Frit valg på vej væk i Frederikshavn

Frit valg på vej væk i Frederikshavn

4. november 2013 - kl. 7:48 - af

Redaktionen har modtaget nedenstående fra Peter Laigaard, Liberal Alliance:

Perspektivere i Udbudsskandalen som Liberal Alliance bragte op på det seneste byrådsmøde er skræmmende for borgerne i Frederikshavn Kommune. Senest har indehaveren af dansk plejeservice, Jonna Vall, der IKKE bød ind på udbudet taget bladet fra munden. (Se nedenfor)

Når vi bragte sagen frem i byrådssalen var det fordi kommunen endnu engang politiserer med udbudsreglerne, som vi også gjorde da de privatpraktiserende tandlæger i Sæby mistede børnene til den kommunale tandpleje. Den gang kæmpede Liberal Alliance også alene. INGEN har iøvrigt villet dokumentere nogen besparelse i denne sag.

Det ER en benhård ideologisk kamp, der foregår i Frederikshavn Kommune. I Liberal Alliance påviste vi, at der var 8.6 millioner på et lille område,der kunne bruges til varme hænder. Venstre og Konservative lod sig overbevise og stemte nu for vores forslag. De røde stemte imod, hvorfor:

Christina Lykke fra Socialistisk Folkeparti (citat på min facebook): ‘Birgit Stenbak Hansen og jeg HAR diskuteret punktet i socialudvalget, hvor beslutningen blev truffet. Det kan vel ikke komme bag på nogen at vi røde partier vægter at sociale opgaver løses af det offentlige…..”

Perspektiverne for området følger her fra indehaveren af Dansk Pleje Service, der IKKE bød ind på udbudet:

Jonna Vall Jensen : “Jeg var selv tilstede ved byrådsmødet og det var en skandale at de røde ikke forsvarede deres standpunkt. Jeg er sikker på at hvis vi havde fået lov at stille spørgsmål direkte til S og SF medlemmer af byrådet så ved de ikke noget om det de har stemt for. Men udelukkende stemt af idiologiske grunde for sammen med FOA på sigt at afskaffe Frit Valg.

Jeg har firmaet Dansk Plejeservice og jeg valgte ikke at byde ind. Min påstand er at min. de 3 af Fritvalgs firmaerne vil bukke under indenfor de næste 2 år. For det første fordi prisen på en plejetime er 287 kr. pr time fra 1/1 14, det er i forvejen ca. 100 kr. mindre end vi får i alle andre kommuner og 23 kr. mindre end vi får i dag!. I de 287 kr. dækker arbejdsløn, sygdom ( her skal vi betale fuld løn de første 30 dage en medarbejder er syg), forsikring, pension, leasing og drift af bil, køretid mellem borgerne, (og der er jo langt så længe man ikke er kæmpe stor og samtidig gerne vil stille borgerne tilfreds med tiden de ønsker besøg) og spildtid.

Her kan man sammenligne med en montør der tager ca. 400 kr. pr time plus kørsel. Men noget af det mest grove i dette udbud er, at for de 287 kr. skal man også tage ud til nødkald hos borgerne i op til 2 timer pr dag pr borger fuldstændig gratis!!! det er indregnet i prisen. Vi havde ofte nødkald om natten i Lyngså fx og jeg er da nødt til at betale medarbejderen løn plus tillæg for at køre derud dvs. det nemt kan koste 500 – 700 kr. pr nat som jeg ikke får betaling for?

Noget andet der var grotesk i udbuddet, var at lederen skulle stille ca. 150 timer til rådighed om året gratis, til møder i kommunen, for at udvikle hjemmeplejen. Men det værste ved udbuddet var alligevel, at kommunen ikke selv skulle gøre det til 287 kr. pr time men bare skulle bruge de penge det koster at passe deres borgere. Dvs. her er der ikke en’ eneste ansat der skal tage nødkald eller deltage i møde gratis.

Gå på kommunens hjemmeside og se stor reklame for den kommunale hjemmepleje, men meget svært at finde ind til de private leverandører, selv om det er alle borgere i kommunen der er med til at betale for oprettelse af hjemmesider, det er ikke i orden. Her burde være lige meget reklame for alle.

Indtil nu har det været sådan at vi fik den pris det kostede kommunen at sende en SSH ud i plejen og når årsopgørelsen var lagt frem fandt man ud af at det havde kostet fx 12 kr. mere pr time end vi havde modtaget. Så fik vi en efterregulering for hver time vi havde leveret året før gange med 12 kr. Jeg fik fx 36.000 kr. i efterregulering sidste år men ved da at nogen fik op til 400.000 kr. Men husk på at det jo egentlig er penge vi hele tiden har manglet i løbet af foregående år og højst sandsynligt har måttet trække på vores kassekredit med renter til følge. Denne efterregulering er så også afskaffet fra 1/1 2014 da de 4 private firmaer har sagt ja til at gå for 287 kr. pr time alt inkl.

Dvs. at det er de 4 firmaer der alene skal bære besparelsen på de 5 mill. kr. og for at det ikke skal være løgn så i mdr. efter at det er blevet offentliggjort hvem der “vandt” udbuddet så foreslår S og SF at der skal tilføres over 30 mill. kr. til de Sociale områder og flere varme hænder. Dvs. det igen kun er kommunen der vil få flere varme hænder og penge, da de 4 private jo har sagt ja til at gøre det for 287 kr.

Det er mig ubegribeligt at borgerne her i kommunen vil finde sig i det, men jeg tror desværre ikke den enkelte borger kender til hele baggrunden, som jeg nu har beskrevet.

Tænk hvis kommunen skulle gøre det til samme pris som de private, så har Peter Laigaard ( LA) regnet ud at kommunen ville spare Yderligere 8 mill. kr. dvs. plus de 5 mill. fra de private så var det 13 mill. kr.

Jeg synes det ville være på sin plads for S og SF at melde klart ud at de arbejder på at afskaffe Frit valg således der kun er kommunen at vælge i fremtiden.

Tænk over det Borger og pårørende, når du stemmer. Og til alle medarbejdere hos de private firmaer, tænk over at FOA støtter S og også tydeligt har vist at de helst ser alle private firmaer lukket, ( de jagter os konstant og hænger os ud i deres blad som om vi er nogen forfærdelige nogen, selv om jeg vil vove den påstand at vi har nogle bedre arbejdsforhold fx med egen indflydelse på arbejdet og ofte har sine egne borgere hver dag.

Så pas på med hvem du stemmer på og find en anden fagforening der ikke er så rød. Da ingen fra S og SF stod frem og forsvarede sig er det fordi der er en skjult dagsorden om at afskaffe Frit Valg. og ellers kan de passende svare på det jeg har skrevet nu”.

5 kommentarer til “Frit valg på vej væk i Frederikshavn” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

5 kommentarer til “Frit valg på vej væk i Frederikshavn”

 • Kære Per.

  Lad mig blot konstatere, at da jeg havde brugt uger til at sætte mig ind i lovgivningen, dykke ned i bilagene, få høringssvar af forvaltningen var der en politisk retssag på det sidste byrådsmøde. Jeg gennemgik hele sagen fra bunden af på ca. 25 minutter.

  Heldigvis havde klarsynet nu indfundet sig hos både Venstre og Konservative. og de stemte for. Derimod var den røde fløj pinlig tavse trods en stopfyldt byrådssal. Det var en ren tilståelsessag!

  Sagen fylder ufattelige meget i valgkampen og er fast på alle vælgermøderne. Sagen viser i al sin enkelthed, hvorfor vi har svært med at få råd til de varme hænder som sagerne på Drachmannsvej og i Aalbæk viser. Vi er pisket til at få mest mulig ud af de penge vi har. Konkret ville der være ca. 8.6 millioner til socialudvalgets område.

  Vi er nr. 97 ud af 98 kommuner mht. Udlicitering – altså Danmarks næst-ringeste!
  Jeg synes du skulle læse nedenstående link og se at de kommuner hvor man udliciterer allermest er socialdemokratisk styrede!

  http://www.ugebreveta4.dk/da/2013/201339/Mandag/Rode_kommuner_oger_udlicitering.aspx

  Det som skete var at socialudvalget benyttede et smuthul som var kommet i serviceloven til ikke at lade kommunen lave kontrolbud – man fri holdt sin egen produktion og alene tog besparelsen på de private. Ren ideologi styret af Socialistisk Folkeparti. Målsætningen er nemlig at slå de sidste private ihjel.

  Liberal Alliance kæmper for det frie valg. Ca. 50 % af de ældre vælger de private. Når vi samtidig kan frigøre penge til varme hænder tror jeg du har et bud på hvorfor den her sag fylder så meget. Sagen er til at overskue, den viser partiernes grundindstilling mv.

  Enhver er salig i sin tro. Sådan hænger tingene sammen. Jeg har desværre ikke tid til at lege med ordene og finde på ordspil. Nu har jeg valgt at bruge min tid på at svare dig pænt og sobert.

  Med venlig hilsen

  Peter Laigaard
  Spidskandidat
  Liberal Alliance.

 • Per Faurholt Jensen

  Til Peter Laigaard.

  Det du skriver, er, at 30 ansvarlige politiker i Frederikshavn byråd har manipuleret med udbudsrunden- er det en påstand der holder?

  Går det i virkeligheden ikke ud på, at du havde brug for lidt presseomtale, som optakt til valget?

  Eller var det måske- det store cirkusnummer; ” Hokus pokus! Jeg er i fokus”?

  Med venlig hilsen

  Per Faurholt Jensen
  Vejmandssti 1
  Skagen.

 • Kære begge.

  Når Bjarne Corydon siger vi skal have en “konkurrencestat” og Lars Løkke mener vi skal køre “Længere på litteren” mener de vi skal trimme den offentlige sektor for at sikre mest mulig velfærd for pengene. Jeg er stor tilhænger af den danske velfærdsmodel og ikke superliberalist som jeg konsekvent bliver beskyldt for.

  I de røde kommuner udliciterer man på livet løs – for at få besparelser der kan bruges til varme hænder.

  Jeg har det helt fint med at vi presser de private mest muligt i pris – men jeg er imod at socialudvalget brugte det nye smuthul i loven til at friholde kommunens egen levererancer – de får nu 8.6 millioner ekstra som en konkurrencefordel. Dette blev så bekræftet af socialudvalget. Desværre bakkede både Venstre og Konservative dette op – men de lod sig heldigvis overbevise på byrådsmødet – med saglige argumenter når man et stykke af vejen…

  Det er dybt kompliceret stof vi snakker om der omfatter, serviceloven, udbudslovgivening, budgetter mv.

  FOA har klart og tydeligt meldt ud at området IKKE skal privatiseres – koste hvad det koste vil. Tvær imod har man kørt en usmagelig kampagne mod de privat ansatte og fortalt om “psykisk dårligt arbejdsmiljø” uden nogen former for dokumentation – tværtimod!

  Udbudsmaterialet er IKKE ulovligt juridisk – men det er politisk manipulerende – og har kun til formål at slå de sidste private ihjel. Dansk Pleje Service har set dette og byder derfor ikke ind.

  Jeg vil opfordre interesserede i at gå ind på kommunens hjemmeside og læse bilagene igennem. Her ligger dokumentationen. Alternativt kan må gå på min facebook og lytte lydklippet igennem.

  Jeg er stor tilhænger af den danske model – men jeg er ligeglad med om folk er offentlig ansatte som jeg selv er – eller private. Jeg vil bare have mest mulig velfærd for pengene. Jeg bliver også gammel en dag – og vil have frit valg!

  Med venlig hilsen

  Peter Laigaard
  Spidskandidat
  Liberal Alliance

 • jens nielsen -sektorformand sosu FOA

  Peter Laigaard kommer endnu en gang med påstande som er urigtige. FOA frederikshavn giver ingen økonomisk støtte til S eller andre politiske partier- Foa frederikshavn støtter medlemmerne så de kan få en ordenlig løn og arbejdsvilkår og det sker når private firmaer tegner overenskomst. Selvfølgelig vil vi kæmpe for at de private laver overenskomst og dermed styrker den danske model men peter laigaard er måske imod den danske model.

 • Per Faurholt Jensen

  Til Peter Laigaard.

  Er du ikke super liberalist, der går ind for udlicitering- sådan næsten total udlicitering af de offentliges opgaver.
  Her beskriver du en konkret udlicitering, i ældreplejen fra 1. januar 2014, min umiddelbare vurdering af din tekst, er, at der er opnået store besparelser- helt i overensstemmelse med LAs’ politik.
  Hvad er problemet?
  Var det ikke et kompetent udvalg der traf beslutningen (hvor de borgerlige har flertal)?
  Var der fejl i udbudsmaterialet?
  Er det ikke frivilligt at byde ind?
  Jeg kan forstå, at Dansk Pleje Service ikke bød ind, hvilket må være deres eget valg.
  Hvad har S og SF gjort forkert på det bemeldte byrådsmøde, når beslutningen er truffet i henhold til reglerne for udliciteringen?
  Det glæder mig meget, at LA er begyndt at stille spørgsmål til de kommunale udliciteringer, hvor selv LA nu er blevet bekymret for den lave prisfastsættelse.

  Med venlig hilsen

  Per Faurholt Jensen
  Vejmandssti 1
  Skagen.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Frit valg på vej væk i Frederikshavn' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2022 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER