Åbent brev til Havnedirektøren

Åbent brev til Havnedirektøren

6. februar 2015 - kl. 14:42 - af

Kære Willy B. Hansen.

På vegne af den samlede bestyrelse i Skagen Havns Areallejerforening fremsender jeg vedhæftede brev.

Vi er, som det også fremgår af brevet, imødekommende overfor initiativet, men samtidig bekymret for at det kan indebære en risiko ikke alene for Skagen Havn, men samtidig for Skagen Havns brugere.

Vi håber, at Skagen Havn vil tage vores brev til efterretning.

 

Vedr.: Fritidsfiskere i det nye havne bassin og på ydermolen.

Skagen Havns Areallejerforening glæder sig over den udvidelse, som Skagen Havn er i færd med at realisere til 300 mkr. Herunder det nye tankanlæg.

Det vil styrke fiskeriet og erhvervslivet indenfor det maritime område og tilknyttede erhverv til gavn for Skagen By og Frederikshavn Kommune.

Også fritidslivet får nye muligheder, som bl.a. lystfiskerne ser frem til, hvilket Skagen Havns Areallejerforening glæder sig over sammen med dem.

Lystfiskerne ønsker blandt andet at kunne fiske og sejle med mindre både på den indvendige side af den nye ca. 900 meter lange mole mod syd, som repræsentanter for lystfiskerne giver udtryk for.

Det må Skagen Havns Areallejerforening imidlertid advare mod af hensyn til den omfattende erhvervstrafik i havnen og samtidig af hensyn til lystfiskernes sikkerhed.

Derfor ønsker vi, at lystfiskerne i stedet fisker på ydersiden af den nye mole ( vejret tilladende ) hvor deres aktivitet ikke kolliderer med den erhvervsaktive intensitet eller med den gældende danske- og EU lovgivning.

Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at Skagen Havn´s fokus først og fremmest skal være baseret på fiskeriet og det tilknyttede erhverv. Havnen er Danmarks største fiskerihavn både i landede mængder og værdi, hvilket i sig selv siger, at der er anløb af mange store og tungtlastede fiskefartøjer.

Havnen er derudover stærkt trafikeret med anløb af diverse fragtskibe for lastning/losning og reparation.

Det skal samtidig nævnes, at havnen er hjemsted for mange servicefartøjer (lods- tank- og supply-både ) som årligt ankommer til/afgår fra havnen ca. 6.000-7.000 gange.

Med den nye havn satses der kraftigt på at få de store krydstogtskibe til at anløbe og med udgangen af 2015 når det nye tanklager står færdigt, vil der ligeledes kunne forventes en kraftig stigning i anløb af større tankskibe.

Skagen Havns Areallejerforening er en sammenslutning af ca 45 større og mindre virksomheder, som alle har interesse i at Skagen Havn udvikler sig på en fornuftig og rentabel måde, og vi har en forventning om, at havneudvidelsen vil betyde en ikke uvæsentlig udvidelse af arbejdsstyrken på havnen.

Derfor er det vigtig, at vi i forberedelserne til denne udvikling finder en passende balance mellem de øgede fritidsmuligheder og et voksende, aktivt erhvervsliv til gavn for begge områder.

Med venlig hilsen
PBV
Leo Skjødt Mikkelsen

10 kommentarer til “Åbent brev til Havnedirektøren” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

10 kommentarer til “Åbent brev til Havnedirektøren”

 • Hvorfor er det pludselig forbundet med ekstrem fare at sejle med jolle eller fiske med fiskestang fra kajen eller molen? Er der i dag mange flere anløb end da jeg var dreng?

  Hvorfor skal den ene ting altid udelukke den anden her i byen? Kan man i forbindelse med molebyggeriet skabe nogle gode lystfiske muligheder, så gør det da.

  Lidt tal omkring cruise økonomi: Værdien af cruice industrien på U.S. Virgin Islands (De Danskvestindiske Øer) 2011 til 2012 = 340 mil. dollars = 2.210.000.000 Kr. og ca. 6,500 arbejdspladser.
  På de Danskvestindiske Øer er der 42 gange flere krydstogt anløb end der er tilmeldt Skagen i 2015. Altså 2210 mil. divideret med 42 = 52.619.047 kr. 6500 arbejdspladser divideret med 42 = 154,7 arbejdspladser. Kilde: http://stthomassource.com/content/commentary/op-ed/2014/06/04/value-cruise-industry-virgin-islands-economy.

  Spændende læsning, kunne det da bare holde en 20-30%.

 • Jørgen Olesen

  Nej Chresten Sloth det er desværre ikke tidligere forhenværende fiskere fra Skagen som er med i noget som helst ellers dem som ved noget om Skagen og hvorhen fiskeriet vil være på vej hen det kan vi vist alle se når vi kører rundt havnen . Hvad skal vi bruge de mennesker til som er direktører fra andre byer til at vide noget om fiskeri og havn i Skagen de aner intet.
  Lystbådehavnen skulle nu være fyldt op med sejlere som skulle være serviceret af Havnefogeden hvor er de? Jeg ser ingen underligt som det hele kører dernede.

 • Chresten Sloth Christensen

  Tak til Leo Mikkelsen og areallejerne samt Jens Borup for at “se muligheder og ikke begrænsninger” vedrørende havnen i det hele taget og “Skagen Rev” lystfiskerprojektet specielt.
  Havnen er pr. definition en erhvervshavn, hvor fiskeriet stadig spiller en afgørende rolle, og derfor må andre aktiviteter selvsagt respektere dette grundlag. Hvilket forslagsstiller Henrik Bjerg vel også gør?

  Jens Borup inddrager desuden den nye sammensætning af havnens bestyrelse, og selv om det ikke rager mig, så fatter jeg heller ikke, at byrådet synger med på den landeplagen om professionelle bestyrelser uden aktører med lokalt engagement og interesse – som i dette tilfælde f.eks. fiskeriforeningen.
  Derfor må vi spørge: hvad er “professionelle” bestyrelser for en størrelse?
  Er professionelle bestyrelser mon bestyrelser, hvor forhenværende direktører og nuværende økonomer og jurister kan gnave gode ben?

  Svaret på det spørgsmål vil nok vifte i vinden, for hverken socialdemokraterne, Venstre eller konservative tør vel svare?

 • Henrik Bjerg Thomsen

  Skagen Havns Areallejerforening udtrykker en forståelig bekymring for, at lystfiskere ønsker at sejle inde i det nye havnebassin og fiske. Herfra skal den bekymring gerne manes i havet. Der ønskes kun mulighed for at afsætte lystfiskere ved molehovedet, og dermed krydser havneindløbet til det nye bassin. Det skal alle andre, der sejler sydover eller kommer derfra også: utallige lystbåde, joller, fritids- og erhvervsfiskere, supply både mv. – alle skal de vise hensyn til de på daglig basis få, men store skibe, som anløber det nye kajanlæg. Og skal der fragtes lystfiskere til molehovedet bliver de kun en ganske lille del af den store mængde krydsende fartøjer. Men det er jo desværre slet ikke sikkert, at lystfiskerne får adgang til det yderste og for lystfiskere, helt enestående fiskeri langs dybt vand.
  Skagen Havns investering på 300 mio. kr vil ift. indbyggertallet svarer til at et lignende havneprojekt i København til over 45 milliarder kr. Der er med andre ord tale om et enormt projekt og en kolossal udfordring for en organisation, der først nu udviddes med en ny driftschefstilling.
  Jeg håber og tror på at alle aktører og interesser på Skagen Havn vil blive tilgodeset på bedst mulig måde, omend alle må forvente uforudsete fejl og mangler, der forhåbentlig kan rettes, hvis viljen og tålmodigheden er til stede. Fejlfrihed er en utopi, når så meget er i spil.
  På Danske Havnes hjemmeside står der om formålet med den nye havnelov:”at samfundet skal kunne udnytte det potentiale, havnene ligger inde med.”
  Gid alle med interesser i Skagen havn vil arbejde for det fælles bedste. Være rede til at se alle havnens potentialer og indgå i dialog uden fordomme. Og en gang for alle se i øjnene, at en langsigtet og bæredygtig fremtid for Skagen indebærer, at alle erhvervsaktiver, der kan udvikles – skal udvikles. Det er ikke et enten eller, det er og bliver, et både og. Fiskeri & Turisme.
  Det bedste hilsner til alle i Skagen.
  Henrik Bjerg Thomsen

 • Borup
  Det er et fint inlæg du kommer med Leo det er helt rigtigt det er bedre på yder siden
  Men jeg tror mere det er den nye sammensætning af bestyrelsen der afspejler sig i den manglende forståelse af havnen og dens udvikling
  De tidligere bestyrelser der har lagt planer for udvidelse af havnen og sørger for at de er blevet ført ud i livet blev efter sidste kommunevalg bare hældt ned af brættet
  Der skulle ” professionelle ” bestyrelsesmedlemmer til så efter fiskerne i mere en en hundrede årigt periode havde været en del af bestyrelsen og udvikling af
  havnen duede de ikke mere jeg mener det ville klæde borgmesteren og hendes medsammensvorende at få lavet en plads i bestyrelsen til fiskeriforeningesformanden
  Ellers burde de to lokalevalgte politiker der sider i bestyrelsen slå plat og krone om hvem af dem der skulle stille deres plads tilrådighed for fiskeriet
  Så kunne det være der blev lidt mere lydhørhed over for
  ønsker fra havnens bruger

  MVH.

  Jens Borup

 • Jeg er rystet og forarget.Det kan for pokker da ikke passe at Villy Hansen har sagt nej til 10-15 fiskerirelaterede arbejdspladser -hvem ved hvad der ellers er blevet sagt nej til i tidens løb så ? Skal de nye ledige arealer på havnen så bare plantes til med hybenroser og marehalm så de fine krydstogtturister kan få noget pænt at kigge på.Hvis Villy Hansen mener at den nye kaj skal være en ny Langelinie er der noget han har misforstået .Skagen er en fiskerihavn og det er der indtægterne ligger og det er der fous skal være og ikke på et par tusinde krydstogtgæster der skal på cykeltur og byvandring i Skagen .Kom nu i gang Villy Hansen og Co.Få rettet op på disse ting og gør hvad i kan få at få nogle aktive virksomheder til etablere sig på Skagen Havn .

 • Jørgen Olesen

  Skagen fiskerihavn . Hvor er den blevet af?

  Nu er det kun krydstogtsskibe det hele handler om så nye spændende initiaviteter bliver manet i jorden eller havet med hård hånd.

  Se blot på det nye flag der er fiskeriet blevet pillet af så det viser jo med al tydelighed hvad vej havne direktøren vil.

  Gud ved hvem som har godkendt det nye kedelige havne flag?.

 • Rolf Christensen

  Hej alle,

  Skagen Havn er den havn i Danmark, hvor der kommer flest for at se på fugle.

  Med Henrik Bjerg Thomsens forslag

  – se videoen om det her:

  https://www.youtube.com/watch?v=Fa9iB6J9qeo

  – kan Skagen Havn nu også blive den havn i Danmark, hvor der kommer flest for at lystfiske.

  – et par facts, der er værd at have med i debatten.

  God weekend,

  mvh Rolf Christensen/Grenen Fuglestation

 • Karin nordmann

  Hej Henning.
  Tror du ikke, at direktøren og dig skulle sætte jer ved det runde bord , bare een gang til.
  Man kan vel ikke tilsidesætte et fiskeri på grund af 15 krydstogtanløb!
  Er der virkeligt nogen der er faldet på rumpen, fordi der dukker 15 eller for den sags skyld 50 krydstogtskibene op i nogle timer på havnen?
  20 arbejdspladser pr . År er jo langt bedre for vores by!

 • Henning Kjeldsen

  Jeg holder 100% med dig Leo men at det vil styrke fiskeriet er en stor løgn jeg har været ved Hr.Willy BH for tre år siden og anmodet om en bygge grund på den nye havnekaj han sagde det lød interesant og det ville han huske.jeg var så ved ham igen for 4måneder siden for at spørge om hvordan det gik med grunden vi ville i gang med at bygge trawl værksted på 80x25meter.svaret var kort og enkelt det får vi ikke plads til da den nye kaj er forbeholdt Krydstogt Skibene havde du da bare kommet noget før så havde der været en plads jeg havde jo netop været der Tre år tidligere.så at denne udvigelse vil styrke fiskeriet det er ikke rigtig Vi fiskere er ikke velkommen og de 10/15 arbejdspladser er så gået til Thyborøn hvor fiskerne er mere end velkommen.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Åbent brev til Havnedirektøren' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER