Havørn kløvet i to af snurrende vindmølle

Havørn kløvet i to af snurrende vindmølle

8. maj 2013 - kl. 6:02 - af

Søndag blev en ung havørn dræbt af en vindmøllevinge i Skagen. Den dræbte ørn er et skrækeksempel på en uheldig placering af vindmøller i et fuglerigt område, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Det bør bidrage til at bremse Frederikshavn Kommunes planer om at bygge kæmpemæssige vindmøller.

”Tidligt på formiddagen var seks havørne på træk over Skagen, og de fløj en runde ud over Reservatet og kom nær Grenen, inden de fløj sydpå igen i den friske vestenvind. Formentlig har den dræbte unge ørn været en af de seks havørne på træk, og da den tabte højde på sit returtræk, har vindmøllen ramt den”, siger Knud Pedersen, der stort set dagligt følger fugletrækket i Skagen.

”Der færdes meget få mennesker i terrænet omkring møllerne, der ligger nær lossepladsen, og det var helt tilfældigt, at en ornitolog opdagede den døde ørn ved vindmøllen. Man kan frygte, at mange fugle i træktiden kolliderer med de roterende møllevinger, men ofrene bliver sikkert samlet op af ræve, hvorfor de ikke registreres”, siger Knud Pedersen.

I Dansk Ornitologisk Forening (DOF) frygter man et ragnarok af døde trækfugle, hvis Frederikshavn Kommunes planer om at placere 11 vindmøller i den tørlagte Gårdbo Sø bliver ført ud i livet. De 140 meter høje møller skal ifølge planerne stå umiddelbart syd for Skagen Odde, hvor de risikerer at blive dødsfælder for fugletrækket.

”Man kan næppe foreslå et mere uheldigt sted end Gårdbo Sø at sætte store vindmøller op i Danmark, for møllerne skal stå lige ved trækfuglenes indflyvning til Skagen Halvøen, der om foråret er scene for et af Nordeuropas største og mest koncentrerede fugletræk mod nord. Mellem 10.000 og 15.000 rovfugle trækker hvert år mod Skagen. Dertil kommer 100.000’er af andre mindre fugle”, siger Thorkild Lund, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Nordjylland.

”Vi vil helt klart protestere over sådan en placering. Høje vindmøller og store fugle som ørne duer ikke sammen. Og der er i Danmarks landbrugsland masser af alternative områder uden fugleliv, hvor vinden er rigelig til vindenergi”, siger Thorkild Lund.

9 kommentarer til “Havørn kløvet i to af snurrende vindmølle” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

9 kommentarer til “Havørn kløvet i to af snurrende vindmølle”

 • Gisp! En død RØD GLENTE!
  Rolf, vågn nu op til virkligheden, ved godt at fugle er hele dit liv, men jeg vil altså også gerne ha at mine piger kan indånde frisk luft om 50 år, så vi bliver nødt til at finde nogle alternativer til at producere energi i et samfund hvor energiforbruget vokser. Og hvis man foretrækker at fyre med kul, olie eller gas fremfor vind, bølger og solenergi så er der ikke frisk luft om 50 år. Og heller ikke nogle RØDE GLENTER, havørne og andre fugle. Og med hensyn til placeringen, hvor f….. skulle de så stå hvis ikke de kan placeres i et industrikvarter. Det var så min ydmyge mening.
  Mvh Jess

 • Det bedste for fulgene var jo nok at placere møllerne midt i byen, hvor der ikke færdes så mange havørne og røde glenter – som sidegevinst ville møllerne måske også overdøve den for Liste H så irriterende støj fra havnevej 😉

  Mange sommerlige hilsner
  Ejner

 • Rolf Christensen

  Hej Mikkel,

  Det er almindeligt kendt, at Buttervejs tre kæmpemøller har dræbt mange fugle gennem årene – jeg har selv indsamlet og registreret disse på DOFbasen.dk gennem mange år. Dertil kommer små fugle, som rævene indsamler om natten, som ingen ser nogensinde.

  Jeg fandt selv en død RØD GLENTE under samme mølle for år tilbage – en art med en meget lille udbredelse og verdensbestand. Jeg har derfor for år tilbage kontaktet både Dansk Ornitologisk Forening og NEG Micon angående den døde glente og møllers placering.

  En dag ligger der vel en død stork under den mølle, tænker jeg, for de 3 møller er sat på en smal odde, som rummer et af Europas største forårstræk af fugle.

  Når møllerne engang skal udskiftes ville det være på sin plads at opføre de nye møller et andet sted, hvor der ikke er en hovedtrækrute for fugle. De står ydermere på en helt flad odde blot 600 m. fra Skagerrak og Grenen-fredningen, og det er ikke sådanne steder, møller bør placeres, efter min ydmyge mening.

  mvh rolf

 • er let at undgå ved at male den yderste spids på hver vinge

 • Per Kempff-Nordkap

  I forbindelse med at vor kommune ønskede at opstarte processen med at få opstillet kæmpemøller på Gårdbo Sø møllerne ved / på Gårdbo Sø gjorde Foreningen for By- og Landskabskultur for Skagen og Raabjerg sogne, som jeg på det tidspunkt var formand for, indsigelser mod overfor Frededrikshavn kommune.
  Men hjørring kommune der “har” halvdelen af søen har jo også interesser i, at vi udvikler vor natur på det sted på en fremtidssikret facon.
  Vi gjorde derfor Hjørring kommune opmærksom på vore indsigelser.

  Det er liste H’s forhåbninger, at de fælles naturværdier bliver bevaret, plejet og udviklet som en del af Vendsyssels DNA.

  Kære Borgmester  Arne Boelt  

  I forbindelse med, at der pt er en høringsproces vedr opsætning af i første omgang 11 høj-møller på Gårdbo Sø i Frederikshavn kommune, retter vi nærværende henvendelse til dig og dit Byråd.

  Foreningen for By- og Landskabskultur for Skagen og Raabjerg sogne har sendt Frederikshavn kommunen vedlagte bemærkninger førnævnte et projektet. 
  Som du kan se, er vi meget skeptiske over, at vi nu ødelægger en mulighed for et for både din kommune og vor kommunes  en særlig  positiv fælles udvikling.

  Vi håber, at vore  synspunkter vil indgå  i Jeres vurderingen af opsætning af nye møller på Gårbo Sø

  Vi finder, at uanset om mølle-projektet alene bliver placeret i Frederikshavn kommune eller ej, vil det være et fælles anliggende, og virkninger vil få alvorlige følger i og for begge kommuner. 
  Vi håber der for, at vore bemærkninger vil indgå i Jeres overvejelser.

  På forhånd tak

  Med venlig hilsen
  Per Kempff-Nordkap
  Foreningen for By- og Landskabskultur for Skagen og Raabjerg sogne

  Til byrådet i Frederikshavn Kommune

  31. januar 2013

  Indsigelse mod etablering af ny vindmøllepark midt i Skagen Oddes sårbare natur.

  Man får det bedste overblik over området, hvis man bruger et topografisk kort eller et luftfoto. Så kan man få en forståelse for det særegne og spændende landskab, Skagen Odde udgør, og fatte den lange udviklingshistorie, der har skabt det – næsten som at se en tegneserie.
  Fra Jerup Strand, Tolshave Mose, Kragskov Hede, Råbjerg Mose, Sørig Enge, Ålbæk Klitplantage, Råbjerg Stene, Råbjerg Mile, Bunken Klitplantage, Hulsig Hede og videre gennem Skagen Klitplantage til Grenen.
  Et unikt naturområde, enestående også i Europæisk sammenhæng, og med meget store potentialer for udviklingen i hele Vendsyssel.
  At det er gået op for mange, der værdsætter naturoplevelser, viser de mange natur genopretningsarbejder, der er blevet gennemført gennem det seneste årti.
  Store rydninger og naturplejeprojekter, mange har deltaget – fra projekter støttet af EU og de store fonde, til små lokale initiativer.
  Det har frilagt store områder og genskabt det frie syn og de lange og overvældende sigt gennem landskabet.
  Har I oplevet det?
  Et af de mest betydningsfulde projekter var at få lagt de gennemskærende højspændingsledninger ned i kabler og få den fri himmel tilbage, har I set det ?

  Alt det vil man nu gøre nar af med en dominerende vindmøllepark lige midt i området.

  Foreningen For Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne finder forslaget om en vindmøllepark i Gårdbo Sø katastrofalt og uden sans for, hvad der tjener de fremtidige muligheder for hele egnen bedst.

  Foreningen ser ikke nogen grund til at udarbejde en VVM redegørelse af følgende årsager:

  Fordi en VVM redegørelse ikke vil være i stand til at redegøre for de væsentligste problemer ved projektet.
  Det er simpelthen ikke med de eksisterende metoder muligt at sammenligne det værditab, der vil følge projektet, med den værdiforøgelse, projektmageren regner med.
  Der findes ikke endnu metoder, der kan opgøre herlighedsværdier eller disses betydning for kommunen i fremtiden.
  Det vil således ikke være muligt at opstille troværdige alternative udviklingsmodeller.

  Fordi en VVM redegørelse er unødvendig.
  De allerede præsenterede visualiseringer er rigelig tilstrækkelige. De planlagte møller har en tårnhøjde lig den højeste position af de eksisterende møllers vinger.
  De vil kunne ses fra stort set alle de væsentlige naturområder. De vil medvirke til at banalisere naturoplevelse, gøre den mindre.
  Gå en tur på Råbjerg Mile og se for dig selv. Det behøver man ikke en dyr rapport for at opdage.
  Møllernes betydning for fugle- og dyreliv behøver man heller ikke at udarbejde nye rapporter om.
  Skagen Odde er et af de vigtigste forårstræksteder i Europa. Fugle og dyr er rigt repræsenteret i området året rundt, og traner, svaner og gæs benytter Gårdbo Sø som rasteplads i efterårstrækket.
  Dansk Ornitologisk Forening kan sikkert forsyne med mere præcise optællinger.
  Dette rige naturområde vil lide skade såvel under etableringen som under drift.
  Spørgsmålet er enkelt, vil projektet føre til forbedringer eller til forringelser, svar selv.

  Fordi det vil gøre ende på drømmen om at genskabe Vendsyssels største sø.
  Vi ved godt at den nuværende ejer vil gøre alt for at hindre en naturgenopretning. Det er underligt nok ikke usædvanligt inden for landbruget, men selv de mest stædige lever ikke evigt, og det forekommer ufornuftigt at afskære sig fra muligheder, som måske vil forekomme indlysende om få år.

  Fordi man ikke engang kan sikre sig. at det er det rigtige projekt, man behandler.
  Hvis ulykken skulle ske, og kommunen gav tilladelse til 11 møller, er der ingen garanti for, at der ikke pludselig dukker yderligere møller op på den anden side af kommunegrænsen.
  Se den skræmmende illustration af hele vindmølleparken i den udsendte nabohøring.

  Fordi Gårdbo Sø i såvel Frederikshavns som Hjørrings planlægning har været betragtet som værdifuldt naturområde.
  Der burde ikke være nogen, heller ikke godsejere, der har forventning om, at man kan placere mega industrianlæg i værdifulde naturområder.
  Ville kommunen give tilladelse til et kulkraftværk?
  En vindmøllepark er et industrianlæg, og der bør derfor stilles ekstra krav til, hvor de kan placeres.

  I stedet for at bruge penge på en i bedste fald ligegyldig rapport vil foreningen foreslå, at byrådet tog på et par ekskursioner:

  Til Filsø i Midtjylland, for med egne øjne at se det genopretningsprojekt, man har gennemført der.
  Hvis der ikke er energi til det, kan man gå på nettet og under – Pilotprojekt Naturpark Vesterhavet -Filsø – Filsøs historie – få en udmærket introduktion til projektet.

  En anden oplagt destination er Hornbogasjøn i Sverige. Her er et naturgenopretningsprojekt, som besøges af 100.000 til 250.000 mennesker om året i tranesæsonen.
  TV Nord har haft en udsendelse om stedet.
  Man har netop for genopretningen af Hornbogasjøn prøvet at lave en analyse af de økonomiske forhold, for og imod. For økonomisagkyndige vil den vise, hvor vanskeligt det er .

  Men prøv at spørge de to steder, om de vil bytte med 11 møller.

  Hvis det er vindmøller, turismen i Frederikshavn Kommune skal satse på fremover, så kræver det vist også en omlægning af strategien.

  Med venlig hilsen
  Per Kempff-Nordkap
  Foreningen for By- og Landskabskultur for Skagen og Raabjerg sogne

 • Jesper…… er man så ansat som fuglefjerner…. det er godt nok det mest mærkelige jeg har hørt nogle finde på, hvad med alle de fugle der flyver ind i huse, skal vi så også lade være med at bygge huse ??? ta nu lige og vågne op, man kan da ikke sætte samfundet i stå på grund af en fugl, og hvad med alle de fugle der bliver ramt i trafikken, skal vi så stoppe biler, busser, lastbiler og tog ??? tror nu nok samfundet kan fortsætte som det gør nu, det var noget helt andet hvis det var en jæger der havde skudt den…..

 • jeg har hørt at vindmøller i skagen har dræbt mange fugl mest måger men at man har nogle personer til hurtigt at få dem fjernet

 • Mikkel Knudsen

  Ja det er trist med den havørn.

  Når det så er sagt, så er det vist også den eneste fugl så vidt jeg ved, der har været offer for vindmøllerne i Skagen. Syntes den her sag er blæst lige lovligt meget op i medierne. Jeg tror der bliver dræbt langt flere fugle ved flyvemaskiner end ved vindmøller generelt.

  Selvfølgelig skal vi passe på de tusindvis af fugle de hvert år passere Skagen. For de er uvurderlige for naturen rundt om Skagen. Men jeg mener altså ikke, man kan sætte al udvikling af nye vindmøller i stå fordi 1 fugl er død.

  Man kunne jo tage dette her som en mulighed for at man kunne tænke fuglsikring ind i fremtidens vindmølle design. Og jeg syntes der rundt omkring Skagen vil være masser af muligheder for at sætte vindmøller op, der hverken genere naturen eller mennesker.

 • Ole Rasmussen

  Først – det er en meget trist nyhed, med den døde havørn.

  Også derfor er det vigtigt at vi får taget debatten, om vi i vores kommune vil have flere Havvindmøller stillet op inde på land eller kystnært, i de kommende år.

  Tiden er inde, til at de lokale vindmølle modstands grupper finder sammen og samarbejder om en “nytænkning” af kommunens vindmølle politik.

  Med et kommunal valg på vej, kunne det tænkes at enkelte partier også vil overveje placeringerne og hvordan der skal satses på vind energi i de kommende 4 år.

  Frem til en ny politik om vindmøller er vedtaget, bør kommunen arbejde efter et øget forsigtighedsprincip, således nye møller ikke “hovsa” placeres. Vi bør tænke os godt om, møllerne står der ofte i mange mange år.

  Deltag i debatten, og fortæl dine politikere hvad i mener om møller på land.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Havørn kløvet i to af snurrende vindmølle' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2022 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER