sikret, men den er naturligvis p√•virket af konjunkturudviklingen. Det er gl√¶deligt, b√•de for os og den enkelte kunde, at det i en r√¶kke tilf√¶lde er lykkedes at forhindre eller begr√¶nse et eventuelt tab‚ÄĚ, udtaler Vagn Hansen.

Det finansielle fundament er stærkt og solidt

Sparekassens egenkapital er vokset med godt 73,8 mio. kr. til 1,57 mia. kr. ved udgangen af f√łrste halv√•r 2012, heraf udg√łr garantkapitalen 830 mio. kr.

Sparekassens solvensprocent er 18,4 ved udgangen af f√łrste halv√•r 2012, og er s√•ledes v√¶sentlig h√łjere end det beregnede individuelle solvensbehov p√• 9,2 %. S√•ledes har sparekassen en solvensm√¶ssig friv√¶rdi p√• 9,2 procentpoint. I perioden har sparekassen optaget et nyt ansvarligt l√•n p√• 170 mio. kr. med en l√łbetid p√• 10 √•r for at styrke det i forvejen st√¶rke kapitalgrundlag. Provenuet anvendes delvist til indfrielse af eksisterende ansvarlig kapital, samt til at sikre et solidt fundament, hvis der skulle opst√• yderligere konsolideringsmuligheder.

Ud over at v√¶re solvent og solid har sparekassen ogs√• s√łrget for at v√¶re s√¶rdeles likvid i f√łrste halv√•r 2012, bl.a. for at kunne im√łdeg√• et muligt fald i indl√•n p√• grund af fortsat usikkerhed i markedet. Likviditetsoverd√¶kningen var ved udgangen af f√łrste halv√•r 2012 p√• 160,5 % mere end lovens krav.

Sparekassen har god plads i Tilsynsdiamanten

Sparekassen Vendsyssel har i 2012 forholdt sig til Finanstilsynets s√•kaldte Tilsynsdiamant, der opstiller fem pejlem√¶rker for risici, som pengeinstitutterne fra ultimo 2012 b√łr ligge indenfor. Sparekassen har p√• alle omr√•der god luft og bev√¶gelsesfrihed i forhold til gr√¶nsev√¶rdierne.

Forventninger til 2012

Ved at fastholde strategien og fortsat holde fokus p√• indtjening forventer sparekassen at forts√¶tte den positive udvikling i kundetilgangen samt √łge forretningsomfanget med eksisterende kunder, med deraf stigende indt√¶gter. Omkostningerne vil falde. Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den prim√¶re drift for hele √•ret vil ligge i niveauet 300 – 350 mio. kr.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Stærkt regnskab fra Sparekassen Vendsyssel' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger