Tilfredsstillende halvårsresultat i Sparekassen Vendsyssel

Tilfredsstillende halvårsresultat i Sparekassen Vendsyssel

21. august 2014 - kl. 9:11 - af

Tilfredsstillende halv√•rsresultat p√• 102 mio. kr. i overskud f√łr skat i Sparekassen Vendsyssel ‚Äď statslig hybrid kernekapital er nu indfriet.

Sparekassen Vendsyssel kan for f√łrste halv√•r 2014 pr√¶sentere et overskud p√• 102 mio. kr. f√łr skat, hvilket er tilfredsstillende set i forhold til samfundsudviklingen i det forgangne halv√•r.

Resultatet af den prim√¶re drift for f√łrste halv√•r 2014 udg√łr 195 mio. kr. Resultatet indfrier de forventninger, der blev meldt ud i √Örsrapport 2013.

Moderat og kontrolleret v√¶kst trods stagnerende eftersp√łrgsel

Det er lykkedes sparekassen at realisere m√•ls√¶tningen om en moderat og kontrolleret udl√•nsv√¶kst p√• trods af en stagnerende eftersp√łrgsel. Sparekassens samlede udl√•n er √łget med 255 mio. kr. til i alt 8,53 mia. kr. sammenlignet med udl√•nene pr. 31/12-2013.

Indlån inkl. puljer er steget med 571 mio. kr. til 9,43 mia. kr. i forhold til 31/12-2013. Der er således et indlånsoverskud på næsten 1. mia. kr. i sparekassen.

Sparekassens ledelse finder resultatet tilfredsstillende

‚ÄĚDet tilfredsstillende resultat viser, at vi har form√•et at fastholde sparekassens indtjening p√• et h√łjt niveau i f√łrste halv√•r 2014, som igen har v√¶ret vanskeligt for sektoren‚ÄĚ, siger administrerende direkt√łr Vagn Hansen og forts√¶tter:

‚ÄĚResultatet beviser desuden, at vores strategi er holdbar og vil bringe os styrket ud af finanskrisen. Med udgangspunkt i vores prim√¶re markedsomr√•de, Vendsyssel, Han Herred, Thy og Vestjylland, kan vi ved en fokuseret indsats tjene os ud af finanskrisen ved at tiltr√¶kke nye gode kunder samt √łge forretningsomfanget med vores eksisterende kunder‚ÄĚ.

Kursreguleringer

Sparekassen har i f√łrste halv√•r 2014 haft positive kursreguleringer p√• i alt 43 mio. kr. Aktierne bidrager positivt med 46 mio. kr. Af den samlede positive kursregulering kan 44 mio. kr. henf√łres til beholdningen af anl√¶gsaktier, hvor bl.a. Nets A/S og Spar Invest Holdning SE bidrager med hhv. 15,5 mio. kr. og 17,6 mio. kr.

Nedskrivninger

Nedskrivningerne udg√łr 139 mio. kr. i f√łrste halv√•r 2014, hvilket er 11 mio. kr. mere end samme periode for 2013.

Det forholdsvis h√łje nedskrivningsniveau skyldes bl.a. fortsat sv√¶re vilk√•r for dele af dansk landbrug.

‚ÄĚSparekassens udl√•nsportef√łlje er generel st√¶rk og godt sikret, men den er naturligvis p√•virket af konjunkturudviklingen‚ÄĚ, udtaler Vagn Hansen.

Det finansielle fundament er stærkt og solidt

Sparekassens egenkapital er vokset med godt 97 mio. kr., i forhold til ultimo 2013, til 1,89 mia. kr. ved udgangen af f√łrste halv√•r 2014. Heraf udg√łr garantkapitalen 1,0 mia. kr.

Sparekassens solvensprocent er 18,1 ved udgangen af f√łrste halv√•r 2014 og er s√•ledes v√¶sentlig h√łjere end det beregnede individuelle solvensbehov p√• 10,9 %. Sparekassen har s√•ledes en solvensm√¶ssig friv√¶rdi p√• 7,2 procentpoint.

Ud over at v√¶re solvent og solid har sparekassen ogs√• s√łrget for at v√¶re s√¶rdeles likvid i f√łrste halv√•r 2014, bl.a. for at kunne im√łdeg√• et muligt fald i indl√•n p√• grund af fortsat usikkerhed i markedet. Likviditetsoverd√¶kningen var ved udgangen af f√łrste halv√•r 2014 p√• 181,4 % mere end lovens krav.

Kunder og garanter

Sparekassen har i f√łrste halv√•r 2014 haft en nettotilgang p√• 1.053 nye kunder. Det samlede kundeantal udg√łr pr. 30/6-2014 ca. 86.000. Sparekassen har i f√łrste halv√•r 2014 f√•et netto 444 nye garanter, og har nu i alt 33.555 garanter.

Sparekassen har god plads i Tilsynsdiamanten

Sparekassen Vendsyssel har i 2014 forholdt sig til Finanstilsynets s√•kaldte Tilsynsdiamant, der opstiller fem pejlem√¶rker for risici, som pengeinstitutterne b√łr ligge indenfor.

Sparekassen har på alle områder god luft og bevægelsesfrihed i forhold til grænseværdierne.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter halvårets afslutning

Sparekassen har ans√łgt om og f√•et tilladelse fra Finanstilsynet til at indfri statslig hybrid kernekapital for nom. 235 mio. kr. L√•net er indfriet den 11. juli 2014. Indfrielsen af den statslige hybride kernekapital medf√łrer et fald i solvensen p√• ca. 2 procentpoint. Efter indfrielsen vil sparekassen fortsat have en solvensm√¶ssig friv√¶rdi p√• ca. 5,25 procentpoint f√łr indregning af √•rets overskud.

Forventninger til 2014

Ved at fastholde strategien og fortsat holde fokus p√• indtjening forventer sparekassen i 2014 at forts√¶tte den positive udvikling i kundetilgangen og √łge forretningsomfanget med eksisterende kunder, med deraf stigende indt√¶gter. Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den prim√¶re drift for hele √•ret vil ligge i niveauet 375 ‚Äď 410 mio. kr., hvilket svarer til forventningerne iht. √Örsrapport 2013.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Tilfredsstillende halvårsresultat i Sparekassen Vendsyssel' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger