Skidt uge for miljøet

Skidt uge for miljøet

1. juli 2014 - kl. 9:48 - af

Det var en skidt uge for miljøet i Nordjylland i sidste uge.

Socialdemokraterne og de borgerlige i Frederikshavn Byråd besluttede at tillade prøveboring efter skifergas vel vidende, at de klima – og miljømæssige omkostninger ved udvindingen er store. Byrådsflertallets beslutning må give anledning til bekymring, når det selvsamme byråd vedkender sig en målsætning om, at Frederikshavn skal være en vedvarende energikommune.

Samme dag vedtog et flertal af socialdemokrater og borgerlige i Folketinget at etablere en tredje Limfjordsforbindelse over Egholm. Vel vidende, at privatbilismen er noget af det mest belastende for natur og miljø, besluttede flertallet alligevel at fremme privatbilismen yderligere, og et supplerende jernbanespor i Vendsyssel har endnu længere udsigter.

Og for at det ikke skal være løgn, har det selvsamme flertal besluttet at tillade bebyggelser inden for strandbeskyttelseslinjen på 300 meter. Jeg kan frygte, at et flertal i Frederikshavn vil udnytte den mulighed og på den måde tivolisere og belaste vores kyster yderligere.

 

16 kommentarer til “Skidt uge for miljøet” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

16 kommentarer til “Skidt uge for miljøet”

 • Søren Kruuse

  Jeg kan kun tilslutte mig Sten’s argumentation…

  Senest har (angiveligt) pro-russiske separatister nedskudt et civilt rutefly og herved myrdet 239 mennesker.

  Hvordan kan det være at vi sidder i vores lille lune hjørne af verden og med miljøet som vægtstang accepterer at handle med diktatorer og despoter bare strømprisen er den rigtige…..????

  Skulle der mod forventning ske udslip eller forurening under udvinding eller transport af naturgas (udvundet i skifferlag) så er det en kalkuleret risiko vi må accepterer – bare vi sætter alt ind for at undgå at handle med diktatorer og despoter.

  Det er da vores moralske pligt.

 • Energistyrelsen har en vejledning omkring boring af brønde, hvoraf det bl.a. fremgår, at der skal foreligge datablade over de anvendte kemikalier.
  http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/oil-gas/health-safety/Guidelines/borevejledning.pdf
  Den gælder både for offshore-og landboringer. Der står ikke en pulverheks og hælder i efter forgodtbefindende.
  Hvad CO2 hysteriet angår, så er CO2 en naturlig bestandel af atmosfæren, og har altid været det. Et par af de lyse hoveder i SF ville forbyde CO2 i sidste valgkamp til regioner og kommuner. Jeg ved ikke hvor langt de er nået med det.
  Træer optager CO2. I takt med den stigende befolkningtilvækst der finder sted på kloden, hugges træer ned i et stigende antal, dels for at skaffe plads til mere landbrugsjord til at mætte de sultne mennesker, dels for at skaffe brændsel. Befolkningtilvæksten finder sted i den del af verden, hvor man ikke har råd til at betale for vindmølleel, ensige tænke på grøn omstilling.
  Du kan hjælpe til ved at give en pakke kondomer, næste gang en af de mange indsamlinger til de sultne finde sted.
  Som tidlige skrevet bliver der 2.000.000.000 flere på kloden inden for de næste 30 år. Hver person producerer 20 kg CO2 om dagen blot ved vejrtrækning.
  Prøveboringen finder velsagtens sted, for at regeringen kan se, hvor de kan skaffe penge fra til nye futtog. Jeg mener det var 28.000.000.000kr de lovede at skaffe til det formål.
  Derudover drejer det sig om at få kortlagt, hvad vi har til rådighed, i det tilfælde, at nogle af verdens ustabile energiproducenter, enten i Mellemøsten, eller Rusland, skulle bryde sammen.
  Diktatoren i Rusland Putin, har jo flere gange vist, at han er villig til at bruge gassen som våben, og i Mellemøsten ved man jo aldrig, hvorvidt de hellige krigere, både dernede og dem her fra landet, får succes med deres forehavende om at føre landene tilbage til middelalderen.
  Så man kan sige, at udover at skaffe penge til nye futtog, drejer det sig også om forsyningssikkerhed, og til dette betaler vi allerede mange penge i afgifter.

  Hilsen
  Sten Schou

 • Kommentar til Sten Schous kommentarer d. 11.

  1). Reach-registret er ikke et register over stoffer, der er godkendt som sikre, med kun en liste over stoffer, som en EU-instans(jeg ikke kan huske navnet på), har registreret bliver brugt. Der er kun en lille del af stofferne i Reach-registret, som er undersøgt for virkninger på miljø ug sundhed. Nogle af de undersøgte stoffer er det desuden kun producenten, som har undersøgt.
  Ved udvinding, vides ikke før under processen nøjagtigt, hvilke stoffer, der skal bruges. Og slet ikke hvilken virkning, det har at blande de forskellige kemiske stoffer (cocktaileffekten).
  2) Ja, skifergas er kemisk det samme stof som andet naturgas (methan), men skifergas er bundet i skiferen, og kan frigives ved brug af mange skadelige kemikalier, som for størstedelen efterlades i undergrunden. Det er i modsætning til den naturgas, som er gemt i lommer i undergrunden ( i Frederikshavnsområdet tæt på overfladen), som kan udvindes, ved at der bliver hul ned til den. Derfor er der ikke fare for kemikalieforurening af grundvandet. Det er lige skadeligt for klimaet, om gassen stammer fra skifer eller fra andre steder, hvis den slipper ud i atmosfæren, dens virkning på drivhuseffekten er 25 gange så stor CO2s.
  3) Et blow out er en ulykke. Der kan vel også ske ulykker i Nordjylland. I øvrigt har Total for ikke så længe siden haft et blow out ved et borested i havbunden.
  4) Vores pointe er, at det er forkert at give tilladelse til prøveboring uden at tage stilling til udvinding. Det vil være spild at bruge ressourcer på at undersøge, hvis vi ved, vi ikke vil risikere udvinding.

 • Det er helt korrekt, at dybden man skal ned i idag, er 4000 meter, eller deromkring. Jeg nævner datidens boredybder som er interessante, idet man dengang også skulle gennem de lag, hvor grundvandet befinder sig. Der udvandt man gassen 100 meter under grundvandet, der som regel befinder sig ned til 200 meters dybde.
  Idag skal evt. gas udvindes 3800 m under den dybde grundvandet befinder sig i.
  Med datidens teknologi gjorde man det uden problemer. Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om man kan gøre med nutidens teknologi.

  Hilsen
  Sten Schou

 • Flemming Hardy Olsen

  -Det er altid godt at sikre sig at grundlaget for en fornuftig debat er til stede, kilder mm. Synes det er vigtigt at være åben over for både synspunkter og følelser uanset, hvilken politisk anskuelse der ligger til grund, en åben og fordomsfri debat, tak?

  -Sjovt du nævner boredybden i gamle dage, det da vist optil 4 km vi skal ned ved Dybvad før gassen “springer”, nok om teknik for nu.

  “Klimaforeningen” du nævner er hverken for eller imod skifergas (upolitisk) og er støttet af miljøministeriet. Blot til orientering.

  Rigtig informativ debat, nye kan fortsætte her . . . .

  The Ethics of Fracking/ USA

  http://www.filmsforaction.org/watch/the-ethics-of-fracking-2014/

  Hilsen fho

 • På dette link er der en del om brøndteknik:
  http://www.offshorecenter.dk/log/filer/3.%20Subsea%20Konference.%20Boreteknik.%20%20Februar%202007.pdf
  Ovenstående link er ikke lavet af folk fra en “klimaforening”, men af folk der beskæftiger sig med brøndteknik til hverdag.
  Der har i denne uge i Jyllands-Posten, en avis som jeg ikke regner med nogle af ovenstående læser, været en del artikler omkring udvinding af gas i Nordjylland.
  Så sent som igår var der en artikel der omhandlede gasboomet i 30’erne og 40’erne.
  Her hentede man gassen i 300 meters dybde.
  Med datidens teknologi taget i betragtning, burde man undre sig over, at drikkevandsforsyningerne, som ligger ned til 200meters dybde, ikke er blevet totalt ødelagte dengang.
  Endvidere kan det oplyses, at skifergas ikke er en helt speciel og unik type gas. Det er naturgas, som ligger gemt i skiferlag, i Nordsøen ligger det gemt i kalklag. Her har man brugt fracking i mange år.

  Hilsen
  Sten Schou

 • Flemming Hardy Olsen

  Skifergas i Danmark?
  Muligheder, farer og erfaringer i eftersøgningen & udvinding af skifergas

  If. projektleder Henrik Nicolaisen fra det franske olie- og gasselskab
  TOTAL, der har koncession i Danmark, er alle de benyttede tilsætningsstoffer
  kendte og klassificeret af EU´s klassificeringssystem,
  REACH, og borevandet renses efterfølgende af anerkendte firmaer,
  som findes på det danske marked.

  Ved den første prøveboring i Vendsyssel regner man med at bruge ca. 2.500 m3 vand, hvilket svarer til ét olympisk svømmestadion (25 m x 50 m x 2 m). Heri er opløst smøremidler, som skal lette monteringen af stålrør hele vejen ned, og stoffer, der skal beskytte rørene mod tæring
  (sammenligneligt med undervognsbehandling af biler)

  Etablering af en boreplads tager 2-3 måneder. Den vil typisk være på en hektar. Der laves støjvold hele vejen rundt, og området asfalteres og kloakeres for at undgå vandspild til miljøet. En borerig samles i løbet af 14 dage. Der vil i denne periode være en del tung trafik til og fra borepladsen.

  Boremudder virker som en forsegling af borehullet. Hvis boret på vejen gennem de forskellige lag i undergrunden støder ind i en underjordisk grotte, kan alt boremudder pludselig forsvinde i hulrummet. Sker det, vil lukkemekanismer ved borestedet øjeblikkelig træde i funktion, indtil man har overblik over situationen.
  Der kan også ske det, at boret støder ind i en lomme med forekomster af olie eller gas under stort tryk. Her vil boremudderet forhindre, at gassen pludselig strømmer op og skaber et såkaldt blow-out på borestedet. Det var en kombination af disse forhold, der skabte katastrofen i Den mexicanske Golf (april 2010)

  – men det var et uheld. I de øverste vandførende lag sikres miljøet mod udsivning ved op til flere foringsrør indkapslet i cement.
  (Skrevet hovedsagelig på baggrund af oplysninger fra Total)

  Venlig hilsen, god sommer

  Kilde: Frederikssund Klimaforening & netværk til oplysning om skifergas,
  støttet af miljøministeriet

  http://www.skifergas-oplysning.dk

 • Læs dagspressen, Skatteministeriet regner med en indtægt på mellem 22/30 milliarder på skiffergasventyret. Bare de nu ikke begynder, at bruge dem inden gassen kommer op eller forsvinder ud i den blå luft.

 • Facts:
  Koncessionshavere: Total 80%, Nordsøfonden 20%. Nordsøfonden er ejet af staten, og bl.a. denne fond skal skrabe penge sammen til regeringens togfond, så vi alle kan komme til at rejse politisk korrekt, nemlig med offentlige transportmidler.
  Chancen/risikoen for at finde gas: 20%.
  Rambøll:
  Rådgivende ingeniørfirma, grundlagt 1945. Beskæftiger 10.000 medarbejdere, heraf 3.000 i Danmark. Omsatte i 2012 for 7,6 milliarder (hvor forfærdeligt). Arbejder bl.a. indenfor telekommunikation, byggeri, olie & gas. I området olie & gas tjenes en masse eksportkroner hjem, som hårdt beskattet kan bruges til VELFÆRD.
  Jeg ser hellere et firma som Rambøll rådgive omkring en prøveboring, end en af politikere nedsat kommission, bestående af gamle partikammerater og familiemedlemmer.

  Hilsen
  Sten Schou

 • Tanja H. Jørgensen

  Det er dejligt, at der endelig er nogle Skawboer, der blander sig i debatten om skifergas – verdens mest tåbelige godkendelse.. Selv om det kun er en prøveboring, så ved vi jo god at det er endnu sværere at bakke ud af, hvis der skulle være uanede mængder af skifergas dernede.. Med hensyn til den redegørelse, som de byrådsvalgte formentligt har læst, som udgangspunkt for deres valg, så er det rigtig uheldigt, at denne redegørelse er udarbejdet at et Firma – i dette tilfælde Rambøll, der i forvejen i stor stil arbejder for olieindustrien, og hvis omsætning har rundet en milliard. Uvildig kan man diskutere.. Kan det tænkes at redegørelsen er lettere farvet af økonomiske interesser. Det er meget uheldigt, at der ikke er flere byrådsmedlemmer, der tænker mere grønt og bæredygtigt og kan gennemskue Dongs og Totals hensigter. Money talks!

 • Du kan skitsere så meget du vil, “hvis gassen findes”, udfordringen vil først være der, hvis gassen skal udvindes.
  Det skal den ikke her, hvor der er tale om en prøveboring, som man tidligere har foretaget mange andre steder i landet. Det er slet ikke nyt eller unikt.
  Evt. kemikalieaffald er der også taget hånd om der, og jeg har ikke hørt om nogen herhjemme, der har fåer drikkevandsforsyninger ødelagt af en evt. prøveboring.
  Den tunge trafik er nok ikke værre, end når man skal have vindmøller op på “Lars Tyndskids mark”. I den forbindelse har man endvidere den fordel, at Dybvad ligger lige op ad motorvejen, som i forvejen er belastet med, og bygget til, tung trafik.
  Forøvring kan man læse mere her: http://www.ktc.dk/uploads/media/TeknikMiljo_august2013_godkendelse_af_udvinding_af_skifergas.pdf
  Derudover var den globale opvarmning et fænomen der eksisterede i 00’erne. De er nu afløst af “klimaforandringer”.

  Hilsen
  Sten Schou

 • Flemming Hardy Olsen

  Metoden der skal anvendes “hvis gassen findes” er stadig den jeg skitserer, uanset om det bliver energiministeriet der i sidste ende skal tage den sidste beslutning?!

  (Til orientering, fra TOTALS hjemmeside sidste afsnit)
  Etablering af to vandboringer på borepladsen, som vil blive påbegyndt med det samme. Senere på sommeren indledes anlægsarbejdet og forberedelserne til selve prøveboringen.

  Prøveboringen indebærer ikke brug af hydraulisk frakturering (fracking), som vil kræve selvstændig godkendelse senere og kun søges gennemført, hvis prøveboringen viser forekomster af gas i undergrunden 🙂
  __________________________________________________________________

  Selv om en endelig risikovurdering er svær at komme med på nuværende tidspunkt, Må det da være bedre at være velforberedt?!

  Har du tænkt over deponeringen af kemikalieaffaldet, der skal håndteres som giftigt affald, og al den tunge trafik der kommer i Dybvadområdet, hvem skal betale for udbedring af vejnettet?!.

 • Der er stadig kun tale om en prøveboring, uanset hvor man links du smider på bordet.
  En prøveboring, som man i mange år har lavet mange steder rundt omkring i Danmark, laver man for at se, hvor meget olie/gas der er.
  En evt. senere udvinding ved brug af fracking, vil Frederikshavn Kommune overhovedet ikke have nogen indflydelse. Det bestemmer energiministeriet.

  Hilsen
  Sten Schou

 • Flemming Hardy Olsen

  SKIFERGAS NEJ TAK: Det er vigtigt at få sat fokus på de skadelige virkninger på miljø og klima ved udvinding af skifergas og få stoppet alle planer om udvinding af skifergas i Danmark.

  ”Det vil være meget svært senere at forhindre en egentlig udvinding, hvis der først er postet 300 mio kr.i undersøgelserne (prøveboringerne), som er det beløb Total regner med.”

  Nuvel kun en prøveboring, er der nogen der tror på at et multinationalt fransk selskab foretager prøveboringer uden viden om, at findes anvendelig skifergas i undergrunden og at området for søgningen ej kan udvides?

  Metoden der skal anvendes den såkaldte “fracking” metode er forbudt både i
  Tyskland og hjemlandet Frankrig, hvorfor?

  Vel ej kun fordi der medgår et stort drikkevands , samt kemikalie forbrug . . .?

  KEMIKALIER VED FRAKTURERING: Det vand der pumpes ned i borehullerne, tilsættes kemikalier foruden sand.

  Kemikalierne har forskellige funktioner såsom at holde sandpartiklerne svævende i vandet, nedsætte vandets gnidningsmodstand, hindre rustdannelse og bakterievækst, justere surhedsgraden i skiferen osv.

  Kemikalierne udgør 0,5% af vandet, hvilket for en frakturering med 15.000 tons vand, svarer til 75 tons kemikalier. Valget af kemikalier afhænger af jordbundsforhold, boredybde osv. samt det omgivende samfunds accept.

  Men udover larm og ødelagt natur viser forskning og erfaringer fra USA, at det er skadeligt både for vores og miljøets sundhed at udvinde skifergas på den måde, som man har tænkt sig at gøre i Nordjylland.

  Selv om jeg selv bor i relativ lang afstand fra borehullerne, bekymrer det mig både på de lokale Dybvad borgeres og miljøets vegne. Det er mennesket der er vil opleve følgevirkningerne, vi er alle dybt afhænge af rent drikkevand, Danmark vigtigste resourse.

  USA: http://frackingourfuture.org/ Erfaringer fra USA:

 • sten.schou@gmail.com

  Byrådet har ikke sagt ja til skifergasudvinding. Byrådet har sagt ja til en prøveboring for at se, om der er skifergas. Det er noget helt andet end det i to fremturer med.
  Man kan så diskutere, hvorfor man foretager en sådan prøveboring, det gør man af flere årsager.
  Christinas elskede vindmøller vil aldrig kunne levere den energi der trænges, til en verden, hvor befolkningstallet stiger med 2.000.000.000 de næste 30 år. Disse mennesker vil også trænge energi, og vil ikke have råd til at betale for den vindmølleel, som skattes så meget af staten.
  Derudover er der yderligere det problem, at hovedparten af verdens energi udvindes i lande med ustabile regimer, bl.a. i Mellemøsten samt Rusland.
  Men vi ligger jo som vi selv har redt. Vi havde chancen for at få atomkraft tilbage i 70’erne, men det var venstrefløjen jo også imod.

  Hilsen
  Sten Schou

 • Flemming Hardy Olsen

  Skifergasudvinding er i høj grad med til at øge den globale opvarmning. Samtidig giver den stor risiko for forurening af grundvand, miljø og mennesker i et stort område omkring borehullerne.

  Det vil være meget svært senere at forhindre en egentlig udvinding, hvis der først er postet 300 mio kr.i undersøgelserne, som er det beløb Total regner med.

  Desværre var der kun 4 byråds medlemmer der stemte nej.

  Hvis blot 90% af al den dokumentation der findes om de skadelige virkninger af skifergasudvindingen i USA, holder vand, ja så lover det ej godt for fremtiden her i Frederikshavns kommune.

  Håber byrådsflertallet vil bruge sommerferien til at læse på lektierne, ” det er aldrig for sent at blive klogere.”

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Skidt uge for miljøet' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER