Tænk på et bogstav – Det kunne være H

Tænk på et bogstav – Det kunne være H

1. oktober 2013 - kl. 9:12 - af

Vi i Liste H, vi er ikke noget parti – ja man kan nærmest sige, vi har valgt partipolitik fra.

Er partipolitik så forfærdelig slemt ? – nej det kan man ikke sige.

Det er blot blevet så taktisk, at målet forsvinder i tågerne.

Jeg tror mange med os erkende, at selv om vi  meldte os i i hobetal i div partier, ville det ikke betyde en dyt.

Vi i Liste H vil søge at finde de løsninger, som kommer os borgere i kommunen til gode.

Frederikshavn selv om den kan bryste sig af at kunne kalde sig storkommune, er  en lille spiller med svære, store og mange artede problemer.

Vi har bl.a  fraflytningen fra kommunen, som er en generel tendens for hele kommunen, men i virkeligheden “bare” en global trend – hvor folk søger til de store byer, helst megabyerne. De folk der har forstand på de dele skønner, at 80% af verdens befolkning om føje år vil bo i megabyerne – ja det er ikke lige Aalborg.

Det er frygteligt, men uovervindeligt.

80% det er mange, men 20%, det er da også noget og de 20%, det bliver os.

Vi skal lave rammer for de 20%, der gerne vil noget andet en megabyen, der har et andet perspektiv på livet en latten på cafeen.

Vi skal efter vor opfattelse opgradere det nære, understøtte det lokal arbejdsmarket uden at være blind for de store bevægelser.

Det er derfor, vi mener, at vi skal bevare de mindre arbejdsmarkeder, som er i Skagen og Sæby. Ikke for at straffe Frederikhavn, men for at underbygge de lokalsamfund, der skal til for at fastholde de 20% i vor kommune.

Et arbejdsmarket består i Danmark af en offentlig del og en privat. Det er hele tiden en opgave at finde den rigtige balance mellem offentlig og privat, men omdrejningspunktet er 40 – 60 eller noget der ligner.

Det betyder, at vi her i kommunen skal have spredt de offentlige aktiviteter så de understøtter udviklingen i bl.a. Sæby og Skagen.

Man kunne sige uden vækst i Sæby og Skagen ingen vækst i Frederikshavn Vi I liste H – vi vil og vi tror vi kan

 

Med venlig hilsen

 

Per Kempff-Nordkap

www.liste-h.dk

19 kommentarer til “Tænk på et bogstav – Det kunne være H” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

19 kommentarer til “Tænk på et bogstav – Det kunne være H”

 • Per Kempff-Nordkap

  Jeg ved ikke hvilke motivationer, der ligger bag at være så hadsk overfor min person,
  Men enten er man ifølge Freud seksuelt tiltrukket
  eller også er man bare misundelig over ikke at turde sige i det åbne, hvad man egentlig mener

  I behøver ikke svarre

 • Som ægte skawbo synes jeg, at det er vigtigt, at vi blander os i debatten og bliver hørt. Jeg vil ikke bare overlade Skagens ansvar til intetanende byrådspolitikker fra Frederikshavn og Sæby, da de ikke aner, hvad der har betydning for Skagen i dag, og hvor skulle de egentlig også vide det fra? Vi er nødt til at hjælpe dem. Skagens borgere skal på dagsordenen, på den politiske og kulturelle scene, så vores budskab kommer ud og hvor vi kan præge kommunalvalget i dag og fremover.

 • Hvad med A-H-T

 • Jeg synes Poul Vensel skal stikke piben ind !!!

 • Nu skal I være søde ved Per Kempff – nu skal han hjem og finde et ´nyt bogstav. Hvad med L – liste af

 • Nu bliver det rigtigt sjovt, for Liste H, må slet ikke opstille med navnet Liste H.

  Det havde Per K nok heller ikke lige fattet, for han har næppe undersøgt sagen.

  I følge Nordjyske ( http://nordjyske.dk/nyheder/frederikshavn/liste-h-maa-ikke-hedde-liste-h/3008554f-3ee7-4d01-a9f3-6c87b5fc06e7/5/1519 ) fremgår det af vejledningen for afholdelse af kommunale og regionale valg.

  I punkt 6.5 afsnit 3 står således:

  ”Som listebetegnelse kan ikke anvendes enkelte bogstaver (A, B, C osv.) eller en kombination af bogstaver, der ikke danner et ord (RV, CD, SF, KRF osv.) jf. lovens § 24 a, stk. 3”.

  Det overrasker nu ikke mig, at Per K ikke vidste noget om det, for hans uvidenhed skinner jo kraftigt igennem i hovedparten af hans indlæg.

 • Hej kære Paul så har du da pludselig skiftet mening men det er jo heldigvis tilladt.

 • Jeg stiller ikke for ham.
  Paul

 • Thorbjørn Pedersen

  @Per Kempff-Nordkap. Når du dagligt klikker ind på Skagens Avis, så kan du jo ikke undgå at bemærke de mange ansigter, de mange valgannoncer især fra SF kandidater til byrådet, men også S kandidater. Men ingen valgannonce fra dig.

  En sådan behøver du heller ikke. Du kan nøjes med et læserbrev, et indlæg hvor du omhyggeligt gør rede for de fem mærkesager du går til valg på. Så kan vi derude i landskabet blive klogere hvad liste H drejer sig.

  Jeg har tastet ind på http://www.liste-h (har også husket dk selvsagt) men ikke blevet spor klogere på hvad liste H drejer sig om. Og det med stillere, det er jo ikke at få at vide hvem der mener som dig; tværtimod, du taler med dit næb, og fred med det. Men men hvem bakker dig op. Tør man træde frem og give sig til kende og sige: Jeg er stiller, anbefaler, ja peger på Per Kempff-Nordkap. Som byrådskandidat. Fordi…… sådan og sådan.

  Det kunne blive et fantastisk valgoplæg, meget bedre end de professionelle med en linie et bogstav og et ansigt. Det bliver man ikke meget klogere af. Nu må du på banen Per Kempff, kæmpe, vi derude har slet ikke hørt fra dig de sidste ni dage. Og det er jo lang tid, nu hvor valgkampagnen kører med fuld fart. Jeg ser frem til at høre om dine fem mærkesager. Tak for optagelsen Michael. Venlig hilsen Thorbjørn Pedersen

 • Per Kempff-Nordkap

  Hvis jeg skulle være fræk og det ligger mig ikke lige på sinde – hvorfor vil du gerne vide hvem, der måske mener som jeg gør – er det fordi du ikke selv kan gennemskue problemstillingen og vender dig til meninger, som mennesker du respektere har – et indstilling jeg slet ikke foragter – men en stillerliste siger ikke, at folk er enige med kandidaterne, men alene, at man synes, at det er rimeligt, at det synspunkt som listen står for også skal kunne blive repræsenteret på valgdagen.

  jeg kan forstå at du ikke synes at vi skulle have mulighed for at stille op – netop fordi du er uenig med hvad vi siger. selv om du lige nævner de forhold som vi har gjort os til talsmænd for igennem lang tid.
  Du har helt ret i, at der ikke gives en rigtigt tal for hvormange vi skal være – desværre tror jeg, at rammer man den kritiske masse – er udviklingen uundgåelig – det håber jeg slet ikke, den er i dag

  Vi har i kommunen meget at gøre godt med – det er spørgsmål om vi tør at gøre det, der er godt for os og ikke der, der alene lyder flot på de bonede gulve, i de indspiste kredse og dem, der fortrøstningfuld tror, at det ikke kan blive værre.
  med venlig hilsen
  http://www.liste-h.dk

 • Thorbjørn Pedersen

  Tænk på et bogstav – tænk på den lokale liste H. Med en mand i spidsen. Jeg har mange gange undret mig over hvem der er stillere for denne liste. Hvem vil argumentere for liste H’s politik bortset fra talsmanden Per K.N. Jeg har spurgt men aldrig fået et svar. Førhen var det sådan at en byrådskandidat i sin annonce i avisen, også nævnte de stillere, de private personer der havde tillid til personen, og opfordret ham eller hende til at stille op. Her er der ingen navne, kun tavshed.

  Og nu drejer det sig her i debatten ikke mere om liste H og bogstavet H, men om fraflytningen.

  Javel, så kører vi ud af den tangent. Skagens indbyggertal toppede omkring 1970, og siden er indbyggertallet faldet. Især de sidste fem år. Det er der mange årsager til. Men man må også huske på hvorfor Skagen voksede fra 5000 mennesker til over 10000 mennesker i perioden 1930 til 1970. Det var udviklingen indenfor fiskeriet. En ændret struktur. Fra snurrevod til flydetrawl. Fra fiskepakhuse til fiskemelsfabrikker. Med masser af firmaer i forskellige brancher til at yde service over for fiskerierhvervet. Nu er der få meget store kuttere, der i mængde fisker som før, men det hele er i lukkede systemer. Og der er ikke brug for de mange ansatte. Fødselstallet falder dramatisk, fraflytningen stiger, man flytter derhen hvor der er vækst, f.eks. Østdanmark fra Randers til Kolding. De unge flytter væk, uddanner sig et utal af forskellige steder på forskellige skoler og institutioner.

  En vækst i indbyggertallet som byen oplevede i årene fra 1930 til 1960 oplever vi næppe igen. Diskussionen må mere dreje sig om at udvikle og bevare de arbejdspladser vi har i byen. Gøre vore boligkvarterer mere attraktive for tilflyttere. Diskutere, tale om hvordan bevarer vi optimismen og glæden ved at bo og arbejde i Skagen. Passe på det unikke sted vi har. Hvor de fire grundelementer, ild, jord, luft og vand opleves så intenst, netop der hvor landet ender i hav, sand, blæst og sol.

  Tak for optagelsen. Thorbjørn Pedersen

 • Fra 1. januar 2008 til 1. januar 2013 er 721 flyttet fra Skagen, 122 fra Sæby og 242 fra Frederikshavn. Man skal vist ikke undervurdere problemet i Skagen, for problemet i Skagen vedrører jo hele kommunen.

 • Det gør såmænd ikke så meget at Per laver en regnefejl på 768 millioner – det gør han hele tiden, med de fantasital han til stadighed uhæmmet slynger ud, så jeg tror ikke nogen fik kaffen gal i halsen.

 • Per Kempff-Nordkap

  John
  Det der er min/vor virkelige pointe – det er ikke, at det er Frederikshavns skyld – for miseren begyndte lang tid før, nogen kunne have fundet på den tanke, at vi skulle være Frederikshavn – det der min anklage, det er at de tre gamle byråd havde set problemerne i affolkningen og givet hinanden håndslag på, at de i fælleskab ville forsøge at dæmme op for vanskelighederne bl.a. ved at bibeholde rådhusfunktioner i alle tre byer. Denne forståelse levede den nye kommune slet ikke op til – Tvært imod fremmede den afvandringen fra Skagen ved at centralisere og man fremmer fortsat afvandringen fra kommunen f.eks ved at sløjfe alt det , der er det kvalitative ved at bo i vore fantastiske omgivelser – nærheden – det lokale sammenhold – se på skolerne, se daginstitutionerne alt skal gøres stort – fordi de tror, at stort er svaret – efter min opfattelse er stort ikke svaret – alle dem, der drømmer stort og om stort – de finder ikke storheden her, hvis de ikke kan se føle og opleve den i lidenheden nærheden og naturens mægtighed. Vi ser det brune papir alle steder selv i Sæby og der er ikke noget at sige til det – jeg blev overrasket over hvor mange penge der smutter fra byen/kommunen når fraflytningen er vedvarende – det er rent faktisk skræmmende.
  Der er ingen der siger, hvor mange vi skal være – men vi, synes jeg, skal forsøge at indrette os – således at dem der er her finder rodfæste her, dem der vokser op her finder lyst til livet her, og dem der dør her finder fred i mindet om at være, blive set og høre til.

 • Mon det nogensinde går op for Per og Liste H, at alle mindre byer oplever nedgang i befolkningstallet, og at det ikke kun er Skagen ?

  Jeg tvivler, for den der vil se sort, ser kun sort….

 • Per Kempff-Nordkap

  Før helvedet bryder løs der er sneget sig en lille regnefejl ind i mit forrige indlæg – det er ikke 835 millioner om året, men 67 millioner. Det store beløb er et akkumuleret beløb.
  Undskyld at I fik kaffen galt i halsen
  Med venlig hilsen
  Per Kempff-Nordkap

 • Per Kempff-Nordkap

  Thorbjørn Pedersen, jeg ved ikke hvorfor du ikke vil tage mine oplysninger for pålydende – du bekræfter sådan set liste H’s syn på Skagens og kommunens vanskeligheder.

  Skagen har mistet 1.160 indbyggere siden 2006, hvilket betyder en mistet anslået omsætning på ikke mindre end 835 millioner om året og
  det bliver bare værre til næste år.
  Ca halvdelen af hele kommunens fraflytning skyldes fraflytningen fra Skagen.

  Jeg vil stille dig et spørgsmål, hvorfor er det mere rimeligt ,at Statens kontor for “udbetalingen” af folkepension m.v. skal ligge i Frederikshavn, når teknisk forvaltning f.eks ikke kan ligge i Skagen?

  med venlig hilsen

  Per Kempff-Nordkap

  PS – Jeg har nu ikke set 10 personer fra hverken Venstre eller Socialdemokraterne for ikke at sige Dansk Folkepart eller de Konservative og nu vil jeg ikke nævne SF, der kontinuert har skrevet om Skagen eller kommunens problemer.
  Det kan skyldes, at partiernes kandidater repræsentanter ikke vil fortælle løbende hvad de vil og hvad de gør.

 • Thorbjørn Pedersen

  Tænk på et bogstav – Det kunne være H.

  Jeg tænker da ofte på bogstavet H, når jeg begynder at skrive navnet på den skønneste landsby jeg kender: Hulsig. Og nogle gange tænker jeg på HH. Og smiler. HH betyder Hulsig Hovedbanegård. Når to tog passerer hinanden på samme tid. Eller når turisten spørger hvilken vej er mod Skagen. H’et er jo et mærkeligt bogstav, konsonant som vi næsten puster ud når vi siger den. Franskmændene vælger H’et fra når de siger et ord der begynder med H, f.eks Hotel, der bliver til o’tel. Nogenlunde sådan. Jeg vælger også Liste H fra. Den er for luftig. Og listen består af en-mands-hæren Per Kempff-Nordkap. Men men men Per, hvem er dine stillere? Hvorfor er det altid dig der kommer med indlæg for liste H? Der burde være mindst ti personer fra lokalsamfundet som vi kender, som vil træde frem og som skriver læserbreve hvor der argumenteres for liste H’s synspunkter.

  Per Kempff dine indlæg er brede, generaliserende, vrissende, du står der og kigger ud over Aalbæk Bugt og udstøder dine jeremiader mod Frederikshavn, der ligger der nedenfor morænebakkerne. Derfra kommer alt det onde. Herre Jemini, vi er en langstrakt kystkommune, med tre unikke byer: Sæby, Frederikshavn, og Skagen. Hver by med sit særpræg. Det skal vi værne om, og hvert sted må udvikle sin egenart. Dog den kommunale administration ligger i Frederikshavn, som selv sagt ligger midt i kommunen. Det står fast.

  Der er store problemer i netop denne kommune. Og derfor bør den kommunale drift til stadighed effektiviseres. Vi skal have mest muligt ud af de kommunale skatter. Men det går ikke særligt godt med denne øvelse. Hvad årsagerne end er så har politikerne besluttet: Skatteprocenten skal yderligere op.
  Og gælden er vokset til et astronomisk beløb. Mere end tusind millioner. Men hvilket parti vil arbejde for at sætte tæring efter næring? Altså holde udgifterne i ro. Ikke sætte skatten op. Og samtidig også opstille en plan for hvordan gældsætningen stoppes. Dertil kommer at der i denne helhedsplan også skal tages stilling til hvordan den kommunale gæld afdrages. Befolkningen har krav på at vide hvad der bliver gjort for at kommunen bliver gældfri.

  Hvilket parti vil gå forrest? Hvem af byrådskandidaterne???? til valget den 19. november vil stå frem og sige deres bramfrie mening: Skatten skal ikke stige, udgifterne skal holdes i ro, og gælden skal afdrages. Og der skal være stop for nye låneoptagelser.

  Tak for optagelsen Thorbjørn Pedersen

 • jeg håber at skawboerne giver liste H en chance for at bevise at de dur til noget, de lokale politikkere vi har har viser efter min mening ikke megen lokalpatriotisme !
  jeg tror ikke de har protesteret i mod nyt rådhus i frh. ej heller har der været mange protester i mod borgmesterens flytning af arb. pladser fra skagen !
  jeg gir liste H en chance, til trods for jeg ikke kender ret meget til personerne bag.
  det kan ikke blive værre !

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Tænk på et bogstav - Det kunne være H' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER